Juridisk information

Booking.com B.V. (företaget bakom Booking.com™) är registrerat i och har sitt huvudkontor i Amsterdam i Nederländerna ("Booking.com", "vi", "oss" eller "vår"), varifrån det erbjuder en tjänst ("Tjänsten") för onlinebokning av boende på dess webbplats ("Webbplatsen"), med internationellt stöd från dess olika lokala kontor ("stödkontoren"). Dessa kontor har endast en intern stöttande roll gentemot Booking.com B.V. De har inte befogenhet eller auktoritet att erbjuda Tjänsten, och de varken äger, sköter eller driver Webbplatsen eller någon annan webbplats.

Vänligen kontakta Booking.com direkt för alla eventuella frågor gällande Booking.com, Tjänsten (d.v.s. tjänsten för onlinebokning av boende) och Webbplatsen, eller om du vill skicka eller dela dokument, korrespondens, meddelanden eller annan kommunikation gällande Booking.com, Tjänsten, Webbplatsen, eller vid pressfrågor.

Booking.com B.V. erkänner inte och påstår sig inte ha hemvist på någon plats, adress eller kontor i någon annan del av världen (inte heller på något av stödkontoren), förutom det registrerade kontoret i Amsterdam. Stödkontoren handlar inte som och är inte auktoriserade att verka som någon form av process- eller serviceleverantör för Booking.com B.V. Ingen bokning kan göras på eller via dessa lokala kontor.

Namn och adress

Booking.com B.V.
Herengracht 597
1017 CE Amsterdam
Nederländerna

Postadress:
Postbus 1639
1000 BP Amsterdam
Nederländerna

VD

Glenn Fogel

Kontaktinformation

Fax: +31 20 712 5609

Registrerat hos

Kamer van Koophandel Amsterdam (Industri- och handelskammaren i Amsterdam)
Registreringsnummer: 31047344
Momsregistreringsnummer: NL805734958B01
Registreringsnummer hos nederländska datatillsynsmyndigheten: 1288246

Laddar...