Юридическа информация

Booking.com B.V. е регистрирана и базирана в Амстердам, Холандия, откъдето предоставя услугата онлайн хотелски резервации ("Услугата") на своя уебсайт ("Уебсайтът"), и се поддържа международно от своите партньорски организации и филиали. Партньорските организации и филиали осигуряват само вътрешна поддръжка за Booking.com B.V. Партньорските организации и филиали не предоставят Услугата и не притежават, управляват или развиват Уебсайта или който и да е друг уебсайт.

За всички въпроси относно Booking.com, Услугата (т.е. услугата за онлайн хотелски резервации) и Уебсайта, или ако желаете да изпращате или ползвате документи, кореспонденция, съобщения или други видове комуникация по отношение на Booking.com, Услугата, Уебсайта, или за медийни запитвания, моля свържете се директно с Booking.com B.V.

Booking.com B.V. не допуска или приема седалище на никое местоположение или офис по света (също така не и в офисите на своите партньорски организации и филиали), освен своя регистриран офис в Амстердам. Партньорските организации и филиали не могат да оперират като и нямат правомощията да действат като процесуални представители на и да получават призовки и друга официална кореспонденция в името на Booking.com B.V.

Название и адрес

Booking.com B.V.
Herengracht 597
1017 CE Амстердам
Нидерландия

Пощенски код
Postbus 1639
1000 BP Амстердам
Нидерландия

Генерален директор

Глен Фогъл

Информация за контакт

Факс: +31 20 712 5609

Регистрация на компанията

Kamer van Koophandel Amsterdam (Търговски регистър на Търговската и индустриална камара в Амстердам)
Номер на документа: 31047344
Регистрационен номер по ДДС: NL805734958B01
Регистрационен номер в Холандската агенцията за защита на личните данни: 1288246

Зарежда...