Hoppa till innehållet

Så här fungerar vår onlinebokningstjänst | Boende

Booking.coms förmedlingstjänst

"Booking.com" avser Booking.com B.V., ett aktiebolag som lyder under nederländsk lagstiftning och som är registrerat på adressen Herengracht 597, 1017 CE, Amsterdam, Nederländerna.

Booking.com är ett helägt dotterbolag till Booking Holdings Inc.

Booking.com äger webbplatsen "www.booking.com" och appen (tillsammans utgör de "plattformen").

Genom plattformen erbjuder Booking.com en onlinebokningstjänst där bland annat boendeleverantörer, såsom hotellägare, och andra leverantörer ("leverantörer") kan erbjuda sina produkter och bokningstjänster som besökare på plattformen kan använda för att göra en bokning.

Booking.com B.V. varken köper eller (vidare)säljer bokningsprodukterna eller tjänsterna. Du betalar direkt till leverantören (Booking.com kan eventuellt ha en faciliterande funktion).

När du gör en bokning via plattformen ingår du avtal direkt med leverantören som du bokade hos, såvida inget annat anges. Booking.com förmedlar dina bokningsuppgifter till aktuell(a) boendeleverantör(er) och mejlar en bekräftelse till dig å leverantörens vägnar och i leverantörens namn, såvida inget annat anges.

Vår bokningstjänst är gratis för dig.

Booking.com kan tillgängliggöra vissa betalsätt på plattformen. Detta gäller (förskotts-/del-)betalning av bokningsbeloppet som gästen ska betala i form av banköverföring, via kort eller genom andra typer av onlinebetalning (beroende på vad som är tillgängligt) som genomförs och behandlas för leverantören och å leverantörens vägnar. Booking.com kan tillåta att en tredjepartsleverantör av betalningslösningar verkar via plattformen för att den faciliterade betalningen ska kunna möjliggöras. Booking.coms faciliterade betalningar för leverantören påverkar inte det juridiska förhållandet mellan leverantören och gästen på något sätt.

Leverantörerna

De leverantörer som är auktoriserade att erbjuda sina bokningsprodukter eller tjänster och vars erbjudanden finns på plattformen har ingått i ett avtal med Booking.com. Booking.com har ingen kapitalförbindelse med leverantörerna.

Som en del i detta avtalsförhållande betalar leverantören provision (i form av en procentandel av produktens pris, t.ex. rumspriset) till Booking.com efter att slutanvändaren har använt leverantörens tjänst eller produkt (t.ex. efter att en gäst har genomfört och betalat för vistelsen hos leverantören).

Om leverantören bryter mot sina skyldigheter gentemot Booking.com kan det leda till att de plockas bort från webbplatsen.

Fullständighet

De bokningsbara produkterna och tjänsterna som finns på plattformen är eventuellt inte fullständiga. De registrerade leverantörerna erbjuder inte nödvändigtvis alla sina bokningsprodukter eller tjänster på plattformen.

Booking.com visar inte liknande produkter och tjänster som erbjuds av professionella och icke-professionella som inte har ingått avtal med Booking.com.

På plattformen hittar du de bokningsprodukter eller tjänster som är tillgängliga över hela världen och som kan bokas på plattformen.

På sidan med sökresultat hittar du antalet leverantörer för respektive land, region eller stad där du sökt efter tjänsten och/eller produkten.

Uppdateringar

All information som visas om leverantören på plattformen baseras på de uppgifter som leverantören uppgett. Det är leverantörerna som uppdaterar priser, tillgänglighet och alternativ efter eget gottfinnande och när de själva önskar via ett extranät som de har tillgång till.

Booking.com strävar efter att uppdatera plattformen i realtid. Det kan dock ta några timmar att uppdatera innehållet (t.ex. beskrivningar eller leverantörernas listor över faciliteter).

Rankning av leverantörer (boenden)

 • Våra toppval (standardrankning):

  Booking.com strävar efter att visa sökresultat som är relevanta för varje enskild gäst genom att tillhandahålla en personlig standardrankning av leverantörerna på vår plattform. Gästerna kan bläddra igenom denna standardrankning, använda sökfilter och sortera efter alternativa rankningar. På så sätt har gästerna möjlighet att påverka visningen av sökresultaten för att se en rankning baserad på andra kriterier. Booking.com använder olika algoritmer för att ta fram standardrankningen av sökresultaten, och processen utvecklas ständigt.

  Booking.com har identifierat att följande parametrar är viktigast för att en gäst ska hitta en passande leverantör, och har därför prioriterat dessa parametrar i algoritmerna (huvudsakliga parametrar): gästens personliga sökhistorik, hur ofta gästen klickar vidare till en hotellsida från sökresultaten ("klickfrekvens"), antalet bokningar relaterat till antalet besök på den relevanta leverantörens sida på plattformen ("konvertering") samt bruttobokningar (inklusive avbokningar) och nettobokningar (exklusive avbokningar) för en leverantör. Konvertering och klickfrekvens kan påverkas av olika faktorer, däribland gästbetyg (både aggregerade betyg och komponenter), tillgänglighet, villkor, (konkurrenskraftig) prissättning, kvalitet på innehåll och vissa av leverantörens egenskaper. Provisionssatsen som betalas av leverantören eller andra förmåner som ges till Booking.com (t.ex. genom kommersiella uppgörelser med leverantören eller strategiska samarbetspartners) kan också påverka standardrankningen. Även leverantörens betalningshistorik kan påverka detta.

  Leverantören kan också påverka rankningen genom att delta i vissa program – som kan uppdateras emellanåt – som till exempel Genius-programmet, erbjudanden, programmet för rekommenderade samarbetspartners och Öka din synlighet (de två senare innebär att leverantören betalar en högre provision till Booking.com). De rekommenderade samarbetspartnerna är markerade med en tummen upp-symbol. Endast leverantörer och uppfyller och upprätthåller vissa kvalificeringskriterier kan delta i programmet för rekommenderade samarbetspartners.

 • Visa hus och hem först:

  Leverantörer som har ett boende som Booking.com betecknar som hus och hem visas först.

 • Pris (lägst först):

  Leverantörerna kommer att sorteras från lägsta till högsta pris.

 • Recensionsbetyg och pris:

  Leverantörerna sorteras från det mest prisvärda alternativet till det minst prisvärda med hänsyn till recensionsbetyget och priset.

 • Stjärnor och andra kvalitetsbetyg:

  Erbjudanden sorteras efter det antal stjärnor (lågt till högt eller högt till lågt) som leverantörerna förser Booking.com med. Beroende på (lokala) regler bestäms stjärnklassificeringen antingen av en (oberoende) tredje part, till exempel en (officiell) organisation för hotellklassificering, eller av leverantörerna själva utifrån egna bedömningar oberoende av objektiva kriterier. Leverantörernas stjärnbetyg som visas på plattformen bestäms inte av Booking.com. Booking.com ställer inte några formella krav på stjärnbetyg och granskar dem inte. Generellt är stjärnklassificeringen en representation av hur leverantören står sig i förhållande till de rättsliga kraven (om tillämpligt) eller, om det inte finns några regleringar, sektor- eller (sedvanliga) industristandarder när det gäller pris, faciliteter och tillgängliga tjänster (dessa krav och standarder kan variera mellan olika länder och organisationer). De kvalitetsbetyg som används för andra typer av leverantörer än hotell (t.ex. bed and breakfast-boenden) motsvarar inte nödvändigtvis stjärnklassificeringen för hotell. I händelse att vi mottar information om att en leverantör kan ha en vilseledande stjärnklassificering på vår plattform kommer vi att verifiera detta med leverantören, och antingen efterfråga justering av stjärnklassificeringen eller bekräfta dess riktighet och att den inte är vilseledande.

  När sökresultaten filtreras efter stjärnklassificeringen kan de även innehålla andra tillämpliga kvalitetsbetyg som används på plattformen, t.ex. för semesterhus. Kvalitetsbetygen tilldelas av Booking.com till hus, lägenheter och liknande boenden (t.ex. villor och semesterhus). Kvalitetsbetyget baseras på flertalet faktorer, bland annat faciliteter, storlek, foton, gästbetyg, läge och tjänster. När sökresultaten filtreras efter antal stjärnor kan användaren välja att ta bort hus, lägenheter och liknande boenden så att endast hotell visas.

 • Stjärnor och pris:

  Leverantörerna sorteras från det mest prisvärda alternativet till det minst prisvärda med hänsyn till antalet stjärnor (inklusive andra kvalitetsbetyg) och priset.

 • Genius:

  Leverantörer med Genius-priser visas först.

 • Flest och bäst recensioner:

  Leverantörerna som fått högst betyg från gästerna kommer att visas först (från högt till lågt).

 • Avstånd från centrum:

  Leverantörerna närmast centrum visas först (från närmast till längst bort).

Priskomponenter och eventuella övriga avgifter

Priserna som visas på plattformen anges och förmedlas av leverantörerna. Booking.com kan dock, på egen bekostnad, ge gästerna krediter/förmåner.

Priserna visas för olika alternativ eller kombinationer av alternativ som leverantören erbjuder. Om inget annat anges är ett alternativ en kombination av incheckningsdatum, utcheckningsdatum, rumstyp, antal gäster, (eventuella) måltider och avbokningsvillkor. I vissa specifika fall kan ett alternativ definieras av andra aspekter.

I priserna som visas på plattformen ingår alla obligatoriska/oundvikliga avgifter och kostnader i den utsträckning som vi känner till och kan beräkna sådana avgifter och kostnader. De potentiella skatterna och extraavgifterna kan variera beroende på land, leverantör, vald rumstyp och antal gäster. I varje prisbeskrivning framgår det vilka skatter som är inkluderade och vilka som är exkluderade (där det är relevant). Mer information om vad som ingår i priset finns ofta i översikter/förklarande texter vid sidan om priset. Även om dessa översikter kan göra det lättare att förstå vilka komponenter som priset är sammansatt av så innehåller de eventuellt inte alla detaljer. Denna information framgår också i din mejlbekräftelse. Observera att skatter kan variera i enlighet med de bestämmelser som utfärdats av lokala myndigheter.

På plattformen visas alla de tjänster och faciliteter som erbjuds av leverantören (i den utsträckning som leverantören förmedlat detta till Booking.com). Om du vill se dem måste du klicka på leverantörens namn för att öppna sidan med översikten över erbjudandet. Det kan hända att extraavgifter tillkommer för vissa tjänster eller faciliteter, t.ex. frukost, städning eller internet. Om du vill veta om tjänsterna och/eller faciliteterna ingår i priset ska du hovra med muspekaren över frågetecknet i kolumnen "Dina alternativ".

Valutaomvandlaren på vår plattform erbjuds endast i informativt syfte, och det är inte säkert att uppgifterna är exakta eller aktuella vid bokningstillfället. De faktiska priserna kan vara variera.

Metod vid tvistlösning

Avtalet ingås mellan leverantören och gästen. Därför ska alla krav gällande villkoren för vistelsen eller standarden på tjänsterna riktas direkt till leverantören.

Tillhandahållandet av våra tjänster regleras av nederländsk lagstiftning och nederländska domstolar har exklusiv jurisdiktion. Konsumenter kan dock förlita sig på rådande, tvingande konsumentlagar i enlighet med tillämplig lagstiftning och tillämpligt domstolsväsen. Gäster i det europeiska ekonomiska samarbetsområdet rekommenderas att först meddela Booking.com om eventuella klagomål via vår kundtjänst. Om ärendet inte kan lösas på detta vis kan gästen ladda upp sitt klagomålsärende via den europeiska kommissionens plattform för tvistlösning på nätet. Plattformen finns här: http://ec.europa.eu/odr.

Överbokningar

Alla bokningar med direktbekräftelse på Booking.com blir bekräftade på en gång med leverantören, i enlighet med den tillgänglighet som de har registrerat online. Booking.com tillhandahåller riktlinjer till boendeleverantörerna och hjälper dem så att överbokningar snabbt ska kunna lösas. Boendeleverantörerna är förpliktigade att ta emot alla gäster som bokar via webbplatsen och är ensamt ansvariga för att hantera överbokningar. Om en boendeleverantör blir överbokad och inte kan erbjuda ett likvärdigt alternativ så har gästen möjlighet att avboka bokningen gratis (med full återbetalning av eventuella förskottsbetalningar) eller välja ett liknande boende till samma pris om ett sådant alternativ är tillgängligt.

Hur lång tid återbetalningen tar beror på hur betalningen gjordes. I de fall då Booking.com faciliterar betalningen så återbetalar vi gästen. I 90 % av fallen tar återbetalningsprocessen upp till 5 arbetsdagar efter:

 • a) att bokningen avbokades på grund av en bekräftad överbokning eller

 • b) att vi mottagit och verifierat betalningsbeviset efter vistelsen, i de fall då vi återbetalar prisskillnaden mellan den ursprungliga vistelsen och vistelsen på det nya boendet.

I alla andra fall där boendeleverantören själv hanterar betalningen är det de som är ansvariga för att behandla återbetalningen. Vi kommer att göra vårt bästa för att se till att boendet återbetalar gästen så snart som möjligt. Om omplacering sker måste gästen skicka in ett specificerat kvitto från det nya boendet till vår kundtjänst så att återbetalningsprocessen kan påbörjas.

Hantering av klagomål

Vi har flera kanaler tillgängliga som du kan använda om du behöver informera oss om något eller skicka in ett klagomål till vår kundtjänst. På vår hjälpsida finns svar på vanliga frågor och annan information som kan vara till hjälp om du behöver ändra din bokning. Om du behöver personlig service kan du be om hjälp på samma sida och då blir du hänvisad till snabbast möjliga supportkanal: livechatt, meddelande, mejl eller telefon. Du kan även skicka ett meddelande till vår kundtjänst direkt i appen eller via sidan med dina bokningsuppgifter. Vi registrerar samtliga klagomål och handlägger dessa baserat på hur brådskande ärendet är. Vanligtvis blir 75 % av klagomålen besvarade inom 72 timmar, och 95 % besvaras inom 10 arbetsdagar.

Om det finns några felaktigheter i boendets beskrivning kommer vi att verifiera de påstådda felaktigheterna, be vår partner att ändra informationen som visas på plattformen och, om problemet upprepas och inte åtgärdas, förbehålla oss rätten att stänga av boendeleverantören från vår plattform. Om felaktiga priser har angetts måste leverantören informera gästen om detta inom rimlig tid innan bokat datum. Vi kommer att göra vårt yttersta för att medla och förhandla mellan leverantören och kunden för att nå en tillfredsställande överenskommelse.