Customer Service

Mag-sign in para matulungan ka sa bookings mo

Mga topic na nakakatulong

Mga cancellation

 • Puwede ko bang i-cancel ang booking ko?
  Oo, ang cancellation fee ay itinakda ng accommodation at makikita sa cancellation policy mo. Babayaran mo ang kahit anong dagdag na cost sa accommodation.
  Nakatulong ba ang sagot na ito?
 • Kung kailangan kong i-cancel ang booking ko, magbabayad ba ako ng fee?
  Kung ang booking mo ay may libreng cancellation, hindi ka na magbabayad ng cancellation fee. Kung hindi na libre ang pag-cancel ng booking mo o ito ay non-refundable, puwedeng may cancellation fee ito. Ang cancellation fee ay itinakda ng accommodation. Babayaran mo ang kahit anong dagdag na cost sa accommodation.
  Nakatulong ba ang sagot na ito?
 • Puwede ko bang i-cancel o baguhin ang dates ng isang non-refundable booking?
  Karaniwang may charge ang pag-cancel ng isang booking na Non-Refundable. Pero may option ka na mag-request ng libreng cancellation sa pag-manage ng booking mo. Magpapadala ito ng request sa accommodation, na maaaring tanggapin ang request mo na i-waive ang cancellation fee. Hindi rin puwedeng baguhin ang dates ng isang booking na Non-Refundable, pero posible mo itong i-book uli sa gusto mong dates kung pumayag ang accommodation na i-waive ang cancellation fee.
  Nakatulong ba ang sagot na ito?
 • Paano ko malalaman kung na-cancel ang booking ko?
  Pagkatapos mong mag-cancel ng booking sa amin, makakatanggap ka ng email na nagkukumpirma ng cancellation. Tingnan ang inbox at spam/junk folders ng email mo. Kung hindi ka nakatanggap ng email sa loob ng 24 oras, makipag-ugnayan sa accommodation para kumprimahin kung natanggap nila ang cancellation mo.
  Nakatulong ba ang sagot na ito?
 • Saan ko makikita ang cancellation policy ng accommodation?
  Makikita mo ito sa booking confirmation mo.
  Nakatulong ba ang sagot na ito?

Pagbabayad

 • Puwede ba akong magbayad sa pamamagitan ng deposit o prepayment?
  Nangangailangan ang ilan sa aming mga accommodation ng prepayment, tinatawag rin itong deposit, bago ka mag-stay. Puwedeng ang total cost ng booking, o bahagi nito, ang prepayment. Ang matitira ay babayaran na lang sa accommodation.
  • Pero sa ilang accommodation walang kinakailangang deposit, at babayaran mo ang full amount kapag nag-stay ka na sa accommodation. Pinakamagandang tingnan ang payment policies sa confirmation mo para sa iba pang detalye.
  Nakatulong ba ang sagot na ito?
 • Sino ang magcha-charge ng credit card ko, at kailan?
  Kadalasan, ang accommodation ang magcha-charge sa card mo. Kung ang Booking.com ang kukuha ng payment na ito, malinaw itong nakasaad sa booking confirmation mo.
  • Karaniwan, ang payment ang ginagawa sa pag-check in o pag-check out sa accommodation. Pero may ilang exceptions, may mga accommodation na kumukuha ng prepayment para sa buo o bahagi ng kabuuang halaga ng reservation. Muli, malinaw itong nakasaad sa confirmation at payment policies mo.
  • Kung walang prepayment policy, posibleng kumuha ang accommodation ng test payment sa card mo bago ang iyong stay. Temporary hold lang ito, at ginagawa lang para ma-validate ang card mo at ma-guarantee ang iyong booking. Hindi katulad ng real charge, ibabalik ang test payment sa card mo.
  Nakatulong ba ang sagot na ito?
 • Ano ang mga payment method na tinatanggap?
  Credit card ang pinakamadalas na tinatanggap na payment method para sa mga accommodation na naka-register sa Booking.com, at karamihan sa kanila ay gumagamit ng mga credit card para i-validate ang booking mo.
  • Sa ilang pagkakataon, tumatanggap din ng mga alternative method tulad ng PayPal at iba pa. May mga exception din para dito, kung saan posibleng mag-book gamit ang debit card.
  • Ang mga tinatanggap na uri ng payment para sa accommodation mo ay nakalista sa iyong booking confirmation. Puwede mo rin silang tawagan para i-confirm kung anu-ano ang tinatanggap nila.
  Nakatulong ba ang sagot na ito?
 • Na-charge ako. May kailangan ba akong gawin?
  Kadalasan, walang kinakailangang aksyon mula sa iyo. Tulad ng nakasaad sa payment policy ng booking mo, isa itong prepayment na buo o bahagi ng total cost.
  • Kapag walang prepayment policy, puwedeng gumawa ng test payment ang accommodation sa card mo. Isa itong temporary hold para ma-guarantee ang booking mo, at ibabalik din ito sa iyo.
  • Kung pakiramdam mo na hindi pa rin inaasahan ang charge, puwede mo kaming kontakin para matulungan ka. Makakausap lang namin ang accommodation para sa iyo pagkatapos mong magbigay ng proof of charge.
  Nakatulong ba ang sagot na ito?
 • Puwede ko bang bayaran ang stay ko ng ibang credit card mula sa una kong ginamit?
  Oo naman. Kadalasan naman tinatanggap ng mga property ang payment para sa stay gamit ang ibang credit card o cash. Para ma-confirm kung OK ang pagbabayad ng ibang credit card, makipag-ugnayan mismo sa accommodation.
  Nakatulong ba ang sagot na ito?
 • Saan ko makikita ang payment policy sa booking ko?
  Makikita mo ang payment policy sa booking confirmation, sa may pricing section. Nasa section din na ito ang price breakdown at mga tinatanggap na payment method.
  Nakatulong ba ang sagot na ito?
 • Bakit kailangan kong magbigay ng card details?
  Karaniwang hinihingi ito ng mga accommodation para ma-guarantee ang booking mo, at kadalasang ginagamit itong pambayad kapag nag-book ka. Kung hindi mo kailangang magbigay ng prepayment, puwede rin silang mag-hold ng amount sa card mo para masigurong may sapat kang fund. Ibabalik din sa iyo ang test payment na ito.
  Nakatulong ba ang sagot na ito?

Mga detalye ng booking

Referral rewards

 • Kailan ko makukuha ang reward ko?
  Kung ilalagay sa credit card ang reward mo:
  • Pagkabalik ng kaibigan mo mula sa kanilang trip, idadaan sa pag-verify ang reward mo at makakatanggap ka ng email kung paano ito makukuha. Maaaring magtagal nang 30 hanggang 60 business day bago mo matanggap ang reward payment. Puwede kang mag-sign in sa account mo para i-check ang status ng reward mo.
  • Kung ilalagay bilang Wallet credit ang reward mo:
  • Kapag nakabalik na ang kaibigan mo mula sa kanilang trip, sisimulan na namin ang verification process. Makakatanggap ka ng email na may impormasyon tungkol sa mga susunod na step. Maaaring magtagal nang 30 hanggang 60 business days bago mo matanggap ang reward payment mo. Puwede kang mag-sign in sa account mo at pumunta sa "Rewards Ko" na page para tingnan ang pinakabagong status.
  Nakatulong ba ang sagot na ito?
 • Kailan makukuha ng kaibigan ko ang reward nila?
  Kung ilalagay sa credit card ang reward mo:
  • Pagkabalik ng kaibigan mo mula sa kanilang trip, idadaan sa pag-verify ang reward mo at makakatanggap ka ng email ang kaibigan mo kung paano ito makukuha. Maaaring magtagal nang 30 hanggang 60 business day bago nila matanggap ang reward payment.
  • Kung ilalagay bilang Wallet credit ang reward mo:
  • Kapag nakabalik na ang kaibigan mo mula sa kanilang trip, sisimulan na namin ang verification process. Makakatanggap sila ng email na may impormasyon tungkol sa mga susunod na step. Maaaring magtagal nang 30 hanggang 60 business day bago matanggap ng kaibigan mo ang reward payment. Puwede silang mag-sign in sa kanilang account at pumunta sa "Rewards Ko" na page para tingnan ang pinakabagong status.
  Nakatulong ba ang sagot na ito?
 • Paano kung wala akong credit card para makuha ang reward ko?
  Walang problema. Puwede kang gumamit ng Visa o MasterCard debit card sa pagkuha ng reward, at pareho lang ito ng sa credit card.
  Nakatulong ba ang sagot na ito?
 • Paano ko makukuha ang reward ko?
  Kung ilalagay sa credit card ang reward mo:
  • Kailangan mo lang ng Booking.com account, at ilagay at i-register ang credit card details mo para matanggap ang rewards. Pagkatapos makabalik ng kaibigan mo mula sa kanilang stay, ilalagay namin ang cash reward sa card mo. Wala kang account? Gumawa rito.
  • Kung ilalagay bilang Wallet credit ang reward mo:
  • Kailangan mo lang ng Booking.com account. Dapat na mag-match ang email address ng account mo sa email na ginamit mo para mag-book. Pagkatapos bumalik ng kaibigan mo mula sa kanilang stay, ilalagay namin ang reward amount sa Wallet mo. Wala pang account? Puwede kang gumawa rito.
  Nakatulong ba ang sagot na ito?
 • Bakit wala pa ang reward ko?
  Kung ilalagay sa credit card ang reward mo:
  • Dahil kadalasang walang naka-register na card ang mga tao para sa pagtanggap ng kanilang rewards o tinanggal nila ang kanilang card information bago pa nila makuha ang reward. Siguraduhing naka-save ang Visa o Mastercard credit card o debit card sa account mo at i-register ito sa pagkuha ng rewards.
  • Kung ilalagay bilang Wallet credit ang reward mo:
  • Karaniwang nangyayari ito dahil kailangan muna naming i-verify kung na-meet ang lahat ng requirement bago namin ipadala ang reward payment. Nagtatagal nang 30 hanggang 60 business day ang buong verification process. Pagkatapos nito, ilalagay namin ang reward amount sa Wallet.
  Nakatulong ba ang sagot na ito?
 • Paano makukuha ng kaibigan ko ang reward?
  Kung ilalagay sa credit card ang reward mo:
  • Kailangang may Booking.com account ang kaibigan mo. Kailangan nilang ilagay at i-register ang credit card details nila para matanggap ang rewards. Pagkabalik nila mula sa kanilang stay, ibibigay namin ang cash reward sa kanilang card. Kung walang Booking.com account ang kaibigan mo, puwede silang mag-sign up gamit ang kaparehong email address na ginamit nila sa paggawa ng kanilang booking.
  • Kung ilalagay bilang Wallet credit ang reward mo:
  • Kailangang may Booking.com account ang kaibigan mo. Dapat na mag-match ang email address ng account ng kaibigan mo sa email na ginamit nila para mag-book. Pagkatapos nilang bumalik mula sa kanilang stay, ilalagay namin ang reward amount sa kanilang Wallet.
  Nakatulong ba ang sagot na ito?

Security and awareness

 • What is social engineering?
  Social engineering is a strategy scammers use. They pretend to be a trusted source and then try to trick people into giving them access to sensitive personal data. Online scammers usually pretend to be a well-known company, using a seemingly logical reason to ask you for your personal data and payments.
  Nakatulong ba ang sagot na ito?
 • How can I avoid social engineering attempts?
  There are known security tips and tricks that can help you avoid online scams:
  • Phishing emails will usually have a sense of urgency or spelling mistakes
  • Need to contact us? It’s best to open a new tab and to go to our official website
  • Got an email with a link? Try to hover over it to see if the URL looks suspicious, or maybe is missing the known ‘https://’ at the beginning of it
  • Remember: Booking.com will never ask you to enter your credit card or gift card number via email, text message or phone
  Nakatulong ba ang sagot na ito?
 • I was recently asked to pay using my gift card over the phone. Is that okay?
  Booking.com will never ask you to share a credit card or a gift card number over the phone. In fact, if anyone tells you to pay by gift card or share a credit card over the phone – for any reason – it is most likely a sign of a scam.
  Nakatulong ba ang sagot na ito?
 • I think I have been the victim of a scam. What should I do?
  If you believe you’ve been exposed to an online scam involving Booking.com, it’s best you contact us as soon as you can. We’re here to help 24/7, just reach out through the ‘get in touch’ section at the bottom of the screen.
  Nakatulong ba ang sagot na ito?

Loading...