Kórónaveiran (COVID-19) – nýjar upplýsingar

Við skiljum að ferðaplön þín gætu orðið fyrir áhrifum af kórónaveirunni. Skráðu þig inn til að fá aðstoð við að breyta bókuninni þinni.

Þjónustuver

Aðstoð í tengslum við kórónaveiruna

 • Hvar get ég fengið nýjustu upplýsingar um bókunina mína?
  Ástandið breytist dag frá degi. Skráðu þig inn með Booking.com-svæðinu þínu til að fá nýjustu upplýsingar um bókunina þína eða til að hafa samband við okkur. Ef þú ert ekki með svæði getur þú notað bókunarstaðfestingarnúmerið og PIN-kóða til að skrá þig inn á borðtölvu eða fartölvu. Vinsamlegast athugaðu að vegna núverandi aðstæðna gæti það tekið okkur lengri tíma en venjulega að svara spurningum þínum og beiðnum. Við þökkum þér fyrir þolinmæðina.
  Var þetta svar gagnlegt?
 • Hvernig afpanta ég bókunina mína í þessum aðstæðum?
  Þú færð bestu aðstoðina með því að skrá þig inn með Booking.com-svæðinu þínu. Ef þú ert ekki með svæði getur þú notað bókunarstaðfestingarnúmerið þitt og PIN-kóða til að skrá þig inn á borðtölvu eða fartölvu.
  • Ef ekki er lengur hægt að afpanta bókunina þína endurgjaldslaust eða hún er óendurgreiðanleg getur verið að þú þurfir að greiða afpöntunargjald. Gististaðir gætu einnig valið að breyta dagsetningum bókunar þinnar án neins aukakostnaðar og því er vert að hafa samband við gististaðinn til að sjá hvort það sé hægt.
  • Ef atburðir sem tengjast kórónaveirunni, eins og lokun landamæra eða ferðatakmarkanir sem yfirvöld setja, hafa haft áhrif á bókunina, en ekki er lengur hægt að afpanta hana eða hún er óendurgreiðanleg, skaltu skrá þig inn til að skoða hvað þér stendur til boða að gera með bókunina.
  Var þetta svar gagnlegt?
 • Hver er afpöntunarstefnan í tengslum við kórónaveiruna?
  Afpöntun gæti verið möguleg vegna kórónaveirufaraldursins. Þetta fer þó eftir nokkrum þáttum, svo sem áfangastað, bókunardagsetningu, brottfarardagsetningu, upphafslandi ferðar, komudegi og ástæðu ferðalagsins.
  • Ef afpöntunin þín fellur í þennan flokk ber gististaðnum skylda til að endurgreiða þér eða bjóða upp á ókeypis breytingu á dagsetningu eða inneign upp í nýja dvöl.
  • Skráðu þig inn og veldu viðeigandi bókun til að sjá hvað valkosti þú hefur.
  Var þetta svar gagnlegt?
 • Get ég fært bókunina mína yfir á aðra dagsetningu í framtíðinni?
  Það fer eftir skilmálum bókunar þinnar. Til að komast að því hvort þú getur breytt dagsetningum bókunar þinnar skaltu skrá þig inn með Booking.com-svæðinu þínu. Ef þú ert ekki með svæði getur þú notað bókunarstaðfestingarnúmerið og PIN-kóða til að skrá þig inn á borðtölvu eða fartölvu.
  Var þetta svar gagnlegt?

Afpantanir

 • Get ég afpantað bókunina?
  Já! Afpöntunargjöld ákvarðast af gististaðnum og þau eru tilgreind í afpöntunarskilmálunum. Þú greiðir gististaðnum öll aukagjöld.
  Var þetta svar gagnlegt?
 • Þarf ég að greiða gjald ef ég afpanta bókunina?
  Ef bókunin þín er með ókeypis afpöntun þarft þú ekki að greiða afpöntunargjald. Ef afpöntun á bókuninni er ekki lengur ókeypis eða bókunin er óendurgreiðanleg gæti verið að þú þurfir að greiða afpöntunargjald. Afpöntunargjöld ákvarðast af gististaðnum. Þú greiðir gististaðnum öll aukagjöld.
  Var þetta svar gagnlegt?
 • Get ég afpantað eða breytt dagsetningum á óendurgreiðanlegri bókun?
  Venjulega þarf að greiða gjald ef óendurgreiðanlegar bókanir eru afpantaðar. Hins vegar getur þú átt möguleika á því að óska eftir ókeypis afpöntun þegar þú hefur umsjón með bókun þinni. Þá er send beiðni á gististaðinn sem mögulega ákveður að fella niður afbókunargjaldið. Það er ekki hægt að breyta dögum þegar um ræðir óendurgreiðanlega bókun en það er þó hægt að endurbóka á þeim dögum sem óskað er eftir ef beiðnin um niðurfellingu gjaldsins er samþykkt.
  Var þetta svar gagnlegt?
 • Hvernig veit ég hvort bókunin hefur verið afpöntuð?
  Eftir að þú afpantar bókun hjá okkur færð þú tölvupóst sem staðfestir afpöntunina. Kíktu í innhólfið þitt ásamt ruslhólfum. Ef þú færð ekki tölvupóstinn innan sólarhrings skaltu hafa samband við gististaðinn til að staðfesta að afpöntunin hafi skilað sér.
  Var þetta svar gagnlegt?
 • Hvar finn ég afpöntunarskilmála gististaðarins?
  Þú finnur þá í bókunarstaðfestingunni.
  Var þetta svar gagnlegt?

Greiðsla

 • Get ég greitt með tryggingu eða fyrirframgreiðslu?
  Sumir gististaðirnir hjá okkur krefjast fyrirframgreiðslu, eða tryggingar, áður en að dvölinni kemur. Þessi fyrirframgreiðsla getur verið allt að heildarkostnaði bókunarinnar eða aðeins hluti hennar. Eftirstöðvarnar eru síðan greiddar þegar þú dvelur á gististaðnum.
  • Sumir gististaðir krefjast hinsvegar engrar tryggingar. Þá greiðir þú fyrir bókunina að fullu þegar þú dvelur á gististaðnum. Það er best að athuga greiðsluskilmálana í staðfestingunni þinni ef þú vilt frekari upplýsingar.
  Var þetta svar gagnlegt?
 • Hver tekur greiðslu af kreditkortinu mínu og hvenær?
  Yfirleitt ber gististaðurinn ábyrgð á því að gjaldfæra kortið þitt. Ef greiðslan fer hins vegar í gegnum Booking.com, kemur það skýrt fram í bókunarstaðfestingunni.
  • Yfirleitt máttu búast við því að greiða við innritun eða útritun á gististaðnum. Þó eru nokkrar undantekningar frá þeirri reglu, til að mynda á þeim gististöðum sem fara fram á fyrirframgreiðslu fyrir hluta upphæðarinnar eða hana alla. Þetta mun einnig koma skýrt fram í bókunarstaðfestingunni og í greiðsluskilmálum.
  • Ef engar skilmálar eiga við fyrirframgreiðslu gæti gististaðurinn einnig sótt um heimildabeiðni af kortinu þínu áður en dvölin hefst. Beiðnin er tímabundin og aðeins notuð til þess að sannreyna kortið og tryggja bókunina. Öfugt við raunverulega greiðslu verður heimildabeiðninni aflétt af kortinu þínu að lokum.
  Var þetta svar gagnlegt?
 • Við hvaða greiðslumátum er tekið?
  Kreditkort eru greiðslumátinn sem flestir gististaðir sem skráðir eru á Booking.com taka við. Þeir notast flestir við kreditkort til að sannvotta bókanir.
  • Í sumum tilfellum er einnig tekið við öðrum greiðslumátum svo sem PayPal o.fl. Í undantekningartilfellum gæti verið hægt að greiða með debetkorti.
  • Greiðslumátarnir sem gististaðurinn þinn tekur við koma fram á bókarstaðfestingunni þinni. Einnig er hægt að hringja í gististaðinn og athuga hvaða greiðslumátum hann tekur við.
  Var þetta svar gagnlegt?
 • Greiðsla var tekin af mér. Er eitthvað sem ég þarf að gera?
  Í flestum tilfellum þarft þú ekki að gera neitt. Eins og útskýrt er í greiðsluskilmálum bókunarinnar þinnar er þetta að öllum líkindum bara fyrirframgreiðsla fyrir heildarkostnaði bókunarinnar eða hluta hans.
  • Ef engir fyrirframgreiðsluskilmálar eru gefnir upp gæti gististaðurinn hafa tekið prufugreiðslu af kortinu þínu. Þetta er tímabundin heimild sem notuð er til að tryggja bókunina þína. Þú færð hana endurgreidda.
  • Ef þú telur samt sem áður að greiðslan hafi ekki átt rétt á sér getur þú haft samband við okkur til að fá aðstoð. Við getum aðeins haft samband við gististaðinn fyrir þína hönd eftir að þú hefur lagt fram sönnun fyrir gjaldfærslunni.
  Var þetta svar gagnlegt?
 • Get ég greitt fyrir dvölina með öðru kreditkorti en því sem ég notaði til að bóka?
  Mjög líklega er það hægt, já. Gististaðir taka vanalega við greiðslum með öðru kreditkorti eða reiðufé. Hafðu samband við gististaðinn til að fá staðfestingu á því að greiðsla með öðru kreditkorti sé í boði.
  Var þetta svar gagnlegt?
 • Hvar get ég séð greiðsluskilmála bókunarinnar minnar?
  Greiðsluskilmálana er að finna í bókunarstaðfestingunni þinni, undir verðupplýsingunum. Þar finnur þú einnig sundurliðun á verðinu og upplýsingar um greiðslumáta sem tekið er við.
  Var þetta svar gagnlegt?
 • Af hverju þarf ég að gefa upp kortaupplýsingarnar mínar?
  Gististaðir biðja yfirleitt um þær bókuninni þinni til staðfestingar og oft er þá kortið notað til þess að greiða þegar þú bókar. Ef þú þarft ekki að greiða fyrirfram tekur gististaðurinn stundum heimildarbeiðni af kortinu þínu til að tryggja að næg heimild sé á því. Þú færð þessa prufugreiðslu endurgreidda.
  Var þetta svar gagnlegt?

Lýsing

 • Get ég gert breytingar á bókuninni? T.d. breytt dagsetningum
  Já! Þú getur breytt bókuninni í gegnum staðfestingarpóstinn eða á Booking.com. Þú getur gert eftirfarandi á meðan skilmálar gististaðarins leyfa:
  • Breytt innritunar/útritunartímum
  • Breytt dagsetningu
  • Afpantað bókun
  • Breytt kreditkortaupplýsingum
  • Breytt upplýsingum um gest
  • Valið rúmtegund
  • Breytt herbergisgerð
  • Bætt við herbergi
  • Bætt við máltíð
  • Sent beiðni
  • Haft samband við gististaðinn
  Var þetta svar gagnlegt?
 • Hvernig fæ ég nánari upplýsingar um aðstöðu herbergisins eða gististaðarins?
  Þú finnur upplýsingar um aðstöðu herbergisins og gististaðarins í bókunarstaðfestingunni.
  Var þetta svar gagnlegt?
 • Ég kem utan innritunartímans. Get ég samt innritað mig?
  Það fer eftir gististaðnum, sem gerir sitt besta til að verða við óskum þínum, en getur ekki tryggt beiðni þína. Þú getur gert annað hvort af eftirtöldu:
  • Beðið um snemmbúna eða síðbúna innritun/útritun
  • Hafa samband við gististaðinn
  Var þetta svar gagnlegt?
 • Ég finn ekki staðfestingartölvupóstinn. Hvað ætti ég að gera?
  Kíktu í innhólfið, ruslpósthólfið og í ruslhólfið í tölvupóstinum. Ef þú finnur staðfestinguna ekki þar skaltu fara á síðuna booking.com/help og við sendum þér hana aftur.
  Var þetta svar gagnlegt?
 • Hvernig get ég fengið reikning?
  Gististaðurinn getur gefið þér reikning fyrir dvölinni, vinsamlega hafðu beint samband við þau.
  Var þetta svar gagnlegt?
 • Greiði ég fullt verð fyrir barn/börn?
  Aukakostnaður vegna barna, ef einhver, er ekki innifalinn í bókunarverðinu. Vinsamlega hafðu samband beint við gististaðinn til að athuga hvort eða hvenær þú greiðir fyrir barn/börn.
  Var þetta svar gagnlegt?
 • Er hægt að fá auka- eða barnarúm?
  Það fer eftir skilmála gististaðarins. Aukakostnaður vegna barna, þar á meðal fyrir aukarúm eða -barnarúm er ekki innifalinn í bókunarverðinu. Vinsamlega hafðu samband beint við gististaðinn fyrir nánari upplýsingar.
  Var þetta svar gagnlegt?
 • Hver er munurinn á hjónaherbergi og tveggja manna herbergi?
  Í hjónaherbergi er eitt tvíbreitt rúm og í tveggja manna herbergi eru tvö einbreið rúm. Ef herbergi heitir hjónaherbergi/tveggja manna herbergi er hægt að biðja um hvort tveggja. Gististaðurinn gerir sitt besta til að mæta þínum þörfum.
  Var þetta svar gagnlegt?

Samskipti

 • Af hverju endar netfang gististaðarins á @property.booking.com?
  Fyrir hverja bókun veitir, Booking.com sérstakt falið netfang fyrir þig og gististaðinn. Öll skilaboð sem send eru á þetta netfang verða áframsend á gististaðinn, þar með talið hlekkir, myndir og viðhengi (að 15 MB).
  • Til öryggis er Booking.com með sjálfvirkt kerfi sem kannar hvort skaðlegt innihald sé að finna í samskiptum. Það telur með ruslpósta og takmörkun ákveðinna tegunda skjala, eins og .zip, .rar og .exe.
  • Vinsamleg athugaðu að tölvupóstssamskiptin frá gististaðnum eru send í gegnum Booking.com fyrir hönd þeirra. Booking.com getur ekki verið haldið til ábyrgðar fyrir innihaldi samskiptanna ef þau eru óviðeigandi, grunsamleg eða ef þau innihalda ruslpóst. Við biðjum þig því um að tilkynna þessar upplýsingar með því að smella á hlekkinn sem er staðsettur neðst í hægra horni póstsins.
  • Þessi samskipti verða vistuð af Booking.com. Booking.com getur nálgast samskipti gegn beiðni frá annað hvort þér eða gististaðnum, og ef nauðsyn krefur, af öryggis- eða lagalegum ástæðum, eins og til að ljóstra upp um og koma í veg fyrir sviksamlega starfsemi.
  • Booking.com gæti skoðað og greint samskipti til að bæta þjónustuna. Ef þú vilt ekki að Booking.com fylgist með eða visti samskipti þín á Booking.com, skaltu ekki nota samskiptaeiginleikann sem Booking.com býður upp á, þar með talin samskipti í gegnum falin netföng.
  Var þetta svar gagnlegt?
 • Hvað er Booking-aðstoð?
  Booking-aðstoðin er sýndaraðstoð sem gerir þér kleift að gera breytingar á bókununum þínum og sýnir þér gagnlegar upplýsingar um dvölina.
  Var þetta svar gagnlegt?
 • Hvernig getur Booking-aðstoðin hjálpað mér?
  Þú getur beðið Booking-aðstoðina um að senda beiðni um bílastæði, aukarúm, öðruvísi rúm, breytingar á innritunar- og útritunartíma ásamt fleiru. Booking-aðstoðin getur hjálpað til við að svara spurningum sem þú hefur um dvöl þína.
  Var þetta svar gagnlegt?
 • Hvar finn ég Booking-aðstoðina?
  Þegar þú átt framtíðarbókun með okkur getur þú fundið Booking-aðstoðina í símanum þínum, í Booking.com-appinu, á vefsíðu Booking.com fyrir tölvur og fyrir snjalltæki eða á Facebook Messenger þegar þú samþykkir að fá bókunarstaðfestinguna þína senda þangað.
  Var þetta svar gagnlegt?
 • Kostar Booking-aðstoðin eitthvað?
  Booking-aðstoðin er alveg ókeypis í notkun og það eina sem þú þarft er nettenging. Ef þú notar farsímanetið til að tengjast við internetið gæti það leitt til aukakostnaðar en það fer eftir símafyrirtækinu þínu.
  Var þetta svar gagnlegt?
 • Hvar fær Booking-aðstoðin upplýsingar?
  Svörin sem þú færð í gegnum Booking-aðstoðina eru annað hvort send frá þjónustuveri Booking.com eða fyrir hönd gististaðarins sem þú gerðir viðkomandi bókun hjá.
  Var þetta svar gagnlegt?
 • Get ég notað Booking-aðstoðina á mínu tungumáli?
  Booking-aðstoðin er fáanleg á ensku, frönsku, hollensku, ítölsku, japönsku, kínversku (einfaldaðri og hefðbundinni), portúgölsku (evrópskri og brasilískri), rússnesku, spænsku og þýsku.
  Var þetta svar gagnlegt?

Tegundir herbergja

 • Er hægt að fá auka- eða barnarúm?
  Upplýsingar varðandi aukarúm og barnarúm er að finna undir „Húsreglur“ á síðu gististaðarins þegar þú bókar.
  • Aukakostnaður fyrir börn, ef einhver, er ekki innifalinn í verði pöntunar.
  • Þegar þú bókar getur þú lagt fram ósk um auka- eða barnarúm í reitnum „Sérstakar óskir“.
  • Ef þú hefur nú þegar bókað getur þú alltaf óskað eftir auka- eða barnarúmi í gegnum hlekkinn sem má finna í staðfestingartölvupósti bókunarinnar.
  • Við ráðleggjum þér að hringja á gististaðinn áður en þangað er komið til þess að tryggja að auka- eða barnarúm sé fáanlegt. Þú finnur upplýsingar um hvernig hægt er að hafa samband við gististaðinn í staðfestingartölvupóstinum og þegar þú skoðar bókanirnar þínar á svæðinu þínu.
  • Ef þú vilt að við sendum þér staðfestingartölvupóst bókunarinnar aftur skaltu fara á síðuna booking.com/help.
  Var þetta svar gagnlegt?
 • Hver er munurinn á hjónaherbergi og tveggja manna herbergi?
  Hjónaherbergi er með einu hjónarúmi og tveggja manna herbergi er með tveimur einstaklingsrúmum. Ef herbergi heitir Hjóna/tveggja manna herbergi, er hægt að útfæra það fyrir bæði hjón og tvo einstaklinga. Þú getur tekið þitt val sérstaklega fram í reit merktum „Sér óskir“ í pöntunarferlinu
  Var þetta svar gagnlegt?
 • Hvað þýðir „óendurgreiðanlegt“ og „ókeypis afpöntun“?
  Hvert herbergi og hver gististaður er með mismunandi skilmála sem gististaðurinn setur.
  • „Óendurgreiðanlegt“ þýðir að gjald mun eiga við ef þú ákveður að hætta við eða breyta bókuninni. Minnst er á þetta gjald í skilyrðunum sem fram koma í bókunarferlinu og í bókunarstaðfestingunni.
  • „Ókeypis afpöntun“ þýðir að þú getur breytt bókun eða afpantað hana án kostnaðar, ef það er gert innan þess tímabils sem gististaðurinn tilgreinir (t.d. „hægt að afpanta innan X daga“ eða „hægt að afpanta fyrir dd/mm/ár kk:mm“). Þetta kemur fram í skilmálunum í bókunarferlinu og í bókunarstaðfestingunni.
  Var þetta svar gagnlegt?
 • Get ég beðið um aukarúm í herbergið mitt og fylgir því aukakostnaður?
  Upplýsingar varðandi aukarúm er að finna undir „Húsreglur“ á síðu gististaðarins þegar þú bókar.
  • Viðbættur kostnaður, ef einhver, er ekki innifalinn í verði.
  • Þegar þú bókar getur þú óskað eftir aukarúmi í reitnum „Sérstakar óskir“.
  • Ef þú hefur nú þegar bókað getur þú alltaf óskað eftir auka- eða barnarúmi í gegnum hlekkinn sem má finna í staðfestingartölvupósti bókunarinnar.
  • Við ráðleggjum þér að hafa samband við gististaðinn áður en þangað er komið til þess að tryggja að aukarúm sé fáanlegt. Þú finnur upplýsingar um hvernig hægt er að hafa samband við gististaðinn í staðfestingartölvupóstinum og þegar þú skoðar bókanirnar þínar á svæðinu þínu.
  Var þetta svar gagnlegt?

Verðlagning

 • Hvað er innifalið í verðinu?
  Öll aðstaða á herbergjum sem tilgreind er í upplýsingum um tegund herbergis eða gistirými er innifalin í herbergisverði. Einnig er hægt að sjá hvort morgunverður og fleira, eins og skattar eða þjónustugjöld, sé innifalið þegar bornir eru saman mismunandi valkostir til að bóka. Eftir að þú bókar er þessar upplýsingar einnig að finna í staðfestingartölvupóstinum og þú getur séð þær þegar þú skoðar bókanirnar þínar á svæðinu þínu.
  Var þetta svar gagnlegt?
 • Eru verðin á Booking.com á mann eða á herbergi?
  Verðið sem við sýnum er fyrir herbergi allan dvalartímann, nema annað sé tekið fram í tegund og lýsingu herbergis.
  Var þetta svar gagnlegt?
 • Eru skattar innifaldir í herbergjaverði?
  Þetta fer eftir gististaðnum og tegund gistirýmis en það er auðvelt að sjá hvað er innifalið þegar þú berð saman mismunandi valkosti sem hægt er að bóka. Skattaskilyrði eru breytileg á milli landa, því er alltaf gott að skoða þau. Eftir að þú bókar er einnig hægt að finna þessar upplýsingar í staðfestingartölvupóstinum þínum og þú getur séð þær þegar þú skoðar bókanirnar þínar á svæðinu þínu.
  Var þetta svar gagnlegt?
 • Er morgunverður innifalinn í verði?
  Hvert bókanlegt herbergi eða gistirými er með sína eigin morgunverðarskilmála. Ef morgunverður er innifalinn er hann eitt atriðanna sem talin eru upp á síðu gististaðarins þegar þú berð saman mismunandi valkosti til að bóka. Ef morgunverður er ekki innifalinn getur þú séð hvort gististaðurinn bjóði upp á hann með því að athuga aðstöðuna sem er í boði. Eftir að þú bókar er þessar upplýsingar líka að finna í staðfestingartölvupóstinum og þú getur séð þær þegar þú skoðar bókanirnar þínar á svæðinu þínu.
  Var þetta svar gagnlegt?
 • Hvað þýðir yfirstrikaða verðið við hliðina á herbergistegund?
  Í þeim tilvikum þegar verð eru yfirstrikuð, þá lítum við yfir núverandi verðlag (komandi verð) sem gjaldfært er af hótelinu á því 30 daga tímabili sem er í kringum þína tillögu að innritunardagsetningu. Af öllum birtum verðum er þriðja hæsta verðið innan þessa tímabils yfirstrikað. Til þess að gera sanngjarnan samanburð, notum við alltaf sömu bókunarskilyrðin (innifaldar máltíðir, afpöntunarreglur og herbergistegund). Þetta þýðir að þú færð sama herbergi á lægra verði samanborið við aðrar innritunardagsetningar á sama tímabili árs.
  Var þetta svar gagnlegt?
 • Býður Booking.com upp á einhver sértilboð, eða afslætti með flugfélögum eða hótel meðlimakortum?
  Booking.com veitir bestu mögulegu verð fyrir dagsetningar dvarlar þinnar. Það er ekki mögulegt að lækka verðin enn frekar.
  Var þetta svar gagnlegt?
 • Borga ég fullt verð fyrir barnið mitt?
  Upplýsingar varðandi auka- og barnarúm er að finna undir “Húsreglur” á síðu gististaðarins þegar þú bókar.
  • Viðbættur kostnaður fyrir börn, ef einhver, er ekki innifalinn í pöntunarverði.
  • Þegar þú bókar getur þú lagt fram ósk um auka- eða barnarúm fyrir barn í reitnum „Sérstakar óskir“.
  • Ef þú hefur nú þegar bókað getur þú alltaf óskað eftir auka- eða barnarúmi í gegnum hlekkinn sem má finna í staðfestingartölvupósti bókunarinnar.
  • Við ráðleggjum þér að hringja á gististaðinn áður en þangað er komið til þess að tryggja að aukarúm eða barnarúm sé fáanlegt. Þú finnur upplýsingar um hvernig hægt er að hafa samband við gististaðinn í staðfestingartölvupóstinum og þegar þú skoðar bókanirnar þínar á svæðinu þínu.
  Var þetta svar gagnlegt?
 • Get ég notað afsláttarmiða (t.d. sem gefnir eru út af tímaritum, búðum o.s.fr.v.)?
  Þú getur ekki notað gjafabréf þegar þú pantar á síðunni okkar. Þú verður að fara eftir þeim leiðbeiningum sem er lýst af þeim aðila sem gaf út gjafabréfið.
  Var þetta svar gagnlegt?

Kreditkort

 • Get ég pantað án þess að hafa kreditkort?
  Flestir gististaðir fara fram á gilt kort til þess að tryggja pöntunina. Við bjóðum hinsvegar upp á ýmsa gististaði sem munu ábyrgjast bókunina án korts. Þú getur einnig bókað með því að nota kort einhvers annars, að því gefnu að korthafi gefi leyfi fyrir slíku. Í slíkum tilfellum þarf að staðfesta nafn korthafa og að þú hafir leyfi fyrir því að nota kortið í reitinn sem merktur er „sérstakar óskir“ í bókunarferlinu.
  Var þetta svar gagnlegt?
 • Af hverju hefur greiðsla verið tekin af mér?
  Birt gjaldfærsla gæti verið ein af eftirfarandi:
  • Fyrirframheimild: Heimildarbeiðni er sótt til að athuga gildistíma korts og gæti lokað fyrir ákveðna upphæð sem svipar til heildarupphæðar bókunar á kreditkorti. Upphæðin verður bakfærð eftir ákveðinn tíma. Lengd tímans veltur á gististaðnum og þeirri kreditkortaþjónustu sem þú notar.
  • Trygging eða fyrirframgreiðsla: Stundum krefja gististaðir viðskiptavini um tryggingu eða fyrirframgreiðslu við gerð bókunarinnar. Þessir skilmálar eru teknir fram við gerð bókunar og einnig er hægt að sjá þá í staðfestingu bókunar. Ef þú átt rétt á ókeypis afpöntun verður þessi upphæð endurgreidd ef þú velur að afpanta bókunina.
  • Þjónustufulltrúar okkar eru alltaf til staðar ef þú þarft hjálp við einhver mál sem tengjast greiðslum. Þú getur haft samband við okkur í gegnum síðuna booking.com/help.
  Var þetta svar gagnlegt?
 • Get ég notað debetkort til að ganga frá pöntuninni minni?
  Almennt taka hótel ekki á móti debetkortum til þess að staðfesta pöntun. Hinsvegar eru einhverjar undanþágur. Hægt er að sjá hvort það sé mögulegt í pöntunarferlinu.
  Var þetta svar gagnlegt?
 • Hvað er heimildarbeiðni?
  Þegar þú pantar þá getur það komið fyrir að hótelið hafi samband við kreditkorta- eða debetkortafyrirtækið þitt til þess að ganga úr skugga um að kortið sem þú notaðir sé gilt og að það hafi ekki verið tilkynnt tapað eða stolið. Á sama tíma getur verið að það sé einnig athugað að það sé nægilega há heimild á kortinu til þess að dekka færsluna. Þetta nefnist heimildarbeiðni fyrir heildarupphæð pöntunarinnar.
  • Hótelið mun hins vegar ekki gjaldfæra kortið á þessum tímapunkti. Sá tími sem hótelið gjaldfærir kortið fer eftir skilmálum og skilyrðum bókunarinnar.
  Var þetta svar gagnlegt?
 • Hver er munurinn á heimildarbeiðni og raunverulegri færslu á kortinu mínu?
  Heimildarbeiðnir eru algengar og er oft ruglað saman við raunverulegar færslur. Á meðan vörukaup í verslunum eru samstundis gjaldfærð þá er upphæðin tímabundið tekin frá þegar um heimildarbeiðni er að ræða. Lengd frátektarinnar er breytileg en kreditkortafyrirtækið þitt getur gefið upplýsingar um hvernig það annast slíkt.
  Var þetta svar gagnlegt?
 • Hvernig veit ég hvort sótt hafi verið um heimildarbeiðni á kreditkortið mitt?
  Aðgengileg heimild lækkar tímabundið að því sem nemur heildarverði pöntunarinnar. Þú gætir einnig séð "færsla í bið" á kreditkortareikningnum þínum. Ef þú ert ekki viss um hvort að sótt hafi verið um heimildarbeiðni á kortið þítt þá geta bæði hótelið og kreditkortafyrirtækið staðfest það.
  Var þetta svar gagnlegt?
 • Hversu lengi mun heimildarbeiðnin hafa áhrif á upphæð kortaheimildarinnar?
  Kreditkortafyrirtækið þitt getur útskýrt þetta nánar ásamt skilmálum, skilyrðum og verklagi heimildabeiðna. Þessar forsendur geta verið breytilegar svo betra er að hafa samband við kreditkortafyrirtækin til þess að fá nánari upplýsingar.
  Var þetta svar gagnlegt?
 • Mun frátekna upphæðin alltaf vera sú sama og heildarupphæð pöntunarinnar?
  Í flestum tilfellum mun heimildarbeiðnin sem hótelið sækir um jafngilda heildarverði pöntunarinnar. Það kemur einstaka sinnum fyrir að upphæðin sé örlítið hærri en sú upphæð sem þú sást hjá Booking.com. Ef það kemur fyrir þá getur hótelið útskýrt af hverju.
  Var þetta svar gagnlegt?
 • Á þetta við allar bókanir sem gerðar eru í gegnum Booking.com?
  Hótel áskilja sér rétti til þess að sækja um heimildarbeiðni á kortið þitt en það þýðir samt ekki að það muni vera gert með allar bókanir. Ekki hafa áhyggjur, ef sótt hefur verið um heimildarbeiðni á kortið þitt þá er bæði hótelið og kreditkortafyrirtækið til taks ef þú þarft á aðstoð að halda. Það getur einnig verið að þau geti hjálpað til við að fjarlægja þessa fráteknu upphæð fyrr en ætlað var.
  Var þetta svar gagnlegt?
 • Get ég pantað fyrir mig með því að nota kreditkort einhvers annars?
  Já, þú getur það, en aðeins ef þú hefur leyfi frá korthafa. Vinsamlegast taktu fram að þú sért að nota kort sem einhver annar á og að korthafi hafi gefið þér leyfi til þess, í reitnum „Sérstakar óskir“ þegar þú bókar. Gististaðurinn gæti krafist heimildar korthafa. Vinsamlegast athugaðu að í þeim tilfellum þar sem gestur mætir ekki eða við síðbúna afpöntun bókunar, gæti kortið sem gefið var upp við bókun verið skuldfært fyrir þeim gjöldum sem gististaðurinn innheimtir.
  Var þetta svar gagnlegt?
 • Af hverju þarf ég að gefa upp kortaupplýsingarnar mínar?
  Í flestum tilfellum þarf Booking.com kreditkortaupplýsingar til að staðfesta bókunina þína við gististaðinn. Það er möguleiki á því að tekin verði heimildarbeiðni af kreditkortinu til þess að ganga úr skugga um að það sé gilt og næg úttektarheimild sé til staðar. Eftir athugunina mun heildarupphæðin vera til ráðstöfunar á ný. Í einstaka tilfellum verða kreditkortaupplýsingarnar þínar notaðar til að gjaldfæra bókunina samstundis. Greiðslukortið þitt verður einungis gjaldfært hafir þú pantað fyrirframgreiðanlegt gistirými eða ef afpöntunarskilmálunum hefur ekki verið fylgt.
  Var þetta svar gagnlegt?
 • Hvaða kreditkort get ég notað til þess að klára bókunina mína?
  Þegar þú pantar í gegnum Booking.com þá taka öll hótel á móti:
  • MasterCard
  • Visa
  Var þetta svar gagnlegt?
 • Eru kreditkortaupplýsingarnar mínar öruggar?
  Já, alltaf. Booking.com notar örugga tengingu og persónu- og kreditkortaupplýsingarnar þínar eru alltaf dulkóðaðar.
  • Persónu- og kreditkortaupplýsingar þínar eru alltaf dulkóðaðar.
  • Netþjónninn okkar notar „Secure Socket Layer“ (SSL) tækni, sem er iðnaðarstaðallinn á netinu.
  • SSL skírteinið okkar er gefið út af Thawte.
  Var þetta svar gagnlegt?
 • Kreditkortið sem ég notaði við bókun er ekki lengur gilt, hvað á ég að gera?
  Vinsamlegast hafðu samband beint við gististaðinn. Tengiliðsupplýsingarnar er að finna í tölvupóstinum með bókunarstaðfestingunni eða þegar þú skráir þig inn á Booking.com. Öryggisins vegna skaltu aldrei gefa upp kreditkortaupplýsingarnar þínar með tölvupósti.
  Var þetta svar gagnlegt?

Skilmálar á gististað

 • Ég mun koma fyrr/seinna en tilgreindur innritunartími segir til um. Get ég samt innritað mig?
  Venjulega er þetta ekki vandamál, þú getur beðið um síðbúna innritun hjá flestum hótelum. Hinsvegar, ættir þú alltaf að ráðfæra þig við hótelið. Þú getur notað „Sérstakar Óskir“ kassann í bókunarferlinu til þess að láta hótelið vita af áætluðum komutíma skriflega. Um leið og þú hefur fengið staðfestinguna þína getur þú fylgt því eftir innan hótelsins með því að nota þær upplýsingar sem veittar eru.
  • Þú getur tekið fram áætlaðan komutíma við gerð bókunarinnar.
  • Þú getur haft umsjón með bókuninni á netinu til að biðja um innritun utan áætlaðs innritunartímabils.
  • Þú getur haft samband við gististaðinn með því að nota þær tengiliðsupplýsingar sem gefnar eru upp í staðfestingu bókunarinnar.
  • Vinsamlega athugaðu að gististaðurinn getur ekki alltaf tekið á móti slíkum beiðnum. Starfsfólk þess mun með glöðu geði leyfa gestum að fá herbergi fyrr ef framboð leyfir en það gæti verið að enginn muni taka á móti gestum ef áætlaður komutími í íbúð er seint um kvöld á afviknum stöðum. Í þessum tilvikum er best að hafa samband beint við gististaðinn til að koma í veg fyrir vonbrigði.
  Var þetta svar gagnlegt?
 • Hverjir eru innritunar- og útritunartímar gististaðar?
  Innritunar- og útritunartímar eru breytilegir eftir gististöðum. Þú finnur þá í hlutanum „Húsreglur“ á síðu gististaðarins þegar þú bókar. Ef þú hefur þegar bókað sérðu innritunar- og útritunartímana í staðfestingartölvupóstinum þínum og þegar þú skráir þig inn á svæðið þitt.
  Var þetta svar gagnlegt?
 • Hvernig fæ ég meiri upplýsingar um aðstöðu sem er í boði?
  Þú getur séð hvaða aðstaða fylgir með bókun þegar þú berð saman mismunandi valkosti á hverjum gististað Til þess að sjá hvaða aðstaða er í boði á gististaðnum sjálfum skaltu skoða „Aðstaða“ efst á síðu gististaðarins.
  Var þetta svar gagnlegt?
 • Ég vil útritun eftir tilgreindan útritunartíma. Hvað á ég að gera?
  Síðbúna útritun er aðeins hægt að biðja um á hótelinu og er venjulega háð framboði hverju sinni á meðan dvöl stendur. Þú getur spurt nánar út í það í móttökunni við komu.
  Var þetta svar gagnlegt?
 • Ég vil reykherbergi en ég get aðeins valið reyklaust herbergi. Hvernig get ég beðið um reykherbergi?
  Ef það eru engin reykingarherbergi skráð þýðir það að hótelið leyfir ekki reykingar í herbergjunum.
  Var þetta svar gagnlegt?
 • Hvernig kemst ég að því hvort gististaðurinn leyfi gæludýr?
  Gæludýrastefnur eru alltaf sýndar á síðu hótelsins undir „Hótel Skilmálar“.
  Var þetta svar gagnlegt?

Aukaaðstaða

Tilvísunarumbun

 • Hvenær fæ ég peningaumbunina?
  Ef umbunin þín er greidd inn á kreditkortið þitt:
  • Þegar vinur þinn hefur lokið ferðinni staðfestum við umbunina þína og þú færð tölvupóst varðandi það hvernig þú sækir hana. Það getur tekið 30-60 virka daga að fá útgreiðslu umbunarinnar. Þú getur alltaf skráð þig inn á svæðið þitt til að athuga stöðuna á umbuninni.
  • Ef umbunin þín er greidd út í veskisinneign:
  • Þegar vinur þinn hefur lokið ferð sinni hefjum við sannreyningarferlið. Þú færð nánari upplýsingar um næstu skref í tölvupósti. Það geta liðið 30 til 60 dagar þar til þú færð umbunina greidda. Þú getur alltaf innskráð þig á þitt svæði og skoðað stöðu umbunarinnar á síðunni „Umbunin mín“.
  Var þetta svar gagnlegt?
 • Hvenær fær vinur minn umbunina?
  Ef umbunin þín er greidd inn á kreditkortið þitt:
  • Þegar vinur þinn hefur lokið ferðinni staðfestum við umbunina þína og þú færð tölvupóst varðandi það hvernig þú sækir hana. Það getur tekið 30-60 virka daga að fá útgreiðslu umbunarinnar.
  • Ef umbunin þín er greidd út í veskisinneign:
  • Þegar vinur þinn hefur lokið ferð sinni hefjum við sannreyningarferlið. Hann fær nánari upplýsingar um næstu skref í tölvupósti. Það geta liðið 30 til 60 dagar þar til vinurinn fær umbunina greidda. Hann getur alltaf innskráð sig á sitt svæði og skoðað stöðu umbunarinnar á síðunni „Umbunin mín“.
  Var þetta svar gagnlegt?
 • Hvað ef ég er ekki með kreditkort til að fá umbunina á?
  Það er ekkert mál. Þú getur notað debetkort frá Visa eða MasterCard í staðinn og fengið umbun á sama hátt.
  Var þetta svar gagnlegt?
 • Hvernig geri ég tilkall til umbunarinnar?
  Ef umbunin þín er greidd inn á kreditkortið þitt:
  • Þú þarft einfaldlega að hafa svæði á Booking.com og setja inn og skrá kreditkortaupplýsingarnar þínar til að fá umbun. Þegar vinur þinn hefur lokið við dvölina leggjum við peningaumbunina inn á kortið þitt. Ertu ekki með svæði? Búðu það til hér.
  • Ef umbunin þín er greidd út í veskisinneign:
  • Það eina sem þú þarft er að hafa þitt svæði á Booking.com. Netfangið tengt við þitt svæði þarf að vera það sama og þú notaðir þegar þú bókaðir. Þegar vinur þinn hefur lokið dvölinni greiðum við upphæð umbunarinnar í veskið þitt. Ertu ekki enn með svæði? Þú getur skráð þig hér.
  Var þetta svar gagnlegt?
 • Hvers vegna hef ég ekki fengið umbunina mína?
  Ef umbunin þín er greidd inn á kreditkortið þitt:
  • Það er yfirleitt vegna þess að kreditkort hefur ekki verið skráð til að taka á móti umbun eða kreditkortaupplýsingar hafa verið fjarlægðar áður en umbunin var greidd. Vinsamlega athugaðu að vista debet- eða kreditkort frá Visa eða MasterCard á svæðinu þínu og skrá það til að taka á móti umbun.
  • Ef umbunin þín er greidd út í veskisinneign:
  • Þetta gerist vanalega vegna þess að við þurfum að sannreyna að öll skilyrði séu uppfyllt áður en við greiðum umbunina. Sannreyningarferlið getur tekið 30 til 60 virka daga. Eftir þann tíma greiðum við umbunina í veskið.
  Var þetta svar gagnlegt?
 • Hvernig gerir vinur minn tilkall til umbunarinnar?
  Ef umbunin þín er greidd inn á kreditkortið þitt:
  • Vinur þinn þarf að vera með svæði á Booking.com. Hann verður að setja inn og skrá kreditkortaupplýsingar til að fá umbunina. Þegar hann lýkur við dvölina leggjum við umbunina inn á kortið hans. Ef vinur þinn er ekki með svæði á Booking.com getur hann skráð sig með sama netfangi og hann notaði til að bóka dvölina.
  • Ef umbunin þín er greidd út í veskisinneign:
  • Vinur þinn þarf að hafa sitt svæði á Booking.com. Netfangið tengt við hans svæði þarf að vera það sama og hann notaði þegar hann bókaði. Þegar vinur þinn hefur lokið dvölinni greiðum við upphæð umbunarinnar í veskið hans.
  Var þetta svar gagnlegt?

Sækir...