Mine peamise sisu juurde

Kuidas saame aidata?

Teade koroonaviiruse (COVID-19) kohta

Mõistame, et koroonaviirus võib sinu reisiplaane mõjutada. Palun logi sisse, et broneeringu muutmisel abi saada.

Klienditugi

Logi sisse, et näha klienditoe lehte, võtta ühendust meie klienditoega või oma majutuse pakkujaga.
Korduma kippuvad küsimused
Olukord muutub iga päevaga. Et saada kõige uuemat teavet oma broneeringu kohta või meiega ühendust võtta, logi palun oma Booking.com-i kontoga sisse. Kui sul kontot ei ole, võid laua- või sülearvutis logida sisse oma kinnitusnumbri ja PIN-koodiga. Palun pane tähele, et praeguse olukorra tõttu võib meil küsimustele ja soovidele vastamine võtta tavapärasest kauem. Täname sind kannatlikkuse eest!
Et kõige asjakohasemat tuge saada, logi palun oma Booking.com-i kontoga sisse. Kui sul kontot ei ole, võid laua- või sülearvutis logida sisse oma kinnitusnumbri ja PIN-koodiga.
Kui su broneeringut ei saa enam tasuta tühistada või see on tagasimaksevõimaluseta, võidakse sult tühistamistasu küsida. Saad majutusasutusest uurida, kas broneeringu kuupäevi on võimalik muuta või broneeringut tühistada.
Kui sinu broneeringut mõjutab koroonaviirus, näiteks sellega seotud piiride sulgemine või võimude kehtestatud reisipiirangud, ent broneeringut ei saa enam tasuta tühistada või see on tagasimaksevõimaluseta, logi broneeringu haldamise võimaluste nägemiseks sisse.
Meie platvormil broneeringut tehes valid sobiva reegli. Sul on õigus kuupäevade muutmisele või broneeringu tasuta tühistamisele, kui valitud reegel seda lubab.
Enne 6. aprilli 2020 tehtud broneeringud: võid saada oma (tagasimaksevõimaluseta) broneeringut tasuta muuta või selle tasuta tühistada, kui majutusasutusse reisimine või seal peatumine ei ole koroonaviiruse (COVID-19) leviku takistamiseks võetud meetmete tõttu võimalik, näiteks valitsuse reisipiirangute tõttu (suletud piirid jms). See oleneb aga mitmest tegurist, sealhulgas lähte- ja sihtriigist, broneeringu tegemise kuupäevast, väljumis- ja saabumiskuupäevast ning reisi eesmärgist. Kui su broneering liigitub mainitud kategooriasse, peaks majutusasutus kuupäevade muutmise või tühistamissoovi kinnitama. Kui soovid oma broneeringu tühistada ja oled summa ette tasunud, peaks majutusasutus sulle tulevaseks peatumiseks pakkuma reisiraha või vautšerit. Kui aga soovid tagasimakset, on sul sellele õigus.
Alates 6. aprillist 2020 tehtud broneeringud: muutmise või tühistamise päringuga tegeleb majutusasutus. Lähtutakse sinu valitud reeglist ning võimalikust rakenduvast tarbijakaitseseadusest.
Palun logi sisse ja vali oma valikute nägemiseks soovitud broneering.
gogless