Juridiske opplysninger

Booking.com B.V. (selskapet bak Booking.com™) er registrert og har sitt hovedkontor i Amsterdam, Nederland («Booking.com», «vi», «oss» eller «vår»), hvorfra det driver en onlinetjeneste for booking av overnatting («Tjenesten») på sitt nettsted («Nettstedet»), og støttes internasjonalt av sine lokale gruppeselskaper («støtteselskapene»). Støtteselskapene har kun en intern støttende rolle for Booking.com B.V. Støtteselskapene har ingen autoritet eller myndighet til å tilby Tjenesten, og de verken eier, driver eller administrerer Nettstedet eller noen andre nettsteder.

Vennligst kontakt Booking.com B.V. direkte dersom du har spørsmål angående Booking.com, Tjenesten (dvs. onlinetjenesten for booking av overnatting) og Nettstedet, eller hvis du ønsker å sende eller dele dokumenter, korrespondanse, meldinger eller annen form for kommunikasjon som gjelder Booking.com, Tjenesten eller Nettstedet, eller ved pressespørsmål.

Booking.com B.V. verken aksepterer eller påtar seg en annen juridisk adresse på noe sted eller kontor i verden (heller ikke på kontorene til sine støtteselskaper), annet enn på sitt kontor registrert i Amsterdam. Støtteselskapene handler ikke som og har ikke myndighet til å fungere som noen form for prosess- eller serviceleverandør på vegne av Booking.com B.V. Bookinger kan ikke gjøres hos eller gjennom støtteselskapene.

Navn og adresse

Booking.com B.V.
Herengracht 597
1017 CE Amsterdam
Nederland

Postadresse:
Postbus 1639
1000 BP Amsterdam
Nederland

Adm. dir.

Glenn Fogel

Kontaktinformasjon

Faks: +31 20 712 5609

Registrert i

Kamer van Koophandel Amsterdam (Handelsregisteret hos handelskammeret i Amsterdam)
Journalnummer: 31047344
Organisasjonsnummer: NL805734958B01
Registreringsnummer i det nederlandske datatilsynet (CBP): 1288246

Henter ...