Rex Studios Cinema - Behind The Scenes Tour

Pumili ng date

Pumili ng time slot mo

Pumili ng date para makita ang mga available time slot

Bilang ng ticket

Pumili ng oras para makita ang mga available ticket option

Ilagay ang details mo

Ipapadala namin ang confirmation emails dito

Tapusin ang booking mo

/
Sumasang-ayon ako sa general terms at privacy policy sa paggawa ng booking na ito.

Na-book mo na ang mga sumusunod na ticket:

Gusto mo bang i-confirm ang booking na ito?

Kino-confirm ang booking mo...
Puwede itong abutin ng isang minuto. 'Wag isara o i-refresh ang page.