Prejsť na hlavný obsah

Ako funguje náš online rezervačný systém

Služba sprostredkovania cez Booking.com

Spoločnosť Booking.com B.V., ďalej ako „Booking.com", je spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá podlieha holandskému právu a má sídlo na adrese Herengracht 597, 1017 CE, Amsterdam, Holandsko.

Spoločnosť Booking.com je v plnom vlastníctve skupiny spoločností Booking Holdings Inc.

Spoločnosť Booking.com vlastní webovú stránku www.booking.com.

Spoločnosť Booking.com poskytuje prostredníctvom webovej stránky www.booking.com online rezervačné služby, použitím ktorých môžu všetci poskytovatelia ubytovania, ako napr. prevádzkovatelia hotelov, ponúkať svoje produkty a rezervačné služby a návštevníci stránky si tu môžu vytvoriť rezerváciu.

Spoločnosť Booking.com B.V. nie je poskytovateľom služieb ponúkaných na webovej stránke www.booking.com a nepredáva ubytovanie.

Rezerváciou ubytovania cez webovú stránku www.booking.com vstupujete do priameho zmluvného vzťahu s poskytovateľom služby, ktorú si rezervujete. Booking.com poskytne vaše rezervačné údaje relevantným poskytovateľom služieb a odošle vám e-mail s potvrdením v mene poskytovateľa služby.

Naše rezervačné služby sú pre používateľov bezplatné.

Booking.com neúčtuje hosťovi poplatok za rezerváciu, storno poplatok ani žiaden iný poplatok súvisiaci s rezerváciou. Spoločnosť Booking.com nevykonáva žiadne platby – tie sú vykonávané priamo poskytovateľom služby.

Poskytovatelia služieb

Poskytovatelia služieb, ktorí majú oprávnenie na ponúkanie svojich rezervačných služieb a produktov, a ktorých ponuka sa zobrazuje na webovej stránke www.booking.com sú profesionáli v zmluvnom vzťahu so spoločnosťou Booking.com.

Súčasťou tohto zmluvného vzťahu je platba provízie poskytovateľom služby spoločnosti Booking.com potom, ako hosť uskutoční pobyt v ubytovaní poskytovateľa služieb alebo využije jeho služby či produkty.

Porušenie záväzku poskytovateľa voči spoločnosti Booking.com môže viesť k stiahnutiu ubytovania z webovej stránky.

Úplnosť

Produkty a služby ubytovania, ktoré sú dostupné a rezervovateľné cez webovú stránku www.booking.com nemusia byť úplné.

Booking.com nezverejňuje podobné produkty a služby ponúkané (ne)profesionálmi, ktorí nie sú v zmluvnom vzťahu so spoločnosťou Booking.com.

Registrovaní poskytovatelia služieb nemusia ponúkať všetky možnosti svojho ubytovania na stránke www.booking.com.

Na domovskej stránke www.booking.com sa zobrazuje počet dostupných ubytovaní na celom svete, ktoré je cez webovú stránku možné rezervovať.

Na stránke s výsledkami vyhľadávania sa zobrazuje počet poskytovateľov ubytovania v krajine, regióne alebo meste, v ktorom ste službu a/alebo produkt vyhľadávali.

Aktuálnosť informácií

Všetky informácie o ubytovaní, ktoré sa zobrazujú na webovej stránke www.booking.com sú uvádzané poskytovateľmi služieb, ktorí aktualizujú svoje ceny, dostupnosť a možnosti na základe vlastného uváženia prostredníctvom webovej stránky extranetu, ku ktorej majú prístup.

Spoločnosť Booking.com sa snaží aktualizovať webovú stránku www.booking.com v reálnom čase.

Hodnotenie ubytovaní

Na našej stránke s výsledkami vyhľadávania sú ubytovania vo vybranom regióne alebo meste zoradené na základe predvoleného alebo personalizovaného nastavenia podľa filtrov umiestnených v hornej časti stránky s výsledkami vyhľadávania, ktorú môžete využívať na zobrazenie zhodujúcich sa výsledkov:

 • Náš top výber (predvolená klasifikácia):

  „Náš top výber" je predvolené nastavenie hodnotenia vytvorené komplexným a neustále sa meniacim a vyvíjajúcim automatickým systémom. Tento algoritmus berie do úvahy množstvo kritérií, vrátane obľúbenosti poskytovateľa služieb u zákazníkov, cien, záznamov týkajúcich sa poskytnutých služieb zákazníkom, určitých rezervačných údajov, percenta provízie a miery dochvíľnosti platenia provízie ubytovaním.

 • Najnižšia cena:

  ubytovania sa zobrazia od najnižších po najvyššie ceny.

 • Priemerné hodnotenie a cena:

  ubytovania sa zobrazia vzostupne podľa pomeru ceny a kvality.

 • Počet hviezdičiek:

  hodnotenie hviezdičkami uvedené na Booking.com nie je stanovené spoločnosťou Booking.com. Hodnotenie hviezdičkami si stanovuje ubytovacie zariadenie samo alebo je stanovené nezávislým poskytovateľom (treťou stranou), ktorý (objektívne) udeľuje počet hviezdičiek. Ponuky sa zobrazujú usporiadané pomocou hodnotenia (od najnižšieho po najvyššie alebo od najvyššieho po najnižšie), ktoré spoločnosti Booking.com poskytol poskytovateľ. Podľa (miestnych) nariadení je počet hviezdičiek určovaný buď (nezávislou) treťou stranou, napríklad (oficiálnou) organizáciou pre hodnotenie hotelov, alebo je určovaný bez ohľadu na objektívne kritériá názorom samotných majiteľov ubytovacích zariadení. Booking.com nenesie právnu zodpovednosť za počet hviezdičiek ani ich počet nekontroluje. Vo všeobecnosti počet hviezdičiek odráža, ako ubytovacie zariadenie spĺňa právne požiadavky (ak sú stanovené) alebo, ak počet hviezdičiek nie je regulovaný, odráža to, ako sa ubytovanie porovnáva so štandardom v rámci hotelového priemyslu, pokiaľ ide o ceny, vybavenie a služby, ktoré má k dispozícii (tieto štandardy sa môžu líšiť v závislosti od krajiny alebo organizácie). Hviezdičky používané pre ubytovania iného typu ako sú hotely (napr. bed and breakfast) nemusia zodpovedať systému hodnotenia hviezdičkami, ktorý platí pre ubytovania hotelového typu. Ak získame informáciu, že počet hviezdičiek ubytovania uvedený na našej platforme môže byť zavádzajúci, túto informáciu overíme u ubytovania a požiadame ho, aby počet hviezdičiek buď upravilo, alebo aby zabezpečilo, aby bol presný a nebol zavádzajúci.

 • Priemerné hodnotenie:

  ubytovania, ktoré získali od hostí najlepšie priemerné hodnotenie sa zobrazia ako prvé (od najvyššieho po najnižšie).

 • Vzdialenosť od centra mesta:

  ubytovania s najmenšou vzdialenosťou od centra mesta sa zobrazia ako prvé (od najbližšieho až po najvzdialenejšie).

Booking.com spája ubytovania, ktoré poskytujú výnimočné služby a ponúkajú skvelý pomer ceny a kvality a konkurencieschopné ceny v Programe preferovaných partnerov. Na základe rovnakých kritérií sú preferovaní partneri vo vybranom regióne či meste umiestnení vyššie ako ostatné ubytovania. Preferovaní partneri sú označení špeciálnou ikonou so zdvihnutým palcom a za toto umiestnenie na stránke platia vyššiu províziu.

Ceny a prípadné dodatočné poplatky

Ceny zobrazené na stránke sú nastavené a komunikované poskytovateľmi služieb.

 • Ubytovania:

  Ak nie je špecifikované inak, uvedená cena sa vzťahuje na ubytovanie a na celú dĺžku pobytu.

  Výška prípadných daní a dodatočných poplatkov sa môže líšiť v závislosti od krajiny, ubytovania, typu izby či počtu hostí. V popise každej ponuky je špecifikované, ktoré dane sú zahrnuté v cene, a ktoré nie (ak je to relevantné). Pre viac informácií o položkách zahrnutých v cene kliknite na názov ubytovania, následne sa vám zobrazí rozpis ponuky a prejdite kurzorom cez text v stĺpci s názvom „Vaše možnosti". Tieto informácie nájdete aj v e-maili s potvrdením. Upozorňujeme, že výška daní sa môže líšiť v závislosti od rozhodnutí miestnych úradov.

  Na našej stránke si môžete prezrieť aj vybavenie ubytovania – stačí, ak kliknete na názov ubytovania a následne sa vám zobrazí rozpis ponuky. Niektoré vybavenie ubytovania nemusí byť zahrnuté v cene a na niektoré služby a vybavenie (ako napr. raňajky, upratovacie služby alebo internet) sa môžu vzťahovať dodatočné poplatky. Služby a vybavenie, ktoré sú zahrnuté v cene, nájdete prejdením kurzora cez otáznik v stĺpci s názvom „Vaše možnosti".

 • Lístky:

  Ceny sú uvedené za osobu alebo skupinu.

  Menová kalkulačka na našej webovej stránke slúži iba na informačné účely a nemusí udávať presné a aktuálne údaje v čase vytvárania rezervácie. Ceny sa môžu líšiť v závislosti od aktuálneho výmenného kurzu.

Riešenie sporov

Medzi poskytovateľom služby a používateľom vzniká zmluvný vzťah, a preto akékoľvek sťažnosti týkajúce sa podmienok pobytu alebo poskytovania služieb je potrebné adresovať priamo poskytovateľovi služby.

Ak nie je vo verejnom poriadku špecifikované inak, každý spor vyplývajúci z používania našich služieb a všeobecných podmienok by mal byť predložený príslušným právnym orgánom v Amsterdame, Holandsku.