Как работи нашата онлайн услуга за резервации

Посредническата услуга на Booking.com

„Booking.com“ означава Booking.com B.V. – дружество с ограничена отговорност, регистрирано съгласно холандското законодателство и с регистриран адрес Herengracht 597, 1017 CE, Амстердам, Нидерландия.

Booking.com е изцяло притежавано дъщерно дружество на Booking Holdings Inc.

Booking.com притежава уебсайта „www.booking.com“.

Чрез уебсайта „www.booking.com“ Booking.com предоставя онлайн услуга за резервации, чрез която всички доставчици на места за настаняване, като хотелиери и други, могат да предлагат своите продукти и услугите си за резервации, и която потребителите на уебсайта могат да използват за осъществяване на резервация.

Booking.com B.V. сама по себе си не предоставя услугите, предлагани в уебсайта „www.booking.com“ и следователно не продава настаняването.

Когато правите резервация чрез уебсайта „www.booking.com“, вие се обвързвате в директни договорни отношения с доставчика с който правите резервацията. Booking.com съобщава информацията за вашата резервация на съответния доставчик(ци) и ви изпраща имейл с потвърждение от негово име.

Нашата услуга за резервация е безплатна за потребителя.

Booking.com не таксува от гостите такси за резервация или анулиране, нито каквито и да е други такси, свързани с тяхната резервация, и не се извършват плащания към Booking.com. Плащането се таксува директно от доставчика.

Доставчици

Доставчиците, които са упълномощени да предлагат своите продукти или услуги за резервация и чиито оферти се виждат в уебсайта „www.booking.com“ са професионалисти в договорни отношения с Booking.com.

Като част от тези договорни отношения, Booking.com получава комисиона от доставчика след като гостът е отседнал в мястото за настаняване на доставчика или се е възползвал от услуга или продукт.

Нарушение на задълженията на доставчика към Booking.com може да доведе до премахване на регистрацията му.

Изчерпателност

Наличните за резервация продукти и услуги в уебсайта „www.booking.com“ не могат да бъдат изчерпателни.

Booking.com не публикува подобни продукти и услуги, предлагани от професионалисти или непрофесионалисти, които нямат договорни отношения с Booking.com.

Публикуваните доставчици не е задължително да предлагат всичките си места за настаняване в уебсайта „www.booking.com“.

На началната страница на уебсайта „www.booking.com“ ще намерите броя на налични места за настаняване в целия свят, които могат да бъдат резервирани в уебсайта.

Ще намерите броя доставчици в държавата, региона или града, където се търси услугата и/или продуктът, на страницата с резултати от търсене.

Актуализации

Всичката информация за места за настаняване, показвана в уебсайта „www.booking.com“ е базирана на предоставена от доставчиците информация, които актуализират цени, наличност и опции по свое собствено усмотрение и със своя собствен темп през Екстранет уебсайта, до който имат достъп.

Booking.com полага всички усилия да актуализира уебсайта „www.booking.com“ в реално време.

Класиране на местата за настаняване

На страницата с резултати в нашия уебсайт местата за настаняване в съответния регион или град се сортират по подразбиране или с цел удобство чрез филтри, разположени най-горе на страницата с резултати, които можете да използвате за да виждате само съответстващите резултати:

 • Нашите най-популярни (класиране по подразбиране):

  „Нашите най-популярни“ е настройката за класиране по подразбиране, създадена от сложна, непрекъснато променяща се и развиваща се автоматична система. Този алгоритъм взима предвид множество критерии, включително популярността на даден доставчик сред неговите клиенти, цените, историята на обслужване на клиенти, определени данни за резервации, процентът комисиона и навременното й плащане.

 • Първо най-ниската цена:

  местата за настаняване ще бъдат показвани от по-ниски към по-високи цени.

 • Оценка от отзиви на клиенти и цена:

  местата за настаняване ще бъдат показвани от най-добро съотношение цена-качество към най-ниско.

 • Категория звезди:

  Категоризацията на местата за настаняване, показвана в Booking.com, не се определя от Booking.com. Мястото за за настаняване определя своята категория звезди самостоятелно или от трета страна, предлагаща (обективна) категоризация със звезди. Офертите се показват на база брой звезди (от ниска към висока и от висока към ниска), която доставчиците предоставят на Booking.com. В зависимост от (местните) закони, категоризациите със звезди се издават от (независима) трета страна, например, (официална) организация за оценка на хотели, или са базирани на мнението на самите места за настаняване, независимо от обективни критерии. Booking.com не налага официални задължения за категоризация със звезди и не ги преразглежда. Като цяло, категоризацията със звезди представя как мястото за настаняване се сравнява с правните изисквания (ако е приложимо) или, ако не е регламентирано, със сектора или (обичайните) стандартни на бизнеса по отношение на цена, удобства и налични услуги (тези изисквания и стандарти могат да варират в различните държави и организации). Звездите, използвани при места за настаняване, които не са хотели (например пансиони със закуска), може да не отговарят на системата за категоризация със звезди, приложима за хотели. В случай, че получим информация, че съответното място за настаняване може да има подвеждаща категоризация на звездите на нашата платформа, ние ще проверим тази информация и ще помолим мястото за настаняване или да коригира категоризацията на звездите, или да я обяви за точна и не подвеждаща.

 • Оценка от отзиви на гости:

  местата за настаняване, които са получили най-добрите оценки от гости, ще бъдат показани първи (от висока към ниска).

 • Разстояние от центъра на града:

  местата за настаняване най-близо до центъра на града ще бъдат показани първо (от най-близкото до най-далечното).

Booking.com управлява Програма за предпочитани партньори. Тя групира места за настаняване, отличаващи се с изключителни услуги и съотношение цена/качество, които същевременно предлагат конкурентни цени. При равни други критерии даден Предпочитан партньор ще бъде класиран по-високо от други места за настаняване за съответния регион или град. Предпочитаните партньори получават специална икона с вдигнат палец и плащат по-висока комисиона за това класиране.

Ценови компоненти и потенциални допълнителни такси

Показваните в уебсайта цени се задават и съобщават от доставчиците.

 • Места за настаняване:

  Освен ако не е посочено друго, цените се показват по място за настаняване и за целия ви престой.

  Потенциалните данъци и допълнителни такси може да варират спрямо държавата, мястото за настаняване, избраният тип стая и броя гости. Всяко описание на оферта описва кои данъци са включени и кои са изключени, ако е приложимо. Ще намерите повече информация за компонентите, включени в цената, като кликнете върху името на мястото за настаняване, за да отворите разбивката на офертата, и задържите курсора на мишката върху текста в колоната „Вашите избори“. Тази информация се показва също и в имейла с потвърждението ви. Моля, имайте предвид, че данъците може да варират спрямо решенията на местните власти.

  Ние показваме всичкото оборудване и удобства, предлагани от мястото за настаняване. За да ги разгледате, кликнете върху името на мястото за настаняване и отворете разбивката на офертата. Възможно е не всичкото оборудване и удобства да са включени в цената. За някои услуги или оборудване, като например закуска, услуга за почистване или интернет, може да се начисляват допълнителни такси. За да разберете дали предлаганите оборудване или удобства са включени в цената, задръжте курсора на мишката върху въпросителния знак в колоната „Вашите избори“.

 • Билети:

  Цените са на човек или на група.

  Валутният конвертор в нашия уебсайт е само за информация и на него не трябва да се разчита да бъде точен и ефективен в момента на резервиране; действителните цени може да варират.

Метод за разрешаване на спорове

Договорното отношение се установява между доставчика и потребителя. Ето защо всеки иск относно политиката за престой или извършването на услугите трябва да бъде адресиран директно до доставчика.

Освен ако не е определено друго от обществения ред, всеки спор, произтичащ от използването на нашите услуги и общите условия, трябва да бъде изпращан към съответните юрисдикции в Амстердам, Нидерландия.

Зарежда...