Pumunta na sa main content

Refer a Friend

Magtatapos na ang aming referral program sa Oktubre 15, 2019

Ano ang ibig sabihin nito?

  • Ibibigay pa rin ang lahat ng referral reward na may kaugnayan sa mga booking na ginawa bago ang Oktubre 15, 2019. Maga-apply pa rin ang terms at conditions.
  • Kung nag-book ang kaibigan mo gamit ang iyong link bago ang Oktubre 15, 2019, pareho pa rin kayong makakakuha ng reward. Maga-apply pa rin ang terms at conditions.
  • Kung nag-book ang kaibigan mo gamit ang iyong link sa o pagkatapos ng Oktubre 15, 2019, 00:00, makukumpleto pa rin nila ang booking pero wala nang reward na ibibigay sa 'yo o sa kanila.

Terms at conditions

Puwede ba akong mag-refer ng kaibigan?

Oo naman! Ipadala mo lang ang referral link sa mga kaibigan mo para makapag-book sila sa amin. Puwede kang mag-refer ng maximum na 10 kaibigan at kumita ng cash rewards.

Puwede bang makakuha ang kaibigan ko ng reward?

Oo naman – puwede kang mag-refer ng kahit sino! Kahit na nakapag-book na sila dati sa amin. Para maging eligible sa reward ang booking ng ni-refer mong kaibigan, kailangan nilang gamitin ang referral link para i-book ang kanilang accommodation.\n\nKapag gumawa ang kaibigan mo ng mahigit sa isang booking gamit ang referral link (sa iyo man iyon o sa iba), isang beses lang sila makakakuha ng reward. Wala nang makukuha na reward para sa ibang bookings.

Paano ko makukuha ang reward ko?

Kung ilalagay sa credit card ang reward mo:


Kailangan mo lang ng Booking.com account, at ilagay at i-register ang credit card details mo para matanggap ang rewards. Pagkatapos makabalik ng kaibigan mo mula sa kanilang stay, ilalagay namin ang cash reward sa card mo. Wala kang account? Gumawa rito.

Gumawa ng account

Kung ilalagay bilang Wallet credit ang reward mo:


Kailangan mo lang ng Booking.com account. Dapat na mag-match ang email address ng account mo sa email na ginamit mo para mag-book. Pagkatapos bumalik ng kaibigan mo mula sa kanilang stay, ilalagay namin ang reward amount sa Wallet mo. Wala pang account? Puwede kang gumawa rito.

Kailan ko makukuha ang reward ko?

Kung ilalagay sa credit card ang reward mo:


Pagkabalik ng kaibigan mo mula sa kanilang trip, idadaan sa pag-verify ang reward mo at makakatanggap ka ng email kung paano ito makukuha. Maaaring magtagal nang 30 hanggang 60 business day bago mo matanggap ang reward payment. Puwede kang mag-sign in sa account mo para i-check ang status ng reward mo.

Tingnan ang reward status

Kung ilalagay bilang Wallet credit ang reward mo:


Kapag nakabalik na ang kaibigan mo mula sa kanilang trip, sisimulan na namin ang verification process. Makakatanggap ka ng email na may impormasyon tungkol sa mga susunod na step. Maaaring magtagal nang 30 hanggang 60 business days bago mo matanggap ang reward payment mo. Puwede kang mag-sign in sa account mo at pumunta sa "Rewards Ko" na page para tingnan ang pinakabagong status.

Paano makukuha ng kaibigan ko ang reward?

Kung ilalagay sa credit card ang reward mo:


Kailangang may Booking.com account ang kaibigan mo. Kailangan nilang ilagay at i-register ang credit card details nila para matanggap ang rewards. Pagkabalik nila mula sa kanilang stay, ibibigay namin ang cash reward sa kanilang card. Kung walang Booking.com account ang kaibigan mo, puwede silang mag-sign up gamit ang kaparehong email address na ginamit nila sa paggawa ng kanilang booking.

Kung ilalagay bilang Wallet credit ang reward mo:


Kailangang may Booking.com account ang kaibigan mo. Dapat na mag-match ang email address ng account ng kaibigan mo sa email na ginamit nila para mag-book. Pagkatapos nilang bumalik mula sa kanilang stay, ilalagay namin ang reward amount sa kanilang Wallet.

Kailan makukuha ng kaibigan ko ang reward nila?

Kung ilalagay sa credit card ang reward mo:


Pagkabalik ng kaibigan mo mula sa kanilang trip, idadaan sa pag-verify ang reward mo at makakatanggap ka ng email ang kaibigan mo kung paano ito makukuha. Maaaring magtagal nang 30 hanggang 60 business day bago nila matanggap ang reward payment.

Kung ilalagay bilang Wallet credit ang reward mo:


Kapag nakabalik na ang kaibigan mo mula sa kanilang trip, sisimulan na namin ang verification process. Makakatanggap sila ng email na may impormasyon tungkol sa mga susunod na step. Maaaring magtagal nang 30 hanggang 60 business day bago matanggap ng kaibigan mo ang reward payment. Puwede silang mag-sign in sa kanilang account at pumunta sa "Rewards Ko" na page para tingnan ang pinakabagong status.

Bakit wala pa ang reward ko?

Kung ilalagay sa credit card ang reward mo:


Dahil kadalasang walang naka-register na card ang mga tao para sa pagtanggap ng kanilang rewards o tinanggal nila ang kanilang card information bago pa nila makuha ang reward. Siguraduhing naka-save ang Visa o Mastercard credit card o debit card sa account mo at i-register ito sa pagkuha ng rewards.

Kung ilalagay bilang Wallet credit ang reward mo:


Karaniwang nangyayari ito dahil kailangan muna naming i-verify kung na-meet ang lahat ng requirement bago namin ipadala ang reward payment. Nagtatagal nang 30 hanggang 60 business day ang buong verification process. Pagkatapos nito, ilalagay namin ang reward amount sa Wallet.

Paano ko makikita ang status ng reward ko?

Tingnan ang reward status ko

Puwede ko bang gamitin ang reward bilang discount para sa future booking?

Hindi puwedeng i-redeem ang reward ng future booking. Ilalagay lang ang reward sa credit card mo pagkatapos na mag-book at makumpleto ang stay ng kaibigan mo.

Ano ang mangyayari kapag nag-cancel ang kaibigan ko ng kanilang booking?

Kapag nag-cancel ang kaibigan mo, wala sa inyo ang makakakuha ng reward. Pero kapag gumawa ang kaibigan mo ng bagong booking gamit ang link mo, pareho kayong eligible na makatanggap ng reward.

Hanggang kailan valid ang link?

Walang expiration ang link at puwede itong gamitin kahit kailan. Pero may karapatan ang Booking.com na i-cancel ang scheme kahit kailan.

Paano namin matatanggap ng kaibigan ko ang reward payment?

Direktang ilalagay sa Wallet ang lahat ng reward. Isang lugar ang Wallet kung saan lahat ng rewards ay automatic na mailalagay bilang credit at kung saan makikita mo at ng kaibigan mo kung ilang credit na ang nakuha ninyo, pati na lahat ng details tungkol sa nakaraang activity.

Paano kung wala akong credit card para makuha ang reward ko?

Walang problema. Puwede kang gumamit ng Visa o MasterCard debit card sa pagkuha ng reward, at pareho lang ito ng sa credit card.

Property referral program - FAQ

Kanino ko puwedeng ipadala ang referral link?

Puwede mo itong ipadala kahit kanino, mula sa mga hotelier hanggang sa mga taong part-time lang na nagpaparenta ng kanilang apartment. Pero, dapat ito ang unang property na ire-register sa Booking.com ng ire-refer mong kaibigan. Kung hindi, 'di ito puwede sa reward program.

Hanggang sa ilang tao ko puwedeng ipadala ang referral link?

Puwede kang mag-refer ng kahit ilang tao na gusto mo. Mas maraming tao ang papadalhan mo, mas malaki ang pagkakataon na may sumali.

Kailan ako magiging qualified para sa refundable booking reward?

Kailangang i-register ng kaibigan mo ang kanilang property at magbukas ito sa mga guest sa loob ng 30 araw. Pagkatapos, mayroon silang 90 araw para makumpleto ang kanilang unang booking. Kapag nagawa ang mga requirement na ito, magiging eligible ka at ang kaibigan mo na makakuha ng rewards.

Paano ko kukunin ang aking refundable booking reward?

Ang refundable booking reward ay makukuha sa pamamagitan ng paggamit ng unique booking link na ibibigay para gumawa ng bagong booking. Pagkatapos mong makumpleto ang stay, ire-refund namin ang pera sa credit card na ginamit mo sa bagong booking.

May time limit ba ang refundable booking reward?

Oo, dapat kang mag-book sa loob ng 90 araw pagkatanggap ng unique booking link, pero puwedeng ang date ng booking mo ay kahit kailan sa hinaharap.

Ano'ng mangyayari kung mag-book ako ng kuwarto na mas mababa ang halaga kaysa sa refundable booking reward?

Ang reward ay refund para sa isang booking lang. Kung mas mababa sa reward value ang booking, ire-refund lang ang halaga mismo ng ginawang booking.

Ano'ng mangyayari kapag na-cancel ko ang booking?

Kapag na-cancel mo ang iyong booking at 'di nakumpleto ang stay, magiging available muli sa 'yo ang refundable booking link.

Gaano karaming rewards ang puwede kong makuha?

Puwede kang makakuha nang hanggang sa maximum na 10 refundable booking rewards. Pero, puwede kang patuloy na mag-refer ng mga kaibigan para maglista ng kanilang property dahil patuloy na makakatanggap ang mga kaibigan mo ng kanilang unang limang booking na walang commission.

May time limit ba sa reward na walang commission?

Applicable lang ang reward na walang commission sa mga booking na matatanggap sa loob ng unang 90 araw na live ang property. Halimbawa, kung matatanggap ng ni-refer na kaibigan ang apat na booking sa loob ng 90 araw at ang kanilang panlima ay pagkatapos ng 90 araw, apat na booking lang ang walang commission.

May financial limit ba para sa reward na walang commission?

Oo, ang maximum na halaga na puwedeng kitain ng iyong kaibigan kada reward na walang commission (kada buong limang booking) ay € 200.

Paano ko mache-check ang status ng reward ko?

Puwede mong i-check ang iyong kasalukuyang reward status at reward history sa pamamagitan ng pagbisita sa account mo.

May karapatan ang Booking.com na hindi ibigay ang reward kung maging kaduda-duda ang reservation.

Nandito ang legal stuff

Kung gusto mo pang malaman ang ibang detalye tungkol sa aming Refer a Friend program, puwede mong basahin ang aming Terms and Conditions. Nandoon ang lahat ng tungkol sa usaping legal na puwede mong asahan. Dito, tinatawag namin ang taong nagre-refer ng kaibigan na "Advocate," at ang kaibigan ay kilala bilang "Referee." Kung gusto mo ring malaman ang mga detalye tungkol sa Property Referral Program, narito ang Terms and Conditons.