Klientu apkalpošanas nodaļa

Atcelšana

 • Vai es varu atcelt savu rezervējumu?
  Jā! Naktsmītne nosaka jebkuras atcelšanas maksas, un tās ir apskatāmas jūsu rezervējuma atcelšanas noteikumos. Jebkādas iespējamās papildmaksas jūs maksāsiet naktsmītnei.
  Vai šī atbilde jums bija noderīga?
 • Ja es atcelšu rezervējumu, vai man būs jāmaksā atcelšanas maksa?
  Ja jums ir rezervējums ar bezmaksas atcelšanas iespēju, jums nebūs jāmaksā atcelšanas maksa. Ja jūsu rezervējumu vairs nav iespējams atcelt bez maksas vai tas ir neatmaksājams, jums varētu būt jāmaksā atcelšanas maksa. Naktsmītne nosaka jebkuras atcelšanas maksas. Jebkādas iespējamās papildmaksas jums būs jāmaksā naktsmītnei.
  Vai šī atbilde jums bija noderīga?
 • Vai es varu atcelt neatmaksājamu rezervējumu vai veikt tā datumu izmaiņas?
  Par neatmaksājama rezervējuma atcelšanu parasti ir jāmaksā atcelšanas maksa, tomēr jūs, iespējams, varēsiet lūgt bezmaksas atcelšanu, pārvaldot savu rezervējumu. Šī prasība tiks nosūtīta naktsmītņu partnerim, kam būs iespēja nepiemērot atcelšanas maksu. Neatmaksājamo rezervējumu datumus nav iespējams mainīt, bet, ja jūsu prasība nepiemērot atcelšanas maksu būs veiksmīga, jūs varēsiet veikt citu rezervējumu vēlamajiem datumiem.
  Vai šī atbilde jums bija noderīga?
 • Kā es varu uzzināt, ka mans rezervējums ir atcelts?
  Pēc tam, kad jūs atcelsiet rezervējumu, izmantojot mūsu pakalpojumus, jūs saņemsiet atcelšanas apstiprinājumu e-pastā. Pārbaudiet sava e-pasta iesūtni un surogātpasta sadaļu. Ja jūs nesaņemat e-pastu 24 stundu laikā, lūdzu, sazinieties ar naktsmītnes administrāciju, lai apstiprinātu sava rezervējuma atcelšanu.
  Vai šī atbilde jums bija noderīga?
 • Kur es varu skatīt savas naktsmītnes atcelšanas noteikumus?
  Jūs tos varat skatīt sava rezervējuma apstiprinājumā.
  Vai šī atbilde jums bija noderīga?

Maksāšana

 • Vai es varu iemaksāt depozītu vai priekšapmaksu?
  Dažas no mūsu vietnē esošajām naktsmītnēm pirms uzturēšanās pieprasa priekšapmaksu, kas ir arī zināma kā depozīts. Šī priekšapmaksa var būt līdz pat kopējai rezervējuma summai vai tikai daļa no tās. Atlikušo summu jūs tad varēsiet apmaksāt, uzturoties naktsmītnē.
  • Dažās naktsmītnēs gan netiek pieprasīta priekšapmaksa, un jums būs jāmaksā visa summa savas uzturēšanās laikā naktsmītnē. Lai iegūtu papildu informāciju, visieteicamāk ir apskatīt apmaksas noteikumus rezervējuma apstiprinājumā.
  Vai šī atbilde jums bija noderīga?
 • Kas iekasēs maksājumu no manas maksājumu kartes, un kad tas notiks?
  Lielākoties naktsmītne ir atbildīga par naudas iekasēšanu no jūsu kartes. Ja maksājumus apstrādā uzņēmums Booking.com, tad tas tiks skaidri norādīts jūsu rezervējuma apstiprinājumā.
  • Maksājums parasti tiek sagaidīts naktsmītnē reģistrēšanās vai izrakstīšanās laikā. Var gan būt daži izņēmumi, piemēram, ir naktsmītnes, kas pieprasa priekšapmaksu pilnā vai daļējā apmērā. Tas tiks skaidri norādīts jūsu rezervējuma apstiprinājumā un maksāšanas noteikumos.
  • Ja netiek piemēroti priekšapmaksas noteikumi, tad, iespējams, naktsmītne pirms jūsu uzturēšanās iekasēs no jūsu kartes pārbaudes maksājumu. Tā ir pagaidu naudas aizturēšana, lai pārbaudītu jūsu karti un garantētu rezervējumu. Atšķirībā no naudas iekasēšanas šis pārbaudes maksājums tiks pārskaitīts atpakaļ uz jūsu karti.
  Vai šī atbilde jums bija noderīga?
 • Kādi maksāšanas veidi tiek pieņemti?
  Vietnē Booking.com esošajās naktsmītnēs visbiežāk pieņemtais maksāšanas veids ir maksājumu kartes, un lielākā daļa naktsmītņu izmanto maksājumu kartes, lai apstiprinātu rezervējumus.
  • Dažos gadījumos tiek pieņemti arī citi maksāšanas veidi, piemēram, PayPal un citi. Ir daži izņēmumi, kad var rezervēt, izmantojot debetkarti.
  • Jūsu izvēlētajā naktsmītnē pieņemtie maksāšanas veidi tiks norādīti rezervējuma apstiprinājumā. Jūs varat arī piezvanīt naktsmītnei, lai precizētu pieņemtos maksāšanas veidus.
  Vai šī atbilde jums bija noderīga?
 • No manis ir iekasēta nauda. Vai man ir kas jādara?
  Lielākoties no jums nav nepieciešama nekāda rīcība. Šī summa, visticamāk, ir priekšapmaksa pilnā vai daļējā apmērā no jūsu rezervējuma summas, kā tas tādā gadījumā ir norādīts jūsu rezervējuma apmaksas noteikumos.
  • Ja jūsu rezervējumam nav priekšapmaksas noteikumu, tad naktsmītne varētu būt veikusi pārbaudes maksājumu no jūsu kartes. Tā ir pagaidu naudas ieturēšana, kas tiek veikta jūsu rezervējuma garantēšanai. Šī summa tiks jums atmaksāta.
  • Ja, jūsuprāt, maksājums joprojām ir negaidīts, jūs varat sazināties ar mums palīdzības saņemšanai. Mēs varam sazināties ar naktsmītni jūsu vārdā tikai tad, kad jūs iesniegsiet pierādījumu par maksājuma iekasēšanu.
  Vai šī atbilde jums bija noderīga?
 • Vai es varu samaksāt par savu uzturēšanos ar citu maksājumu karti, nevis ar to, ar kuru veicu rezervējumu?
  Visdrīzāk, jā. Naktsmītnēs parasti var norēķināties ar citām maksājumu kartēm vai skaidrā naudā. Lai pārliecinātos, ka ar citu maksājumu karti norēķināties ir iespējams, sazinieties ar naktsmītnes administrāciju.
  Vai šī atbilde jums bija noderīga?
 • Kur es varu redzēt sava rezervējuma apmaksas noteikumus?
  Jūs varat atrast apmaksas noteikumus rezervējuma apstiprinājumā – sadaļā par cenu. Šajā sadaļā arī ir redzams cenas sadalījums un pieņemtie maksāšanas veidi.
  Vai šī atbilde jums bija noderīga?
 • Kādēļ man ir jāsniedz savas maksājumu kartes informācija?
  Naktsmītnes parasti pieprasa šo informāciju, lai garantētu jūsu rezervējumu, un maksājumu karte bieži tiek izmantota maksāšanai rezervēšanas laikā. Ja jums nav jāveic priekšapmaksa, tad naktsmītne var ieturēt naudas summu no jūsu maksājumu kartes, lai pārliecinātos, ka tajā ir pietiekami daudz līdzekļu.
  Vai šī atbilde jums bija noderīga?

Rezervējuma informācija

Saziņa

 • Kādēļ naktsmītnes e-pasta adrese beidzas ar '@property.booking.com'?
  Booking.com nodrošina katram rezervējumam unikālu un anonīmu e-pasta adreses aizstājvārdu gan jums, gan jūsu rezervētajai naktsmītnei. Visas ziņas, kas ir nosūtītas uz šo e-pasta aizstājvārdu, tiks pārsūtītas naktsmītnei, iekļaujot saites, fotogrāfijas un pielikumus (līdz 15 MB).
  • Drošības apsvērumu dēļ uzņēmumam Booking.com ir automatizēta sistēma, kas atpazīst e-pastu sarakstē krāpniecisku saturu. Tajā ietilpst mēstules, kā arī tiek piemēroti ierobežojumi e-pastiem ar pievienotiem failiem noteiktos formātos, piemēram, *.zip, *.rar un *.exe.
  • Lūdzu, ņemiet vērā, ka e-pastu saturu raksta naktsmītnes pārstāvji, un uzņēmums Booking.com to izsūta naktsmītnes vārdā. Uzņēmums Booking.com neatbild par sarakstes saturu. Ja jums ir aizdomas, ka šo e-pastu saturs ir neatbilstošs, aizdomīgs vai tā ir mēstule, mēs jūs lūdzam par to informēt, nospiežot uz saites, kas atrodas e-pasta apakšējā labajā stūrī.
  • Uzņēmums Booking.com saglabās šo saraksti. Uzņēmums Booking.com var piekļūt sarakstei pēc jūsu vai naktsmītnes pieprasījuma vai arī tad, ja tas ir absolūti nepieciešams drošības vai tiesībsargājošu iemeslu dēļ, piemēram, krāpniecības atklāšanai un novēršanai.
  • Uzņēmums Booking.com var analizēt saraksti, lai uzlabotu savus pakalpojumus. Ja jūs nevēlaties, lai uzņēmums Booking.com pārraudzītu vai saglabātu jūsu saraksti uzņēmuma Booking.com pakalpojumos, lūdzu, neizmantojiet uzņēmuma Booking.com piedāvātās saziņas iespējas, tostarp komunikāciju ar e-pastu adrešu aizstājvārdiem.
  Vai šī atbilde jums bija noderīga?
 • Kas ir Booking palīgs?
  Mēs izveidojām Booking palīgu, lai palīdzētu jums veikt izmaiņas jūsu turpmākajos rezervējumos. Tas ir diennakts virtuālais palīgs, ar kura palīdzību jūs varat sūtīt ziņas uzņēmumam Booking.com un saņemt ziņas no tā.
  Vai šī atbilde jums bija noderīga?
 • Kā tas var man līdzēt?
  Jūs varat vaicāt Booking palīgam, lai tas pieprasa autostāvvietas, papildgultu vai citu gultas veidu, alternatīvu reģistrēšanās vai izrakstīšanās laiku un citas iespējas. Booking palīgs var palīdzēt jums gūt atbildes uz jebkuru citu jautājumu, kas jums var rasties par savu uzturēšanos.
  Vai šī atbilde jums bija noderīga?
 • Kur es varu atrast Booking palīgu?
  Ja jūs veicāt kādu turpmāko rezervējumu, izmantojot mūsu pakalpojumus, jūs varat atrast Booking palīgu savā mobilajā tālrunī, lietotnē vai vietnē Booking.com, kā arī mobilajā vietnē vai izmantojot iespēju Facebook Messenger, ja jūs piekrītat saņemt tur savu rezervējuma apstiprinājumu.
  Vai šī atbilde jums bija noderīga?
 • Vai šī iespēja ko maksā?
  Booking palīga izmantošana ir pilnībā bez maksas, taču ir nepieciešams interneta pieslēgums. Ja jūs izmantojiet Booking palīgu ārpus valsts, kurā jūs parasti lietojat datu pakalpojumus savā ierīcē, var tikt piestādītas izmaksas par datu viesabonēšanu.
  Vai šī atbilde jums bija noderīga?
 • No kurienes tiek iegūtas atbildes?
  Atbildes, ko jūs saņemat, izmantojot Booking palīgu, nosūtīta uzņēmums Booking.com – mūsu Klientu apkalpošanas centra darbinieki vai tās naktsmītnes vārdā, kurā jūs veicāt saistošo rezervējumu.
  Vai šī atbilde jums bija noderīga?
 • Vai es varu izmantot Booking palīgu savā valodā?
  Booking palīgs pašlaik var sazināties tikai angliski, bet mēs strādājam pie tā, lai tas iemācītos vairāk valodu. Palīgs ātri apgūst jaunumus, tādēļ sekojiet līdzi tā panākumiem!
  Vai šī atbilde jums bija noderīga?

Numuru veidi

 • Mums ir bērni. Vai mēs varam saņemt papildgultu/bērnu gultiņu numurā?
  Informācija par bērniem un papildgultām/bērnu gultiņām ir atrodama "Viesnīcas noteikumos". Lūdzu, ņemiet vērā:
  • Ja tiek piemērota maksa par bērniem, tā nav iekļauta rezervējuma cenā.
  • Rezervējuma veikšanas laikā, lūdzu, norādiet savas vajadzības saistībā ar papildgultām/bērnu gultiņām Īpašo prasību sadaļā.
  • Ja jūs jau veicāt savu rezervējumu, vienkārši nospiediet uz saites, kas ir norādīta jūsu apstiprinājuma e-pastā un Mans Booking.com, lai pieprasītu papildgultu.
  • Mēs iesakām sazināties ar viesnīcu pirms ierašanās, lai garantētu jūsu prasības izpildi. Viesnīcas kontaktinformācija ir norādīta jūsu apstiprinājuma e-pastā.
  • Jūs vienmēr varat https://secure.booking.com/content/cs.htmlsazināties ar mums, lai pārbaudītu viesnīcas pieejamību.
  Vai šī atbilde jums bija noderīga?
 • Kāda ir atšķirība starp divvietīgu numuru (1 gulta) un numuru ar 2 gultām?
  Divvietīgajā numurā atrodas viena divguļamā gulta. Numurā ar 2 gultām atrodas divas vienguļamās gultas. Ja jūsu numura veids ir divvietīgs (1-2 gultas), tas nozīmē, kas tas var tikt piemērots jūsu vajadzībām. Lūdzu, norādiet savas vēlmes sadaļā "Īpašas prasības” , veicot savu rezervējumu.
  Vai šī atbilde jums bija noderīga?
 • Ko nozīmē "neatmaksājams" vai "bezmaksas atcelšana"?
  Naktsmītne katram numuram piemēro dažādus noteikumus.
  • Noteikums "neatmaksājama iemaksa" nozīmē, ka tiks piemērota maksa gadījumā, ja jūs vēlaties atcelt vai mainīt rezervējumu. Attiecīgā maksa ir minēta numura noteikumos, kā arī jūsu rezervējuma apstiprinājumā.
  • Noteikums "bezmaksas atcelšana" nozīmē, ka jūs naktsmītnes noteiktajā laika periodā varat mainīt vai atcelt savu rezervējumu bez maksas. Attiecīgais laika periods ir minēts numura noteikumos, kā arī jūsu rezervējuma apstiprinājumā (piemēram, "jūs varat atcelt X dienas iepriekš" vai "jūs varat atcelt pirms datuma Y plkst. ZZ:ZZ").
  Vai šī atbilde jums bija noderīga?
 • Vai es drīkstu pieprasīt papildgultu numurā un vai par to būs jāmaksā papildus?
  Informācija par papildgultām ir atrodama "Viesnīcas noteikumos". Lūdzu, ņemiet vērā:
  • Ja tiek piemērotas papildu izmaksas, tās nav iekļautas rezervējuma cenā.
  • Rezervējuma veikšanas laikā, lūdzu, norādiet savas vajadzības saistībā ar papildgultām/bērnu gultiņām sadaļā Īpašas prasības.
  • Ja jūs jau veicāt savu rezervējumu, vienkārši nospiediet uz saites, kas ir norādīta jūsu apstiprinājuma e-pastā un Mans Booking.com, lai pieprasītu papildgultu.
  • Mēs iesakām sazināties ar viesnīcu pirms ierašanās, lai garantētu jūsu prasības izpildi. Viesnīcas kontaktinformācija ir norādīta jūsu apstiprinājuma e-pastā.
  Vai šī atbilde jums bija noderīga?

Cenas/izmaksas

 • Kas ir iekļauts cenā?
  Norādītie pakalpojumi, kas atrodas zem numura veida, ir iekļauti numura cenā. Lai apskatītu pakalpojumus, nospiediet uz numura nosaukuma. Jūs varat apskatīt, vai brokastis un citi pakalpojumi (piemēram, nodokļi) ir iekļauti numura cenā, pārvietojot kursoru pār tekstu kolonnā 'Noteikumi'. Šī informācija ir iekļauta arī jūsu apstiprinājuma e-pastā, un tā ir atrodama jūsu profilā, ienākot sistēmā. Ja jums vēl nav lietotāja profila, jūs to varat izveidot šeit.
  Vai šī atbilde jums bija noderīga?
 • Vai Booking.com mājas lapā norādītās cenas ir par personu vai numuru?
  Visas cenas mūsu mājas lapā norādītas par numuru uz visu uzturēšanās laiku, ja vienīgi nav norādīts citādi numura un numura veida aprakstā.
  Vai šī atbilde jums bija noderīga?
 • Vai numuru cenā ir iekļauti nodokļi?
  Tas ir atkarīgs no naktsmītnes un norādītā numuru veida, taču to ir viegli pārbaudīt, izpētot tekstu zem numura nosaukuma. Nodokļi ir atšķirīgi katrā valstī, tādēļ iesakām pārbaudīt. Lai apskatītu pilnu informāciju par to, kas ir iekļauts numura cenā, uzejiet ar kursoru uz kolonnas ar nosaukumu "Noteikumi". Šī informācija ir arī norādīta jūsu apstiprinājuma e-pastā un Mans Booking.com.
  Vai šī atbilde jums bija noderīga?
 • Vai brokastis ir iekļautas cenā?
  Tas ir atkarīgs no naktsmītnes un norādītā numura veida. Lai to pārbaudītu, lūdzu, izpētiet norādes zem katra pieejamā numuru veida. Ja papildinājumi nav iekļauti, varat uziet ar kursoru uz kolonnas ar nosaukumu "Noteikumi", lai noskaidrotu, kas ir pieejams, kā arī piemērojamās maksas. Informācija tiks iekļauta arī jūsu apstiprinājuma e-pastā un Mans Booking.com.
  Vai šī atbilde jums bija noderīga?
 • Ko nozīmē pārsvītrotā viesnīcas cena, kas norādīta blakus manam numura veidam?
  Ja cena ir pārsvītrota, tas nozīmē, ka mēs esam salīdzinājuši cenas, kas šobrīd ir jāmaksā citam klientam, kas ir veicis rezervējumu tādam pašam vai līdzīgam numuram 30 dienu intervālā ap jūsu paredzēto reģistrēšanās datumu. No cenām 30 dienu intervālā ap jūsu paredzēto reģistrēšanās datumu kā nosvītroto mēs parādām trešo augstāko cenu, ko piedāvā naktsmītne. Lai nodrošinātu, ka mēs parādām godīgu salīdzinājumu, mēs vienmēr izmantojam tos pašus rezervējuma nosacījumus (ēdināšanas programmu, atcelšanas noteikumus un numura veidu). Tas nozīmē, ka jūs nakšņosit tajā pašā numurā, bet par zemāku cenu nekā citi klienti, kas nakšņos aptuveni tajā pašā laikā.
  Vai šī atbilde jums bija noderīga?
 • Vai Booking.com piedāvā īpašas statusa atlaides vai atlaides lidsabiedrību vai viesnīcu lojalitātes programmu biedriem?
  Booking.com nodrošina zemākās pieejamās cenas jūsu uzturēšanās datumiem. Papildu atlaides cenai nav iespējamas.
  Vai šī atbilde jums bija noderīga?
 • Vai man ir jāmaksā pilna cena par manu bērnu (-iem)?
  Informācija par bērniem atrodas sadaļā "Viesnīcas noteikumi". Lūdzu, ņemiet vērā:
  • Papildu izmaksas par bērniem, ja tādas tiek piemērotas, nav iekļautas kopējā rezervējuma cenā.
  • Rezervējuma veikšanas laikā, lūdzu, norādiet savu prasību pēc papildgultas/bērnu gultiņas sadaļā Īpašas prasības.
  • Ja jūs jau veicāt savu rezervējumu, vienkārši nospiediet uz saites, kas ir norādīta jūsu apstiprinājuma e-pastā un Mans Booking.com, lai pieprasītu papildgultu.
  • Mēs iesakām sazināties ar viesnīcu pirms ierašanās, lai garantētu jūsu prasību. Viesnīcas kontaktinformācija ir norādīta jūsu apstiprinājuma e-pastā.
  Vai šī atbilde jums bija noderīga?
 • Vai es varu izmantot atlaižu kuponus (piemēram, nodrukātus žurnālos, veikalos u.c.)?
  Jūs nevar lietot kuponus, kad veicat rezervējumu mūsu mājas lapā. Ja vēlaties tos izmantot, sekojiet kupona izdošanas kompānijas norādījumiem.
  Vai šī atbilde jums bija noderīga?

Kredītkartes

 • Vai ir iespējams veikt rezervējumu bez kredītkartes?
  Derīga kredītkarte ir nepieciešama, lai veiktu rezervējumu lielākajā daļā viesnīcu. Mēs piedāvājam nelielu, bet augošu skaitu viesnīcu, kas tomēr garantēs jūsu rezervējumu bez kredītkartes. Jūs varat arī izmantot citas personas kredītkarti, ja esat saņēmis atļauju. Šādā gadījumā, lūdzu, veicot rezervējumu, norādiet īpašo prasību sadaļā kredītkartes īpašnieka vārdu, kā arī to, ka esat saņēmis atļauju.
  Vai šī atbilde jums bija noderīga?
 • Naktsmītne ir iekasējusi naudu no manas kredītkartes. Kas man ir jādara?
  Maksa, ko jūs redzat savā kredītkartē, varētu būt viena no šīm:
  • Priekšautorizācija- tā tiek veikta tikai tāpēc, lai pārbaudītu jūsu kredītkartes derīgumu. Šajā gadījumā jūsu kredītkartē uz laiku tiek 'bloķēta' nauda tādā apjomā, kas atbilst jūsu rezervējuma summai. Šī summa tiks 'atbloķēta' pēc noteikta laika perioda, kas ir atkarīgs no naktsmītnes un uzņēmuma, kas ir izdevis jūsu kredītkarti.
  • Priekšapmaksa- rezervēšanas laikā dažas naktsmītnes pieprasa priekšapmaksu. Šis noteikums ir skaidri norādīts rezervējuma veikšanas laikā, kā arī jūs to varat redzēt savā rezervējuma apstiprinājuma e-pastā. Ja jūsu rezervējumu ir iespējams atcelt bez maksas un jūs izvēlaties to atcelt, šī summa jums tiks atmaksāta.
  • Ja jums šķiet, ka nauda no jums tika iekasēta nepamatoti, mūsu Klientu apkalpošanas centrs priecāsies jums atrast vislabāko iespējamo risinājumu. Lūdzu, https://secure.booking.com/content/cs.htmlsazinieties ar mums, norādot sava rezervējuma numuru un informāciju par iekasēto maksu. Jūsu vārdā mēs risināsim šo situāciju tālāk.
  Vai šī atbilde jums bija noderīga?
 • Vai es varu maksāt ar debetkarti?
  Parasti viesnīcas nepieņem debetkarti, lai garantētu rezervējumu. Tomēr ir arī izņēmumi. Rezervējuma veikšanas laikā jūs varēsiet redzēt, vai tas ir iespējams.
  Vai šī atbilde jums bija noderīga?
 • Kas ir priekšautorizācija?
  Kad jūs veicat rezervējumu, naktsmītne dažos gadījumos var sazināties ar jūsu kredītkartes (vai debetkartes) iestādi, lai pārliecinātos, ka jūsu lietotā maksājumu karte ir derīga un nav ziņots par tās pazušanu vai nozagšanu. Tajā pat laikā naktsmītne var arī pārbaudīt, vai kartē ir pietiekami daudz naudas darījuma izmaksu segšanai. Mēs to saucam par jūsu rezervējuma priekšautorizāciju pilnā apjomā.
  • Priekšautorizācijas laikā viesnīca neiekasēs samaksu. Laiks, kad tiks iekasēta samaksa no jūsu maksājumu kartes, ir atkarīgs no jūsu rezervējuma noteikumiem.
  Vai šī atbilde jums bija noderīga?
 • Kāda ir starpība starp priekšautorizāciju un faktisku maksājumu no manas maksājumu kartes?
  Priekšautorizācija ir izplatīta, bet tā bieži tiek jaukta ar faktiskiem maksājumiem. Samaksa par pirkumiem veikalos tiek nekavējoties atskaitīta no jūsu maksājumu kartē pieejamajiem līdzekļiem, bet priekšautorizācija ir pagaidu aizturējums. Tās ilgums var atšķirties, un jūsu maksājumu kartes iestāde var sīkāk paskaidrot priekšautorizācijas procesu.
  Vai šī atbilde jums bija noderīga?
 • Kā es zināšu, ka manai maksājumu kartei ir veikta priekšautorizācija?
  Jūsu maksājumu kartes bilance tiks uz laiku samazināta pilnā jūsu rezervējuma apmērā. Iespējams, jūs redzēsiet savā maksājumu kartes konta kopsavilkumā “pagaidu darījumus”. Ja jūs neesat drošs, vai jūsu maksājumu kartei ir veikta priekšautorizācija, gan naktsmītne, gan maksājumu kartes iestāde var to pārbaudīt un apstiprināt.
  Vai šī atbilde jums bija noderīga?
 • Cik ilgi priekšautorizācijas aizturējums ietekmēs manu pieejamo konta bilanci?
  Jūsu maksājumu kartes iestāde var labāk paskaidrot priekšautorizācijas kārtības vispārējos noteikumus. Dažādiem uzņēmumiem tie atšķiras, tādēļ par konkrētām detaļām ir ieteicams sazināties ar jūsu maksājumu kartes iestādi.
  Vai šī atbilde jums bija noderīga?
 • Vai priekšautorizācijas aizturējums vienmēr būs vienāds ar mana rezervējuma kopsummu?
  Vairumā gadījumu naktsmītne veiks jūsu maksājumu kartes priekšautorizāciju pilnā jūsu rezervējuma apmērā. Reizēm aizturējums var būt nedaudz lielāks par Booking.com mājas lapā uzrādīto maksu. Ja tas notiek, naktsmītne var paskaidrot tā iemeslus.
  Vai šī atbilde jums bija noderīga?
 • Vai priekšautorizācija tiks veikta visiem Booking.com mājas lapā veiktajiem rezervējumiem?
  Naktsmītnēm ir tiesības veikt jūsu maksājumu kartes priekšautorizāciju, bet tas nenozīmē, ka tas notiks katrā rezervējuma gadījumā. Neuztraucieties, ja jūsu maksājumu kartei ir veikta priekšautorizācija, jo jūsu izvēlētā naktsmītne un maksājumu kartes iestāde var palīdzēt. Tās var arī palīdzēt ātrāk atcelt šo aizturējumu.
  Vai šī atbilde jums bija noderīga?
 • Vai es varu veikt rezervējumu, izmantojot kādas citas personas kredītkarti?
  Jā, jūs varat, ja jums ir atļauja no kartes īpašnieka. Lūdzu, norādiet to sadaļā “Īpašas prasības” rezervējuma veikšanas laikā. Viesnīca var pieprasīt kredītkartes īpašnieka atļauju. Lūdzu, ievērojiet, ka vēlas atcelšanas vai neierašanās gadījumā soda nauda tiks iekasēta no kredītkartes īpašnieka.
  Vai šī atbilde jums bija noderīga?
 • Kādēļ man ir jāuzrāda mana kredītkartes informācija?
  Vairumā gadījumu Booking.com pieprasa jūsu kredītkartes informāciju tikai tāpēc, lai jūsu vārdā garantētu naktsmītnei jūsu rezervējumu. Iespējams, naktsmītne var pārbaudīt (priekšautorizēt) jūsu kredītkarti, lai pārliecinātos, ka tā ir derīga un ka tajā ir pietiekami daudz naudas. Pēc šīs pārbaudes visa summa būs jums atkal pieejama. Dažos gadījumos jūsu kredītkartes informācija var tikt izmantota, lai rezervēšanas brīdī ieturētu maksājumu. No jūsu kredītkartes tiks ieturēts maksājums tikai tad, ja jūs rezervējāt numuru ar priekšapmaksu vai ja ir pārkāpti rezervējuma atcelšanas noteikumi, kurus ir iespējams izlasīt sadaļā 'Naktsmītnes noteikumi' un nosacījumos numuru aprakstos.
  Vai šī atbilde jums bija noderīga?
 • Kāda veida kredītkartes es varu lietot, lai pabeigtu savu rezervējumu?
  Veicot rezervējumu ar Booking.com, visas viesnīcas pieņem šādas kredītkartes:
  • MasterCard
  • Visa
  Vai šī atbilde jums bija noderīga?
 • Vai kredītkartes informācija ir drošībā?
  Booking.com izmanto drošu sistēmu jūsu rezervējumiem:
  • Jūsu privātie dati un kredītkartes informācija ir kodēta.
  • Mūsu serverī tiek izmantotas ‘Secure Socket Layer’ (SSL) tehnoloģijas - tiešsaistes industrijas standarts.
  • Mūsu SSL sertifikātu ir izdevusi atbildīgā institūcija Thawte.
  Vai šī atbilde jums bija noderīga?
 • Kredītkarte, ar kuru veicu rezervējumu, vairs nav derīga. Kas man ir jādara?
  Lūdzu, sazinieties ar naktsmītni personīgi. Naktsmītnes kontaktinformācija ir atrodama apstiprinājuma e-pastā, kā arī sadaļā Mans Booking.com. Drošības apsvērumu dēļ nekad nenorādiet savas kredītkartes informāciju e-pastā.
  Vai šī atbilde jums bija noderīga?

Naktsmītnes noteikumi

Papildu iespējas

Ieguvumi par piesaistīšanu

 • Kad es saņemšu savu ieguvumu?
  Ja jūsu ieguvums tiek izmaksāts uz jūsu maksājumu karti:
  • Kad jūsu draugs būs atgriezies no ceļojuma, mēs apstiprināsim jūsu ieguvumu un jūs saņemsiet e-pastu par to, kā to iegūt. Var paiet 30–60 darba dienas, līdz jūs saņemsiet ieguvumu. Lai apskatītu sava ieguvuma statusu, jūs jebkurā brīdī varat ienākt savā profilā.
  • Ja jūsu ieguvums tiek izmaksāts kā Maciņa bonuss:
  • Tiklīdz jūsu draugs atgriezīsies no sava ceļojuma, mēs sāksim pārbaudīšanas procesu. Jūs saņemsiet e-pastu ar papildu informāciju par turpmākajiem soļiem. Līdz saņemsiet ieguvuma maksājumu var paiet no 30 līdz 60 darba dienām. Jūs vienmēr varat ienākt savā profilā un atvērt lapu “Mani ieguvumi”, lai skatītu pēdējo statusu.
  Vai šī atbilde jums bija noderīga?
 • Kad mans draugs saņems ieguvumu?
  Ja jūsu ieguvums tiek izmaksāts uz jūsu maksājumu karti:
  • Kad jūsu draugs būs atgriezies no ceļojuma, mēs apstiprināsim ieguvumu un jūsu draugs saņems e-pastu par to, kā to saņemt. Var paiet 30–60 darba dienas, līdz jūsu draugs saņems ieguvumu.
  • Ja jūsu ieguvums tiek izmaksāts kā Maciņa bonuss:
  • Tiklīdz jūsu draugs atgriezīsies no sava ceļojuma, mēs sāksim pārbaudīšanas procesu. Jūsu draugs saņems e-pastu ar papildu informāciju par turpmākajiem soļiem. Lai saņemtu ieguvuma maksājumu, var paiet no 30 līdz 60 darba dienām. Jūsu draugs vienmēr var ienākt savā profilā un atvērt lapu “Mani ieguvumi”, lai skatītu pēdējo statusu.
  Vai šī atbilde jums bija noderīga?
 • Ko darīt, ja man nav maksājumu kartes, kurā saņemt savu ieguvumu?
  Neuztraucieties – tā vietā jūs varat izmantot debetkarti Visa vai MasterCard un saņemt ieguvumu tādā pašā veidā kā ar kredītkarti.
  Vai šī atbilde jums bija noderīga?
 • Kā es varu saņemt savu ieguvumu?
  Ja jūsu ieguvums tiek izmaksāts uz jūsu maksājumu karti:
  • Lai saņemtu ieguvumus, jums ir tikai jāizveido profils vietnē Booking.com, kā arī jāpievieno un jāreģistrē savas maksājumu kartes informācija. Kad draugs atgriezīsies no ceļojuma, mēs ieskaitīsim jūsu maksājumu kartē naudas ieguvumu. Jums nav profila? Izveidojiet to šeit.
  • Ja jūsu ieguvums tiek izmaksāts kā Maciņa bonuss:
  • Jums ir tikai nepieciešams profils vietnē Booking.com. E-pasta adresei jūsu profilā ir jāatbilst tai, ko lietojāt rezervēšanai. Kad jūsu draugs atgriezīsies no uzturēšanās, mēs pievienosim ieguvumu jūsu Maciņam. Vai jums vēl nav profila? Jūs varat izveidot to šeit.
  Vai šī atbilde jums bija noderīga?
 • Kāpēc mans ieguvums vēl nav saņemts?
  Ja jūsu ieguvums tiek izmaksāts uz jūsu maksājumu karti:
  • Tā parasti notiek, ja cilvēki vēl nav reģistrējuši maksājumu karšu informāciju ieguvuma saņemšanai vai ir dzēsuši šo informāciju no sava profila pirms ieguvuma saņemšanas. Lūdzu, pārliecinieties, ka jūsu profilā ir saglabāta kredītkartes vai debetkartes Visa vai MasterCard informācija un maksājumu karte ir reģistrēta ieguvumu saņemšanai.
  • Ja jūsu ieguvums tiek izmaksāts kā Maciņa bonuss:
  • Tas parasti tiek darīts, jo mums pirms ieguvuma maksājuma nosūtīšanas ir vispirms jāpārbauda, vai ir nodrošināta atbilstība visām prasībām. Kopējais pārbaudīšanas process var aizņemt no 30 līdz 60 darba dienām. Pēc tam mēs pievienosim ieguvuma summu Maciņam.
  Vai šī atbilde jums bija noderīga?
 • Kā mans draugs var saņemt ieguvumu?
  Ja jūsu ieguvums tiek izmaksāts uz jūsu maksājumu karti:
  • Jūsu draugam ir nepieciešams profils vietnē Booking.com, kā arī ir jāpievieno un jāreģistrē savas maksājumu kartes informācija ieguvuma saņemšanai. Pēc atgriešanās no uzturēšanās mēs nosūtīsim naudas ieguvumu uz jūsu drauga maksājumu karti. Ja jūsu draugam nav izveidots profils vietnē Booking.com, tad viņš var reģistrēties ar to pašu e-pasta adresi, kas tika izmantota rezervējuma veikšanai.
  • Ja jūsu ieguvums tiek izmaksāts kā Maciņa bonuss:
  • Jūsu draugam ir tikai nepieciešams profils vietnē Booking.com. E-pasta adresei drauga profilā ir jāatbilst tai, kas tika lietota rezervēšanai. Kad jūsu draugs atgriezīsies no uzturēšanās, mēs pievienosim ieguvumu viņa Maciņam.
  Vai šī atbilde jums bija noderīga?

Lādējās...