Pumunta na sa main content

Paano kami makakatulong?

Update sa Coronavirus (COVID-19)

Naiintindihan naming maaaring apektado ng Coronavirus (COVID-19) ang iyong travel plans. Mag-sign in para makakuha ng tulong sa pagbago ng reservation mo.

Customer Service Help Center

Mag-sign in para ma-access ang Help Center, kontakin ang aming Customer Service o makipag-ugnayan sa iyong accommodation provider.
Frequently asked questions
Nagbabago ang sitwasyon araw-araw. Para makuha ang pinakabagong impormasyon tungkol sa booking mo o makontak kami, mag-sign in gamit ang Booking.com account mo. Kung wala kang account, puwede mong gamitin ang iyong booking confirmation number at PIN code para mag-sign in sa desktop computer o laptop. Tandaan na dahil sa kasalukuyang sitwasyon, maaaring matagalan bago kami makasagot sa mga tanong at request mo. Nagpapasalamat kami sa pasensya mo.
Para makakuha ng kumpletong suporta, mag-sign in gamit ang Booking.com account mo. Kung wala kang account, puwede mong gamitin ang iyong booking confirmation number at PIN code para mag-sign in sa desktop computer o laptop.
Kung hindi na libre ang pag-cancel ng booking mo o hindi ito refundable, maaaring may bayarang cancellation fee. Puwede mong kontakin ang accommodation para malaman kung puwedeng palitan ang dates ng booking mo o i-cancel ito.
Kung apektado ang booking mo ng mga pangyayaring kaugnay ng Coronavirus (COVID-19) katulad ng pagsasara ng border o limitadong pag-travel na ipinatutupad ng otoridad, pero hindi na libre ang pag-cancel nito o hindi ito refundable, mag-sign in para i-check ang options para i-manage ang booking.
Pumipili ka ng policy kapag nag-book ka sa aming platform. Kung pinapayagan ng policy ang pagpapalit ng dates o may libreng cancellation, magagamit mo ito.
Para sa mga booking na ginawa bago ang Abril 6, 2020: Maaari mong baguhin o i-cancel ang iyong (hindi refundable na) booking nang libre kung hindi ka na makakapag-travel o makaka-stay sa accommodation dahil sa epekto ng Coronavirus (COVID-19) outbreak, katulad ng government travel restrictions (halimbawa: saradong borders). Dedepende ito sa ilang factor, kasama na ang bansa kung saan ka nanggaling, ang destinasyon mo, ang date kung kailan ka nag-book, date ng pag-alis, date ng pagdating, at dahilan ng pag-travel. Kung pasok ang booking mo sa anumang nabanggit na category, dapat payagan ng accommodation ang request ng pagpalit ng date o cancellation. Kung gusto mong i-cancel ang booking at may prepayment ka na, dapat mag-alok sa 'yo ang accommodation ng credit o voucher para sa susunod na stay. Kung mas gusto mo ng refund, puwede mo rin itong hingin.
Para sa mga booking na ginawa noong Abril 6, 2020 o pagkatapos nito: Ang accommodation ang mag-aasikaso ng request mo ng pagbago/cancellation. May kaugnayan dito ang policy na pinili mo at ang iyong mandatory consumer law, kung naaangkop.
Mag-sign in at piliin ang booking para makita ang options mo.
gogless