Klientu apkalpošanas nodaļa

Ienāciet sistēmā, lai saņemtu palīdzību saistībā ar saviem rezervējumiem

Noderīgas tēmas

Atcelšana

 • Vai es varu atcelt savu rezervējumu?
  Jā! Naktsmītne nosaka jebkuras atcelšanas maksas, un tās ir apskatāmas jūsu rezervējuma atcelšanas noteikumos. Jebkādas iespējamās papildmaksas jūs maksāsiet naktsmītnei.
  Vai šī atbilde jums bija noderīga?
 • Ja es atcelšu rezervējumu, vai man būs jāmaksā atcelšanas maksa?
  Ja jums ir rezervējums ar bezmaksas atcelšanas iespēju, jums nebūs jāmaksā atcelšanas maksa. Ja jūsu rezervējumu vairs nav iespējams atcelt bez maksas vai tas ir neatmaksājams, jums varētu būt jāmaksā atcelšanas maksa. Naktsmītne nosaka jebkuras atcelšanas maksas. Jebkādas iespējamās papildmaksas jums būs jāmaksā naktsmītnei.
  Vai šī atbilde jums bija noderīga?
 • Vai es varu atcelt neatmaksājamu rezervējumu vai veikt tā datumu izmaiņas?
  Par neatmaksājama rezervējuma atcelšanu parasti ir jāmaksā atcelšanas maksa, tomēr jūs, iespējams, varēsiet lūgt bezmaksas atcelšanu, pārvaldot savu rezervējumu. Šī prasība tiks nosūtīta naktsmītņu partnerim, kam būs iespēja nepiemērot atcelšanas maksu. Neatmaksājamo rezervējumu datumus nav iespējams mainīt, bet, ja jūsu prasība nepiemērot atcelšanas maksu būs veiksmīga, jūs varēsiet veikt citu rezervējumu vēlamajiem datumiem.
  Vai šī atbilde jums bija noderīga?
 • Kā es varu uzzināt, ka mans rezervējums ir atcelts?
  Pēc tam, kad jūs atcelsiet rezervējumu, izmantojot mūsu pakalpojumus, jūs saņemsiet atcelšanas apstiprinājumu e-pastā. Pārbaudiet sava e-pasta iesūtni un surogātpasta sadaļu. Ja jūs nesaņemat e-pastu 24 stundu laikā, lūdzu, sazinieties ar naktsmītnes administrāciju, lai apstiprinātu sava rezervējuma atcelšanu.
  Vai šī atbilde jums bija noderīga?
 • Kur es varu skatīt savas naktsmītnes atcelšanas noteikumus?
  Jūs tos varat skatīt sava rezervējuma apstiprinājumā.
  Vai šī atbilde jums bija noderīga?

Maksāšana

 • Vai es varu iemaksāt depozītu vai priekšapmaksu?
  Dažas no mūsu vietnē esošajām naktsmītnēm pirms uzturēšanās pieprasa priekšapmaksu, kas ir arī zināma kā depozīts. Šī priekšapmaksa var būt līdz pat kopējai rezervējuma summai vai tikai daļa no tās. Atlikušo summu jūs tad varēsiet apmaksāt, uzturoties naktsmītnē.
  • Dažās naktsmītnēs gan netiek pieprasīta priekšapmaksa, un jums būs jāmaksā visa summa savas uzturēšanās laikā naktsmītnē. Lai iegūtu papildu informāciju, visieteicamāk ir apskatīt apmaksas noteikumus rezervējuma apstiprinājumā.
  Vai šī atbilde jums bija noderīga?
 • Kas iekasēs maksājumu no manas maksājumu kartes, un kad tas notiks?
  Lielākoties naktsmītne ir atbildīga par naudas iekasēšanu no jūsu kartes. Ja maksājumus apstrādā uzņēmums Booking.com, tad tas tiks skaidri norādīts jūsu rezervējuma apstiprinājumā.
  • Maksājums parasti tiek sagaidīts naktsmītnē reģistrēšanās vai izrakstīšanās laikā. Var gan būt daži izņēmumi, piemēram, ir naktsmītnes, kas pieprasa priekšapmaksu pilnā vai daļējā apmērā. Tas tiks skaidri norādīts jūsu rezervējuma apstiprinājumā un maksāšanas noteikumos.
  • Ja netiek piemēroti priekšapmaksas noteikumi, tad, iespējams, naktsmītne pirms jūsu uzturēšanās iekasēs no jūsu kartes pārbaudes maksājumu. Tā ir pagaidu naudas aizturēšana, lai pārbaudītu jūsu karti un garantētu rezervējumu. Atšķirībā no naudas iekasēšanas šis pārbaudes maksājums tiks pārskaitīts atpakaļ uz jūsu karti.
  Vai šī atbilde jums bija noderīga?
 • Kādi maksāšanas veidi tiek pieņemti?
  Vietnē Booking.com esošajās naktsmītnēs visbiežāk pieņemtais maksāšanas veids ir maksājumu kartes, un lielākā daļa naktsmītņu izmanto maksājumu kartes, lai apstiprinātu rezervējumus.
  • Dažos gadījumos tiek pieņemti arī citi maksāšanas veidi, piemēram, PayPal un citi. Ir daži izņēmumi, kad var rezervēt, izmantojot debetkarti.
  • Jūsu izvēlētajā naktsmītnē pieņemtie maksāšanas veidi tiks norādīti rezervējuma apstiprinājumā. Jūs varat arī piezvanīt naktsmītnei, lai precizētu pieņemtos maksāšanas veidus.
  Vai šī atbilde jums bija noderīga?
 • No manis ir iekasēta nauda. Vai man ir kas jādara?
  Lielākoties no jums nav nepieciešama nekāda rīcība. Šī summa, visticamāk, ir priekšapmaksa pilnā vai daļējā apmērā no jūsu rezervējuma summas, kā tas tādā gadījumā ir norādīts jūsu rezervējuma apmaksas noteikumos.
  • Ja jūsu rezervējumam nav priekšapmaksas noteikumu, tad naktsmītne varētu būt veikusi pārbaudes maksājumu no jūsu kartes. Tā ir pagaidu naudas ieturēšana, kas tiek veikta jūsu rezervējuma garantēšanai. Šī summa tiks jums atmaksāta.
  • Ja, jūsuprāt, maksājums joprojām ir negaidīts, jūs varat sazināties ar mums palīdzības saņemšanai. Mēs varam sazināties ar naktsmītni jūsu vārdā tikai tad, kad jūs iesniegsiet pierādījumu par maksājuma iekasēšanu.
  Vai šī atbilde jums bija noderīga?
 • Vai es varu samaksāt par savu uzturēšanos ar citu maksājumu karti, nevis ar to, ar kuru veicu rezervējumu?
  Visdrīzāk, jā. Naktsmītnēs parasti var norēķināties ar citām maksājumu kartēm vai skaidrā naudā. Lai pārliecinātos, ka ar citu maksājumu karti norēķināties ir iespējams, sazinieties ar naktsmītnes administrāciju.
  Vai šī atbilde jums bija noderīga?
 • Kur es varu redzēt sava rezervējuma apmaksas noteikumus?
  Jūs varat atrast apmaksas noteikumus rezervējuma apstiprinājumā – sadaļā par cenu. Šajā sadaļā arī ir redzams cenas sadalījums un pieņemtie maksāšanas veidi.
  Vai šī atbilde jums bija noderīga?
 • Kādēļ man ir jāsniedz savas maksājumu kartes informācija?
  Naktsmītnes parasti pieprasa šo informāciju, lai garantētu jūsu rezervējumu, un maksājumu karte bieži tiek izmantota maksāšanai rezervēšanas laikā. Ja jums nav jāveic priekšapmaksa, tad naktsmītne var ieturēt naudas summu no jūsu maksājumu kartes, lai pārliecinātos, ka tajā ir pietiekami daudz līdzekļu.
  Vai šī atbilde jums bija noderīga?

Rezervējuma informācija

Ieguvumi par piesaistīšanu

 • Kad es saņemšu savu ieguvumu?
  Ja jūsu ieguvums tiek izmaksāts uz jūsu maksājumu karti:
  • Kad jūsu draugs būs atgriezies no ceļojuma, mēs apstiprināsim jūsu ieguvumu un jūs saņemsiet e-pastu par to, kā to iegūt. Var paiet 30–60 darba dienas, līdz jūs saņemsiet ieguvumu. Lai apskatītu sava ieguvuma statusu, jūs jebkurā brīdī varat ienākt savā profilā.
  • Ja jūsu ieguvums tiek izmaksāts kā Maciņa bonuss:
  • Tiklīdz jūsu draugs atgriezīsies no sava ceļojuma, mēs sāksim pārbaudīšanas procesu. Jūs saņemsiet e-pastu ar papildu informāciju par turpmākajiem soļiem. Līdz saņemsiet ieguvuma maksājumu var paiet no 30 līdz 60 darba dienām. Jūs vienmēr varat ienākt savā profilā un atvērt lapu “Mani ieguvumi”, lai skatītu pēdējo statusu.
  Vai šī atbilde jums bija noderīga?
 • Kad mans draugs saņems ieguvumu?
  Ja jūsu ieguvums tiek izmaksāts uz jūsu maksājumu karti:
  • Kad jūsu draugs būs atgriezies no ceļojuma, mēs apstiprināsim ieguvumu un jūsu draugs saņems e-pastu par to, kā to saņemt. Var paiet 30–60 darba dienas, līdz jūsu draugs saņems ieguvumu.
  • Ja jūsu ieguvums tiek izmaksāts kā Maciņa bonuss:
  • Tiklīdz jūsu draugs atgriezīsies no sava ceļojuma, mēs sāksim pārbaudīšanas procesu. Jūsu draugs saņems e-pastu ar papildu informāciju par turpmākajiem soļiem. Lai saņemtu ieguvuma maksājumu, var paiet no 30 līdz 60 darba dienām. Jūsu draugs vienmēr var ienākt savā profilā un atvērt lapu “Mani ieguvumi”, lai skatītu pēdējo statusu.
  Vai šī atbilde jums bija noderīga?
 • Ko darīt, ja man nav maksājumu kartes, kurā saņemt savu ieguvumu?
  Neuztraucieties – tā vietā jūs varat izmantot debetkarti Visa vai MasterCard un saņemt ieguvumu tādā pašā veidā kā ar kredītkarti.
  Vai šī atbilde jums bija noderīga?
 • Kā es varu saņemt savu ieguvumu?
  Ja jūsu ieguvums tiek izmaksāts uz jūsu maksājumu karti:
  • Lai saņemtu ieguvumus, jums ir tikai jāizveido profils vietnē Booking.com, kā arī jāpievieno un jāreģistrē savas maksājumu kartes informācija. Kad draugs atgriezīsies no ceļojuma, mēs ieskaitīsim jūsu maksājumu kartē naudas ieguvumu. Jums nav profila? Izveidojiet to šeit.
  • Ja jūsu ieguvums tiek izmaksāts kā Maciņa bonuss:
  • Jums ir tikai nepieciešams profils vietnē Booking.com. E-pasta adresei jūsu profilā ir jāatbilst tai, ko lietojāt rezervēšanai. Kad jūsu draugs atgriezīsies no uzturēšanās, mēs pievienosim ieguvumu jūsu Maciņam. Vai jums vēl nav profila? Jūs varat izveidot to šeit.
  Vai šī atbilde jums bija noderīga?
 • Kāpēc mans ieguvums vēl nav saņemts?
  Ja jūsu ieguvums tiek izmaksāts uz jūsu maksājumu karti:
  • Tā parasti notiek, ja cilvēki vēl nav reģistrējuši maksājumu karšu informāciju ieguvuma saņemšanai vai ir dzēsuši šo informāciju no sava profila pirms ieguvuma saņemšanas. Lūdzu, pārliecinieties, ka jūsu profilā ir saglabāta kredītkartes vai debetkartes Visa vai MasterCard informācija un maksājumu karte ir reģistrēta ieguvumu saņemšanai.
  • Ja jūsu ieguvums tiek izmaksāts kā Maciņa bonuss:
  • Tas parasti tiek darīts, jo mums pirms ieguvuma maksājuma nosūtīšanas ir vispirms jāpārbauda, vai ir nodrošināta atbilstība visām prasībām. Kopējais pārbaudīšanas process var aizņemt no 30 līdz 60 darba dienām. Pēc tam mēs pievienosim ieguvuma summu Maciņam.
  Vai šī atbilde jums bija noderīga?
 • Kā mans draugs var saņemt ieguvumu?
  Ja jūsu ieguvums tiek izmaksāts uz jūsu maksājumu karti:
  • Jūsu draugam ir nepieciešams profils vietnē Booking.com, kā arī ir jāpievieno un jāreģistrē savas maksājumu kartes informācija ieguvuma saņemšanai. Pēc atgriešanās no uzturēšanās mēs nosūtīsim naudas ieguvumu uz jūsu drauga maksājumu karti. Ja jūsu draugam nav izveidots profils vietnē Booking.com, tad viņš var reģistrēties ar to pašu e-pasta adresi, kas tika izmantota rezervējuma veikšanai.
  • Ja jūsu ieguvums tiek izmaksāts kā Maciņa bonuss:
  • Jūsu draugam ir tikai nepieciešams profils vietnē Booking.com. E-pasta adresei drauga profilā ir jāatbilst tai, kas tika lietota rezervēšanai. Kad jūsu draugs atgriezīsies no uzturēšanās, mēs pievienosim ieguvumu viņa Maciņam.
  Vai šī atbilde jums bija noderīga?

Lādējās...