Museo Ebraico di Roma (Rome Jewish Museum)

Pilih tarikh

Pilih waktu anda

Sila pilih tarikh untuk lihat slot masa yang tersedia

Jumlah tiket

Sila pilih masa untuk lihat pilihan tiket yang tersedia

Masukkan maklumat anda

Kami akan hantar emel pengesahan anda di sini

Anda telah tempah tiket-tiket berikut:

Adakah anda ingin sahkan tempahan ini?

Sedang semak ketersediaan...

Sila tunggu sebentar – kami sedang memastikan pilihan anda masih tersedia