Legal

Ang Booking.com B.V. (ang kumpanya sa likod ng Booking.com™) ay nakarehistro at matatagpuan sa Amsterdam, the Netherlands ("Booking.com", "kami" o "amin"), kung saan nagbibigay ito ng online accommodation reservation service (ang "Service") sa website nito (ang "Website"), at sinusuportahan ng mga local group company nito sa buong mundo ("mga support company"). Nagbibigay ang mga support company ng internal support lamang sa Booking.com B.V. Hindi nagbibigay ang mga support company ng Service at hindi sila ang nagmamay-ari, namamahala at nangangasiwa sa Website o sa iba pang website.

Para sa lahat ng mga tanong tungkol sa Booking.com, sa Service (i.e. ang online accommodation reservation service) at sa Website o kung nais mong magpadala o magbigay ng kahit anong mga dokumento, liham, paunawa, o iba pang komunikasyon hinggil sa Booking.com, sa Service, sa Website, o para sa mga press enquiry, mangyaring makipag-ugnayan nang direkta sa Booking.com B.V.

Hindi tinatanggap at kinikilala ng Booking.com B.V. ang anumang domicile sa kahit anong lugar, lokasyon o opisina sa buong mundo (hindi rin maging ang mga opisina ng mga support company), bukod sa registered office nito sa Amsterdam. Ang mga support company ay hindi namamahala at hindi awtorisadong gumanap bilang process o service agent ng Booking.com B.V. Hindi maaaring magsagawa ng reservation sa o sa pamamagitan ng mga support company.

Pangalan at Address

Booking.com B.V.
Herengracht 597
1017 CE Amsterdam
Netherlands

Postal address:
Postbus 1639
1000 BP Amsterdam
Netherlands

CEO

Glenn Fogel

Contact information

Fax: +31 20 712 5609

Registration ng Kumpanya

Kamer van Koophandel Amsterdam (Commercial Register of the Chamber of Commerce and Industries Amsterdam)
File number: 31047344
VAT registration number: NL805734958B01
Registration number Dutch Data Protection Authority: 1288246

Loading...