Pumunta na sa main content

Dispute resolution center

Kontakin kami
Mahalagang impormasyon

Pinapayuhan ka naming ipaalam muna sa amin ang anumang reklamo sa pamamagitan ng pagkontak sa aming Customer Service. Kung hindi nito masolusyunan ang issue, puwede mong i-upload ang iyong reklamo sa ODR platform ng European Commission. Mahahanap ang platform na ito para sa online dispute resolution sa: http://ec.europa.eu/odr .

Para sa mga tanong na hindi nangangailangan ng madaliang sagot, magpadala sa amin ng message
Magandang malaman

Masaya kang tutulungan ng aming customer service team - pero mukhang mas mabilis at mas madali mong magagamit ang self-service tools para sagutin ang mga pangkaraniwang tanong.

Nagkaroon ng error, subukang muli

  Salamat sa pagkontak sa amin!

  Naipadala na ang message mo. Kokontakin ka namin sa lalong madaling panahon para pag-usapan ang issue.

  Puwede mo rin kaming tawagan
  Kung may booking ka sa amin, mapapabilis ang tawag mo kung alam mo na agad ang confirmation number at PIN code mo.
  Pilipinas  Pilipinas
  Support sa english

  Maaaring may mga limitasyon kung tatawag gamit ang mobile phone.

  Sisingilin ang mga tawag sa lokal na numero ayon sa halagang itinakda sa bansang kinaroroonan. Maaaring may karagdagang bayad naman ang pagtawag sa numerong internasyonal.

  United Arab Emirates  United Arab Emirates
  Support sa arabic

  Support sa english

  Argentina  Argentina
  Support sa spanish

  Austria  Austria
  Support sa english

  Australia  Australia
  Support sa english

  Belgium  Belgium
  Support sa english

  Support sa english

  Bulgaria  Bulgaria
  Support sa bulgarian

  Support sa english

  Bahrain  Bahrain
  Support sa arabic

  Support sa english

  Bolivia  Bolivia
  Support sa spanish

  Brazil  Brazil
  Support sa portuguese

  Canada  Canada
  Support sa english

  Support sa english

  Switzerland  Switzerland
  Support sa english

  Support sa english

  Support sa english

  Support sa english

  Chile  Chile
  Support sa spanish

  China  China
  Support sa chinese

  Support sa chinese

  Colombia  Colombia
  Support sa spanish

  Costa Rica  Costa Rica
  Support sa spanish

  Cuba  Cuba
  Support sa spanish

  Cyprus  Cyprus
  Support sa english

  Czech Republic  Czech Republic
  Support sa english

  Germany  Germany
  Support sa english

  Mobile: Charges may apply

  Denmark  Denmark
  Support sa english

  Dominican Republic  Dominican Republic
  Support sa spanish

  Estonia  Estonia
  Support sa english

  Support sa russian

  Egypt  Egypt
  Support sa arabic

  Spain  Spain
  Support sa spanish

  Finland  Finland
  Support sa english

  France  France
  Support sa english

  United Kingdom  United Kingdom
  Support sa english

  Greece  Greece
  Support sa english

  Guatemala  Guatemala
  Support sa spanish

  Hong Kong  Hong Kong
  Support sa english

  Support sa chinese

  Support sa chinese

  Croatia  Croatia
  Support sa english

  Hungary  Hungary
  Support sa english

  Indonesia  Indonesia
  Support sa english

  Ireland  Ireland
  Support sa english

  Israel  Israel
  Support sa english

  India  India
  Support sa english

  Support sa hindi

  Iceland  Iceland
  Support sa english

  Italy  Italy
  Support sa english

  Japan  Japan
  Support sa japanese

  South Korea  South Korea
  Support sa korean

  Sri Lanka  Sri Lanka
  Support sa english

  Lithuania  Lithuania
  Support sa english

  Support sa russian

  Luxembourg  Luxembourg
  Support sa english

  Support sa english

  Latvia  Latvia
  Support sa english

  Support sa russian

  Macao  Macao
  Support sa chinese

  Support sa chinese

  Mexico  Mexico
  Support sa spanish

  Malaysia  Malaysia
  Support sa english

  Support sa english

  Support sa chinese

  Nicaragua  Nicaragua
  Support sa spanish

  Netherlands  Netherlands
  Support sa english

  Norway  Norway
  Support sa english

  New Zealand  New Zealand
  Support sa english

  Panama  Panama
  Support sa spanish

  Peru  Peru
  Support sa spanish

  Pilipinas  Pilipinas
  Support sa english

  Maaaring may mga limitasyon kung tatawag gamit ang mobile phone.

  Poland  Poland
  Support sa english

  Puerto Rico  Puerto Rico
  Support sa spanish

  Portugal  Portugal
  Support sa portuguese

  Qatar  Qatar
  Support sa arabic

  Support sa english

  Romania  Romania
  Support sa english

  Serbia  Serbia
  Support sa english

  Russia  Russia
  Support sa russian

  Saudi Arabia  Saudi Arabia
  Support sa arabic

  Sweden  Sweden
  Support sa english

  Singapore  Singapore
  Support sa english

  Slovenia  Slovenia
  Support sa english

  Slovakia  Slovakia
  Support sa english

  Thailand  Thailand
  Support sa thai

  Turkey  Turkey
  Support sa english

  Mangyaring i-dial ang international number kapag tatawag gamit ang mobile phone.

  Taiwan  Taiwan
  Support sa chinese

  Ukraine  Ukraine
  Support sa russian

  U.S.A.  U.S.A.
  Support sa english

  Support sa spanish

  Uruguay  Uruguay
  Support sa spanish

  Venezuela  Venezuela
  Support sa spanish

  Vietnam  Vietnam
  Support sa english

  Para sa VinaPhone users

  Support sa english

  Para sa Viettel Mobile users

  Support sa english

  Para sa VinaPhone users

  Support sa english

  Para sa Viettel Mobile users

  South Africa  South Africa
  Support sa english