Pháp lý

Booking.com B.V. (công ty quản lý Booking.com™) được đăng ký và có trụ sở tại Amsterdam, Hà Lan ("Booking.com", "chúng tôi" hoặc "của chúng tôi"), nơi công ty cung cấp dịch vụ đặt chỗ nghỉ trực tuyến (“Dịch vụ”) trên trang web của mình (“Trang web”) và được hỗ trợ trên toàn thế giới bởi các công ty chi nhánh tại địa phương (các "công ty chi nhánh"). Các công ty chi nhánh chỉ cung cấp sự hỗ trợ nội bộ cho Booking.com B.V. Các công ty chi nhánh không cung cấp Dịch vụ và không sở hữu, điều hành cũng như không quản lý Trang web hay bất cứ trang web nào khác.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Booking.com, về Dịch vụ (tức là dịch vụ đặt chỗ nghỉ trực tuyến), về Trang Web hoặc nếu bạn muốn gửi hoặc cung cấp bất kỳ tài liệu, thư từ, thông báo hay các thông tin khác có liên quan đến Booking.com, Dịch vụ, Trang Web hay các yêu cầu liên quan đến báo chí, xin vui lòng liên hệ trực tiếp với Booking.com B.V.

Booking.com B.V. không chấp nhận hoặc thừa nhận bất kỳ nơi cư trú nào tại bất kỳ chỗ nào, địa điểm nào hoặc văn phòng nào trên toàn thế giới (cũng như tại văn phòng của bất kỳ công ty chi nhánh nào của mình) ngoại trừ văn phòng đã được đăng ký tại Amsterdam. Các công ty chi nhánh không hoạt động và không được ủy quyền để hành động theo bất kỳ hình thức hoạt động hoặc hình thức đại lý dịch vụ nào của Booking.com B.V. Không có đặt phòng nào có thể được thực hiện tại hoặc thông qua các công ty chi nhánh.

Tên và địa chỉ

Booking.com B.V.
Herengracht 597
1017 CE Amxtecđam
Hà Lan

Địa chỉ bưu chính:
Postbus 1639
1000 BP Amxtecđam
Hà Lan

CEO

Glenn Fogel

Thông tin liên lạc

Số fax: +31 20 712 5609

Đăng kiểm công ty

Kamer van Koophandel Amsterdam (Đăng ký thương mại của Phòng Thương mại và Công nghiệp Amsterdam)
Mã hồ sơ: 31047344
Mã đăng ký thuế VAT: NL805734958B01
Số đăng ký của Cơ quan Thẩm quyền về Bảo vệ Dữ liệu Hà Lan: 1288246

Đang tải...