Pravne informacije

Booking.com B.V. (kompanija iza imena Booking.com™) je registrovana kompanija sa sedištem u Amsterdamu, Holandija (u daljem tekstu "Booking.com", "mi" ili "naš"), odakle nudi onlajn uslugu rezervacije smeštaja (u daljem tekstu "Usluga") na svom veb sajtu (u daljem tekstu "Veb sajt"), i međunarodno je podržan od strane lokalnih kompanija koje su deo grupe (u daljem tekstu "pridružene kompanije"). Pridružene kompanije obezbeđuju samo internu podršku kompaniji Booking.com B.V. Pomenute pridružene kompanije ne pružaju Uslugu i ne poseduju, rukovode niti upravljaju Veb sajtom ili bilo kojim drugim veb sajtom.

Ukoliko imate pitanja o kompaniji Booking.com, Usluzi (npr. usluzi onlajn rezervacije smeštaja) i Veb sajtu, ili želite da pošaljete ili primite bilo kakva dokumenta, korespondenciju, obaveštenja ili ako je u pitanju neka druga vrsta komunikacije vezana za kompaniju Booking.com, Uslugu, Veb sajt ili izjave za javnost, molimo obratite se direktno kompaniji Booking.com B.V.

Booking.com B.V. ne prihvata i ne priznaje nijedno drugo sedište na bilo kojoj lokaciji, u bilo kom mestu ili kancelariji drugde u svetu (kao ni kancelarije svojih pridruženih kompanija), osim sopstvenog sedišta registrovanog u Amsterdamu. Pridružene kompanije ne rukovode i nisu ovlašćene da se predstavljaju u bilo kom delu procesa ili usluge kao zastupnici kompanije Booking.com B.V. Rezervacije ne mogu biti izvršene posredstvom pridruženih kompanija.

Ime i adresa

Booking.com B.V.
Herengracht 597
1017 CE Amsterdam
Holandija

Adresa:
Postbus 1639
1000 BP Amsterdam
Holandija

Izvršni direktor

Glenn Fogel

Kontakt

Faks: +31 20 712 5609

Kompanija registrovana kod:

Kamer van Koophandel Amsterdam (Trgovačkog registra Trgovačko-industrijske komore Amsterdama)
Registarski broj: 31047344
PDV broj: NL805734958B01
Registarski broj kod holandske Agencije za zaštitu podataka: 1288246

Učitavanje...