Mga cancellation

 • Puwede ko bang i-cancel ang booking ko?
  Oo, ang cancellation fee ay itinakda ng accommodation at makikita sa cancellation policy mo. Babayaran mo ang kahit anong dagdag na cost sa accommodation.
  Nakatulong ba ang sagot na ito?
 • Kung kailangan kong i-cancel ang booking ko, magbabayad ba ako ng fee?
  Kung ang booking mo ay may libreng cancellation, hindi ka na magbabayad ng cancellation fee. Kung hindi na libre ang pag-cancel ng booking mo o ito ay non-refundable, puwedeng may cancellation fee ito. Ang cancellation fee ay itinakda ng accommodation. Babayaran mo ang kahit anong dagdag na cost sa accommodation.
  Nakatulong ba ang sagot na ito?
 • Puwede ko bang i-cancel o baguhin ang dates ng isang non-refundable booking?
  Karaniwang may charge ang pag-cancel ng isang booking na Non-Refundable. Pero may option ka na mag-request ng libreng cancellation sa pag-manage ng booking mo. Magpapadala ito ng request sa accommodation, na maaaring tanggapin ang request mo na i-waive ang cancellation fee. Hindi rin puwedeng baguhin ang dates ng isang booking na Non-Refundable, pero posible mo itong i-book uli sa gusto mong dates kung pumayag ang accommodation na i-waive ang cancellation fee.
  Nakatulong ba ang sagot na ito?
 • Paano ko malalaman kung na-cancel ang booking ko?
  Pagkatapos mong mag-cancel ng booking sa amin, makakatanggap ka ng email na nagkukumpirma ng cancellation. Tingnan ang inbox at spam/junk folders ng email mo. Kung hindi ka nakatanggap ng email sa loob ng 24 oras, makipag-ugnayan sa accommodation para kumprimahin kung natanggap nila ang cancellation mo.
  Nakatulong ba ang sagot na ito?
 • Saan ko makikita ang cancellation policy ng accommodation?
  Makikita mo ito sa booking confirmation mo.
  Nakatulong ba ang sagot na ito?

Pagbabayad

 • Puwede ba akong magbayad sa pamamagitan ng deposit o prepayment?
  Nangangailangan ang ilan sa aming mga accommodation ng prepayment, tinatawag rin itong deposit, bago ka mag-stay. Puwedeng ang total cost ng booking, o bahagi nito, ang prepayment. Ang matitira ay babayaran na lang sa accommodation.
  • Pero sa ilang accommodation walang kinakailangang deposit, at babayaran mo ang full amount kapag nag-stay ka na sa accommodation. Pinakamagandang tingnan ang payment policies sa confirmation mo para sa iba pang detalye.
  Nakatulong ba ang sagot na ito?
 • Sino ang magcha-charge ng credit card ko, at kailan?
  Kadalasan, ang accommodation ang magcha-charge sa card mo. Kung ang Booking.com ang kukuha ng payment na ito, malinaw itong nakasaad sa booking confirmation mo.
  • Karaniwan, ang payment ang ginagawa sa pag-check in o pag-check out sa accommodation. Pero may ilang exceptions, may mga accommodation na kumukuha ng prepayment para sa buo o bahagi ng kabuuang halaga ng reservation. Muli, malinaw itong nakasaad sa confirmation at payment policies mo.
  • Kung walang prepayment policy, posibleng kumuha ang accommodation ng test payment sa card mo bago ang iyong stay. Temporary hold lang ito, at ginagawa lang para ma-validate ang card mo at ma-guarantee ang iyong booking. Hindi katulad ng real charge, ibabalik ang test payment sa card mo.
  Nakatulong ba ang sagot na ito?
 • Ano ang mga payment method na tinatanggap?
  Credit card ang pinakamadalas na tinatanggap na payment method para sa mga accommodation na naka-register sa Booking.com, at karamihan sa kanila ay gumagamit ng mga credit card para i-validate ang booking mo.
  • Sa ilang pagkakataon, tumatanggap din ng mga alternative method tulad ng PayPal at iba pa. May mga exception din para dito, kung saan posibleng mag-book gamit ang debit card.
  • Ang mga tinatanggap na uri ng payment para sa accommodation mo ay nakalista sa iyong booking confirmation. Puwede mo rin silang tawagan para i-confirm kung anu-ano ang tinatanggap nila.
  Nakatulong ba ang sagot na ito?
 • Na-charge ako. May kailangan ba akong gawin?
  Kadalasan, walang kinakailangang aksyon mula sa iyo. Tulad ng nakasaad sa payment policy ng booking mo, isa itong prepayment na buo o bahagi ng total cost.
  • Kapag walang prepayment policy, puwedeng gumawa ng test payment ang accommodation sa card mo. Isa itong temporary hold para ma-guarantee ang booking mo, at ibabalik din ito sa iyo.
  • Kung pakiramdam mo na hindi pa rin inaasahan ang charge, puwede mo kaming kontakin para matulungan ka. Makakausap lang namin ang accommodation para sa iyo pagkatapos mong magbigay ng proof of charge.
  Nakatulong ba ang sagot na ito?
 • Puwede ko bang bayaran ang stay ko ng ibang credit card mula sa una kong ginamit?
  Oo naman. Kadalasan naman tinatanggap ng mga property ang payment para sa stay gamit ang ibang credit card o cash. Para ma-confirm kung OK ang pagbabayad ng ibang credit card, makipag-ugnayan mismo sa accommodation.
  Nakatulong ba ang sagot na ito?
 • Saan ko makikita ang payment policy sa booking ko?
  Makikita mo ang payment policy sa booking confirmation, sa may pricing section. Nasa section din na ito ang price breakdown at mga tinatanggap na payment method.
  Nakatulong ba ang sagot na ito?
 • Bakit kailangan kong magbigay ng card details?
  Karaniwang hinihingi ito ng mga accommodation para ma-guarantee ang booking mo, at kadalasang ginagamit itong pambayad kapag nag-book ka. Kung hindi mo kailangang magbigay ng prepayment, puwede rin silang mag-hold ng amount sa card mo para masigurong may sapat kang fund. Ibabalik din sa iyo ang test payment na ito.
  Nakatulong ba ang sagot na ito?

Mga detalye ng booking

Communications

 • Bakit nagtatapos sa @property.booking.com ang email address ng accommodation?
  Sa bawat reservation, binibigyan ng Booking.com ng isang kakaiba at hindi kilalang alias ang email address na para sa 'yo at sa accommodation. Lahat ng mensahe na pinapadala sa alias email na 'to ay ifo-forward sa accommodation, kasama ang mga link, image, at attachment (na hanggang 15 MB).
  • Para masiguro ang security, may automated system ang Booking.com na nagmo-monitor sa mga komunikasyon kung mayroon itong malicious content. Kasama rito ang spam at limitasyon ng ilang uri ng mga file, tulad ng: .zip, .rar, at .exe.
  • Mangyaring alamin na ang email communication na ginawa ng accommodation ay ipapadala sa pamamagitan ng Booking.com sa kanilang ngalan. Walang pananagutan ang Booking.com sa anumang nilalaman ng communication. Kung tingin mong hindi naangkop ang laman ng communication, kahina-hinala o naglalaman ng spam, pinapakiusap namin na ipaalam ang impormasyong ito sa pamamagitan ng pag-click ng link na makikita sa ilalim ng kanang bahagi ng email.
  • Lahat ng communication ay itatago ng Booking.com. Maaaring i-access ng Booking.com ang mga communication kung hihilingin mo o ng accommodation, at kung kinakailangan, para sa kaligtasan o sa layunin ng pagsasakatuparan ng batas, tulad ng fraud detection at prevention.
  • Maaaring suriin ng Booking.com ang mga communication para mas mapagbuti ang serbisyo nito. Kung ayaw mong subaybayan o itago ng Booking.com ang iyong mga communication na ginawa sa pamamagitan ng Booking.com, huwag gamitin ang communication feature na inaalok ng Booking.com, kabilang ang communication sa pamamagitan ng mga alias email address.
  Nakatulong ba ang sagot na ito?
 • Ano ang Booking Assistant?
  Binuo namin ang Booking Assistant para tulungan ka kung paano baguhin ang future booking na mayroon ka. Isa itong 24/7 virtual assistant na hahayaan kang magpadala at makatanggap ng message sa Booking.com.
  Nakatulong ba ang sagot na ito?
 • Paano ito makakatulong?
  Matutulungan ka ng Booking Assistant sa pag-request ng parking spaces, extrang kama, ibang kama, alternatibong oras ng check-in o check-out at iba pa. Puwede ring masagot ng Booking Assistant ang iba pang katanungan mo tungkol sa iyong stay.
  Nakatulong ba ang sagot na ito?
 • Saan ko mahahanap ang Booking Assistant?
  Kung may future booking ka sa amin, makikita mo ang Booking Assistant sa mobile phone mo sa Booking.com app, Booking.com website o mobile website, o sa Facebook Messenger kapag pumayag kang matanggap ang confirmation mo roon.
  Nakatulong ba ang sagot na ito?
 • May bayad ba 'to?
  Libre lang ang paggamit ng Booking Assistant pero kailangan nito ng internet connection. Kung nasa ibang bansa ka at gumagamit ng data services sa device mo, puwede kang magkaroon ng data-roaming charges para sa Booking Assistant.
  Nakatulong ba ang sagot na ito?
 • Saan nanggagaling ang mga sagot?
  Ang mga sagot na natatanggap mo sa Booking Assistant ay ipinadadala ng Booking.com sa tulong ng aming Customer Service agents o sa ngalan ng accommodation kung saan ka nag-book.
  Nakatulong ba ang sagot na ito?
 • Puwede ko bang gamitin ang Booking Assistant sa wika ko?
  Sa ngayon, available lang ang Booking Assistant sa English pero gumagawa na kami ng paraan para maturuan ito ng iba pang wika. Maghintay ka lang, fast learner ata 'to!
  Nakatulong ba ang sagot na ito?

Mga Uri ng Kuwarto

 • May kasama kaming mga bata. Puwede ba kaming kumuha ng karagdagang kama/higaan para sa kuwarto?
  Ang impormasyon tungkol sa mga bata at karagdagang kama/higaan ay makikita sa ‘Mga Patakaran ng Hotel’. Mangyaring tandaan ang mga sumusunod:
  • Ang dagdag na bayad sa mga bata, kung mayroon man, ay hindi kasama sa presyo ng reservation.
  • Sa iyong pagbu-book, mangyaring ilagay ang iyong kahilingan sa kahon ng "Mga Special Request" para sa kahit anong karagdagang kama/higaan.
  • Kung nag-book ka na ng iyong kuwarto, i-click lang ang link na kasama sa email confirmation at sa My Booking.com para humiling ng karagdagang kama.
  • Pinapayuhan ka namin na tawagan ang hotel bago ang araw ng pagdating upang matiyak ang iyong hiling. Makikita mo ang contact information ng hotel sa iyong confirmation email.
  • Maaari mo rin kaming https://secure.booking.com/content/cs.htmltawagan para kumpirmahin ang availability bago ka mag-book.
  Nakatulong ba ang sagot na ito?
 • Ano ang pagkakaiba ng Double room at ng Twin room?
  Ang Double Room ay may isang double bed at ang Twin Room ay may 2 single bed. Kung ang kuwarto ay tinatawag na Double/Twin, maaari itong i-set up alinman sa dalawa. Maaari mong tukuyin ang iyong bedding preference sa kahon ng ‘Mga Special Request’ habang ginagawa ang booking.
  Nakatulong ba ang sagot na ito?
 • Anong ibig sabihin ng "hindi refundable" o ng "libre ang pagkansela"?
  Ang bawat kuwarto ay mayroong nakatakdang patakaran (mula sa hotel).
  • Ang patakarang hindi refundable ay nangangahuluhang may kaukulang bayad kapag kinansela o binago mo ang iyong booking. Makikita ang bayad na ito sa mga kondisyon ng kuwarto at sa iyong confirmation.
  • Kung libre ang pagkansela, maaari mong baguhin o kanselahin ang iyong booking nang walang bayad, kapag ginawa ito sa panahong itinakda ng hotel. Makikita ito sa mga kondisyon ng kuwarto at sa iyong confirmation (halimbawa, "Kanselahin hanggang (bilang) araw" o "Kanselahin bago ang (petsa) (oras)).
  Nakatulong ba ang sagot na ito?
 • Puwede ba akong humiling ng karagdagang kama sa aking kuwarto at may dagdag na bayad ba?
  Ang impormasyon tungkol sa mga karagdagang kama ay makikita sa ‘Mga Patakaran ng Hotel’. Tandaan ang mga sumusunod:
  • Kung may idinagdag na bayad, hindi kasama iyon sa presyo ng reservation.
  • Sa iyong pagbu-book, mangyaring ilagay ang iyong kahilingan sa kahon ng "Mga Special Request" para sa kahit anong karagdagang kama/higaan.
  • Kung nag-book ka na ng iyong kuwarto, mag-click lang sa link na kasama sa email confirmation at sa My Booking.com para humiling ng karagdagang kama.
  • Pinapayuhan ka namin na tawagan ang hotel bago ang araw ng pagdating upang matiyak ang iyong hiling. Makikita mo ang contact information ng hotel sa iyong confirmation email.
  Nakatulong ba ang sagot na ito?

Pagpepresyo

 • Ano ang kasama sa presyo?
  Ang lahat ng mga pasilidad na nakalista sa ilalim ng room type ay kasama sa presyo ng kuwarto. Para makita ang mga pasilidad, i-click lang ang room name. Makikita mo kung kasama ang almusal o anumang iba pa, gaya ng tax sa pamamagitan ng pagtapat ng iyong cursor sa ibabaw ng text sa column ng ‘Mga kondisyon.’ Makikita rin ang impormasyong ito sa iyong confirmation email, at mahahanap sa account mo kapag nag-sign in ka. Kung wala kang account, puwede kang gumawa rito.
  Nakatulong ba ang sagot na ito?
 • Para sa bawat tao o bawat kuwarto ba ang mga presyong ipinakita sa Booking.com?
  Ang presyong ipinapakita namin ay para sa kuwarto para sa kabuuan ng paglagi, maliban na lang kung nakasaad sa uri at deskripsyon ng kuwarto.
  Nakatulong ba ang sagot na ito?
 • Kasama ba ang tax sa presyo?
  Depende ito sa hotel at sa uri ng piniling kuwarto ngunit madaling makita kung ano ang kasama sa pamamagitan ng pagtingin sa teksto na nasa pangalan ng kuwarto. Ang tax requirement ng bawat bansa ay iba-iba kaya mainam na parating tinitingnan ito. Marami kang makikitang detalyadong impormasyon tungkol sa kung ano ang kasama sa presyo sa pamamagitan ng pagtapat ng cursor sa teksto sa may column na tinatawag na 'Mga kondisyon'. Makikita rin ang impormasyong ito sa iyong kumpirmasyon sa email at sa My Booking.com.
  Nakatulong ba ang sagot na ito?
 • Kasama ba ang almusal sa presyo?
  Depende ito sa hotel at sa uri ng kuwarto. Kung kasama, makikita ito sa tekstong nasa ibaba ng pangalan ng kuwarto. Kung hindi kasama, itapat ang cursor sa ibabaw ng teksto sa column na tinatawag na ‘Mga kondisyon’, upang malaman kung available at kung anu-ano ang mga dagdag na bayad. Isasama rin ang mga impormasyong ito sa iyong confirmation email at sa your.booking.com.
  Nakatulong ba ang sagot na ito?
 • Ano ang ibig sabihin ng crossed out rate sa tabi ng aking room type?
  Sa oras na magkaroon ng crossed-out rate, tinitingnan namin ang mga kasalukuyang presyong (sisingilin) siningil ng hotel sa loob ng 30-day window kung saan nakapaloob ang petsa ng iyong check-in. Mula sa mga presyo sa window, ipinapakita namin bilang crossed-out rate ang pangatlong pinakamataas na presyong inaalok. Para makagawa ng patas na paghahambing, ginagamit namin palagi ang mga parehong kondisyon ng booking (meal plan, patakaran sa kanselasyon at uri ng kuwarto). Ibig sabihin ay makukuha mo ang parehong kuwarto sa mas mababang presyo, kumpara sa ibang mga petsa ng check-in sa parehong panahon ng taon.
  Nakatulong ba ang sagot na ito?
 • Nag-aalok ba ng kahit anong diskwento ang Booking.com, o diskwento sa airline o hotel loyalty cards?
  Ang Booking.com ay nagbibigay ng pinakamagagandang rates para sa iyong paglagi. Hindi na posible ang anumang karagdagang pagbabawas sa presyo.
  Nakatulong ba ang sagot na ito?
 • Buong presyo ba ang ibabayad ko para sa aking (mga) anak?
  Ang impormasyon tungkol sa mga bata ay makikita sa ‘Mga Patakaran ng Hotel’, tandaan ang mga sumusunod:
  • Kung mayroong mga idinagdag na bayarin sa mga bata, hindi iyon kasama sa presyo ng reservation.
  • Ilagay ang iyong request para sa kahit anong karagdagang kama/higaan sa kahon ng 'Mga Special Request' habang ginagawa ang booking.
  • Kung nai-book mo na ang iyong kuwarto, mag-click lang sa ibinigay na link sa iyong confirmation email at sa My Booking.com para humiling ng karagdagang kama.
  • Pinapayuhan ka namin na tawagan ang hotel bago ang araw ng pagdating upang matiyak ang iyong hiling. Makikita mo ang contact information ng hotel sa iyong confirmation email.
  Nakatulong ba ang sagot na ito?
 • Puwede ko bang gamitin ang mga discount voucher (hal. inisyu ng magazines, tindahan, atbp.)?
  Hindi mo puwedeng gamitin ang mga voucher kapag nagbu-book sa aming website. Kailangan mong sundin ang mga paraang binanggit ng organisasyong nag-iisyu ng voucher.
  Nakatulong ba ang sagot na ito?

Mga Credit Card

 • Puwede ba akong gumawa ng reservation nang hindi gumagamit ng credit card?
  Kailangan ang valid credit card upang tiyakin ang iyong reservation sa karamihan ng mga hotel. Nag-aalok kami ng kaunti ngunit lumalaking bilang ng mga hotel na tumatanggap ng iyong reservation nang walang credit card. Maaari ka ring mag-book gamit ang card ng ibang tao basta't may permiso ka niya. Sakaling ganoon nga, mangyaring banggitin sa kahon ng ‘Mga Special Request’ ang pangalan ng may-ari ng card at sabihin din na binigyan ka niya ng permisong gamitin ang card nang isagawa mo ang booking.
  Nakatulong ba ang sagot na ito?
 • Siningil ng property ang credit card ko, ano ang dapat kong gawin?
  Maaaring ito ang nangyari:
  • Pre-authorization: Isang validity check lang ang pre-authorization, na pansamantalang kinukuha ang halagang katumbas ng halaga ng iyong reservation. Ibabalik ang halaga pagkalipas ng ilang panahon, depende sa property at sa iyong credit card provider.
  • Deposit or Prepayment: Humihingi ang ilang property ng deposit o prepayment sa oras ng reservation. Malinaw na naisaad ang patakarang ito sa proseso ng reservation, at matatagpuan din sa confirmation email. Kung puwede ang libreng pagkansela, ibabalik ang halagang ito kapag kinansela mo ang reservation mo.
  • Kung pakiramdam mo ay nasingil ka nang hindi tama, matutulungan ka ng aming Customer Service team. https://secure.booking.com/content/cs.htmlMakipag-ugnayan sa amin at ibigay ang iyong reservation number at mga detalye ng ginawang pagsingil.
  Nakatulong ba ang sagot na ito?
 • Maaari ba akong gumamit ng debit card upang kumpletuhin ang aking reservation?
  Kadalasang hindi tinatanggap ng mga hotel ang debit card para tiyakin ang booking. Subalit, may ilang nagagamit din. Malalaman mo kung puwede iyong gamitin kapag ikaw ay nagbu-book.
  Nakatulong ba ang sagot na ito?
 • Ano ang pre-authorization?
  Kapag gumawa ka ng reservation, may mga pagkakataong makikipag-ugnayan ang hotel sa iyong credit (o debit) card company para kumpirmahin kung ang ginagamit mong card ay valid at hindi naiulat na nawala o ninakaw. Sa pagkakataong ito, aalamin din nila kung may sapat na pera ang card para sa pagbabayad ng transaksyon. Ito ay ang tinatawag na pre-authorization ng buong halaga ng iyong reservation.
  • Subalit, hindi sisingilin ng hotel ang bayad. Ang panahon kung kailan sisingilin ang iyong card ay nakabatay sa mga tuntunin at kondisyong kaugnay ng iyong booking.
  Nakatulong ba ang sagot na ito?
 • Ano ang pagkakaiba ng pre-authorization at ng aktwal na pagsingil sa aking credit card?
  Ang pre-authorization ay karaniwan ngunit madalas napagkakamalang aktwal na pagsingil. Habang ang mga in-store purchase ay kaagad sinisingil at binabawas mula sa iyong available balance, ang pre-authorization ay temporary hold lamang. Magkakaiba ang tagal ng pag-hold at puwedeng sabihin ng iyong credit card company kung paano nila ito pinapangasiwaan.
  Nakatulong ba ang sagot na ito?
 • Paano ko malalamang na-pre-authorize ang aking card?
  Pansamantalang ibabawas ang kabuuang halaga ng iyong resevation mula sa iyong available balance. Maaari ka ring makakita ng mga “pending transaction” sa iyong credit card account summary. Kung hindi ka siguradong na-pre-authorize ang iyong card, pareho itong puwedeng patotohanan ng hotel at ng iyong credit card company.
  Nakatulong ba ang sagot na ito?
 • Gaano katagal maaapektuhan ng pre-authorization ang aking available balance?
  Maipapaliwanag ito nang mas mabuti ng iyong provider, kasama ng mga pangkalahatang tuntunin at kondisyong kaugnay ng kanilang mga pre-authorization procedure. Magkakaiba ang mga tuntuning ito kaya naman pinakamabuting makipag-ugnayan sa kanila para sa mga partikular na detalye.
  Nakatulong ba ang sagot na ito?
 • Palagi bang magkapareho ang hold at ang eksaktong halaga ng aking reservation?
  Kadalasan, ang pre-authorization na gagawin ng hotel sa iyong card ay para sa kabuuang halaga ng iyong reservation. Minsan, maaaring makakita ka ng halagang mas mataas nang kaunti sa presyong ipinapakita sa Booking.com. Kapag nangyari ito, maaaring ipaliwanag ng hotel kung bakit ito naganap.
  Nakatulong ba ang sagot na ito?
 • Mangyayari ba ito para sa lahat ng mga booking na ginawa gamit ang Booking.com?
  May karapatan ang hotel na i-pre-authorize ang iyong card, subalit hindi naman nangangahulugang ginagawa ito sa bawat booking. Huwag mag-alala, kapag na-pre-authorize ang iyong card, parehong handang tumulong ang hotel at ang iyong credit card company. Maaari ka rin nilang tulungan para alisin ang mga hold na ito sa mas lalong madaling panahon.
  Nakatulong ba ang sagot na ito?
 • Maaari ba akong magpareserve gamit ang credit card ng iba?
  Oo, puwede, kung may permiso ka ng may-ari ng card. Banggitin ito sa kahon ng ‘Mga Special Request’ habang ginagawa mo ang reservation. Maaaring kailanganin ng hotel ang authorization mula sa may-ari ng card. Mangyaring tandaan din na sakaling magkaroon ng di pagsipot o nahuling pagkansela, sisingilin ng multa ang ibinigay na credit card.
  Nakatulong ba ang sagot na ito?
 • Bakit kailangan kong ibigay ang mga detalye ng aking credit card?
  Sa maraming pagkakataon, hinihingi ng Booking.com ang mga detalye ng credit card upang tiyakin ang iyong reservation sa hotel. Maaaring suriin (i-pre-authorize) ang iyong credit card upang tiyakin kung ito ay valid at/o may sapat na pondo. Pagkatapos ng pagsusuring ito, ang kabuuang halaga ay magiging available muli sa iyo. Sa ilang pagkakataon, gagamitin ang mga detalye ng iyong credit card upang iproseso ang pagbabayad sa reservation sa oras ng pag-book. Sisingilin lamang ang iyong credit card kung humiling ka ng pre-paid na kuwarto o kung hindi nasunod ang patakaran sa pagkansela, na matatagpuan sa 'Mga Patakaran ng Hotel' at sa mga 'kondisyon' ng kuwarto.
  Nakatulong ba ang sagot na ito?
 • Aling credit card ang puwede kong gamitin para makumpleto ang aking booking?
  Para makagawa ng reservation gamit ang Booking.com, tinatanggap ng lahat ng hotel ang:
  • MasterCard
  • Visa
  Nakatulong ba ang sagot na ito?
 • Ligtas ba ang mga detalye ng credit card ko?
  Ang Booking.com ay gumagamit ng ligtas na koneksyon para sa iyong booking:
  • Encrypted ang iyong personal na data at mga detalye ng credit card.
  • Gumagamit ang aming secure server ng ‘Secure Socket Layer’ (SSL) technology, ang pamantayan ng online industry.
  • Issued ng Thawte ang aming SSL certificate.
  Nakatulong ba ang sagot na ito?
 • Ang dati kong ginagamit na credit card para mag-book ay hindi na valid. Ano ang dapat kong gawin?
  Mangyaring tawagan mismo ang hotel. Makikita mo ang kanilang contact information sa iyong confirmation email o online sa My Booking.com. Para sa mga dahilang panseguridad, huwag ibigay ang mga detalye ng iyong credit card sa email.
  Nakatulong ba ang sagot na ito?

Patakaran ng accommodation

Mga Dagdag na Pasilidad

Referral rewards

 • Kailan ko makukuha ang reward ko?
  Kung ilalagay sa credit card ang reward mo:
  • Pagkabalik ng kaibigan mo mula sa kanilang trip, idadaan sa pag-verify ang reward mo at makakatanggap ka ng email kung paano ito makukuha. Maaaring magtagal nang 30 hanggang 60 business day bago mo matanggap ang reward payment. Puwede kang mag-sign in sa account mo para i-check ang status ng reward mo.
  • Kung ilalagay bilang Wallet credit ang reward mo:
  • Kapag nakabalik na ang kaibigan mo mula sa kanilang trip, sisimulan na namin ang verification process. Makakatanggap ka ng email na may impormasyon tungkol sa mga susunod na step. Maaaring magtagal nang 30 hanggang 60 business days bago mo matanggap ang reward payment mo. Puwede kang mag-sign in sa account mo at pumunta sa "Rewards Ko" na page para tingnan ang pinakabagong status.
  Nakatulong ba ang sagot na ito?
 • Kailan makukuha ng kaibigan ko ang reward nila?
  Kung ilalagay sa credit card ang reward mo:
  • Pagkabalik ng kaibigan mo mula sa kanilang trip, idadaan sa pag-verify ang reward mo at makakatanggap ka ng email ang kaibigan mo kung paano ito makukuha. Maaaring magtagal nang 30 hanggang 60 business day bago nila matanggap ang reward payment.
  • Kung ilalagay bilang Wallet credit ang reward mo:
  • Kapag nakabalik na ang kaibigan mo mula sa kanilang trip, sisimulan na namin ang verification process. Makakatanggap sila ng email na may impormasyon tungkol sa mga susunod na step. Maaaring magtagal nang 30 hanggang 60 business day bago matanggap ng kaibigan mo ang reward payment. Puwede silang mag-sign in sa kanilang account at pumunta sa "Rewards Ko" na page para tingnan ang pinakabagong status.
  Nakatulong ba ang sagot na ito?
 • Paano kung wala akong credit card para makuha ang reward ko?
  Walang problema. Puwede kang gumamit ng Visa o MasterCard debit card sa pagkuha ng reward, at pareho lang ito ng sa credit card.
  Nakatulong ba ang sagot na ito?
 • Paano ko makukuha ang reward ko?
  Kung ilalagay sa credit card ang reward mo:
  • Kailangan mo lang ng Booking.com account, at ilagay at i-register ang credit card details mo para matanggap ang rewards. Pagkatapos makabalik ng kaibigan mo mula sa kanilang stay, ilalagay namin ang cash reward sa card mo. Wala kang account? Gumawa rito.
  • Kung ilalagay bilang Wallet credit ang reward mo:
  • Kailangan mo lang ng Booking.com account. Dapat na mag-match ang email address ng account mo sa email na ginamit mo para mag-book. Pagkatapos bumalik ng kaibigan mo mula sa kanilang stay, ilalagay namin ang reward amount sa Wallet mo. Wala pang account? Puwede kang gumawa rito.
  Nakatulong ba ang sagot na ito?
 • Bakit wala pa ang reward ko?
  Kung ilalagay sa credit card ang reward mo:
  • Dahil kadalasang walang naka-register na card ang mga tao para sa pagtanggap ng kanilang rewards o tinanggal nila ang kanilang card information bago pa nila makuha ang reward. Siguraduhing naka-save ang Visa o Mastercard credit card o debit card sa account mo at i-register ito sa pagkuha ng rewards.
  • Kung ilalagay bilang Wallet credit ang reward mo:
  • Karaniwang nangyayari ito dahil kailangan muna naming i-verify kung na-meet ang lahat ng requirement bago namin ipadala ang reward payment. Nagtatagal nang 30 hanggang 60 business day ang buong verification process. Pagkatapos nito, ilalagay namin ang reward amount sa Wallet.
  Nakatulong ba ang sagot na ito?
 • Paano makukuha ng kaibigan ko ang reward?
  Kung ilalagay sa credit card ang reward mo:
  • Kailangang may Booking.com account ang kaibigan mo. Kailangan nilang ilagay at i-register ang credit card details nila para matanggap ang rewards. Pagkabalik nila mula sa kanilang stay, ibibigay namin ang cash reward sa kanilang card. Kung walang Booking.com account ang kaibigan mo, puwede silang mag-sign up gamit ang kaparehong email address na ginamit nila sa paggawa ng kanilang booking.
  • Kung ilalagay bilang Wallet credit ang reward mo:
  • Kailangang may Booking.com account ang kaibigan mo. Dapat na mag-match ang email address ng account ng kaibigan mo sa email na ginamit nila para mag-book. Pagkatapos nilang bumalik mula sa kanilang stay, ilalagay namin ang reward amount sa kanilang Wallet.
  Nakatulong ba ang sagot na ito?

Loading...