Chúng tôi có thể hỗ trợ bằng cách nào?

Có 3 cách để bạn nhận được câu trả lời mình cần:

Tìm thông tin

Hãy cho chúng tôi biết vấn đề của bạn và chúng tôi sẽ tìm cách hỗ trợ bạn nhanh nhất.

Những câu hỏi thường gặp

Thay đổi

Đổi ngày, thêm phòng hoặc hủy đặt phòng của bạn dễ dàng trực tuyến.

Quản lý đặt phòng

Liên hệ

Cần nói chuyện với chúng tôi? Chúng tôi luôn có mặt 24/7.

Gọi điện hay email cho chúng tôi