Dispute resolution center

Mahalagang impormasyon

Pinapayuhan ka naming ipaalam muna sa amin ang anumang reklamo sa pamamagitan ng pagkontak sa aming Customer Service. Kung hindi nito masolusyunan ang issue, puwede mong i-upload ang iyong reklamo sa ODR platform ng European Commission. Mahahanap ang platform na ito para sa online dispute resolution sa: http://ec.europa.eu/odr .

Magpadala sa amin ng message

Salamat sa pagkontak sa amin!

Naipadala na ang message mo. Kokontakin ka namin sa lalong madaling panahon para pag-usapan ang issue.

* Kailangang punan ang mga kahong may asterisk.

Ilagay ang iyong country code at area code.

Nagkaroon ng error, subukang muli

24/7 Customer Service
Tawagan kami anumang oras

Hihingin namin ang confirmation number at PIN code mo, kaya siguraduhing alam mo ito.

Pilipinas

Customer Service:

Support sa english 1800 111 42126

Maaaring may mga limitasyon kung tatawag gamit ang mobile phone.

Internasyonal: +44 20 3320 2609 (English)

Sisingilin ang mga tawag sa lokal na numero ayon sa halagang itinakda sa bansang kinaroroonan. Maaaring may karagdagang bayad naman ang pagtawag sa numerong internasyonal.

Loading...