Big Bus Paris

Pumili ng date

Pumili ng time slot mo

Pumili ng date para makita ang mga available time slot

Bilang ng ticket

Pumili ng oras para makita ang mga available ticket option

Ang detalye mo

Ipapadala namin ang confirmation emails dito

Ang fine print

Magbabayad ka sa Euro (EUR)

Pinalitan ang total na presyo para ipakita ang tinatayang halaga sa pinili mong currency. Icha-charge ka sa local currency (EUR). Sa pagbabayad gamit ang card, maaari kang i-charge ng card issuer ng foreign transaction fee.

Na-book mo na ang mga sumusunod na ticket:

Gusto mo bang i-confirm ang booking na ito?

Tinitingnan ang detalye...

Sandali lang – hinahanda na namin ang napili mo