ข้อกฎหมาย

Booking.com B.V. (บริษัทภายใต้ชื่อ Booking.com™) เป็นบริษัทจดทะเบียนและมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่กรุงอัมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์ (Booking.com, เรา หรือ ของเรา) ซึ่งเป็นที่ให้บริการการจองที่พักออนไลน์ (บริการ) ผ่านทางเว็บไซต์ของ Booking.com (เว็บไซต์) โดยมีบริษัทท้องถิ่น (สำนักงานสนับสนุน) ทั่วโลกสนับสนุนการดำเนินงาน โดยสำนักงานสนับสนุนเป็นผู้สนับสนุนการดำเนินงานภายใน Booking.com B.V. เท่านั้น และสำนักงานดังกล่าวมิได้เป็นผู้ให้บริการ เป็นเจ้าของ ดำเนินงาน หรือบริหารเว็บไซต์หรือเว็บไซต์อื่นใด

สำหรับข้อสงสัยเกี่ยวกับ Booking.com บริการ (เช่น บริการการจองที่พักผ่านระบบออนไลน์) และเว็บไซต์ หรือหากท่านประสงค์ที่จะส่งเอกสาร จดหมายโต้ตอบ จดหมายเตือน หรือการสื่อสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ Booking.com บริการ เว็บไซต์ หรือการสอบถามจากสื่อมวลชน โปรดติดต่อ Booking.com B.V. โดยตรง

Booking.com B.V. ไม่ยอมรับหรือครอบครองสถานที่ ที่ตั้ง หรือสำนักงานใด ๆ ในโลก (รวมทั้งสำนักงานของสำงานสนับสนุน) เว้นแต่สำนักงานจดทะเบียนในกรุงอัมสเตอร์ดัม ส่วนสำนักงานสนับสนุนไม่ได้ดำเนินงานและไม่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการในรูปแบบใด ๆ หรือเป็นตัวแทนผู้ให้บริการของ Booking.com B.V. ไม่มีการจองใดสามารถทำได้ที่หรือผ่านสำนักงานสนับสนุน

ชื่อและที่อยู่

Booking.com B.V.
Herengracht 597
1017 CE อัมสเตอร์ดัม
เนเธอร์แลนด์

ที่อยู่ไปรษณีย์:
Postbus 1639
1000 BP อัมสเตอร์ดัม
เนเธอร์แลนด์

ประธานกรรมการบริหาร

Glenn Fogel

ข้อมูลติดต่อ

โทรสาร: +31 20 712 5609

การจดทะเบียนบริษัท

Kamer van Koophandel Amsterdam (การจดทะเบียนการค้าของหอการค้าและอุตสาหกรรมอัมสเตอร์ดัม)
หมายเลขไฟล์: 31047344
หมายเลขทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT): NL805734958B01
หมายเลขทะเบียนหน่วยงานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของดัตช์: 1288246

กำลังโหลด...