ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สำนักงานทั่วโลก

Booking.com B.V. จดทะเบียนที่กรุงอัมสเตอร์ดัม เป็นบริษัทซึ่งให้บริการจองที่พักผ่านระบบออนไลน์ และเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ ผู้ควบคุม และผู้จัดการเว็บไซต์ www.booking.com Booking.com มีบริษัทท้องถิ่นหลายแห่งในประเทศต่าง ๆ คอยสนับสนุนการดำเนินงาน โดยท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อบริษัทสนับสนุนของเราทั่วโลกได้ด้านล่าง ทั้งนี้ บริษัทสนับสนุนเหล่านี้มีหน้าที่สนับสนุนการดำเนินงานภายในประเทศนั้น ๆ แก่ Booking.com และบริษัทสนับสนุนดังกล่าวมิได้ให้บริการจองทางออนไลน์ ตลอดจนมิได้ถือกรรมสิทธิ์ ควบคุม รับฝากข้อมูล จัดการ หรือดูแลรักษาเว็บไซต์ Booking.com (หรือเว็บไซต์อื่นใด) Booking.com ครอบครองเฉพาะสำนักงานจดทะเบียนในกรุงอัมสเตอร์ดัม และไม่รวมถึงสำนักงานใด ๆ ในโลก นอกจากนี้ บริษัทสนับสนุนดังกล่าวไม่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการในรูปแบบใด ๆ หรือเป็นตัวแทนผู้ให้บริการของ Booking.com

ท่านสามารถตรวจสอบข้อมูลสำหรับติดต่อสำนักงานใหญ่ Booking.com ได้ที่ด้านล่างในหัวข้อ "ยุโรป/เนเธอร์แลนด์" และมีข้อมูลติดต่อบริษัทสนับสนุนแต่ละแห่งทั่วโลกอยู่ในรายการนั้น โปรดทราบว่าท่านไม่สามารถดำเนินการจองผ่านสำนักงานเหล่านี้ได้แต่อย่างใด

ยุโรป

เนเธอร์แลนด์ Booking.com BV บริการช่วยเหลือที่พักคู่ค้า เนเธอร์แลนด์ บริการลูกค้าสัมพันธ์ เนเธอร์แลนด์ เนเธอร์แลนด์
 
- สำนักงานใหญ่

โทรสาร: +31 (0) 20 7125609

ออสเตรีย Booking.com (Oesterreich) GmbH บริการช่วยเหลือที่พักคู่ค้า ออสเตรีย บริการลูกค้าสัมพันธ์ ออสเตรีย ออสเตรีย
 

โทรศัพท์: +43 (0) 1 20 55 50 (เวลาทำการสำนักงาน)

โทรสาร: +43 1 20 5550 4798

(Tyrol)

โทรศัพท์: +43 (0) 512 21910 6200 (เวลาทำการสำนักงาน)

โทรสาร: +43 (0) 512 21910 6299

โทรศัพท์: +43 662 890 404 00 (เวลาทำการสำนักงาน)

โทรสาร: +43 662 890 404 25

เบลเยียม Booking.com (Belgium) BVBA บริการช่วยเหลือที่พักคู่ค้า เบลเยียม บริการลูกค้าสัมพันธ์ เบลเยียม เบลเยียม
 

โทรศัพท์: +32 (0) 2 207 5800 (เวลาทำการสำนักงาน)

โทรสาร: +32 (0) 2 207 5899

บัลแกเรีย Booking.com (Bulgaria) EOOD บริการช่วยเหลือที่พักคู่ค้า บัลแกเรีย บริการลูกค้าสัมพันธ์ บัลแกเรีย บัลแกเรีย
 

โทรศัพท์: + 359 2 425 3700 (เวลาทำการสำนักงาน)

โทรสาร: +359 2 425 3749

โครเอเชีย Booking.com d.o.o. บริการช่วยเหลือที่พักคู่ค้า โครเอเชีย บริการลูกค้าสัมพันธ์ โครเอเชีย โครเอเชีย
 

โทรศัพท์: +385 (0) 1 643 9200 (เวลาทำการสำนักงาน)

โทรสาร: +385 (0) 1 643 9299

ไซปรัส Booking.com (Cyprus) Ltd. บริการช่วยเหลือที่พักคู่ค้า ไซปรัส บริการลูกค้าสัมพันธ์ ไซปรัส ไซปรัส
 
สาธารณรัฐเช็ก Booking.com (Czech Republic) s.r.o. บริการช่วยเหลือที่พักคู่ค้า สาธารณรัฐเช็ก บริการลูกค้าสัมพันธ์ สาธารณรัฐเช็ก สาธารณรัฐเช็ก
 

โทรศัพท์: +420 221 475 700 (เวลาทำการสำนักงาน)

โทรสาร: +420 221 475 799

เดนมาร์ก Booking.com (Denmark) ApS บริการช่วยเหลือที่พักคู่ค้า เดนมาร์ก บริการลูกค้าสัมพันธ์ เดนมาร์ก เดนมาร์ก
 

โทรศัพท์: +45 33 44 33 40 (เวลาทำการสำนักงาน)

โทรสาร: +45 33 44 33 89

เอสโตเนีย Booking.com Estonia OU บริการช่วยเหลือที่พักคู่ค้า เอสโตเนีย บริการลูกค้าสัมพันธ์ เอสโตเนีย เอสโตเนีย
 
ฟินแลนด์ Booking.com Finland OY CE บริการช่วยเหลือที่พักคู่ค้า ฟินแลนด์ บริการลูกค้าสัมพันธ์ ฟินแลนด์ ฟินแลนด์
 

โทรศัพท์: +358 9 61 29 17 00 (เวลาทำการสำนักงาน)

โทรสาร: +358 9 61 29 17 99

ฝรั่งเศส Booking.com (France) SAS บริการช่วยเหลือที่พักคู่ค้า ฝรั่งเศส บริการลูกค้าสัมพันธ์ ฝรั่งเศส ฝรั่งเศส
 

โทรศัพท์: +33 (0) 153251312 (เวลาทำการสำนักงาน)

โทรสาร: +33 (0) 153251423

โทรศัพท์: +33 (0) 5 5791 1250 (เวลาทำการสำนักงาน)

โทรศัพท์: +334 2683 2500 (เวลาทำการสำนักงาน)

โทรศัพท์: +33 (0) 4 83 53 28 00 (เวลาทำการสำนักงาน)

โทรสาร: +33 (0) 4 83 53 28 49

โทรศัพท์: + 33 2 5685 5000 (เวลาทำการสำนักงาน)

โทรศัพท์: +33 (0) 4 30 00 20 21 (เวลาทำการสำนักงาน)

โทรสาร: +33 (0) 4 30 00 20 70

เยอรมนี Booking.com (Deutschland) GmbH บริการช่วยเหลือที่พักคู่ค้า เยอรมนี บริการลูกค้าสัมพันธ์ เยอรมนี เยอรมนี
 

โทรศัพท์: +49 211 9098 5000 (เวลาทำการสำนักงาน)

โทรสาร: +49 211 9098 5014

โทรศัพท์: +49 (0) 69 747 355000 (เวลาทำการสำนักงาน)

โทรสาร: +49 (0) 69 747 355049

โทรศัพท์: +49 (0) 40 52475 9600 (เวลาทำการสำนักงาน)

โทรสาร: +49 (0) 40 52475 9666

โทรศัพท์: +49 (0) 89 206 063 330 (เวลาทำการสำนักงาน)

โทรสาร: +49 (0) 89 206 063 349

จอร์เจีย Booking.com (Georgia) LLC บริการช่วยเหลือที่พักคู่ค้า จอร์เจีย บริการลูกค้าสัมพันธ์ จอร์เจีย จอร์เจีย
 
กรีซ Priceline Booking.com Hellas Support services in the hotel market EPE บริการช่วยเหลือที่พักคู่ค้า กรีซ บริการลูกค้าสัมพันธ์ กรีซ กรีซ
 

โทรศัพท์: +30 210-8984460-480 (เวลาทำการสำนักงาน)

โทรสาร: +30 210-8984400-401

โทรศัพท์: +30 2811 108 400 (เวลาทำการสำนักงาน)

โทรสาร: +30 2811 108 401

โทรศัพท์: +30 2310 687200 (เวลาทำการสำนักงาน)

โทรสาร: +30 2310 687299

ฮังการี Booking.com Hungary Kft บริการช่วยเหลือที่พักคู่ค้า ฮังการี บริการลูกค้าสัมพันธ์ ฮังการี ฮังการี
 
ไอซ์แลนด์ Bookingdotcom ehf. บริการช่วยเหลือที่พักคู่ค้า ไอซ์แลนด์ บริการลูกค้าสัมพันธ์ ไอซ์แลนด์ ไอซ์แลนด์
 
ไอร์แลนด์ Priceline Booking (Ireland) Ltd บริการช่วยเหลือที่พักคู่ค้า ไอร์แลนด์ บริการลูกค้าสัมพันธ์ ไอร์แลนด์ ไอร์แลนด์
 

โทรศัพท์: +353 (0) 1 4283000 (เวลาทำการสำนักงาน)

โทรสาร: +353 (0) 1 4283099

อิตาลี Booking.com (Italia) Srl. บริการช่วยเหลือที่พักคู่ค้า อิตาลี บริการลูกค้าสัมพันธ์ อิตาลี อิตาลี
 

โทรศัพท์: +39 06 83 36 5700 (เวลาทำการสำนักงาน)

โทรสาร: +39 06 83 36 5799

โทรสาร: +39 0244386071

โทรศัพท์: +39 055 5395000 (เวลาทำการสำนักงาน)

โทรศัพท์: +39 02 3046 8100 (เวลาทำการสำนักงาน)

โทรสาร: +39 02 443 860 45

โทรศัพท์: +39 081 5325800 (เวลาทำการสำนักงาน)

ลัตเวีย SIA Booking.com (Latvia) บริการช่วยเหลือที่พักคู่ค้า ลัตเวีย บริการลูกค้าสัมพันธ์ ลัตเวีย ลัตเวีย
 

โทรศัพท์: +371 6703 1950 (เวลาทำการสำนักงาน)

โทรสาร: +371 6703 1999

ลิทัวเนีย Booking.com (Lithuania) UAB บริการช่วยเหลือที่พักคู่ค้า ลิทัวเนีย บริการลูกค้าสัมพันธ์ ลิทัวเนีย ลิทัวเนีย
 

โทรศัพท์: +370 5 210 0230 (เวลาทำการสำนักงาน)

นอร์เวย์ Booking.com (Norway) AS บริการช่วยเหลือที่พักคู่ค้า นอร์เวย์ บริการลูกค้าสัมพันธ์ นอร์เวย์ นอร์เวย์
 

โทรศัพท์: +47 21 05 23 00 (เวลาทำการสำนักงาน)

โทรสาร: +47 21 05 23 49

โปแลนด์ Booking.com SP Z.o.o. (Poland) บริการช่วยเหลือที่พักคู่ค้า โปแลนด์ บริการลูกค้าสัมพันธ์ โปแลนด์ โปแลนด์
 

โทรศัพท์: +48 (0) 22 489 2000 (เวลาทำการสำนักงาน)

โทรสาร: +48 (0) 22 489 2099

โทรศัพท์: +4812 349 4000 (เวลาทำการสำนักงาน)

โทรสาร: +4812 349 4099

โปรตุเกส Priceline Booking.com Viagens Online, Unipessoal Lda บริการช่วยเหลือที่พักคู่ค้า โปรตุเกส บริการลูกค้าสัมพันธ์ โปรตุเกส โปรตุเกส
 

โทรศัพท์: +351 (0) 211 208 000 (เวลาทำการสำนักงาน)

โทรสาร: +351 (0) 211 208 099

โทรศัพท์: +351 289 127950 (เวลาทำการสำนักงาน)

โทรสาร: +351 289 127998

โรมาเนีย Booking.com (Romania) Srl.: บริการช่วยเหลือที่พักคู่ค้า โรมาเนีย บริการลูกค้าสัมพันธ์ โรมาเนีย โรมาเนีย
 

โทรศัพท์: +40 31224 0200 (เวลาทำการสำนักงาน)

รัสเซีย Booking.com Russia LLC บริการช่วยเหลือที่พักคู่ค้า รัสเซีย บริการลูกค้าสัมพันธ์ รัสเซีย รัสเซีย
 

โทรสาร: +7 (495) 664 7469

สโลวาเกีย Booking.com (Slovakia) S.R.O. บริการช่วยเหลือที่พักคู่ค้า สโลวาเกีย บริการลูกค้าสัมพันธ์ สโลวาเกีย สโลวาเกีย
 

โทรศัพท์: +421 2 20992500 (เวลาทำการสำนักงาน)

สโลวีเนีย Booking.com Ljubljana d.o.o. บริการช่วยเหลือที่พักคู่ค้า สโลวีเนีย บริการลูกค้าสัมพันธ์ สโลวีเนีย สโลวีเนีย
 
สเปน Bookings Hispanica SL บริการช่วยเหลือที่พักคู่ค้า สเปน บริการลูกค้าสัมพันธ์ สเปน สเปน
 
สวีเดน Bookingdotcom Sverige AB บริการช่วยเหลือที่พักคู่ค้า สวีเดน บริการลูกค้าสัมพันธ์ สวีเดน สวีเดน
 

โทรศัพท์: +46 (0) 8 5175 8040 (เวลาทำการสำนักงาน)

สวิตเซอร์แลนด์ Booking.com (Schweiz) AG บริการช่วยเหลือที่พักคู่ค้า สวิตเซอร์แลนด์ บริการลูกค้าสัมพันธ์ สวิตเซอร์แลนด์ สวิตเซอร์แลนด์
 

โทรศัพท์: +41 (0) 44 200 38 50 (เวลาทำการสำนักงาน)

โทรสาร: +41 (0) 44 200 38 99

สหราชอาณาจักร Booking.com Ltd บริการช่วยเหลือที่พักคู่ค้า สหราชอาณาจักร บริการลูกค้าสัมพันธ์ สหราชอาณาจักร สหราชอาณาจักร
 

โทรศัพท์: +44 (0) 20 8612 8000 (เวลาทำการสำนักงาน)

โทรสาร: +44 (0) 20 8612 8005

โทรศัพท์: +44 (0) 20 8612 8000 (เวลาทำการสำนักงาน)

โทรสาร: +44 (0) 131 247 3599

โทรศัพท์: +44 (0) 20 8612 8000 (เวลาทำการสำนักงาน)

โทรสาร: +44 (0) 20 8612 8005

ยูเครน Booking.com Ukraine LLC บริการช่วยเหลือที่พักคู่ค้า ยูเครน บริการลูกค้าสัมพันธ์ ยูเครน ยูเครน
 

เอเชีย

กัมพูชา Booking.com Online Hotel Reservation (Cambodia) Ltd. บริการช่วยเหลือที่พักคู่ค้า กัมพูชา บริการลูกค้าสัมพันธ์ กัมพูชา กัมพูชา
 
จีน Booking.com (Shanghai) Limited บริการช่วยเหลือที่พักคู่ค้า จีน บริการลูกค้าสัมพันธ์ จีน จีน
 

โทรศัพท์: +86 21 6080 7200 (เวลาทำการสำนักงาน)

โทรสาร: +86 21 6087 9087

โทรศัพท์: +86 0898 36601918 (เวลาทำการสำนักงาน)

โทรสาร: +86 0898 36601917

โทรสาร: +86 10 5673 8699

โทรศัพท์: +86 20 8353 8000 (เวลาทำการสำนักงาน)

โทรสาร: +86 20 8353 8099

ฮ่องกง Booking.com (Hong Kong) Ltd บริการช่วยเหลือที่พักคู่ค้า ฮ่องกง บริการลูกค้าสัมพันธ์ ฮ่องกง ฮ่องกง
 

โทรศัพท์: +852 2955 8700 (เวลาทำการสำนักงาน)

โทรสาร: +852 2955 8799

อินเดีย Booking.com India Support & Marketing Services Private Limited บริการช่วยเหลือที่พักคู่ค้า อินเดีย บริการลูกค้าสัมพันธ์ อินเดีย อินเดีย
 

โทรสาร: +91 22 3314 3999

อินโดนีเซีย Pt. Booking Indonesia บริการช่วยเหลือที่พักคู่ค้า อินโดนีเซีย บริการลูกค้าสัมพันธ์ อินโดนีเซีย อินโดนีเซีย
 
ญี่ปุ่น Booking.com Japan K.K. บริการช่วยเหลือที่พักคู่ค้า ญี่ปุ่น บริการลูกค้าสัมพันธ์ ญี่ปุ่น ญี่ปุ่น
 
มาเลเซีย Booking Dot Com Malaysia SDN BHD. บริการช่วยเหลือที่พักคู่ค้า มาเลเซีย บริการลูกค้าสัมพันธ์ มาเลเซีย มาเลเซีย
 

โทรศัพท์: +60-32296 7800 (เวลาทำการสำนักงาน)

โทรสาร: +60-32296 7999

ฟิลิปปินส์ Booking.com Philippines Inc. บริการช่วยเหลือที่พักคู่ค้า ฟิลิปปินส์ บริการลูกค้าสัมพันธ์ ฟิลิปปินส์ ฟิลิปปินส์
 

โทรศัพท์: +63 2 988 2000 (เวลาทำการสำนักงาน)

โทรสาร: +63 2 988 2099

สิงคโปร์ Booking.com (Singapore) Pte. Ltd บริการช่วยเหลือที่พักคู่ค้า สิงคโปร์ บริการลูกค้าสัมพันธ์ สิงคโปร์ สิงคโปร์
 

โทรศัพท์: +65 66033400 (เวลาทำการสำนักงาน)

โทรสาร: +65 6603 3496

เกาหลีใต้ Booking.com Korea Limited บริการช่วยเหลือที่พักคู่ค้า เกาหลีใต้ บริการลูกค้าสัมพันธ์ เกาหลีใต้ เกาหลีใต้
 
ศรีลังกา Booking.com (Lanka ) Pvt Ltd. บริการช่วยเหลือที่พักคู่ค้า ศรีลังกา บริการลูกค้าสัมพันธ์ ศรีลังกา ศรีลังกา
 
ไต้หวัน Booking.com (Taiwan) Limited บริการช่วยเหลือที่พักคู่ค้า ไต้หวัน บริการลูกค้าสัมพันธ์ ไต้หวัน ไต้หวัน
 

โทรศัพท์: +886 2 8726 8300 (เวลาทำการสำนักงาน)

โทรสาร: +886 2 8726 8344

ไทย Booking.com (Thailand) Ltd บริการช่วยเหลือที่พักคู่ค้า ไทย บริการลูกค้าสัมพันธ์ ไทย ไทย
 

โทรสาร: +66 2610 5899

เวียดนาม Booking.com (Vietnam) Co. Ltd. บริการช่วยเหลือที่พักคู่ค้า เวียดนาม บริการลูกค้าสัมพันธ์ เวียดนาม เวียดนาม
 

โทรสาร: +84 839113479

อเมริกาเหนือ

แคนาดา Canada Booking.com Online Reservations Inc. บริการช่วยเหลือที่พักคู่ค้า แคนาดา บริการลูกค้าสัมพันธ์ แคนาดา แคนาดา
 

โทรศัพท์: +1 647 777 4150 (เวลาทำการสำนักงาน)

โทรสาร: +1 647 777 4190

โทรศัพท์: +1 514 228 4002 (เวลาทำการสำนักงาน)

โทรสาร: +1 514 228 0204

โทรศัพท์: 1 778 374 2700 (เวลาทำการสำนักงาน)

โทรสาร: +1 778 329 9837

อเมริกา Booking.com (USA) Inc บริการช่วยเหลือที่พักคู่ค้า อเมริกา บริการลูกค้าสัมพันธ์ อเมริกา อเมริกา
 

โทรศัพท์: +1 (470) 363 2501 (เวลาทำการสำนักงาน)

โทรศัพท์: +1 857-702-4004 (เวลาทำการสำนักงาน)

โทรสาร: +1 857-702-4009

โทรศัพท์: +1 (312) 279 8600 (เวลาทำการสำนักงาน)

โทรสาร: +1 (312) 577 0624

โทรศัพท์: +1 (303) 389 4200 (เวลาทำการสำนักงาน)

โทรศัพท์: +1 (808) 457 4800 (เวลาทำการสำนักงาน)

โทรสาร: +1 (808) 457 4899

โทรศัพท์: +1 (713) 357 1700 (เวลาทำการสำนักงาน)

โทรสาร: +1 (713) 357 1842

โทรศัพท์: +1 (702) 761 5400 (เวลาทำการสำนักงาน)

โทรสาร: +1 (702) 761 5449

โทรศัพท์: +1 (323) 801 4200 (เวลาทำการสำนักงาน)

โทรสาร: +1 (323) 801 4198

โทรศัพท์: +1 (786) 542 8300 (เวลาทำการสำนักงาน)

โทรสาร: +1 (305) 675 6334

โทรศัพท์: +1 (212) 419 2618 (เวลาทำการสำนักงาน)

โทรสาร: +1 (347) 438 3367

โทรศัพท์: +1 (407) 587 3900 (เวลาทำการสำนักงาน)

โทรสาร: +1 (407) 641 8697

โทรศัพท์: +1 (602) 343 1821 (เวลาทำการสำนักงาน)

โทรศัพท์: +1 (415) 633 4000 (เวลาทำการสำนักงาน)

โทรสาร: +1 (415) 633 4099

โทรศัพท์: +1 (425) 456 3700 (เวลาทำการสำนักงาน)

โทรสาร: +1 (425) 456 3779

เม็กซิโก Servicios Booking.com Mexico S.A. de C.V. บริการช่วยเหลือที่พักคู่ค้า เม็กซิโก บริการลูกค้าสัมพันธ์ เม็กซิโก เม็กซิโก
 

โทรศัพท์: +52 55 50471800 (เวลาทำการสำนักงาน)

โทรศัพท์: +52 333 5605001 (เวลาทำการสำนักงาน)

อเมริกาใต้

อาร์เจนตินา Booking.com (Argentina) Srl. บริการช่วยเหลือที่พักคู่ค้า อาร์เจนตินา บริการลูกค้าสัมพันธ์ อาร์เจนตินา อาร์เจนตินา
 

โทรศัพท์: +54 11 5296 5600 (เวลาทำการสำนักงาน)

โทรสาร: +54 11 5296 5699

บราซิล Booking.com Brasil Servicos de Reserva LTDA บริการช่วยเหลือที่พักคู่ค้า บราซิล บริการลูกค้าสัมพันธ์ บราซิล บราซิล
 

โทรศัพท์: +55 (11) 3956-4000 (เวลาทำการสำนักงาน)

โทรสาร: +55 (0) 11 3055 4108

Alameda Santos, 960 - 8º e 9º andar
Cerqueira Cesar
, 01418-100
บราซิล

CNPJ: 10.625.931/0001-39
CADASTUR: 10.625.931/0001-39

ชิลี Booking.com Chile SpA บริการช่วยเหลือที่พักคู่ค้า ชิลี บริการลูกค้าสัมพันธ์ ชิลี ชิลี
 
โคลอมเบีย Booking.com Colombia S.A.S. บริการช่วยเหลือที่พักคู่ค้า โคลอมเบีย บริการลูกค้าสัมพันธ์ โคลอมเบีย โคลอมเบีย
 
เปรู Booking.com (Peru) S.A. บริการช่วยเหลือที่พักคู่ค้า เปรู บริการลูกค้าสัมพันธ์ เปรู เปรู
 

ตะวันออกกลาง

อียิปต์ Booking.com Egypt LLC บริการช่วยเหลือที่พักคู่ค้า อียิปต์ บริการลูกค้าสัมพันธ์ อียิปต์ อียิปต์
 
อิสราเอล Booking.com Israel Online Hotel Reservations Ltd. บริการช่วยเหลือที่พักคู่ค้า อิสราเอล บริการลูกค้าสัมพันธ์ อิสราเอล อิสราเอล
 
จอร์แดน Booking.com International B.V./Jordan P.S.C. บริการช่วยเหลือที่พักคู่ค้า จอร์แดน บริการลูกค้าสัมพันธ์ จอร์แดน จอร์แดน
 
ซาอุดีอาระเบีย Booking.com Saudi Arabia Ltd. บริการช่วยเหลือที่พักคู่ค้า ซาอุดีอาระเบีย บริการลูกค้าสัมพันธ์ ซาอุดีอาระเบีย ซาอุดีอาระเบีย
 
ตุรกี Bookingdotcom Satis Destek Hizmetleri Limited Sirketi บริการช่วยเหลือที่พักคู่ค้า ตุรกี บริการลูกค้าสัมพันธ์ ตุรกี ตุรกี
 

โทรสาร: +90 212 377 60 90

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ Booking.com FZ-LLC บริการช่วยเหลือที่พักคู่ค้า สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ บริการลูกค้าสัมพันธ์ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
 

โทรศัพท์: +971 (0) 4 4358 200 (เวลาทำการสำนักงาน)

โทรสาร: +971 (0) 4 4358 299

แอฟริกา

กานา Booking.com (Ghana) Limited บริการช่วยเหลือที่พักคู่ค้า กานา บริการลูกค้าสัมพันธ์ กานา กานา
 

โทรศัพท์: +233 302 818 000 (เวลาทำการสำนักงาน)

เคนยา Bookingcom (Kenya) Ltd. บริการช่วยเหลือที่พักคู่ค้า เคนยา บริการลูกค้าสัมพันธ์ เคนยา เคนยา
 

โทรศัพท์: +254 205 138 900 (เวลาทำการสำนักงาน)

มอริเชียส Booking.com (Mauritius) Limited บริการช่วยเหลือที่พักคู่ค้า มอริเชียส บริการลูกค้าสัมพันธ์ มอริเชียส มอริเชียส
 

โทรศัพท์: +230 202 7278 (เวลาทำการสำนักงาน)

โมร็อกโก Booking.com Online Hotel Reservations Maroc SARL บริการช่วยเหลือที่พักคู่ค้า โมร็อกโก บริการลูกค้าสัมพันธ์ โมร็อกโก โมร็อกโก
 

โทรศัพท์: +212 522795400 (เวลาทำการสำนักงาน)

ไนจีเรีย Bookingdotcom Support Services Nigeria Limited บริการช่วยเหลือที่พักคู่ค้า ไนจีเรีย บริการลูกค้าสัมพันธ์ ไนจีเรีย ไนจีเรีย
 

โทรศัพท์: +234 1 700 1660 (เวลาทำการสำนักงาน)

แอฟริกาใต้ Booking.com South Africa Pty Ltd บริการช่วยเหลือที่พักคู่ค้า แอฟริกาใต้ บริการลูกค้าสัมพันธ์ แอฟริกาใต้ แอฟริกาใต้
 

โทรศัพท์: +27 (0) 21 681 2520 (เวลาทำการสำนักงาน)

โทรสาร: +27 (0) 21 681 2521

โอเชียเนีย

ออสเตรเลีย Booking.com (Australia) Pty Ltd บริการช่วยเหลือที่พักคู่ค้า ออสเตรเลีย บริการลูกค้าสัมพันธ์ ออสเตรเลีย ออสเตรเลีย
 

โทรศัพท์: +61 (0) 2 9255 9200 (เวลาทำการสำนักงาน)

โทรสาร: +61 (0) 2 9255 9299

นิวซีแลนด์ Booking.com (New Zealand) Ltd บริการช่วยเหลือที่พักคู่ค้า นิวซีแลนด์ บริการลูกค้าสัมพันธ์ นิวซีแลนด์ นิวซีแลนด์
 

โทรศัพท์: +64 9 300 4670 (เวลาทำการสำนักงาน)