บริการลูกค้าสัมพันธ์

เข้าสู่ระบบเพื่อรับความช่วยเหลือเกี่ยวกับการจองของท่าน

หัวข้อที่มีประโยชน์

การยกเลิก

 • ฉันสามารถยกเลิกการจองได้ไหม?
  ได้แน่นอน! ทั้งนี้ อาจมีค่าธรรมเนียมในการยกเลิกโดยขึ้นอยู่กับนโยบายยกเลิกการจองที่ที่พักกำหนด และท่านจะจ่ายค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมใด ๆ ให้กับที่พักโดยตรง
  คำตอบนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
 • หากฉันต้องยกเลิกการจอง จะมีค่าธรรมเนียมไหม?
  หากจองแบบยกเลิกฟรีไว้ ท่านจะไม่ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมยกเลิกแต่อย่างใด ทว่าหากการจองของท่านผ่านช่วงยกเลิกฟรีแล้วหรือเป็นแบบไม่สามารถคืนเงินได้ จะมีค่าธรรมเนียมเมื่อยกเลิก ทั้งนี้ ที่พักเป็นผู้กำหนดค่าธรรมเนียมยกเลิก และท่านจะจ่ายค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมใด ๆ ให้กับที่พักโดยตรง
  คำตอบนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
 • ฉันสามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนวันเข้าพักของการจองแบบไม่สามารถคืนเงินได้ไหม?
  โดยปกติแล้วหากยกเลิกการจองแบบไม่สามารถรับเงินคืนก็จะมีค่าธรรมเนียมเสมอ อย่างไรก็ตาม ท่านอาจส่งคำขอขอยกเลิกฟรีได้ในเมนูจัดการการจอง ตัวเลือกนี้จะส่งคำขอไปยังที่พักซึ่งเป็นผู้ตัดสินใจว่าจะยกเว้นค่าธรรมเนียมให้ท่านหรือไม่ โปรดทราบว่าท่านไม่สามารถเปลี่ยนวันที่เข้าพักของการจองแบบไม่สามารถรับเงินคืนได้ ทว่าหากที่พักตกลงยกเว้นค่าธรรมเนียมการยกเลิก ท่านก็สามารถจองใหม่เพื่อให้ได้วันเข้าพักที่ต้องการได้
  คำตอบนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
 • จะรู้ได้อย่างไรว่าการจองของฉันถูกยกเลิกแล้ว?
  ท่านจะได้รับอีเมลยืนยันการยกเลิกหลังยกเลิกการจอง โปรดเช็คอีเมลของท่านทั้งส่วนอินบ็อกซ์หรือส่วนสแปม/เมลขยะ หากท่านไม่ได้รับอีเมลดังกล่าวภายใน 24 ชั่วโมง โปรดติดต่อที่พักเพื่อตรวจสอบและยืนยันว่าที่พักได้ข้อมูลยกเลิกจากท่านแล้ว
  คำตอบนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
 • จะดูนโยบายยกเลิกการจองของที่พักได้จากที่ไหน?
  ท่านสามารถดูนโยบายดังกล่าวได้ในข้อมูลยืนยันการจองของท่าน
  คำตอบนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?

ชำระเงิน

 • ฉันจะวางมัดจำหรือจ่ายเงินล่วงหน้าได้ไหม?
  ที่พักบางแห่งกำหนดให้ท่านต้องชำระเงินล่วงหน้าหรือวางมัดจำก่อนเข้าพัก โดยยอดชำระล่วงหน้านี้อาจเป็นยอดเต็มจำนวนของราคาจองหรือยอดชำระเพียงบางส่วน หากเป็นกรณีหลังท่านจะชำระส่วนที่เหลือเมื่อเข้าพัก
  • อย่างไรก็ตามมีที่พักบางแห่งเช่นกันที่ท่านไม่ต้องชำระเงินล่วงหน้า โดยท่านจะชำระยอดเต็มจำนวนเมื่อเข้าพัก หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเช็คจากหัวข้อนโยบายการชำระเงินในข้อมูลยืนยันการจองของท่าน
  คำตอบนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
 • ใครจะเป็นคนเรียกเก็บเงินจากบัตรเครดิตของฉันและเมื่อใด?
  โดยทั่วไปแล้วที่พักเป็นผู้ดำเนินการเรียกชำระเงินจากบัตรของท่าน หาก Booking.com เป็นผู้ดำเนินการด้านการเรียกชำระเงิน จะมีการระบุข้อมูลนี้ไว้อย่างชัดเจนในข้อมูลยืนยันการจองของท่าน
  • โดยปกติแล้วท่านสามารถชำระเงินได้ตอนเช็คอินหรือเช็คเอาท์ที่ที่พัก แต่ก็มีข้อยกเว้นในบางกรณีเช่นกัน โดยที่พักบางแห่งอาจกำหนดให้ต้องชำระเงินล่วงหน้าทั้งหมดหรือบางส่วนจากยอดรวมทั้งหมด ทั้งนี้ จะมีการระบุข้อมูลนี้ไว้อย่างชัดเจนในข้อมูลยืนยันการจองและนโยบายด้านการชำระเงิน
  • ถึงแม้ว่าจะไม่มีนโยบายเรียกชำระเงินล่วงหน้า แต่ที่พักอาจทดสอบเรียกชำระเงินจากบัตรของท่านก่อนเข้าพัก ซึ่งการทดสอบนี้จะเป็นการกันวงเงินไว้เพียงชั่วคราวเพื่อตรวจสอบว่าบัตรของท่านใช้การได้หรือไม่และเพื่อยืนยันการจอง การทดสอบนี้จะต่างจากการเรียกชำระเงินตรงที่จะมีการคืนยอดชำระไปทางบัตรของท่าน
  คำตอบนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
 • รับชำระเงินด้วยวิธีใดบ้าง?
  บัตรเครดิตเป็นวิธีการชำระเงินซึ่งที่พักที่เปิดให้จองผ่าน Booking.com ยอมรับมากที่สุด และที่พักส่วนใหญ่มักใช้บัตรเครดิตเพื่อประกันการจองของลูกค้า
  • นอกจากนี้ที่พักบางแห่งอาจรับชำระเงินด้วยวิธีอื่น ๆ เช่น PayPal และอาจมีบางแห่งที่รับชำระด้วยบัตรเดบิต
  • ข้อมูลวิธีการชำระเงินสำหรับที่พักที่ท่านจองจะมีระบุไว้ในข้อมูลยืนยันการจองของท่าน โดยท่านสามารถโทรหาที่พักเพื่อสอบถามเกี่ยวกับวิธีการชำระเงินได้เช่นกัน
  คำตอบนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
 • เมื่อมีการเรียกชำระเงินจากฉันแล้ว ฉันต้องทำอะไรต่ออีกไหม?
  โดยส่วนใหญ่แล้วท่านไม่ต้องดำเนินการใด ๆ เพิ่มเติม เป็นไปได้ว่าการเรียกชำระเงินนี้เป็นการเรียกเก็บยอดชำระล่วงหน้าซึ่งอาจเป็นยอดเต็มจำนวนหรือยอดบางส่วนของราคาจอง ตามที่ระบุไว้ในนโยบายการชำระเงินสำหรับการจองของท่าน
  • หากการจองของท่านไม่ได้กำหนดว่าต้องชำระเงินล่วงหน้า อาจเป็นไปได้ว่าที่พักได้ทดลองการเรียกชำระเงินจากท่าน โดยวิธีนี้เป็นการกันวงเงินในบัตรของท่านไว้ชั่วคราวเพื่อใช้ประกันการจองของท่าน และจะคืนวงเงินดังกล่าวให้ท่านในภายหลัง
  • หากท่านยังรู้สึกว่าการเรียกชำระเงินดังกล่าวไม่ถูกต้อง ก็สามารถติดต่อขอรับความช่วยเหลือจากเราได้ ทั้งนี้ เราจะติดต่อที่พักแทนท่านได้ก็ต่อเมื่อท่านส่งหลักฐานการเรียกชำระเงินดังกล่าวให้เราแล้วเท่านั้น
  คำตอบนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
 • ฉันสามารถชำระค่าที่พักด้วยบัตรเครดิตใบอื่นที่ไม่ได้ใช้จองได้ไหม?
  ได้ โดยปกติแล้วที่พักมักรับชำระเงินด้วยบัตรเครดิตอีกใบหรือเงินสด หากท่านต้องการทราบว่าจะชำระเงินด้วยบัตรเครดิตอีกใบได้หรือไม่ โปรดติดต่อสอบถามกับที่พักโดยตรง
  คำตอบนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
 • ฉันจะดูนโยบายการชำระเงินสำหรับการจองของฉันได้จากที่ไหน?
  ท่านสามารถดูนโยบายการชำระเงินได้จากหัวข้อราคาในข้อมูลยืนยันการจองของท่าน โดยหัวข้อนี้จะแสดงรายละเอียดราคาและวิธีการชำระเงินที่ที่พักรับด้วยเช่นกัน
  คำตอบนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
 • ทำไมฉันจึงต้องกรอกข้อมูลบัตรเครดิต?
  โดยปกติแล้วที่พักมักต้องการข้อมูลนี้เพื่อใช้ประกันการจองของท่าน นอกจากนี้มีบ่อยครั้งที่ท่านต้องใช้บัตรเครดิตเพื่อชำระเงินเมื่อทำการจอง ในกรณีที่ท่านไม่ต้องชำระเงินล่วงหน้า ที่พักก็อาจกันวงเงินในบัตรของท่านไว้ชั่วคราวเพื่อให้แน่ใจว่าบัตรใบดังกล่าวมีวงเงินเพียงพอ และท่านจะได้รับยอดที่กันไว้นี้คืนในภายหลัง
  คำตอบนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?

รายละเอียดการจอง

 • ฉันสามารถปรับเปลี่ยนการจองได้ไหม? เช่น เปลี่ยนวันเข้าพัก
  ได้แน่นอน! ท่านสามารถปรับเปลี่ยนการจองของท่านผ่านอีเมลยืนยันการจองหรือผ่าน Booking.com โดยรายการที่สามารถทำได้ (ขึ้นอยู่กับนโยบายของที่พักแต่ละแห่ง) มีดังต่อไปนี้:
  • เปลี่ยนเวลาเช็คอิน/เช็คเอาท์
  • เปลี่ยนวันเข้าพัก
  • ยกเลิกการจอง
  • แก้ไขข้อมูลบัตรเครดิต
  • เปลี่ยนข้อมูลผู้เข้าพัก
  • เลือกประเภทเตียง
  • เปลี่ยนประเภทห้องพัก
  • เพิ่มห้องพัก
  • เพิ่มมื้ออาหาร
  • เขียนคำขอ
  • ติดต่อที่พัก
  คำตอบนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
 • ฉันจะหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับห้องพักและสิ่งอำนวยความสะดวกในที่พักได้จากไหน?
  ท่านสามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับห้องพักและสิ่งอำนวยความสะดวกในที่พักได้จากข้อมูลยืนยันการจองของท่าน
  คำตอบนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
 • ฉันจะยังเช็คอินได้ไหมหากเดินทางถึงที่พักนอกเวลาเช็คอินที่กำหนด?
  ขึ้นอยู่กับทางที่พักซึ่งยินดีพยายามอย่างถึงที่สุดเพื่อให้บริการได้ตรงตามที่ท่านต้องการ อย่างไรก็ตาม ที่พักไม่สามารถรับประกันคำขอนี้ของท่านได้ ทว่าท่านสามารถดำเนินการดังต่อไปนี้แทน:
  • ส่งคำขอเช็คอินก่อนเวลา/เช็คเอาท์ล่วงเวลา
  • ติดต่อที่พัก
  คำตอบนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
 • ต้องทำอย่างไรหากฉันหาอีเมลยืนยันการจองไม่พบ?
  โปรดระบุอีเมลของท่านด้านล่าง และเราจะส่งข้อมูลยืนยันการจองไปให้ท่านอีกครั้ง จากนั้นลองเช็คอีเมลของท่านทั้งในอินบ็อกซ์และในโฟลเดอร์สแปม/เมลขยะ
  คำตอบนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
 • ฉันจะขอใบแจ้งหนี้/ใบกำกับภาษีได้อย่างไร
  ที่พักสามารถออกใบแจ้งหนี้/ใบกำกับภาษีสำหรับการจองของท่านให้ท่านได้ โปรดติดต่อสอบถามกับที่พักโดยตรง
  คำตอบนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
 • ฉันต้องจ่ายราคาเต็มสำหรับเด็กที่ไปด้วยกันไหม?
  ค่าธรรมเนียมเพิ่มสำหรับผู้เข้าพักเด็ก (หากมี) จะไม่รวมอยู่ในราคาจอง โปรดสอบถามกับทางที่พักโดยตรงว่าท่านต้องจ่ายค่าธรรมเนียมสำหรับผู้เข้าพักเด็กหรือไม่และต้องจ่ายเมื่อใด
  คำตอบนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
 • จะขอเตียงเสริมหรือเปลเด็กได้ไหม
  ขึ้นอยู่กับนโยบายของที่พัก ค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมสำหรับผู้เข้าพักเด็ก ซึ่งรวมถึงค่าบริการเตียงเสริมและเปลเด็กจะไม่รวมอยู่ในราคาจอง โปรดติดต่อที่พักโดยตรงเพื่อสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนนี้
  คำตอบนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
 • ห้องพักเตียงใหญ่ต่างกับห้องพักเตียงแฝดอย่างไร?
  ห้องพักเตียงใหญ่จะมีเตียงใหญ่ (นอนได้ 2 ท่าน) 1 เตียง ส่วนห้องเตียงแฝดนั้นจะมีเตียงเดี่ยว (นอนได้ 1 ท่าน) 2 เตียง หากห้องพักเป็นห้องเตียงใหญ่/เตียงแฝด จะหมายความว่ามีเตียงทั้ง 2 ประเภทให้ท่านเลือก โดยที่พักจะพยายามอย่างถึงที่สุดเพื่อจัดหาห้องพักที่มีประเภทเตียงตามที่ท่านต้องการ
  คำตอบนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?

สมนาคุณจากโปรแกรมแนะนำเพื่อน

 • ฉันจะได้รับสมนาคุณเมื่อไร?
  ในกรณีที่ท่านได้รับยอดสมนาคุณทางบัตรเครดิต
  • เราจะยืนยันสมนาคุณสำหรับท่านหลังจากที่เพื่อนของท่านเช็คเอาท์เรียบร้อยแล้ว จากนั้นท่านจะได้รับอีเมลแจ้งวิธีรับสมนาคุณ ซึ่งจะได้รับสมนาคุณดังกล่าวภายใน 30 - 60 วันทำการ โดยสามารถตรวจสอบสถานะสมนาคุณได้เพียงเข้าสู่ระบบแอคเคาท์ของท่าน
  • ในกรณีที่ท่านได้รับยอดสมนาคุณทาง Wallet
  • หลังจากที่เพื่อนของท่านกลับจากทริปแล้ว เราจะเริ่มตรวจสอบยืนยันข้อมูล และท่านจะได้รับอีเมลแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้นตอนต่อ ๆ ไป โดยอาจใช้เวลา 30 - 60 วันทำการก่อนที่ท่านจะได้รับสมนาคุณ ท่านสามารถตรวจสอบสถานะล่าสุดของสมนาคุณได้เสมอโดยเข้าสู่ระบบแอคเคาท์ของท่าน และไปดูข้อมูลที่หน้า "สมนาคุณของฉัน"
  คำตอบนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
 • เพื่อนของฉันจะได้รับสมนาคุณเมื่อไร?
  ในกรณีที่ท่านได้รับยอดสมนาคุณทางบัตรเครดิต
  • เราจะยืนยันสมนาคุณสำหรับเพื่อนของท่านหลังจากที่เพื่อนเช็คเอาท์เรียบร้อยแล้ว จากนั้นเพื่อนของท่านจะได้รับอีเมลแจ้งวิธีรับสมนาคุณ ซึ่งจะได้รับสมนาคุณดังกล่าวภายใน 30 - 60 วันทำการ
  • ในกรณีที่ท่านได้รับยอดสมนาคุณทาง Wallet
  • หลังจากที่เพื่อนของท่านกลับจากทริปแล้ว เราจะเริ่มตรวจสอบยืนยันข้อมูล และเพื่อนของท่านจะได้รับอีเมลแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้นตอนต่อ ๆ ไป โดยอาจใช้เวลา 30 - 60 วันทำการก่อนที่จะได้รับสมนาคุณ เพื่อนของท่านสามารถตรวจสอบสถานะล่าสุดของสมนาคุณได้เสมอโดยเข้าสู่ระบบแอคเคาท์ และไปดูข้อมูลที่หน้า "สมนาคุณของฉัน"
  คำตอบนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
 • จะทำอย่างไรหากฉันไม่มีบัตรเครดิตสำหรับรับยอดสมนาคุณ?
  ไม่มีปัญหา ท่านสามารถใช้บัตรเดบิต Visa หรือ MasterCard แทน และขอรับสมนาคุณได้แบบเดียวกันกับบัตรเครดิต
  คำตอบนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
 • ฉันจะขอรับสมนาคุณได้อย่างไร?
  ในกรณีที่ท่านได้รับยอดสมนาคุณทางบัตรเครดิต
  • เพียงท่านมีแอคเคาท์ Booking.com จากนั้นใส่และลงทะเบียนข้อมูลบัตรเครดิตของท่าน ก็สามารถรับสมนาคุณได้แล้ว หลังจากที่เพื่อนของท่านกลับจากทริปดังกล่าว เราจะมอบสมนาคุณให้ทางบัตรของท่าน ยังไม่มีแอคเคาท์หรือ? สร้างแอคเคาท์ได้ที่นี่
  • ในกรณีที่ท่านได้รับยอดสมนาคุณทาง Wallet
  • เพียงท่านมีแอคเคาท์ Booking.com ก็ใช้ได้แล้ว ทั้งนี้อีเมลของแอคเคาท์จะต้องตรงกันกับอีเมลที่ใช้จอง หลังจากที่เพื่อนของท่านกลับจากทริปแล้ว เราจะมอบยอดสมนาคุณให้ทาง Wallet ของท่าน หากยังไม่มีแอคเคาท์ ท่านสามารถสร้างแอคเคาท์ได้ที่นี่
  คำตอบนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
 • ทำไมฉันถึงยังไม่ได้รับสมนาคุณ?
  ในกรณีที่ท่านได้รับยอดสมนาคุณทางบัตรเครดิต
  • สาเหตุส่วนใหญ่ที่คนไม่ได้รับสมนาคุณเป็นเพราะยังไม่ได้ลงทะเบียนบัตรเครดิตสำหรับรับสมนาคุณ หรือลบข้อมูลบัตรจากแอคเคาท์ก่อนที่จะได้รับสมนาคุณ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านได้บันทึกข้อมูลบัตรเครดิตหรือเดบิตของ Visa หรือ MasterCard ในแอคเคาท์ของท่าน และลงทะเบียนไว้เพื่อรับสมนาคุณแล้ว
  • ในกรณีที่ท่านได้รับยอดสมนาคุณทาง Wallet
  • สาเหตุเนื่องมาจากเราจำเป็นต้องตรวจสอบยืนยันข้อมูลว่าตรงตามเกณฑ์ที่กำหนดหรือไม่ก่อนที่จะมอบสมนาคุณ ซึ่งขั้นตอนนี้อาจใช้เวลา 30 - 60 วันทำการ หลังจากนั้นเราจะมอบสมนาคุณไปทาง Wallet
  คำตอบนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
 • เพื่อนของฉันจะขอรับสมนาคุณได้อย่างไร?
  ในกรณีที่ท่านได้รับยอดสมนาคุณทางบัตรเครดิต
  • เพื่อนของท่านต้องมีแอคเคาท์ Booking.com และต้องระบุและลงทะเบียนข้อมูลบัตรเครดิตสำหรับรับสมนาคุณ หลังจากที่เพื่อนของท่านกลับจากทริปแล้ว เราจะมอบสมนาคุณให้ทางบัตรดังกล่าว หากเพื่อนของท่านไม่มีแอคเคาท์ Booking.com สามารถสร้างแอคเคาท์ได้โดยใช้อีเมลเดียวกันกับที่ใช้จองที่พัก
  • ในกรณีที่ท่านได้รับยอดสมนาคุณทาง Wallet
  • เพื่อนของท่านจำเป็นต้องมีแอคเคาท์ Booking.com ทั้งนี้อีเมลของแอคเคาท์จะต้องตรงกันกับอีเมลที่ใช้จอง หลังจากที่เพื่อนของท่านกลับจากทริปแล้ว เราจะมอบยอดสมนาคุณให้ทาง Wallet
  คำตอบนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?

กำลังโหลด...