บริการลูกค้าสัมพันธ์

การยกเลิก

 • ฉันสามารถยกเลิกการจองได้ไหม?
  ได้แน่นอน! ทั้งนี้ อาจมีค่าธรรมเนียมในการยกเลิกโดยขึ้นอยู่กับนโยบายยกเลิกการจองที่ที่พักกำหนด และท่านจะจ่ายค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมใด ๆ ให้กับที่พักโดยตรง
  คำตอบนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
 • หากฉันต้องยกเลิกการจอง จะมีค่าธรรมเนียมไหม?
  หากจองแบบยกเลิกฟรีไว้ ท่านจะไม่ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมยกเลิกแต่อย่างใด ทว่าหากการจองของท่านผ่านช่วงยกเลิกฟรีแล้วหรือเป็นแบบไม่สามารถคืนเงินได้ จะมีค่าธรรมเนียมเมื่อยกเลิก ทั้งนี้ ที่พักเป็นผู้กำหนดค่าธรรมเนียมยกเลิก และท่านจะจ่ายค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมใด ๆ ให้กับที่พักโดยตรง
  คำตอบนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
 • ฉันสามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนวันเข้าพักของการจองแบบไม่สามารถคืนเงินได้ไหม?
  โดยปกติแล้วหากยกเลิกการจองแบบไม่สามารถรับเงินคืนก็จะมีค่าธรรมเนียมเสมอ อย่างไรก็ตาม ท่านอาจส่งคำขอขอยกเลิกฟรีได้ในเมนูจัดการการจอง ตัวเลือกนี้จะส่งคำขอไปยังที่พักซึ่งเป็นผู้ตัดสินใจว่าจะยกเว้นค่าธรรมเนียมให้ท่านหรือไม่ โปรดทราบว่าท่านไม่สามารถเปลี่ยนวันที่เข้าพักของการจองแบบไม่สามารถรับเงินคืนได้ ทว่าหากที่พักตกลงยกเว้นค่าธรรมเนียมการยกเลิก ท่านก็สามารถจองใหม่เพื่อให้ได้วันเข้าพักที่ต้องการได้
  คำตอบนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
 • จะรู้ได้อย่างไรว่าการจองของฉันถูกยกเลิกแล้ว?
  ท่านจะได้รับอีเมลยืนยันการยกเลิกหลังยกเลิกการจอง โปรดเช็คอีเมลของท่านทั้งส่วนอินบ็อกซ์หรือส่วนสแปม/เมลขยะ หากท่านไม่ได้รับอีเมลดังกล่าวภายใน 24 ชั่วโมง โปรดติดต่อที่พักเพื่อตรวจสอบและยืนยันว่าที่พักได้ข้อมูลยกเลิกจากท่านแล้ว
  คำตอบนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
 • จะดูนโยบายยกเลิกการจองของที่พักได้จากที่ไหน?
  ท่านสามารถดูนโยบายดังกล่าวได้ในข้อมูลยืนยันการจองของท่าน
  คำตอบนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?

ชำระเงิน

 • ฉันจะวางมัดจำหรือจ่ายเงินล่วงหน้าได้ไหม?
  ที่พักบางแห่งกำหนดให้ท่านต้องชำระเงินล่วงหน้าหรือวางมัดจำก่อนเข้าพัก โดยยอดชำระล่วงหน้านี้อาจเป็นยอดเต็มจำนวนของราคาจองหรือยอดชำระเพียงบางส่วน หากเป็นกรณีหลังท่านจะชำระส่วนที่เหลือเมื่อเข้าพัก
  • อย่างไรก็ตามมีที่พักบางแห่งเช่นกันที่ท่านไม่ต้องชำระเงินล่วงหน้า โดยท่านจะชำระยอดเต็มจำนวนเมื่อเข้าพัก หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเช็คจากหัวข้อนโยบายการชำระเงินในข้อมูลยืนยันการจองของท่าน
  คำตอบนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
 • ใครจะเป็นคนเรียกเก็บเงินจากบัตรเครดิตของฉันและเมื่อใด?
  โดยทั่วไปแล้วที่พักเป็นผู้ดำเนินการเรียกชำระเงินจากบัตรของท่าน หาก Booking.com เป็นผู้ดำเนินการด้านการเรียกชำระเงิน จะมีการระบุข้อมูลนี้ไว้อย่างชัดเจนในข้อมูลยืนยันการจองของท่าน
  • โดยปกติแล้วท่านสามารถชำระเงินได้ตอนเช็คอินหรือเช็คเอาท์ที่ที่พัก แต่ก็มีข้อยกเว้นในบางกรณีเช่นกัน โดยที่พักบางแห่งอาจกำหนดให้ต้องชำระเงินล่วงหน้าทั้งหมดหรือบางส่วนจากยอดรวมทั้งหมด ทั้งนี้ จะมีการระบุข้อมูลนี้ไว้อย่างชัดเจนในข้อมูลยืนยันการจองและนโยบายด้านการชำระเงิน
  • ถึงแม้ว่าจะไม่มีนโยบายเรียกชำระเงินล่วงหน้า แต่ที่พักอาจทดสอบเรียกชำระเงินจากบัตรของท่านก่อนเข้าพัก ซึ่งการทดสอบนี้จะเป็นการกันวงเงินไว้เพียงชั่วคราวเพื่อตรวจสอบว่าบัตรของท่านใช้การได้หรือไม่และเพื่อยืนยันการจอง การทดสอบนี้จะต่างจากการเรียกชำระเงินตรงที่จะมีการคืนยอดชำระไปทางบัตรของท่าน
  คำตอบนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
 • รับชำระเงินด้วยวิธีใดบ้าง?
  บัตรเครดิตเป็นวิธีการชำระเงินซึ่งที่พักที่เปิดให้จองผ่าน Booking.com ยอมรับมากที่สุด และที่พักส่วนใหญ่มักใช้บัตรเครดิตเพื่อประกันการจองของลูกค้า
  • นอกจากนี้ที่พักบางแห่งอาจรับชำระเงินด้วยวิธีอื่น ๆ เช่น PayPal และอาจมีบางแห่งที่รับชำระด้วยบัตรเดบิต
  • ข้อมูลวิธีการชำระเงินสำหรับที่พักที่ท่านจองจะมีระบุไว้ในข้อมูลยืนยันการจองของท่าน โดยท่านสามารถโทรหาที่พักเพื่อสอบถามเกี่ยวกับวิธีการชำระเงินได้เช่นกัน
  คำตอบนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
 • เมื่อมีการเรียกชำระเงินจากฉันแล้ว ฉันต้องทำอะไรต่ออีกไหม?
  โดยส่วนใหญ่แล้วท่านไม่ต้องดำเนินการใด ๆ เพิ่มเติม เป็นไปได้ว่าการเรียกชำระเงินนี้เป็นการเรียกเก็บยอดชำระล่วงหน้าซึ่งอาจเป็นยอดเต็มจำนวนหรือยอดบางส่วนของราคาจอง ตามที่ระบุไว้ในนโยบายการชำระเงินสำหรับการจองของท่าน
  • หากการจองของท่านไม่ได้กำหนดว่าต้องชำระเงินล่วงหน้า อาจเป็นไปได้ว่าที่พักได้ทดลองการเรียกชำระเงินจากท่าน โดยวิธีนี้เป็นการกันวงเงินในบัตรของท่านไว้ชั่วคราวเพื่อใช้ประกันการจองของท่าน และจะคืนวงเงินดังกล่าวให้ท่านในภายหลัง
  • หากท่านยังรู้สึกว่าการเรียกชำระเงินดังกล่าวไม่ถูกต้อง ก็สามารถติดต่อขอรับความช่วยเหลือจากเราได้ ทั้งนี้ เราจะติดต่อที่พักแทนท่านได้ก็ต่อเมื่อท่านส่งหลักฐานการเรียกชำระเงินดังกล่าวให้เราแล้วเท่านั้น
  คำตอบนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
 • ฉันสามารถชำระค่าที่พักด้วยบัตรเครดิตใบอื่นที่ไม่ได้ใช้จองได้ไหม?
  ได้ โดยปกติแล้วที่พักมักรับชำระเงินด้วยบัตรเครดิตอีกใบหรือเงินสด หากท่านต้องการทราบว่าจะชำระเงินด้วยบัตรเครดิตอีกใบได้หรือไม่ โปรดติดต่อสอบถามกับที่พักโดยตรง
  คำตอบนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
 • ฉันจะดูนโยบายการชำระเงินสำหรับการจองของฉันได้จากที่ไหน?
  ท่านสามารถดูนโยบายการชำระเงินได้จากหัวข้อราคาในข้อมูลยืนยันการจองของท่าน โดยหัวข้อนี้จะแสดงรายละเอียดราคาและวิธีการชำระเงินที่ที่พักรับด้วยเช่นกัน
  คำตอบนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
 • ทำไมฉันจึงต้องกรอกข้อมูลบัตรเครดิต?
  โดยปกติแล้วที่พักมักต้องการข้อมูลนี้เพื่อใช้ประกันการจองของท่าน นอกจากนี้มีบ่อยครั้งที่ท่านต้องใช้บัตรเครดิตเพื่อชำระเงินเมื่อทำการจอง ในกรณีที่ท่านไม่ต้องชำระเงินล่วงหน้า ที่พักก็อาจกันวงเงินในบัตรของท่านไว้ชั่วคราวเพื่อให้แน่ใจว่าบัตรใบดังกล่าวมีวงเงินเพียงพอ และท่านจะได้รับยอดที่กันไว้นี้คืนในภายหลัง
  คำตอบนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?

รายละเอียดการจอง

 • ฉันสามารถปรับเปลี่ยนการจองได้ไหม? เช่น เปลี่ยนวันเข้าพัก
  ได้แน่นอน! ท่านสามารถปรับเปลี่ยนการจองของท่านผ่านอีเมลยืนยันการจองหรือผ่าน Booking.com โดยรายการที่สามารถทำได้ (ขึ้นอยู่กับนโยบายของที่พักแต่ละแห่ง) มีดังต่อไปนี้:
  • เปลี่ยนเวลาเช็คอิน/เช็คเอาท์
  • เปลี่ยนวันเข้าพัก
  • ยกเลิกการจอง
  • แก้ไขข้อมูลบัตรเครดิต
  • เปลี่ยนข้อมูลผู้เข้าพัก
  • เลือกประเภทเตียง
  • เปลี่ยนประเภทห้องพัก
  • เพิ่มห้องพัก
  • เพิ่มมื้ออาหาร
  • เขียนคำขอ
  • ติดต่อที่พัก
  คำตอบนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
 • ฉันจะหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับห้องพักและสิ่งอำนวยความสะดวกในที่พักได้จากไหน?
  ท่านสามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับห้องพักและสิ่งอำนวยความสะดวกในที่พักได้จากข้อมูลยืนยันการจองของท่าน
  คำตอบนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
 • ฉันจะยังเช็คอินได้ไหมหากเดินทางถึงที่พักนอกเวลาเช็คอินที่กำหนด?
  ขึ้นอยู่กับทางที่พักซึ่งยินดีพยายามอย่างถึงที่สุดเพื่อให้บริการได้ตรงตามที่ท่านต้องการ อย่างไรก็ตาม ที่พักไม่สามารถรับประกันคำขอนี้ของท่านได้ ทว่าท่านสามารถดำเนินการดังต่อไปนี้แทน:
  • ส่งคำขอเช็คอินก่อนเวลา/เช็คเอาท์ล่วงเวลา
  • ติดต่อที่พัก
  คำตอบนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
 • ต้องทำอย่างไรหากฉันหาอีเมลยืนยันการจองไม่พบ?
  โปรดระบุอีเมลของท่านด้านล่าง และเราจะส่งข้อมูลยืนยันการจองไปให้ท่านอีกครั้ง จากนั้นลองเช็คอีเมลของท่านทั้งในอินบ็อกซ์และในโฟลเดอร์สแปม/เมลขยะ
  คำตอบนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
 • ฉันจะขอใบแจ้งหนี้/ใบกำกับภาษีได้อย่างไร
  ที่พักสามารถออกใบแจ้งหนี้/ใบกำกับภาษีสำหรับการจองของท่านให้ท่านได้ โปรดติดต่อสอบถามกับที่พักโดยตรง
  คำตอบนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
 • ฉันต้องจ่ายราคาเต็มสำหรับเด็กที่ไปด้วยกันไหม?
  ค่าธรรมเนียมเพิ่มสำหรับผู้เข้าพักเด็ก (หากมี) จะไม่รวมอยู่ในราคาจอง โปรดสอบถามกับทางที่พักโดยตรงว่าท่านต้องจ่ายค่าธรรมเนียมสำหรับผู้เข้าพักเด็กหรือไม่และต้องจ่ายเมื่อใด
  คำตอบนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
 • จะขอเตียงเสริมหรือเปลเด็กได้ไหม
  ขึ้นอยู่กับนโยบายของที่พัก ค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมสำหรับผู้เข้าพักเด็ก ซึ่งรวมถึงค่าบริการเตียงเสริมและเปลเด็กจะไม่รวมอยู่ในราคาจอง โปรดติดต่อที่พักโดยตรงเพื่อสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนนี้
  คำตอบนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
 • ห้องพักเตียงใหญ่ต่างกับห้องพักเตียงแฝดอย่างไร?
  ห้องพักเตียงใหญ่จะมีเตียงใหญ่ (นอนได้ 2 ท่าน) 1 เตียง ส่วนห้องเตียงแฝดนั้นจะมีเตียงเดี่ยว (นอนได้ 1 ท่าน) 2 เตียง หากห้องพักเป็นห้องเตียงใหญ่/เตียงแฝด จะหมายความว่ามีเตียงทั้ง 2 ประเภทให้ท่านเลือก โดยที่พักจะพยายามอย่างถึงที่สุดเพื่อจัดหาห้องพักที่มีประเภทเตียงตามที่ท่านต้องการ
  คำตอบนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?

การสื่อสาร

 • ทำไมอีเมลของที่พักจึงลงท้ายด้วย @property.booking.com?
  สำหรับการจองในแต่ละครั้ง Booking.com ได้จัดสรรอีเมลเฉพาะที่ไม่แสดงชื่อจริงให้แก่ท่านและที่พัก ข้อความทั้งหมดซึ่งส่งไปยังอีเมลดังกล่าวจะถูกส่งต่อไปยังที่พัก รวมทั้งลิงก์ รูปภาพ และไฟล์แนบ (ขนาดไม่เกิน 15 MB)
  • เพื่อความปลอดภัย Booking.com มีระบบตรวจสอบอัตโนมัติเพื่อตรวจจับเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมในการสื่อสารทางอีเมล ซึ่งรวมไปถึงสแปม และไฟล์บางชนิดที่มีข้อจำกัดเช่น .zip, .rar และ .exe
  • โปรดทราบว่าการสื่อสารทางอีเมลซึ่งมาจากที่พักจะถูกส่งผ่าน Booking.com ในนามของพวกเขา โดย Booking.com ไม่สามารถรับผิดชอบเกี่ยวกับเนื้อหาที่สื่อสาร หากท่านสงสัยว่าเนื้อหาดังกล่าวไม่เหมาะสม น่าสงสัย หรือมีสแปม เราใคร่ขอให้ท่านรายงานข้อมูลนี้เพียงคลิกลิงก์ซึ่งอยู่ที่มุมขวาล่างของอีเมล
  • Booking.com จะบันทึกการสื่อสารเหล่านี้ไว้ โดย Booking.com สามารถเข้าถึงข้อมูลการสื่อสารหากได้รับคำขอจากท่านหรือที่พัก หรือในกรณีที่จำเป็นเท่านั้น นั่นคือเพื่อจุดประสงค์ด้านความปลอดภัยและการร้องขอตามกฎหมาย เช่น การตรวจสอบและการป้องกันการฉ้อโกง
  • Booking.com อาจวิเคราะห์การสื่อสารเพื่อพัฒนาบริการที่มี หากท่านไม่ต้องการให้ Booking.com ตรวจสอบหรือบันทึกการสื่อสารของท่านที่เกิดขึ้นผ่าน Booking.com โปรดหลีกเลี่ยงการใช้ฟีเจอร์สำหรับสื่อสารซึ่งให้บริการโดย Booking.com รวมถึงการสื่อสารผ่านอีเมลที่ไม่แสดงชื่อจริง
  คำตอบนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
 • Booking Assistant คืออะไร?
  เราพัฒนาและออกแบบ Booking Assistant สำหรับช่วยท่านปรับเปลี่ยนการจองที่ยังไม่ได้เข้าพัก ฟีเจอร์นี้เป็นผู้ช่วยเสมือนจริงบริการตลอด 24 ชั่วโมง ให้ท่านส่งและรับข้อความจาก Booking.com
  คำตอบนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
 • ฟีเจอร์นี้จะช่วยฉันได้อย่างไร?
  ท่านสามารถแจ้งให้ Booking Assistant ส่งคำขอจองที่จอดรถ ขอเตียงเสริม เปลี่ยนประเภทเตียง แจ้งเวลาเช็คอินหรือเช็คเอาท์ และอีกมากมาย นอกจากนี้ Booking Assistant ยังสามารถตอบคำถามที่ท่านอาจสงสัยเกี่ยวกับการจอง
  คำตอบนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
 • จะใช้ Booking Assistant ได้จากที่ใด?
  หากท่านมีการจองที่ยังไม่ได้เข้าพัก ท่านสามารถใช้ Booking Assistant ได้ผ่านแอปพลิเคชั่น Booking.com บนมือถือ ผ่านเว็บไซต์ Booking.com (ทั้งเวอร์ชั่นคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์พกพา) หรือผ่าน Facebook Messenger หากท่านอนุญาตให้ส่งข้อมูลยืนยันไปที่แพลตฟอร์มดังกล่าว
  คำตอบนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
 • มีค่าใช้จ่ายไหม?
  ท่านสามารถใช้บริการ Booking Assistant ได้ฟรี ทว่าต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตขณะใช้งาน หากท่านใช้บริการขณะเดินทางไปต่างประเทศอาจส่งผลให้ต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและมีค่าบริการจากโรมมิ่ง
  คำตอบนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
 • คำตอบที่ได้รับนั้นมาจากที่ใด?
  คำตอบที่ท่านได้รับผ่าน Booking Assistant นั้นส่งจาก Booking.com หรือพนักงานบริการลูกค้าสัมพันธ์ โดยส่งในนามของที่พักซึ่งท่านทำการจอง
  คำตอบนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
 • สามารถใช้ Booking Assistant ในภาษาของฉันเองได้ไหม?
  ขณะนี้ Booking Assistant ให้บริการในภาษาอังกฤษเท่านั้น ทว่าเรากำลังพัฒนาให้บริการในภาษาอื่น ๆ เช่นกัน ซึ่งท่านอาจสามารถใช้ภาษาที่ต้องการได้ในไม่ช้า
  คำตอบนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?

ประเภทห้องพัก

 • เราเดินทางพร้อมเด็ก เราสามารถขอเตียงเสริมหรือเตียงเด็กทารกได้หรือไม่?
  ท่านสามารถหาข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าพักกับเด็กและเตียงเสริมได้ที่ "นโยบายโรงแรม" กรุณาดูที่ด้านล่าง :
  • หากมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับเด็ก ราคานี้จะไม่รวมอยู่ในอัตราราคาห้องพักที่ปรากฏในการจอง
  • เมื่อจองห้องพักออนไลน์ โปรดระบุความประสงค์สำหรับเตียงเสริม/เตียงเด็กเล็กในช่องคำขอพิเศษที่ปรากฏ
  • หากท่านจองห้องพักแล้ว สามารถคลิกลิงก์ที่ปรากฏในอีเมลยืนยันการจอง และที่ Booking.com ของฉัน เพื่อแจ้งความประสงค์เพิ่มเตียงเสริม
  • เราขอแนะนำให้ท่านโทรศัพท์ยืนยันกับโรงแรมก่อนการเดินทางเพื่อรับประกันว่าจะได้รับบริการตามคำขอ ข้อมูลติดต่อของโรงแรมจะปรากฏอยู่ที่อีเมลยืนยันการจองของท่าน
  • ท่านสามารถ https://secure.booking.com/content/cs.htmlติดต่อเรา เพื่อตรวจสอบห้องว่างก่อนทำการจองได้ตลอดเวลา
  คำตอบนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
 • อะไรคือข้อแตกต่างระหว่างห้องเตียงใหญ่และห้องเตียงแฝด?
  ห้องคู่จะมีเตียงใหญ่ 1 หลัง และห้องเตียงแฝดจะมีเตียงเดี่ยว 2 หลัง หากห้องของท่านเป็นประเภทห้องคู่/เตียงแฝด หมายถึงห้องที่สามารถปรับให้เป็นได้ทั้ง 2 ประเภท ถ้าท่านมีความประสงค์ที่จะระบุความต้องการ โปรดใส่ข้อความในช่อง "คำขอพิเศษ" โรงแรมจะพยายามดำเนินการตามคำขอของท่าน
  คำตอบนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
 • "ไม่สามารถคืนเงินจอง" หรือ "ยกเลิกฟรี" คืออะไร
  ทุกห้องพักมีการกำหนดนโยบายที่แตกต่างกัน (โดยโรงแรมนั้น ๆ)
  • นโยบายการไม่สามารถคืนเงินจอง หมายความว่ามีค่าธรรมเนียมในการยกเลิกหรือปรับเปลี่ยนการจองของท่าน โดยนโยบายนี้จะปรากฏในเงื่อนไขห้องพักและข้อมูลยืนยันการจองห้องพักของท่าน
  • ยกเลิกฟรี หมายความว่าท่านสามารถเปลี่ยนหรือยกเลิกการจองของท่านได้โดยไม่มีค่าธรรมเนียม หากดำเนินการภายในระยะเวลาที่ที่พักกำหนด โดยนโยบายนี้จะปรากฏในเงื่อนไขห้องพักและข้อมูลยืนยันการจองห้องพักของท่าน (ตัวอย่างเช่น ยกเลิกภายใน x วัน หรือ ยกเลิกก่อน วว/ดด/ปปปป ชม.:นาที)
  คำตอบนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
 • ฉันสามารถขอเตียงเสริมได้หรือไม่ และจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมหรือไม่?
  ท่านสามารถหาข้อมูลเกี่ยวกับเตียงเสริมได้ที่ "นโยบายโรงแรม" กรุณาดูที่ด้านล่าง :
  • หากมีค่าบริการเพิ่มเติม จะไม่รวมอยู่ในอัตราราคาห้องพักที่ปรากฏในการจอง
  • เมื่อจองห้องพักออนไลน์ โปรดแจ้งความประสงค์สำหรับเตียงเสริม/เตียงเด็กเล็กในช่องคำขอพิเศษที่ปรากฏ
  • หากท่านจองห้องพักแล้ว สามารถคลิกลิงก์ที่ปรากฏในอีเมลยืนยันการจอง และที่ Booking.com ของฉัน เพื่อแจ้งความประสงค์เพิ่มเตียงเสริม
  • เราแนะนำให้ท่านโทรศัพท์ยืนยันกับโรงแรมก่อนการเดินทางเพื่อรับประกันว่าจะได้รับบริการตามคำขอ ข้อมูลติดต่อของโรงแรมจะปรากฏอยู่ในอีเมลยืนยันการจองของท่าน
  คำตอบนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?

ราคา

 • ราคานี้รวมอะไรบ้าง?
  อัตราค่าธรรมเนียมสำหรับสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งหมดที่ปรากฏภายใต้หัวข้อประเภทห้องพักนั้นรวมอยู่ในราคาห้องพักแล้ว ในการตรวจสอบว่ามีสิ่งอำนวยความสะดวกใดบ้าง ท่านสามารถคลิกที่ชื่อห้องพัก หากต้องการตรวจสอบว่าค่าบริการอาหารเช้าและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น ภาษี รวมอยู่ในค่าที่พักหรือไม่ โปรดเลื่อนลูกศรไปที่ข้อความภายใต้หัวข้อ "เงื่อนไข" ทั้งนี้ ข้อมูลเหล่านี้จะปรากฏอยู่ในอีเมลยืนยันการจอง รวมถึงในบัญชีของท่านเมื่อท่านเข้าสู่ระบบแล้ว หากยังไม่มีบัญชี ท่านสามารถสร้างบัญชีได้ที่นี่
  คำตอบนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
 • ราคาที่ปรากฏใน Booking.com เป็นราคาต่อคนหรือต่อห้อง?
  ราคาที่จัดแสดงบนเว็บไซต์เป็นราคาต่อห้องต่อการพักทั้งหมด ยกเว้นหากระบุไว้ต่างหากในประเภทหรือรายละเอียดห้องพัก
  คำตอบนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
 • ราคาห้องพักรวมภาษีต่าง ๆ หรือไม่?
  ขึ้นอยู่กับโรงแรมและประเภทห้องที่เลือก ซึ่งท่านสามารถดูรายละเอียดได้โดยง่ายที่ใต้ชื่อห้องพัก ทั้งนี้ เนื่องจากค่าภาษีจะต่างกันไปในแต่ละประเทศ เราจึงขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบว่าอัตรานี้รวมค่าใช้จ่ายใดบ้าง โดยท่านสามารถเลื่อนลูกศรเมาส์ไปที่ "เงื่อนไข" อย่างไรก็ตาม ข้อมูลนี้จะปรากฏในอีเมลยืนยันการจอง และ "Booking.com ของฉัน" เช่นเดียวกัน
  คำตอบนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
 • ราคาห้องพักรวมอาหารเช้าหรือไม่?
  กรณีนี้ขึ้นอยู่กับโรงแรมและประเภทห้องที่เลือก โปรดดูรายละเอียดที่ใต้ชื่อห้องพัก หากไม่ปรากฏ ท่านสามารถเลื่อนลูกศรเมาส์ไปที่ "เงื่อนไข" เพื่อตรวจสอบว่ามีให้บริการหรือไม่ หากมี มีค่าบริการเพิ่มเติมเท่าไร อย่างไรก็ตาม ข้อมูลนี้จะปรากฏในอีเมลยืนยันการจอง และ Booking.com ของฉัน เช่นเดียวกัน
  คำตอบนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
 • ราคาที่ถูกขีดออกซึ่งปรากฏอยู่ข้างประเภทห้องพักหมายถึงอะไร?
  สำหรับราคาที่ถูกขีดออกนั้น หมายถึงราคาที่สูงที่สุดเป็นอันดับสามจากราคาทั้งหมดที่โรงแรมเสนอในช่วง 30 วันจากวันเช็คอินที่ท่านเลือก (ก่อนเช็คอิน 15 วันและหลังเช็คอิน 15 วัน) เพื่อให้การเปรียบเทียบเป็นไปอย่างเท่าเทียม เราจึงใช้เงื่อนไขการจองที่เหมือนกันเสมอ (มื้ออาหาร นโยบายยกเลิก และประเภทห้องพัก) นั่นหมายความว่าท่านจะได้ห้องพักในประเภทเดียวกันในราคาที่ถูกกว่าเมื่อเทียบกับวันเช็คอินอื่นในช่วงเวลาเดียวกันของปี
  คำตอบนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
 • Booking.com มีส่วนลดพิเศษ หรือส่วนลดสำหรับผู้ถือบัตรสมาชิกสายการบิน/โรงแรม หรือไม่?
  Booking.com ให้ราคาที่ดีที่สุดสำหรับวันที่ท่านเลือกเข้าพัก และไม่สามารถให้ส่วนลดเพิ่มเติมได้อีก
  คำตอบนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
 • ฉันจะต้องจ่ายราคาเต็มสำหรับเด็กหรือไม่?
  ข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าพักกับเด็กจะปรากฏอยู่ที่ "นโยบายโรงแรม" กรุณาดูด้านล่าง:
  • หากมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับเด็ก จะไม่รวมอยู่ในอัตราราคาห้องพักเมื่อทำการจอง
  • เมื่อจองห้องพักออนไลน์ กรุณาระบุความประสงค์สำหรับเตียงเสริม/เตียงเด็กเล็กในช่องคำขอพิเศษที่ปรากฏ
  • หากท่านจองพักเรียบร้อยแล้ว สามารถคลิกที่ลิงก์ที่ระบุในอีเมลยืนยันการจองห้องพัก และที่ Booking.com ของฉัน เพื่อแจ้งความประสงค์เพิ่มเตียงเสริม
  • เราขอแนะนำให้ท่านโทรศัพท์ยืนยันกับทางโรงแรมล่วงหน้าก่อนเดินทางเพื่อรับประกันว่าจะได้รับบริการตามคำขอ ข้อมูลติดต่อโรงแรมจะปรากฏอยู่ที่อีเมลยืนยันการจองของท่าน
  คำตอบนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
 • ฉันสามารถใช้บัตรกำนัลส่วนลดจากสถานที่ต่างๆ (เช่น นิตยสาร ร้านค้า อื่นๆ) ได้หรือไม่?
  ท่านไม่สามารถใช้บัตรกำนัลส่วนลดเมื่อจองที่พักในเว็บไซต์ของเรา ท่านจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของหน่วยงานที่ออกบัตร
  คำตอบนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?

บัตรเครดิต

 • ฉันไม่มีบัตรเครดิต ฉันยังสามารถจองห้องพักได้หรือไม่?
  ท่านจำเป็นต้องใช้บัตรเครดิตที่เหมาะสมในการรับประกันการจองห้องพักในโรงแรมส่วนมาก ทั้งนี้ แม้ว่าเรามีโรงแรมจำนวนไม่มากนัก และมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง การจองของท่านได้รับการรับประกันแม้ไม่ใช้บัตรเครดิต และท่านสามารถใช้บัตรเครดิตผู้อื่นในการจองหากได้รับอนุญาตจากเจ้าของบัตร โดยท่านสามารถระบุชื่อเจ้าของบัตรและยืนยันว่าได้รับอนุญาตให้ใช้บัตรเครดิตดังกล่าวในช่อง ‘คำขอพิเศษ’ เมื่อดำเนินการจองห้องพัก
  คำตอบนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
 • ที่พักเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากบัตรเครดิตของฉัน ฉันจะต้องทำอย่างไร?
  การเรียกชำระอาจเกิดจากกรณีต่อไปนี้
  • Pre-authorisation: หรือการสงวนเงินบัตรเครดิต เป็นการตรวจสอบว่าบัตรของท่านมีวงเงินเพียงพอสำหรับชำระหรือไม่ โดยกันเงินเป็นจำนวนเดียวกับยอดจอง และจะคืนยอดดังกล่าวหลังช่วงเวลาหนึ่ง ขึ้นอยู่กับที่พักและบริษัทผู้ให้บริการบัตรเครดิตของท่าน
  • การชำระล่วงหน้าหรือมัดจำ: ที่พักบางแห่งต้องชำระล่วงหน้าหรือมีมัดจำเมื่อทำการจอง นโยบายจะระบุอย่างชัดเจนระหว่างทำการจองและในอีเมลข้อมูลยืนยันการจองของท่านเช่นกัน หากท่านเลือกจองพร้อมสิทธิ์ยกเลิกฟรี ยอดนี้จะโอนคืนท่านเมื่อท่านยกเลิกการจอง
  • หากท่านพบว่าการเรียกชำระนั้นไม่ถูกต้อง ทีมงานบริการลูกค้าสัมพันธ์ของเราพร้อมช่วยเหลือท่านเสมอ โปรดhttps://secure.booking.com/content/cs.htmlติดต่อเราพร้อมแจ้งหมายเลขการจองและรายละเอียดของการเรียกชำระ เราจะอำนวยความสะดวกติดตามผลในนามของท่าน
  คำตอบนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
 • ฉันสามารถใช้บัตรเดบิตในการสำรองห้องพักได้หรือไม่?
  โดยทั่วไปโรงแรมไปไม่สามารถรับบัตรเดบิต เพื่อยืนยันการจอง แต่อาจมีการยกเว้นเป็นกรณีพิเศษ ท่านสามารถตรวจสอบข้อมูลนี้ได้ระหว่างดำเนินการจองห้องพัก
  คำตอบนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
 • การสงวนเงินบัตรเครดิตคืออะไร
  เมื่อท่านจองห้องพัก ในบางกรณีที่พักอาจติดต่อบริษัทผู้ให้บริการบัตรเครดิต (หรือบัตรเดบิต) เพื่อยืนยันว่าบัตรที่ท่านใช้นั้นเหมาะสม และไม่ใช่บัตรที่มีรายงานว่าสูญหายหรือถูกขโมย ในคราวเดียวกัน ที่พักอาจตรวจสอบว่าบัตรของท่านมีวงเงินเพียงพอสำหรับการชำระค่าบริการหรือไม่ ซึ่งอยู่ในรูปแบบการสงวนเงินบัตรเครดิตและพิจารณาตามค่าบริการทั้งหมดในการจองห้องพักของท่าน
  • ทั้งนี้ ที่พักจะยังไม่ดำเนินการเก็บค่าบริการแต่อย่างใด ยกเว้นมีการระบุในข้อตกลงและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการจองของท่าน
  คำตอบนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
 • ข้อแตกต่างระหว่างการสงวนเงินกับการเรียกชำระจริงจากบัตรเครดิตคืออะไร?
  การสงวนเงินบัตรเครดิตเป็นมาตรการปฏิบัติโดยทั่วไป แต่มักเป็นที่สับสนกับการเก็บค่าบริการจากบัตรเครดิต ในการซื้อสินค้าในร้านค้า จะมีการเก็บค่าสินค้าจากบัตรเครดิตโดยทันทีและหักจากยอดเงินที่ท่านมีในบัตรนั้น ส่วนการสงวนวงเงินบัตรเครดิต เป็นการกันเงินบัตรเครดิตชั่วคราว โดยระยะเวลาในการกันเงินนั้นแตกต่างกัน ทั้งนี้ บริษัทผู้ให้บริการบัตรเครดิตของท่านสามารถให้รายละเอียดเพิ่มเติมได้ในส่วนนี้
  คำตอบนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
 • จะทราบได้อย่างไรว่ามีการสงวนเงินบัตรเครดิตของฉัน?
  วงเงินที่ท่านมีจะลดจำนวนลงระยะหนึ่ง โดยจำนวนที่ลดลงนั้นเท่ากับค่าบริการที่พักเต็มจำนวน และท่านอาจพบรายการ “pending transactions” (อยู่ระหว่างธุรกรรม) ในเอกสารสรุปบัญชีบัตรเครดิต หากท่านไม่แน่ใจว่าบัตรของท่านมีการสงวนเงินบัตรเครดิตหรือไม่ โปรดทราบว่าที่พักและบริษัทผู้ให้บริการบัตรเครดิตสามารถตรวบสอบให้ท่านได้
  คำตอบนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
 • การสงวนเงินบัตรเครดิตจะมีผลต่อยอดเงินบัตรเครดิตของฉันนานเท่าไร?
  บริษัทผู้ให้บริการบัตรเครดิตของท่านสามารถให้ข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนนี้ ตลอดจนข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสงวนเงินบัตรเครดิต ซึ่งเงื่อนไขเหล่านี้แตกต่างกันไปตามผู้ให้บริการบัตรเครดิต ดังนั้นการติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ให้บริการของท่านย่อมให้ข้อมูลที่เที่ยงตรงที่สุด
  คำตอบนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
 • จำนวนเงินที่ถูกสงวนไว้จะเท่ากับค่าบริการที่พักเสมอหรือไม่?
  โดยส่วนมากแล้ว ที่พักจะสงวนเงินบัตรเครดิตของท่านเท่ากับค่าบริการที่พักตามที่จองเต็มจำนวน ในบางครั้ง ท่านอาจพบว่าจำนวนเงินที่ถูกสงวนไว้สูงกว่าอัตราค่าบริการที่ปรากฏบน Booking.com เล็กน้อย หากท่านพบกรณีนี้ โรงแรมจะอธิบายให้ท่านทราบ
  คำตอบนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
 • เมื่อจองที่พักผ่าน Booking.com จะมีการสงวนเงินบัตรเครดิตทุกครั้งหรือไม่?
  ที่พักสงวนสิทธิ์ในการสงวนเงินบัตรเครดิตของท่าน อย่างไรก็ตาม ไม่จำเป็นที่ทุกการจองจะมีการสงวนเงินบัตรเครดิต และโปรดวางใจหากมีการสงวนเงินบัตรเครดิตของท่าน เนื่องจากที่พักและผู้ให้บริการบัตรเครดิตของท่านยินดีให้ความช่วยเหลือเสมอ รวมทั้งการอำนวยความสะดวกในการยกเลิกการสงวนวงเงินที่รวดเร็วขึ้น
  คำตอบนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
 • ฉันสามารถทำการสำรองห้องพักโดยใช้บัตรเครดิตของผู้อื่นได้หรือไม่?
  ท่านสามารถทำได้เมื่อได้รับอนุญาตจากผู้ถือบัตรเท่านั้น โปรดระบุไว้ในช่อง "คำขอพิเศษ" ขณะทำการจอง โรงแรมอาจขอดูจดหมายมอบฉันทะจากผู้ถือบัตร นอกจากนี้ โปรดทราบว่าในกรณีที่ไม่เข้าเช็คอิน หรือยกเลิกห้องพักล่าช้า ค่าปรับใดๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นจะถูกเรียกเก็บจากบัตรที่ท่านให้ไว้นี้
  คำตอบนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
 • ทำไมฉันจะต้องให้ข้อมูลรายละเอียดบัตรเครดิต?
  ในกรณีส่วนมาก Booking.com จำเป็นต้องขอให้ท่านระบุหมายเลขบัตรเครดิตเพื่อยืนยันการจองในนามของท่านกับที่พักนั้น ๆ และอาจมีการตรวจสอบบัตรเครดิตของท่าน (สงวนเงินบัตรเครดิต) ว่าเป็นบัตรเครดิตที่สามารถมีผลใช้งานและ/หรือมีวงเงินเพียงพอ หลังจากการตรวจสอบ ท่านจะได้รับเงินดังกล่าวคืนเต็มจำนวน ในบางกรณี จะมีการใช้ข้อมูลบัตรเครดิตของท่านเพื่อดำเนินการเรียกเก็บเงินเมื่อจองที่พัก หรืออาจมีการเรียกเก็บเงินหากท่านเลือกจองที่พักแบบจ่ายเงินล่วงหน้าหรือหากมีการฝ่าฝืนนโยบายการยกเลิก ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ที่นโยบายโรงแรมและเงื่อนไขห้องพัก
  คำตอบนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
 • บัตรเครดิตประเภทใดที่ฉันสามารถใช้ในการจองห้องพัก?
  สำหรับการจองห้องพักผ่านทาง Booking.com ทุกโรงแรมยอมรับ:
  • มาสเตอร์การ์ด
  • บัตรวีซ่า
  คำตอบนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
 • ข้อมูลบัตรเครดิตของฉันจะปลอดภัยหรือไม่?
  Booking.com ใช้ระบบเครือข่ายที่ปลอดภัยสำหรับการจองของท่าน:
  • ข้อมูลส่วนตัวและบัตรเครดิตของท่านจะถูกเข้ารหัสเพื่อความปลอดภัย
  • ระบบเครือข่ายของเราใช้เทคโนโลยี ‘Secure Socket Layer’ (SSL) ซึ่งเป็นมาตรฐานสำหรับธุรกิจออนไลน์
  • ประกาศนียบัตรรับรอง SSL ของเราได้รับการอนุมัติโดย Thawte
  คำตอบนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
 • บัตรเครดิตที่ฉันใช้จองห้องพักไม่มีผลบังคับใช้ในตอนนี้แล้ว ฉันจะต้องทำอย่างไร?
  โปรดติดต่อโรงแรมโดยตรง โดยท่านสามารถตรวจสอบข้อมูลติดต่อได้ในอีเมลยืนยันการจองห้องพัก หรือที่ "Booking.com ของฉัน" และเพื่อความปลอดภัย โปรดอย่าส่งข้อมูลบัตรเครดิตของท่านผ่านทางอีเมลโดยเด็ดขาด
  คำตอบนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?

นโยบายของที่พัก

สิ่งอำนวยความสะดวกเพิ่มเติม

สมนาคุณจากโปรแกรมแนะนำเพื่อน

 • ฉันจะได้รับสมนาคุณเมื่อไร?
  ในกรณีที่ท่านได้รับยอดสมนาคุณทางบัตรเครดิต
  • เราจะยืนยันสมนาคุณสำหรับท่านหลังจากที่เพื่อนของท่านเช็คเอาท์เรียบร้อยแล้ว จากนั้นท่านจะได้รับอีเมลแจ้งวิธีรับสมนาคุณ ซึ่งจะได้รับสมนาคุณดังกล่าวภายใน 30 - 60 วันทำการ โดยสามารถตรวจสอบสถานะสมนาคุณได้เพียงเข้าสู่ระบบแอคเคาท์ของท่าน
  • ในกรณีที่ท่านได้รับยอดสมนาคุณทาง Wallet
  • หลังจากที่เพื่อนของท่านกลับจากทริปแล้ว เราจะเริ่มตรวจสอบยืนยันข้อมูล และท่านจะได้รับอีเมลแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้นตอนต่อ ๆ ไป โดยอาจใช้เวลา 30 - 60 วันทำการก่อนที่ท่านจะได้รับสมนาคุณ ท่านสามารถตรวจสอบสถานะล่าสุดของสมนาคุณได้เสมอโดยเข้าสู่ระบบแอคเคาท์ของท่าน และไปดูข้อมูลที่หน้า "สมนาคุณของฉัน"
  คำตอบนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
 • เพื่อนของฉันจะได้รับสมนาคุณเมื่อไร?
  ในกรณีที่ท่านได้รับยอดสมนาคุณทางบัตรเครดิต
  • เราจะยืนยันสมนาคุณสำหรับเพื่อนของท่านหลังจากที่เพื่อนเช็คเอาท์เรียบร้อยแล้ว จากนั้นเพื่อนของท่านจะได้รับอีเมลแจ้งวิธีรับสมนาคุณ ซึ่งจะได้รับสมนาคุณดังกล่าวภายใน 30 - 60 วันทำการ
  • ในกรณีที่ท่านได้รับยอดสมนาคุณทาง Wallet
  • หลังจากที่เพื่อนของท่านกลับจากทริปแล้ว เราจะเริ่มตรวจสอบยืนยันข้อมูล และเพื่อนของท่านจะได้รับอีเมลแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้นตอนต่อ ๆ ไป โดยอาจใช้เวลา 30 - 60 วันทำการก่อนที่จะได้รับสมนาคุณ เพื่อนของท่านสามารถตรวจสอบสถานะล่าสุดของสมนาคุณได้เสมอโดยเข้าสู่ระบบแอคเคาท์ และไปดูข้อมูลที่หน้า "สมนาคุณของฉัน"
  คำตอบนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
 • จะทำอย่างไรหากฉันไม่มีบัตรเครดิตสำหรับรับยอดสมนาคุณ?
  ไม่มีปัญหา ท่านสามารถใช้บัตรเดบิต Visa หรือ MasterCard แทน และขอรับสมนาคุณได้แบบเดียวกันกับบัตรเครดิต
  คำตอบนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
 • ฉันจะขอรับสมนาคุณได้อย่างไร?
  ในกรณีที่ท่านได้รับยอดสมนาคุณทางบัตรเครดิต
  • เพียงท่านมีแอคเคาท์ Booking.com จากนั้นใส่และลงทะเบียนข้อมูลบัตรเครดิตของท่าน ก็สามารถรับสมนาคุณได้แล้ว หลังจากที่เพื่อนของท่านกลับจากทริปดังกล่าว เราจะมอบสมนาคุณให้ทางบัตรของท่าน ยังไม่มีแอคเคาท์หรือ? สร้างแอคเคาท์ได้ที่นี่
  • ในกรณีที่ท่านได้รับยอดสมนาคุณทาง Wallet
  • เพียงท่านมีแอคเคาท์ Booking.com ก็ใช้ได้แล้ว ทั้งนี้อีเมลของแอคเคาท์จะต้องตรงกันกับอีเมลที่ใช้จอง หลังจากที่เพื่อนของท่านกลับจากทริปแล้ว เราจะมอบยอดสมนาคุณให้ทาง Wallet ของท่าน หากยังไม่มีแอคเคาท์ ท่านสามารถสร้างแอคเคาท์ได้ที่นี่
  คำตอบนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
 • ทำไมฉันถึงยังไม่ได้รับสมนาคุณ?
  ในกรณีที่ท่านได้รับยอดสมนาคุณทางบัตรเครดิต
  • สาเหตุส่วนใหญ่ที่คนไม่ได้รับสมนาคุณเป็นเพราะยังไม่ได้ลงทะเบียนบัตรเครดิตสำหรับรับสมนาคุณ หรือลบข้อมูลบัตรจากแอคเคาท์ก่อนที่จะได้รับสมนาคุณ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านได้บันทึกข้อมูลบัตรเครดิตหรือเดบิตของ Visa หรือ MasterCard ในแอคเคาท์ของท่าน และลงทะเบียนไว้เพื่อรับสมนาคุณแล้ว
  • ในกรณีที่ท่านได้รับยอดสมนาคุณทาง Wallet
  • สาเหตุเนื่องมาจากเราจำเป็นต้องตรวจสอบยืนยันข้อมูลว่าตรงตามเกณฑ์ที่กำหนดหรือไม่ก่อนที่จะมอบสมนาคุณ ซึ่งขั้นตอนนี้อาจใช้เวลา 30 - 60 วันทำการ หลังจากนั้นเราจะมอบสมนาคุณไปทาง Wallet
  คำตอบนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
 • เพื่อนของฉันจะขอรับสมนาคุณได้อย่างไร?
  ในกรณีที่ท่านได้รับยอดสมนาคุณทางบัตรเครดิต
  • เพื่อนของท่านต้องมีแอคเคาท์ Booking.com และต้องระบุและลงทะเบียนข้อมูลบัตรเครดิตสำหรับรับสมนาคุณ หลังจากที่เพื่อนของท่านกลับจากทริปแล้ว เราจะมอบสมนาคุณให้ทางบัตรดังกล่าว หากเพื่อนของท่านไม่มีแอคเคาท์ Booking.com สามารถสร้างแอคเคาท์ได้โดยใช้อีเมลเดียวกันกับที่ใช้จองที่พัก
  • ในกรณีที่ท่านได้รับยอดสมนาคุณทาง Wallet
  • เพื่อนของท่านจำเป็นต้องมีแอคเคาท์ Booking.com ทั้งนี้อีเมลของแอคเคาท์จะต้องตรงกันกับอีเมลที่ใช้จอง หลังจากที่เพื่อนของท่านกลับจากทริปแล้ว เราจะมอบยอดสมนาคุณให้ทาง Wallet
  คำตอบนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?

กำลังโหลด...