Trung tâm giải quyết tranh chấp

Thông tin quan trọng

Trước tiên, chúng tôi khuyên bạn hãy thông báo cho chúng tôi về bất kỳ khiếu nại nào mà bạn gặp phải bằng cách liên hệ với Dịch vụ Khách hàng của chúng tôi. Nếu việc này không giải quyết được khiếu nại của bạn, bạn có thể nộp khiếu nại thông qua nền tảng ODR của Ủy ban Châu Âu (European Commission). Bạn có thể tìm thấy nền tảng giải quyết tranh chấp trực tuyến này tại đây: http://ec.europa.eu/odr .

Gửi tin nhắn cho chúng tôi

Cảm ơn bạn đã liên lạc với chúng tôi!

Tin nhắn của bạn đã được gửi đi. Chúng tôi sẽ liên lạc với bạn sớm nhất có thể để trao đổi về vấn đề này.

* Các khoản được đánh dấu sao là bắt buộc.

Xin bao gồm cả mã quốc gia và mã vùng của bạn.

Có lỗi xảy ra, vui lòng thử lại

Dịch vụ Chăm sóc Khách hàng 24/7
Hãy gọi cho chúng tôi vào bất kỳ lúc nào

Chúng tôi sẽ yêu cầu mã số xác nhận và mã PIN nên hãy đảm bảo bạn có sẵn những thông tin này.

Việt Nam

Chăm sóc khách hàng:

Hỗ trợ tiếng Anh 120 11637

Dành cho người dùng VinaPhone

Hỗ trợ tiếng Anh 122 80198

Dành cho người dùng Viettel Mobile

Hỗ trợ tiếng Việt 120 11639

Dành cho người dùng VinaPhone

Hỗ trợ tiếng Việt 122 80200

Dành cho người dùng Viettel Mobile

Quốc tế: +44 20 3320 2662 ()

Các số điện thoại trong nước sẽ trả phí nội hạt. Các số quốc tế có thể sẽ phải trả thêm.

Đang tải...