Právne informácie

Spoločnosť Booking.com B.V. (spoločnosť za značkou Booking.com™) je registrovaná a sídli v Amsterdame, Holandsku ("Booking.com", "my", "nám" alebo "náš"), odkiaľ poskytuje služby online rezervácií ubytovania (ďalej len “služby”) na svojej webovej stránke (ďalej “webová stránka”) s medzinárodnou podporou miestnych podporných spoločností ("podporné spoločnosti"). Podporné spoločnosti poskytujú spoločnosti Booking.com B.V. iba internú podporu. Podporné spoločnosti neposkytujú služby, nevlastnia, neprevádzkujú ani nespravujú webovú stránku alebo akúkoľvek inú webovú stránku.

Ak máte otázky týkajúce sa spoločnosti Booking.com, služieb (t.j. službieb online rezervácií ubytovania), webovej stránky, alebo ak chcete poslať alebo poskytnúť dokumenty, korešpondenciu, upozornenia alebo iné správy ohľadom spoločnosti Booking.com, služieb, webovej stránky alebo tlačového pojednávania, prosím, kontaktujte priamo spoločnosť Booking.com B.V.

Spoločnosť Booking.com B.V. má svoje oficiálne sídlo iba v Amsterdame. Neakceptuje a nenesie zodpovednosť za žiadne iné sídlo na inom mieste alebo v inej kancelárii na svete (vrátane kancelárií jej podporných spoločností). Podporné spoločnosti nie sú oprávnené konať a jednať ako sprostredkovatelia procesov a služieb spoločnosti Booking.com B.V. Rezervácie ubytovania nie je možné uskutočniť prostredníctvom podporných spoločností.

Meno a adresa

Booking.com B.V.
Herengracht 597
1017 CE Amsterdam
Holandsko

Adresa:
Postbus 1639
1000 BP Amsterdam
Holandsko

Generálny riaditeľ

Glenn Fogel

Kontaktné informácie

Fax: +31 20 712 5609

Registrácia spoločnosti

Kamer van Koophandel Amsterdam (Obchodný register Obchodnej a priemyselnej komory Amsterdam)
Číslo spisu: 31047344
Daňové registračné číslo: NL805734958B01
Registračné číslo Holandského orgánu na ochranu údajov: 1288246

Načítavanie...