Rex Studios Cinema - Behind The Scenes Tour

Chọn ngày

Chọn thời gian

Vui lòng chọn ngày để xem thời gian còn chỗ trống.

Số lượng vé

Vui lòng chọn thời gian để xem lựa chọn vé

Nhập thông tin của bạn

Chúng tôi sẽ gửi email xác nhận cho bạn vào đây

Hoàn tất đặt vé

/
Tôi đồng ý với điều khoản chungchính sách an toàn và bảo mật bằng việc thực hiện đặt phòng này

Bạn đã đặt những vé này rồi:

Bạn có chắc muốn xác nhận đặt vé này không?

Đang xác nhận đặt phòng của bạn...
Quá trình này có thể mất tới 1 phút. Vui lòng không đóng hoặc tải lại trang.