Νομικές Πληροφορίες

Η Booking.com B.V., (η εταιρεία πίσω από την Booking.com™) είναι εγγεγραμμένη και έχει την έδρα της στο Άμστερνταμ, Κάτω Χώρες,("Booking.com", "εμείς", "εμάς") από όπου προσφέρει την υπηρεσία online κρατήσεων σε καταλύματα (η "Υπηρεσία") στον ιστοχώρο της (ο "Ιστοχώρος"), και υποστηρίζεται διεθνώς από τις κατά τόπους εταιρείες του ομίλου ("εταιρείες υποστήριξης"). Οι εν λόγω εταιρείες παρέχουν μόνο εσωτερική υποστήριξη στην Booking.com B.V. Οι παραπάνω εταιρείες δεν παρέχουν την Υπηρεσία και δεν μετέχουν στην ιδιοκτησία, λειτουργία ή διαχείριση του Ιστοχώρου ή οποιουδήποτε άλλου ιστοχώρου.

Για οποιεσδήποτε απορίες σχετικά με την Booking.com, την Υπηρεσία (δηλ. την υπηρεσία online κρατήσεων σε καταλύματα) και τον Ιστοχώρο ή σε περίπτωση που επιθυμείτε να αποστείλετε ή να επιδόσετε έγγραφα, αλληλογραφία, ειδοποιήσεις ή άλλους είδους επικοινωνία αναφορικά με την Booking.com, την Υπηρεσία, τον Ιστοχώρο ή για ερωτήματα από τον τύπο, παρακαλείστε να επικοινωνήσετε απευθείας με την Booking.com B.V.

Η Booking.com B.V. δεν δέχεται και δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε έδρα σε οποιοδήποτε μέρος, τοποθεσία ή γραφείο στον κόσμο (ούτε σε γραφείο των εταιρειών υποστήριξης), άλλη από την επίσημη έδρα της στο Άμστερνταμ. Οι εταιρείες υποστήριξης δεν λειτουργούν και δεν έχουν εξουσία να ενεργούν σε οποιαδήποτε διαδικασία ή ως μεσάζοντες της Booking.com B.V. Δεν υπάρχει δυνατότητα κράτησης σε ή μέσω των εταιρειών υποστήριξης.

Επωνυμία και διεύθυνση

Booking.com B.V.
Herengracht 597
1017 CE Άμστερνταμ
Ολλανδία

Ταχυδρομική διεύθυνση:
Postbus 1639
1000 BP Άμστερνταμ
Ολλανδία

Διευθύνων σύμβουλος

Glenn Fogel

Στοιχεία επικοινωνίας

Fax: +31 20 712 5609

Καταχώρηση εταιρείας

Kamer van Koophandel Amsterdam (Εμπορικό Μητρώο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου του Άμστερνταμ)
Αριθμός Μητρώου: 31047344
ΑΦΜ: NL805734958B01
Αριθμός γνωστοποίησης της Ολλανδικής Αρχής Προστασίας Δεδομένων: 1288246

Φόρτωση...