Pumunta na sa main content

Paano kami makakatulong?

Pumili ng option para makapagsimula:

Hanapin ang impormasyon
Sabihin sa amin kung ano ang problema at hahanapin namin ang pinakamabilis na paraan para makatulong.
Mag-manage ng booking
Baguhin ang dates, magdagdag ng kuwarto, o i-cancel nang madali ang booking mo online.
Kontakin ang accommodation
Kung may tanong tungkol sa stay mo, mas alam nila kadalasan ang sagot.
Makipag-ugnayan
Makipag-ugnayan

Para sa mga tanong na hindi nangangailangan ng madaliang sagot, magpadala sa amin ng message

Magandang malaman

Masaya kang tutulungan ng aming customer service team - pero mukhang mas mabilis at mas madali mong magagamit ang self-service tools para sagutin ang mga pangkaraniwang tanong.

Nagkaroon ng error, subukang muli

  Salamat sa pagkontak sa amin!

  Naipadala na ang message mo. Kokontakin ka namin sa lalong madaling panahon para pag-usapan ang issue.

  Puwede mo rin kaming tawagan

  Kung may booking ka sa amin, mapapabilis ang tawag mo kung alam mo na agad ang confirmation number at PIN code mo.

  Pilipinas  Pilipinas

  Support sa english

  Maaaring may mga limitasyon kung tatawag gamit ang mobile phone.

  Sisingilin ang mga tawag sa lokal na numero ayon sa halagang itinakda sa bansang kinaroroonan. Maaaring may karagdagang bayad naman ang pagtawag sa numerong internasyonal.

  United Arab Emirates  United Arab Emirates

  Support sa arabic

  Support sa english

  Argentina  Argentina

  Support sa spanish

  Austria  Austria

  Support sa english

  Australia  Australia

  Support sa english

  Belgium  Belgium

  Support sa english

  Support sa english

  Bulgaria  Bulgaria

  Support sa bulgarian

  Support sa english

  Bahrain  Bahrain

  Support sa arabic

  Support sa english

  Bolivia  Bolivia

  Support sa spanish

  Brazil  Brazil

  Support sa portuguese

  Canada  Canada

  Support sa english

  Support sa english

  Switzerland  Switzerland

  Support sa english

  Support sa english

  Support sa english

  Support sa english

  Chile  Chile

  Support sa spanish

  China  China

  Support sa cantonese

  Support sa chinese

  Colombia  Colombia

  Support sa spanish

  Costa Rica  Costa Rica

  Support sa spanish

  Cuba  Cuba

  Support sa spanish

  Cyprus  Cyprus

  Support sa english

  Czech Republic  Czech Republic

  Support sa english

  Germany  Germany

  Support sa english

  Mobile: Charges may apply

  Denmark  Denmark

  Support sa english

  Dominican Republic  Dominican Republic

  Support sa spanish

  Estonia  Estonia

  Support sa english

  Support sa russian

  Egypt  Egypt

  Support sa arabic

  Spain  Spain

  Support sa spanish

  Finland  Finland

  Support sa english

  France  France

  Support sa english

  United Kingdom  United Kingdom

  Support sa english

  Greece  Greece

  Support sa english

  Guatemala  Guatemala

  Support sa spanish

  Hong Kong  Hong Kong

  Support sa english

  Support sa cantonese

  Support sa chinese

  Croatia  Croatia

  Support sa english

  Hungary  Hungary

  Support sa english

  Indonesia  Indonesia

  Support sa indonesian

  Ireland  Ireland

  Support sa english

  Israel  Israel

  Support sa english

  India  India

  Support sa english

  Support sa hindi

  Iceland  Iceland

  Support sa english

  Italy  Italy

  Support sa english

  Japan  Japan

  Support sa japanese

  South Korea  South Korea

  Support sa korean

  Sri Lanka  Sri Lanka

  Support sa english

  Lithuania  Lithuania

  Support sa english

  Support sa russian

  Luxembourg  Luxembourg

  Support sa english

  Support sa english

  Latvia  Latvia

  Support sa english

  Support sa russian

  Macao  Macao

  Support sa cantonese

  Support sa chinese

  Mexico  Mexico

  Support sa spanish

  Malaysia  Malaysia

  Support sa english

  Support sa malay

  Support sa chinese

  Nicaragua  Nicaragua

  Support sa spanish

  Netherlands  Netherlands

  Support sa english

  Norway  Norway

  Support sa english

  New Zealand  New Zealand

  Support sa english

  Panama  Panama

  Support sa spanish

  Peru  Peru

  Support sa spanish

  Pilipinas  Pilipinas

  Support sa english

  Maaaring may mga limitasyon kung tatawag gamit ang mobile phone.

  Poland  Poland

  Support sa english

  Puerto Rico  Puerto Rico

  Support sa spanish

  Portugal  Portugal

  Support sa portuguese

  Qatar  Qatar

  Support sa arabic

  Support sa english

  Romania  Romania

  Support sa english

  Serbia  Serbia

  Support sa english

  Russia  Russia

  Support sa russian

  Saudi Arabia  Saudi Arabia

  Support sa arabic

  Sweden  Sweden

  Support sa english

  Singapore  Singapore

  Support sa english

  Slovenia  Slovenia

  Support sa english

  Slovakia  Slovakia

  Support sa english

  Thailand  Thailand

  Support sa thai

  Turkey  Turkey

  Support sa english

  Mangyaring i-dial ang international number kapag tatawag gamit ang mobile phone.

  Taiwan  Taiwan

  Support sa chinese

  Ukraine  Ukraine

  Support sa russian

  U.S.A.  U.S.A.

  Support sa english

  Support sa spanish

  Uruguay  Uruguay

  Support sa spanish

  Venezuela  Venezuela

  Support sa spanish

  Vietnam  Vietnam

  Support sa english

  Para sa VinaPhone users

  Support sa english

  Para sa Viettel Mobile users

  Support sa vietnamese

  Para sa VinaPhone users

  Support sa vietnamese

  Para sa Viettel Mobile users

  South Africa  South Africa

  Support sa english

  Ibang rehiyon at bansa