Update sa Coronavirus (COVID-19)

Naiintindihan naming maaaring apektado ng Coronavirus (COVID-19) ang iyong travel plans. Mag-sign in para makakuha ng tulong sa pagbago ng reservation mo.

Customer Service

Suporta kaugnay ng Coronavirus (COVID-19)

 • Saan ako makakakuha ng pinakabagong impormasyon tungkol sa booking ko?
  Nagbabago ang sitwasyon araw-araw. Para makuha ang pinakabagong impormasyon tungkol sa booking mo o para makontak kami, mag-sign in gamit ang Booking.com account mo. Kung wala kang account, puwede mong gamitin ang iyong booking confirmation number at PIN code para mag-sign in sa desktop computer o laptop. Tandaan na dahil sa kasalukuyang sitwasyon, maaaring matagalan bago kami makasagot sa mga tanong at request mo. Nagpapasalamat kami sa pasensya mo.
  Nakatulong ba ang sagot na ito?
 • Paano ako magka-cancel ng booking ko sa sitwasyong ito?
  Para makakuha ng kumpletong suporta, mag-sign in gamit ang Booking.com account mo. Kung wala kang account, puwede mong gamitin ang iyong booking confirmation number at PIN code para mag-sign in sa desktop computer o laptop.
  • Kung hindi na libre ang pag-cancel ng booking mo o hindi refundable, maaaring may bayarang cancellation fee. Puwede ring piliin ng mga accommodation na palitan ang dates mo nang walang bayad, kaya makakabuting kontakin ang property para malaman kung posible ito.
  • Kung apektado ang reservation mo ng mga pangyayaring may kaugnayan sa Coronavirus (COVID-19) katulad ng mga pagsasara ng border o limitadong pag-travel na ipinapatupad ng mga otoridad, pero hindi na libre ang pag-cancel nito o hindi refundable, mag-sign in para i-check ang options para ma-manage ang reservation.
  Nakatulong ba ang sagot na ito?
 • Ano ang cancellation policy kaugnay ng Coronavirus (COVID-19)?
  Maaari kang mag-cancel dahil sa mga pangyayaring may kinalaman sa Coronavirus (COVID-19). Pero dedepende ito sa ilang factor, kasama na ang iyong destinasyon, date na ginawa mo ang booking, date ng pag-alis, date na dumating ka sa accommodation, bansang pinanggalingan, at dahilan ng pag-travel.
  • Kung pasok ang cancellation mo sa category na ito, obligado ang accommodation na magbigay ng refund, mag-alok ng libreng pagpalit ng date, magbigay credit para sa susunod na stay.
  • Mag-sign in at piliin ang booking para makita ang options mo.
  Nakatulong ba ang sagot na ito?
 • Puwede ko bang ilipat ang booking ko sa ibang date?
  Dedepende ito sa conditions ng reservation mo. Para malaman kung puwede mong baguhin ang dates ng reservation mo, mag-sign in gamit ang Booking.com account mo. Kung wala kang account, puwede mong gamitin ang iyong booking confirmation number at PIN code para mag-sign in sa desktop computer o laptop.
  Nakatulong ba ang sagot na ito?

Mga cancellation

 • Puwede ko bang i-cancel ang booking ko?
  Oo, ang cancellation fee ay itinakda ng accommodation at makikita sa cancellation policy mo. Babayaran mo ang kahit anong dagdag na cost sa accommodation.
  Nakatulong ba ang sagot na ito?
 • Kung kailangan kong i-cancel ang booking ko, magbabayad ba ako ng fee?
  Kung ang booking mo ay may libreng cancellation, hindi ka na magbabayad ng cancellation fee. Kung hindi na libre ang pag-cancel ng booking mo o ito ay non-refundable, puwedeng may cancellation fee ito. Ang cancellation fee ay itinakda ng accommodation. Babayaran mo ang kahit anong dagdag na cost sa accommodation.
  Nakatulong ba ang sagot na ito?
 • Puwede ko bang i-cancel o baguhin ang dates ng isang non-refundable booking?
  Karaniwang may charge ang pag-cancel ng isang booking na Non-Refundable. Pero may option ka na mag-request ng libreng cancellation sa pag-manage ng booking mo. Magpapadala ito ng request sa accommodation, na maaaring tanggapin ang request mo na i-waive ang cancellation fee. Hindi rin puwedeng baguhin ang dates ng isang booking na Non-Refundable, pero posible mo itong i-book uli sa gusto mong dates kung pumayag ang accommodation na i-waive ang cancellation fee.
  Nakatulong ba ang sagot na ito?
 • Paano ko malalaman kung na-cancel ang booking ko?
  Pagkatapos mong mag-cancel ng booking sa amin, makakatanggap ka ng email na nagkukumpirma ng cancellation. Tingnan ang inbox at spam/junk folders ng email mo. Kung hindi ka nakatanggap ng email sa loob ng 24 oras, makipag-ugnayan sa accommodation para kumprimahin kung natanggap nila ang cancellation mo.
  Nakatulong ba ang sagot na ito?
 • Saan ko makikita ang cancellation policy ng accommodation?
  Makikita mo ito sa booking confirmation mo.
  Nakatulong ba ang sagot na ito?

Pagbabayad

 • Puwede ba akong magbayad sa pamamagitan ng deposit o prepayment?
  Nangangailangan ang ilan sa aming mga accommodation ng prepayment, tinatawag rin itong deposit, bago ka mag-stay. Puwedeng ang total cost ng booking, o bahagi nito, ang prepayment. Ang matitira ay babayaran na lang sa accommodation.
  • Pero sa ilang accommodation walang kinakailangang deposit, at babayaran mo ang full amount kapag nag-stay ka na sa accommodation. Pinakamagandang tingnan ang payment policies sa confirmation mo para sa iba pang detalye.
  Nakatulong ba ang sagot na ito?
 • Sino ang magcha-charge ng credit card ko, at kailan?
  Kadalasan, ang accommodation ang magcha-charge sa card mo. Kung ang Booking.com ang kukuha ng payment na ito, malinaw itong nakasaad sa booking confirmation mo.
  • Karaniwan, ang payment ang ginagawa sa pag-check in o pag-check out sa accommodation. Pero may ilang exceptions, may mga accommodation na kumukuha ng prepayment para sa buo o bahagi ng kabuuang halaga ng reservation. Muli, malinaw itong nakasaad sa confirmation at payment policies mo.
  • Kung walang prepayment policy, posibleng kumuha ang accommodation ng test payment sa card mo bago ang iyong stay. Temporary hold lang ito, at ginagawa lang para ma-validate ang card mo at ma-guarantee ang iyong booking. Hindi katulad ng real charge, ibabalik ang test payment sa card mo.
  Nakatulong ba ang sagot na ito?
 • Ano ang mga payment method na tinatanggap?
  Credit card ang pinakamadalas na tinatanggap na payment method para sa mga accommodation na naka-register sa Booking.com, at karamihan sa kanila ay gumagamit ng mga credit card para i-validate ang booking mo.
  • Sa ilang pagkakataon, tumatanggap din ng mga alternative method tulad ng PayPal at iba pa. May mga exception din para dito, kung saan posibleng mag-book gamit ang debit card.
  • Ang mga tinatanggap na uri ng payment para sa accommodation mo ay nakalista sa iyong booking confirmation. Puwede mo rin silang tawagan para i-confirm kung anu-ano ang tinatanggap nila.
  Nakatulong ba ang sagot na ito?
 • Na-charge ako. May kailangan ba akong gawin?
  Kadalasan, walang kinakailangang aksyon mula sa iyo. Tulad ng nakasaad sa payment policy ng booking mo, isa itong prepayment na buo o bahagi ng total cost.
  • Kapag walang prepayment policy, puwedeng gumawa ng test payment ang accommodation sa card mo. Isa itong temporary hold para ma-guarantee ang booking mo, at ibabalik din ito sa iyo.
  • Kung pakiramdam mo na hindi pa rin inaasahan ang charge, puwede mo kaming kontakin para matulungan ka. Makakausap lang namin ang accommodation para sa iyo pagkatapos mong magbigay ng proof of charge.
  Nakatulong ba ang sagot na ito?
 • Puwede ko bang bayaran ang stay ko ng ibang credit card mula sa una kong ginamit?
  Oo naman. Kadalasan naman tinatanggap ng mga property ang payment para sa stay gamit ang ibang credit card o cash. Para ma-confirm kung OK ang pagbabayad ng ibang credit card, makipag-ugnayan mismo sa accommodation.
  Nakatulong ba ang sagot na ito?
 • Saan ko makikita ang payment policy sa booking ko?
  Makikita mo ang payment policy sa booking confirmation, sa may pricing section. Nasa section din na ito ang price breakdown at mga tinatanggap na payment method.
  Nakatulong ba ang sagot na ito?
 • Bakit kailangan kong magbigay ng card details?
  Karaniwang hinihingi ito ng mga accommodation para ma-guarantee ang booking mo, at kadalasang ginagamit itong pambayad kapag nag-book ka. Kung hindi mo kailangang magbigay ng prepayment, puwede rin silang mag-hold ng amount sa card mo para masigurong may sapat kang fund. Ibabalik din sa iyo ang test payment na ito.
  Nakatulong ba ang sagot na ito?

Mga detalye ng booking

Communications

 • Bakit nagtatapos sa @property.booking.com ang email address ng accommodation?
  Sa bawat reservation, binibigyan ng Booking.com ng isang kakaiba at hindi kilalang alias ang email address na para sa 'yo at sa accommodation. Lahat ng mensahe na pinapadala sa alias email na 'to ay ifo-forward sa accommodation, kasama ang mga link, image, at attachment (na hanggang 15 MB).
  • Para masiguro ang security, may automated system ang Booking.com na nagmo-monitor sa mga komunikasyon kung mayroon itong malicious content. Kasama rito ang spam at limitasyon ng ilang uri ng mga file, tulad ng: .zip, .rar, at .exe.
  • Mangyaring alamin na ang email communication na ginawa ng accommodation ay ipapadala sa pamamagitan ng Booking.com sa kanilang ngalan. Walang pananagutan ang Booking.com sa anumang nilalaman ng communication. Kung tingin mong hindi naangkop ang laman ng communication, kahina-hinala o naglalaman ng spam, pinapakiusap namin na ipaalam ang impormasyong ito sa pamamagitan ng pag-click ng link na makikita sa ilalim ng kanang bahagi ng email.
  • Lahat ng communication ay itatago ng Booking.com. Maaaring i-access ng Booking.com ang mga communication kung hihilingin mo o ng accommodation, at kung kinakailangan, para sa kaligtasan o sa layunin ng pagsasakatuparan ng batas, tulad ng fraud detection at prevention.
  • Maaaring suriin ng Booking.com ang mga communication para mas mapagbuti ang serbisyo nito. Kung ayaw mong subaybayan o itago ng Booking.com ang iyong mga communication na ginawa sa pamamagitan ng Booking.com, huwag gamitin ang communication feature na inaalok ng Booking.com, kabilang ang communication sa pamamagitan ng mga alias email address.
  Nakatulong ba ang sagot na ito?
 • Ano ang Booking Assistant?
  Ang Booking Assistant ay isang virtual assistant na makakatulong sa 'yo na gumawa ng changes sa mga booking mo at sa pagpapakita sa 'yo ng mga mahahalagang impormasyon tungkol sa stay mo.
  Nakatulong ba ang sagot na ito?
 • Paano makakatulong ang Booking Assistant sa akin?
  Matutulungan ka ng Booking Assistant sa pag-request ng parking spaces, extrang kama, ibang kama, alternatibong oras ng check-in o check-out at iba pa. Puwede ring masagot ng Booking Assistant ang iba pang katanungan mo tungkol sa iyong stay.
  Nakatulong ba ang sagot na ito?
 • Saan ko mahahanap ang Booking Assistant?
  Kung may future booking ka sa amin, makikita mo ang Booking Assistant sa mobile phone mo sa Booking.com app, Booking.com website o mobile website, o sa Facebook Messenger kapag pumayag kang matanggap ang confirmation mo roon.
  Nakatulong ba ang sagot na ito?
 • May bayad ba ang Booking Assistant?
  Libre lang ang paggamit ng Booking Assistant, ang kailangan mo lang ay internet connection. Kung gumagamit ka ng mobile data para maka-connect sa internet, puwedeng magkaroon ng karagdagang charges, depende sa service provider mo.
  Nakatulong ba ang sagot na ito?
 • Saan kumukuha ang Booking Assistant ng impormasyon?
  Ang mga sagot na natatanggap mo sa Booking Assistant ay ipinadadala ng Booking.com sa tulong ng aming Customer Service agents o sa ngalan ng accommodation kung saan ka nag-book.
  Nakatulong ba ang sagot na ito?
 • Puwede ko bang gamitin ang Booking Assistant sa wika ko?
  Available ang Booking Assistant sa English, Dutch, French, German, Italian, Japanese, Mandarin (Simplified at Traditional), Portuguese (European at Brazilian), Spanish, at Russian.
  Nakatulong ba ang sagot na ito?

Mga Uri ng Kuwarto

 • Puwede bang kumuha ng extrang kama o crib para sa isang bata?
  Makikita mo ang impormasyon tungkol sa mga extrang kama at crib para sa mga bata sa "Mga patakaran" sa property page kapag nag-book ka.
  • Ang dagdag na bayad sa mga bata, kung mayroon man, ay hindi kasama sa presyo ng reservation.
  • Kapag gumawa ka ng booking, puwede kang mag-request ng extrang kama o crib para sa isang bata sa "Mga Special Request" na box.
  • Kung gumawa ka na ng booking, puwede ka pa ring mag-request ng extrang kama o crib gamit ang link na ibinigay sa booking confirmation email.
  • Pinapayuhan ka naming kontakin ang accommodation bago ka dumating para masiguradong may available silang extrang kama o crib. Makikita mo ang kanilang contact details sa confirmation email at kapag tiningnan mo ang iyong mga booking sa account mo.
  • Kung kailangang ipadala namin muli ang booking confirmation email mo, pumunta sa booking.com/help.
  Nakatulong ba ang sagot na ito?
 • Ano ang pagkakaiba ng Double room at ng Twin room?
  Ang Double Room ay may isang double bed at ang Twin Room ay may 2 single bed. Kung ang kuwarto ay tinatawag na Double/Twin, maaari itong i-set up alinman sa dalawa. Maaari mong tukuyin ang iyong bedding preference sa kahon ng ‘Mga Special Request’ habang ginagawa ang booking.
  Nakatulong ba ang sagot na ito?
 • Anong ibig sabihin ng "hindi refundable" at "libreng cancellation"?
  Bawat kuwarto ay may individual policy na itinakda ng accommodation.
  • Ang "hindi refundable" na policy ay nangangahuluhang may fee kung babaguhin mo o ika-cancel ang iyong booking. Binabanggit ang fee na ito sa conditions habang nasa booking process, at sa booking confirmation.
  • Nangangahuluhan ang policy na "libreng cancellation" na puwede mong baguhin o i-cancel ang booking nang libre, basta ginawa ito sa panahong itinakda ng accommodation (halimbawa: "I-cancel hanggang x araw" o "I-cancel bago ang mm/dd/yy hh:mm”). Binabanggit ito sa conditions habang nasa booking process, at sa booking confirmation.
  Nakatulong ba ang sagot na ito?
 • Puwede ba akong humiling ng karagdagang kama sa aking kuwarto at may dagdag na bayad ba?
  Makikita mo ang impormasyon tungkol sa mga extrang kama sa "Mga patakaran" sa property page kapag nag-book ka.
  • Kung may idinagdag na bayad, hindi kasama iyon sa presyo ng reservation.
  • Kapag gumawa ka ng booking, puwede kang mag-request ng extrang kama sa "Mga Special Request" na box.
  • Kung gumawa ka na ng booking, puwede ka pa ring mag-request ng extrang kama sa pamamagitan ng link na ibinigay sa booking confirmation email.
  • Pinapayuhan ka naming kontakin ang accommodation bago ka dumating para masiguradong may available silang extrang kama. Makikita mo ang kanilang contact details sa confirmation email at kapag tiningnan mo ang iyong mga booking sa account mo.
  Nakatulong ba ang sagot na ito?

Pagpepresyo

 • Ano ang kasama sa presyo?
  Kasama sa presyo ang lahat ng facility na nakalista sa ilalim ng kuwarto o uri ng accommodation. Makikita mo rin kung kasama ang ibang bagay katulad ng almusal, taxes, o service charges kapag nagkumpara ka ng iba't ibang option na ibu-book. Pagkatapos mong mag-book, makikita rin ang impormasyong ito sa iyong confirmation email pati na kapag tiningnan mo ang mga booking sa iyong account.
  Nakatulong ba ang sagot na ito?
 • Para sa bawat tao o bawat kuwarto ba ang mga presyong ipinakita sa Booking.com?
  Ang presyong ipinapakita namin ay para sa kuwarto para sa kabuuan ng paglagi, maliban na lang kung nakasaad sa uri at deskripsyon ng kuwarto.
  Nakatulong ba ang sagot na ito?
 • Kasama ba ang tax sa presyo?
  Depende ito sa accommodation at sa uri ng accommodation. Pero, madaling makita kung ano ang kasama kapag nagkukumpara ng iba't ibang option na ibu-book. Magkakaiba ang tax requirement ng bawat bansa kaya makakabuting i-check ito. Pagkatapos mong mag-book, makikita rin ang impormasyong ito sa iyong confirmation email pati na kapag tiningnan mo ang mga booking sa iyong account.
  Nakatulong ba ang sagot na ito?
 • Kasama ba ang almusal sa presyo?
  May sariling breakfast policy ang bawat kuwarto o accommodation na puwede mong i-book. Kung kasama ang almusal, makikita mo itong nakalista sa accommodation page kapag nagkukumpara ka ng iba't ibang option na mabu-book. Kung hindi kasama ang almusal, makikita mo kung mayroon nito ang accommodation sa pag-check ng available na facilities. Pagkatapos mong mag-book, makikita rin ang impormasyong ito sa iyong confirmation email pati na kapag tiningnan mo ang mga booking sa iyong account.
  Nakatulong ba ang sagot na ito?
 • Ano ang ibig sabihin ng crossed out rate sa tabi ng aking room type?
  Sa oras na magkaroon ng crossed-out rate, tinitingnan namin ang mga kasalukuyang presyong (sisingilin) siningil ng hotel sa loob ng 30-day window kung saan nakapaloob ang petsa ng iyong check-in. Mula sa mga presyo sa window, ipinapakita namin bilang crossed-out rate ang pangatlong pinakamataas na presyong inaalok. Para makagawa ng patas na paghahambing, ginagamit namin palagi ang mga parehong kondisyon ng booking (meal plan, patakaran sa kanselasyon at uri ng kuwarto). Ibig sabihin ay makukuha mo ang parehong kuwarto sa mas mababang presyo, kumpara sa ibang mga petsa ng check-in sa parehong panahon ng taon.
  Nakatulong ba ang sagot na ito?
 • Nag-aalok ba ng kahit anong diskwento ang Booking.com, o diskwento sa airline o hotel loyalty cards?
  Ang Booking.com ay nagbibigay ng pinakamagagandang rates para sa iyong paglagi. Hindi na posible ang anumang karagdagang pagbabawas sa presyo.
  Nakatulong ba ang sagot na ito?
 • Buong presyo ba ang babayaran ko para sa aking anak?
  Makikita mo ang impormasyon tungkol sa children policy ng accommodation sa "Mga Patakaran" sa property page kapag nag-book ka.
  • Kung mayroong mga idinagdag na bayarin sa mga bata, hindi iyon kasama sa presyo ng reservation.
  • Kapag gumawa ka ng booking, puwede kang mag-request ng extrang kama o crib para sa isang bata sa "Mga Special Request" na box.
  • Kung gumawa ka na ng booking, puwede ka pa ring mag-request ng extrang kama o crib gamit ang link na ibinigay sa booking confirmation email.
  • Pinapayuhan ka naming kontakin ang accommodation bago ka dumating para masiguradong may available silang extrang kama o crib. Makikita mo ang kanilang contact details sa confirmation email at kapag tiningnan mo ang iyong mga booking sa account mo.
  Nakatulong ba ang sagot na ito?
 • Puwede ko bang gamitin ang mga discount voucher (hal. inisyu ng magazines, tindahan, atbp.)?
  Hindi mo puwedeng gamitin ang mga voucher kapag nagbu-book sa aming website. Kailangan mong sundin ang mga paraang binanggit ng organisasyong nag-iisyu ng voucher.
  Nakatulong ba ang sagot na ito?

Mga Credit Card

 • Puwede ba akong gumawa ng reservation nang hindi gumagamit ng credit card?
  Kailangan ang valid card upang tiyakin ang iyong reservation sa karamihan ng mga accommodation. Nag-aalok kami ng ilang accommodation na tumatanggap ng iyong reservation nang walang card. Maaari ka ring mag-book gamit ang card ng ibang tao basta't may permiso ka niya. Sakaling ganoon nga, mangyaring banggitin sa kahon ng "Mga Special Request" ang pangalan ng may-ari ng card at sabihin din na binigyan ka niya ng permisong gamitin ang card nang isagawa mo ang booking.
  Nakatulong ba ang sagot na ito?
 • Bakit ako na-charge?
  Maaaring ito ang nangyari:
  • Preauthorization: Isang validity check lang ang preauthorization na pansamantalang nagba-block sa credit card mo ng tinatayang halaga na katumbas ng iyong reservation. Ibabalik ang halaga pagkalipas ng ilang panahon, depende sa property at sa iyong credit card provider.
  • Deposit o Prepayment: Humihingi ang ilang property ng deposit o prepayment sa oras ng reservation. Malinaw na nakasaad ang policy na ito sa proseso ng reservation at matatagpuan din sa confirmation email. Kung eligible ka sa libreng cancellation, ibabalik ang halagang ito kapag nag-cancel ka ng reservation mo.
  • Palaging nariyan ang aming Customer Service team kung may kailangan kang tulong sa payment issue. Puwede kang pumunta sa booking.com/help para makausap kami.
  Nakatulong ba ang sagot na ito?
 • Maaari ba akong gumamit ng debit card upang kumpletuhin ang aking reservation?
  Kadalasang hindi tinatanggap ng mga hotel ang debit card para tiyakin ang booking. Subalit, may ilang nagagamit din. Malalaman mo kung puwede iyong gamitin kapag ikaw ay nagbu-book.
  Nakatulong ba ang sagot na ito?
 • Ano ang pre-authorization?
  Kapag gumawa ka ng reservation, may mga pagkakataong makikipag-ugnayan ang hotel sa iyong credit (o debit) card company para kumpirmahin kung ang ginagamit mong card ay valid at hindi naiulat na nawala o ninakaw. Sa pagkakataong ito, aalamin din nila kung may sapat na pera ang card para sa pagbabayad ng transaksyon. Ito ay ang tinatawag na pre-authorization ng buong halaga ng iyong reservation.
  • Subalit, hindi sisingilin ng hotel ang bayad. Ang panahon kung kailan sisingilin ang iyong card ay nakabatay sa mga tuntunin at kondisyong kaugnay ng iyong booking.
  Nakatulong ba ang sagot na ito?
 • Ano ang pagkakaiba ng pre-authorization at ng aktwal na pagsingil sa aking credit card?
  Ang pre-authorization ay karaniwan ngunit madalas napagkakamalang aktwal na pagsingil. Habang ang mga in-store purchase ay kaagad sinisingil at binabawas mula sa iyong available balance, ang pre-authorization ay temporary hold lamang. Magkakaiba ang tagal ng pag-hold at puwedeng sabihin ng iyong credit card company kung paano nila ito pinapangasiwaan.
  Nakatulong ba ang sagot na ito?
 • Paano ko malalamang na-pre-authorize ang aking card?
  Pansamantalang ibabawas ang kabuuang halaga ng iyong resevation mula sa iyong available balance. Maaari ka ring makakita ng mga “pending transaction” sa iyong credit card account summary. Kung hindi ka siguradong na-pre-authorize ang iyong card, pareho itong puwedeng patotohanan ng hotel at ng iyong credit card company.
  Nakatulong ba ang sagot na ito?
 • Gaano katagal maaapektuhan ng pre-authorization ang aking available balance?
  Maipapaliwanag ito nang mas mabuti ng iyong provider, kasama ng mga pangkalahatang tuntunin at kondisyong kaugnay ng kanilang mga pre-authorization procedure. Magkakaiba ang mga tuntuning ito kaya naman pinakamabuting makipag-ugnayan sa kanila para sa mga partikular na detalye.
  Nakatulong ba ang sagot na ito?
 • Palagi bang magkapareho ang hold at ang eksaktong halaga ng aking reservation?
  Kadalasan, ang pre-authorization na gagawin ng hotel sa iyong card ay para sa kabuuang halaga ng iyong reservation. Minsan, maaaring makakita ka ng halagang mas mataas nang kaunti sa presyong ipinapakita sa Booking.com. Kapag nangyari ito, maaaring ipaliwanag ng hotel kung bakit ito naganap.
  Nakatulong ba ang sagot na ito?
 • Mangyayari ba ito para sa lahat ng mga booking na ginawa gamit ang Booking.com?
  May karapatan ang hotel na i-pre-authorize ang iyong card, subalit hindi naman nangangahulugang ginagawa ito sa bawat booking. Huwag mag-alala, kapag na-pre-authorize ang iyong card, parehong handang tumulong ang hotel at ang iyong credit card company. Maaari ka rin nilang tulungan para alisin ang mga hold na ito sa mas lalong madaling panahon.
  Nakatulong ba ang sagot na ito?
 • Maaari ba akong magpareserve gamit ang credit card ng iba?
  Oo, puwede, kung may permiso ka mula sa may-ari ng card. Habang ginagawa ang booking, banggitin na ginagamit mo ang card ng ibang tao kasama ang kanilang permiso sa may "Mga Special Request" na box. Maaaring kailanganin ng accommodation ang authorization mula sa cardholder. Tandaan na kung magkaroon ng no-show o late cancellation, icha-charge ang anumang penalty sa card na ibinigay habang ginawa ang booking.
  Nakatulong ba ang sagot na ito?
 • Bakit kailangan kong ibigay ang mga detalye ng aking credit card?
  Kadalasan, kinakailangan ng Booking.com ang credit card details para ma-confirm ang reservation mo sa accommodation. Maaaring i-check (i-preauthorize) ang credit card mo para masiguradong valid at sapat ang fund nito. Pagkatapos ma-check, magiging available muli ang buong halaga sa 'yo. Sa ilang pagkakataon, gagamitin ang credit card details mo para iproseso ang payment para sa reservation sa oras ng pag-book. Macha-charge lang ang credit card mo kung nag-request ka ng prepaid accommodation o kung hindi nasunod ang cancellation policy.
  Nakatulong ba ang sagot na ito?
 • Aling credit card ang puwede kong gamitin para makumpleto ang aking booking?
  Para makagawa ng reservation gamit ang Booking.com, tinatanggap ng lahat ng hotel ang:
  • MasterCard
  • Visa
  Nakatulong ba ang sagot na ito?
 • Ligtas ba ang mga detalye ng credit card ko?
  Oo, palagi. Gumagamit ng ligtas na koneksyon ang Booking.com at encrypted ang personal data at credit card details mo.
  • Encrypted ang iyong personal na data at mga detalye ng credit card.
  • Gumagamit ang aming secure server ng ‘Secure Socket Layer’ (SSL) technology, ang pamantayan ng online industry.
  • Issued ng Thawte ang aming SSL certificate.
  Nakatulong ba ang sagot na ito?
 • Ang dati kong ginagamit na credit card para mag-book ay hindi na valid. Ano ang dapat kong gawin?
  Direktang kontakin ang accommodation. Makikita mo ang kanilang contact information sa iyong booking confirmation email o kapag nag-log in ka sa Booking.com. Dahil sa security reasons, huwag ibigay ang credit card details sa email.
  Nakatulong ba ang sagot na ito?

Patakaran ng accommodation

Mga Dagdag na Pasilidad

Referral rewards

 • Kailan ko makukuha ang reward ko?
  Kung ilalagay sa credit card ang reward mo:
  • Pagkabalik ng kaibigan mo mula sa kanilang trip, idadaan sa pag-verify ang reward mo at makakatanggap ka ng email kung paano ito makukuha. Maaaring magtagal nang 30 hanggang 60 business day bago mo matanggap ang reward payment. Puwede kang mag-sign in sa account mo para i-check ang status ng reward mo.
  • Kung ilalagay bilang Wallet credit ang reward mo:
  • Kapag nakabalik na ang kaibigan mo mula sa kanilang trip, sisimulan na namin ang verification process. Makakatanggap ka ng email na may impormasyon tungkol sa mga susunod na step. Maaaring magtagal nang 30 hanggang 60 business days bago mo matanggap ang reward payment mo. Puwede kang mag-sign in sa account mo at pumunta sa "Rewards Ko" na page para tingnan ang pinakabagong status.
  Nakatulong ba ang sagot na ito?
 • Kailan makukuha ng kaibigan ko ang reward nila?
  Kung ilalagay sa credit card ang reward mo:
  • Pagkabalik ng kaibigan mo mula sa kanilang trip, idadaan sa pag-verify ang reward mo at makakatanggap ka ng email ang kaibigan mo kung paano ito makukuha. Maaaring magtagal nang 30 hanggang 60 business day bago nila matanggap ang reward payment.
  • Kung ilalagay bilang Wallet credit ang reward mo:
  • Kapag nakabalik na ang kaibigan mo mula sa kanilang trip, sisimulan na namin ang verification process. Makakatanggap sila ng email na may impormasyon tungkol sa mga susunod na step. Maaaring magtagal nang 30 hanggang 60 business day bago matanggap ng kaibigan mo ang reward payment. Puwede silang mag-sign in sa kanilang account at pumunta sa "Rewards Ko" na page para tingnan ang pinakabagong status.
  Nakatulong ba ang sagot na ito?
 • Paano kung wala akong credit card para makuha ang reward ko?
  Walang problema. Puwede kang gumamit ng Visa o MasterCard debit card sa pagkuha ng reward, at pareho lang ito ng sa credit card.
  Nakatulong ba ang sagot na ito?
 • Paano ko makukuha ang reward ko?
  Kung ilalagay sa credit card ang reward mo:
  • Kailangan mo lang ng Booking.com account, at ilagay at i-register ang credit card details mo para matanggap ang rewards. Pagkatapos makabalik ng kaibigan mo mula sa kanilang stay, ilalagay namin ang cash reward sa card mo. Wala kang account? Gumawa rito.
  • Kung ilalagay bilang Wallet credit ang reward mo:
  • Kailangan mo lang ng Booking.com account. Dapat na mag-match ang email address ng account mo sa email na ginamit mo para mag-book. Pagkatapos bumalik ng kaibigan mo mula sa kanilang stay, ilalagay namin ang reward amount sa Wallet mo. Wala pang account? Puwede kang gumawa rito.
  Nakatulong ba ang sagot na ito?
 • Bakit wala pa ang reward ko?
  Kung ilalagay sa credit card ang reward mo:
  • Dahil kadalasang walang naka-register na card ang mga tao para sa pagtanggap ng kanilang rewards o tinanggal nila ang kanilang card information bago pa nila makuha ang reward. Siguraduhing naka-save ang Visa o Mastercard credit card o debit card sa account mo at i-register ito sa pagkuha ng rewards.
  • Kung ilalagay bilang Wallet credit ang reward mo:
  • Karaniwang nangyayari ito dahil kailangan muna naming i-verify kung na-meet ang lahat ng requirement bago namin ipadala ang reward payment. Nagtatagal nang 30 hanggang 60 business day ang buong verification process. Pagkatapos nito, ilalagay namin ang reward amount sa Wallet.
  Nakatulong ba ang sagot na ito?
 • Paano makukuha ng kaibigan ko ang reward?
  Kung ilalagay sa credit card ang reward mo:
  • Kailangang may Booking.com account ang kaibigan mo. Kailangan nilang ilagay at i-register ang credit card details nila para matanggap ang rewards. Pagkabalik nila mula sa kanilang stay, ibibigay namin ang cash reward sa kanilang card. Kung walang Booking.com account ang kaibigan mo, puwede silang mag-sign up gamit ang kaparehong email address na ginamit nila sa paggawa ng kanilang booking.
  • Kung ilalagay bilang Wallet credit ang reward mo:
  • Kailangang may Booking.com account ang kaibigan mo. Dapat na mag-match ang email address ng account ng kaibigan mo sa email na ginamit nila para mag-book. Pagkatapos nilang bumalik mula sa kanilang stay, ilalagay namin ang reward amount sa kanilang Wallet.
  Nakatulong ba ang sagot na ito?

Loading...