Bỏ qua và đến nội dung chính

Chúng tôi có thể hỗ trợ bằng cách nào?

Chọn một lựa chọn đề bắt đầu:

Tìm thông tin
Hãy cho chúng tôi biết vấn đề của bạn và chúng tôi sẽ tìm cách hỗ trợ bạn nhanh nhất.
Quản lý đặt phòng
Đổi ngày, thêm phòng hoặc hủy đặt phòng của bạn dễ dàng trực tuyến.
Liên hệ với chỗ nghỉ
Đối với những câu hỏi về chỗ nghỉ, chính chỗ nghỉ thường sẽ biết rõ nhất.
Liên hệ
Liên hệ

Đối với những câu hỏi ít khẩn cấp hơn, hãy gửi tin nhắn cho chúng tôi

Thông tin cần biết

Đội ngũ dịch vụ khách hàng của chúng tôi rất vui được trợ giúp - tuy nhiên, các vấn đề thường gặp có thể được giải quyết nhanh hơn với công cụ tự quản của chúng tôi.

Có lỗi xảy ra, vui lòng thử lại

  Cảm ơn bạn đã liên lạc với chúng tôi!

  Tin nhắn của bạn đã được gửi đi. Chúng tôi sẽ liên lạc với bạn sớm nhất có thể để trao đổi về vấn đề này.

  Bạn cũng có thể gọi cho chúng tôi

  Nếu bạn có đặt phòng với chúng tôi, bạn có thể gọi nhanh hơn bằng cách có sẵn mã số xác nhận và mã PIN.

  Việt Nam  Việt Nam

  Hỗ trợ tiếng Anh

  Dành cho người dùng VinaPhone

  Hỗ trợ tiếng Anh

  Dành cho người dùng Viettel Mobile

  Hỗ trợ tiếng Việt

  Dành cho người dùng VinaPhone

  Hỗ trợ tiếng Việt

  Dành cho người dùng Viettel Mobile

  Quốc tế (Tiếng Việt):

  Các số điện thoại trong nước sẽ trả phí nội hạt. Các số quốc tế có thể sẽ phải trả thêm.

  United Arab Emirates (Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất)  United Arab Emirates (Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất)

  Hỗ trợ tiếng Ả Rập

  Hỗ trợ tiếng Anh

  Quốc tế (Tiếng Việt):

  Argentina  Argentina

  Hỗ trợ tiếng Tây Ban Nha

  Quốc tế (Tiếng Việt):

  Áo  Áo

  Hỗ trợ tiếng Anh

  Quốc tế (Tiếng Việt):

  Úc  Úc

  Hỗ trợ tiếng Anh

  Quốc tế (Tiếng Việt):

  Bỉ  Bỉ

  Hỗ trợ tiếng Anh

  Hỗ trợ tiếng Anh

  Quốc tế (Tiếng Việt):

  Bulgaria  Bulgaria

  Hỗ trợ tiếng Bulgaria

  Hỗ trợ tiếng Anh

  Quốc tế (Tiếng Việt):

  Bahrain  Bahrain

  Hỗ trợ tiếng Ả Rập

  Hỗ trợ tiếng Anh

  Quốc tế (Tiếng Việt):

  Bolivia  Bolivia

  Hỗ trợ tiếng Tây Ban Nha

  Quốc tế (Tiếng Việt):

  Brazil  Brazil

  Hỗ trợ tiếng Bồ Đào Nha

  Quốc tế (Tiếng Việt):

  Canada  Canada

  Hỗ trợ tiếng Anh

  Hỗ trợ tiếng Anh

  Quốc tế (Tiếng Việt):

  Thụy Sỹ  Thụy Sỹ

  Hỗ trợ tiếng Anh

  Hỗ trợ tiếng Anh

  Hỗ trợ tiếng Anh

  Hỗ trợ tiếng Anh

  Quốc tế (Tiếng Việt):

  Chile  Chile

  Hỗ trợ tiếng Tây Ban Nha

  Quốc tế (Tiếng Việt):

  Trung Quốc  Trung Quốc

  Hỗ trợ tiếng Quảng

  Hỗ trợ tiếng Trung

  Quốc tế (Tiếng Việt):

  Colombia  Colombia

  Hỗ trợ tiếng Tây Ban Nha

  Quốc tế (Tiếng Việt):

  Costa Rica  Costa Rica

  Hỗ trợ tiếng Tây Ban Nha

  Quốc tế (Tiếng Việt):

  Cuba  Cuba

  Hỗ trợ tiếng Tây Ban Nha

  Quốc tế (Tiếng Việt):

  Cyprus (Cộng hoà Síp)  Cyprus (Cộng hoà Síp)

  Hỗ trợ tiếng Anh

  Quốc tế (Tiếng Việt):

  Cộng hoà Séc  Cộng hoà Séc

  Hỗ trợ tiếng Anh

  Quốc tế (Tiếng Việt):

  Đức  Đức

  Hỗ trợ tiếng Anh

  Di động: Có thể có tính phí

  Quốc tế (Tiếng Việt):

  Đan Mạch  Đan Mạch

  Hỗ trợ tiếng Anh

  Quốc tế (Tiếng Việt):

  Cộng hòa Dominica  Cộng hòa Dominica

  Hỗ trợ tiếng Tây Ban Nha

  Quốc tế (Tiếng Việt):

  Estonia  Estonia

  Hỗ trợ tiếng Anh

  Hỗ trợ tiếng Nga

  Quốc tế (Tiếng Việt):

  Ai Cập  Ai Cập

  Hỗ trợ tiếng Ả Rập

  Quốc tế (Tiếng Việt):

  Tây Ban Nha  Tây Ban Nha

  Hỗ trợ tiếng Tây Ban Nha

  Quốc tế (Tiếng Việt):

  Phần Lan  Phần Lan

  Hỗ trợ tiếng Anh

  Quốc tế (Tiếng Việt):

  Pháp  Pháp

  Hỗ trợ tiếng Anh

  Quốc tế (Tiếng Việt):

  Vương Quốc Anh  Vương Quốc Anh

  Hỗ trợ tiếng Anh

  Quốc tế (Tiếng Việt):

  Hy Lạp  Hy Lạp

  Hỗ trợ tiếng Anh

  Quốc tế (Tiếng Việt):

  Guatemala  Guatemala

  Hỗ trợ tiếng Tây Ban Nha

  Quốc tế (Tiếng Việt):

  Hồng Kông  Hồng Kông

  Hỗ trợ tiếng Anh

  Hỗ trợ tiếng Quảng

  Hỗ trợ tiếng Trung

  Quốc tế (Tiếng Việt):

  Croatia  Croatia

  Hỗ trợ tiếng Anh

  Quốc tế (Tiếng Việt):

  Hungary  Hungary

  Hỗ trợ tiếng Anh

  Quốc tế (Tiếng Việt):

  Indonesia  Indonesia

  Hỗ trợ tiếng Indonesia

  Quốc tế (Tiếng Việt):

  Ireland (Ai Len)  Ireland (Ai Len)

  Hỗ trợ tiếng Anh

  Quốc tế (Tiếng Việt):

  Israel  Israel

  Hỗ trợ tiếng Anh

  Quốc tế (Tiếng Việt):

  Ấn Độ  Ấn Độ

  Hỗ trợ tiếng Anh

  Hỗ trợ tiếng Hindi

  Quốc tế (Tiếng Việt):

  Iceland (Ai-xơ-len)  Iceland (Ai-xơ-len)

  Hỗ trợ tiếng Anh

  Quốc tế (Tiếng Việt):

  Ý  Ý

  Hỗ trợ tiếng Anh

  Quốc tế (Tiếng Việt):

  Nhật Bản  Nhật Bản

  Hỗ trợ tiếng Nhật

  Quốc tế (Tiếng Việt):

  Hàn Quốc  Hàn Quốc

  Hỗ trợ tiếng Hàn Quốc

  Quốc tế (Tiếng Việt):

  Sri Lanka  Sri Lanka

  Hỗ trợ tiếng Anh

  Quốc tế (Tiếng Việt):

  Lithuania  Lithuania

  Hỗ trợ tiếng Anh

  Hỗ trợ tiếng Nga

  Quốc tế (Tiếng Việt):

  Luxembourg  Luxembourg

  Hỗ trợ tiếng Anh

  Hỗ trợ tiếng Anh

  Quốc tế (Tiếng Việt):

  Latvia  Latvia

  Hỗ trợ tiếng Anh

  Hỗ trợ tiếng Nga

  Quốc tế (Tiếng Việt):

  Ma Cao  Ma Cao

  Hỗ trợ tiếng Quảng

  Hỗ trợ tiếng Trung

  Quốc tế (Tiếng Việt):

  Mexico  Mexico

  Hỗ trợ tiếng Tây Ban Nha

  Quốc tế (Tiếng Việt):

  Malaysia  Malaysia

  Hỗ trợ tiếng Anh

  Hỗ trợ tiếng Mã Lai

  Hỗ trợ tiếng Trung

  Quốc tế (Tiếng Việt):

  Nicaragua  Nicaragua

  Hỗ trợ tiếng Tây Ban Nha

  Quốc tế (Tiếng Việt):

  Hà Lan  Hà Lan

  Hỗ trợ tiếng Anh

  Quốc tế (Tiếng Việt):

  Na Uy  Na Uy

  Hỗ trợ tiếng Anh

  Quốc tế (Tiếng Việt):

  New Zealand  New Zealand

  Hỗ trợ tiếng Anh

  Quốc tế (Tiếng Việt):

  Panama  Panama

  Hỗ trợ tiếng Tây Ban Nha

  Quốc tế (Tiếng Việt):

  Peru  Peru

  Hỗ trợ tiếng Tây Ban Nha

  Quốc tế (Tiếng Việt):

  Philippines  Philippines

  Hỗ trợ tiếng Anh

  Có thể có một số hạn chế khi gọi từ điện thoại di động.

  Quốc tế (Tiếng Việt):

  Ba Lan  Ba Lan

  Hỗ trợ tiếng Anh

  Quốc tế (Tiếng Việt):

  Puerto Rico  Puerto Rico

  Hỗ trợ tiếng Tây Ban Nha

  Quốc tế (Tiếng Việt):

  Bồ Đào Nha  Bồ Đào Nha

  Hỗ trợ tiếng Bồ Đào Nha

  Quốc tế (Tiếng Việt):

  Qatar  Qatar

  Hỗ trợ tiếng Ả Rập

  Hỗ trợ tiếng Anh

  Quốc tế (Tiếng Việt):

  Romania  Romania

  Hỗ trợ tiếng Anh

  Quốc tế (Tiếng Việt):

  Serbia  Serbia

  Hỗ trợ tiếng Anh

  Quốc tế (Tiếng Việt):

  Nga  Nga

  Hỗ trợ tiếng Nga

  Quốc tế (Tiếng Việt):

  Saudi Arabia (Ả-rập Xê-út)  Saudi Arabia (Ả-rập Xê-út)

  Hỗ trợ tiếng Ả Rập

  Quốc tế (Tiếng Việt):

  Thụy Điển  Thụy Điển

  Hỗ trợ tiếng Anh

  Quốc tế (Tiếng Việt):

  Singapore  Singapore

  Hỗ trợ tiếng Anh

  Quốc tế (Tiếng Việt):

  Slovenia  Slovenia

  Hỗ trợ tiếng Anh

  Quốc tế (Tiếng Việt):

  Slovakia  Slovakia

  Hỗ trợ tiếng Anh

  Quốc tế (Tiếng Việt):

  Thái Lan  Thái Lan

  Hỗ trợ tiếng Thái

  Quốc tế (Tiếng Việt):

  Thổ Nhĩ Kỳ  Thổ Nhĩ Kỳ

  Hỗ trợ tiếng Anh

  Xin vui lòng quay số điện thoại quốc tế của chúng tôi khi gọi từ điện thoại di động.

  Quốc tế (Tiếng Việt):

  Đài Loan  Đài Loan

  Hỗ trợ tiếng Trung

  Quốc tế (Tiếng Việt):

  Ukraine  Ukraine

  Hỗ trợ tiếng Nga

  Quốc tế (Tiếng Việt):

  Mỹ  Mỹ

  Hỗ trợ tiếng Anh

  Hỗ trợ tiếng Tây Ban Nha

  Quốc tế (Tiếng Việt):

  Uruguay  Uruguay

  Hỗ trợ tiếng Tây Ban Nha

  Quốc tế (Tiếng Việt):

  Venezuela  Venezuela

  Hỗ trợ tiếng Tây Ban Nha

  Quốc tế (Tiếng Việt):

  Việt Nam  Việt Nam

  Hỗ trợ tiếng Anh

  Dành cho người dùng VinaPhone

  Hỗ trợ tiếng Anh

  Dành cho người dùng Viettel Mobile

  Hỗ trợ tiếng Việt

  Dành cho người dùng VinaPhone

  Hỗ trợ tiếng Việt

  Dành cho người dùng Viettel Mobile

  Quốc tế (Tiếng Việt):

  Nam Phi  Nam Phi

  Hỗ trợ tiếng Anh

  Quốc tế (Tiếng Việt):

  Các khu vực và quốc gia khác