Refer a Friend

Magtatapos na ang aming referral program sa Oktubre 15, 2019

Ano ang ibig sabihin nito?

  • Ibibigay pa rin ang lahat ng referral reward na may kaugnayan sa mga booking na ginawa bago ang Oktubre 15, 2019. Maga-apply pa rin ang terms at conditions.
  • Kung nag-book ang kaibigan mo gamit ang iyong link bago ang Oktubre 15, 2019, pareho pa rin kayong makakakuha ng reward. Maga-apply pa rin ang terms at conditions.
  • Kung nag-book ang kaibigan mo gamit ang iyong link sa o pagkatapos ng Oktubre 15, 2019, 00:00, makukumpleto pa rin nila ang booking pero wala nang reward na ibibigay sa 'yo o sa kanila.

Terms at conditions

Puwede ba akong mag-refer ng kaibigan?

Oo naman! Ipadala mo lang ang referral link sa mga kaibigan mo para makapag-book sila sa amin. Puwede kang mag-refer ng maximum na 10 kaibigan at kumita ng cash rewards.

Puwede bang makakuha ang kaibigan ko ng reward?

Oo naman – puwede kang mag-refer ng kahit sino! Kahit na nakapag-book na sila dati sa amin. Para maging eligible sa reward ang booking ng ni-refer mong kaibigan, kailangan nilang gamitin ang referral link para i-book ang kanilang accommodation.\n\nKapag gumawa ang kaibigan mo ng mahigit sa isang booking gamit ang referral link (sa iyo man iyon o sa iba), isang beses lang sila makakakuha ng reward. Wala nang makukuha na reward para sa ibang bookings.

Paano ko makukuha ang reward ko?

Kung ilalagay sa credit card ang reward mo:


Kailangan mo lang ng Booking.com account, at ilagay at i-register ang credit card details mo para matanggap ang rewards. Pagkatapos makabalik ng kaibigan mo mula sa kanilang stay, ilalagay namin ang cash reward sa card mo. Wala kang account? Gumawa rito.

Gumawa ng account

Kung ilalagay bilang Wallet credit ang reward mo:


Kailangan mo lang ng Booking.com account. Dapat na mag-match ang email address ng account mo sa email na ginamit mo para mag-book. Pagkatapos bumalik ng kaibigan mo mula sa kanilang stay, ilalagay namin ang reward amount sa Wallet mo. Wala pang account? Puwede kang gumawa rito.

Kailan ko makukuha ang reward ko?

Kung ilalagay sa credit card ang reward mo:


Pagkabalik ng kaibigan mo mula sa kanilang trip, idadaan sa pag-verify ang reward mo at makakatanggap ka ng email kung paano ito makukuha. Maaaring magtagal nang 30 hanggang 60 business day bago mo matanggap ang reward payment. Puwede kang mag-sign in sa account mo para i-check ang status ng reward mo.

Tingnan ang reward status

Kung ilalagay bilang Wallet credit ang reward mo:


Kapag nakabalik na ang kaibigan mo mula sa kanilang trip, sisimulan na namin ang verification process. Makakatanggap ka ng email na may impormasyon tungkol sa mga susunod na step. Maaaring magtagal nang 30 hanggang 60 business days bago mo matanggap ang reward payment mo. Puwede kang mag-sign in sa account mo at pumunta sa "Rewards Ko" na page para tingnan ang pinakabagong status.

Paano makukuha ng kaibigan ko ang reward?

Kung ilalagay sa credit card ang reward mo:


Kailangang may Booking.com account ang kaibigan mo. Kailangan nilang ilagay at i-register ang credit card details nila para matanggap ang rewards. Pagkabalik nila mula sa kanilang stay, ibibigay namin ang cash reward sa kanilang card. Kung walang Booking.com account ang kaibigan mo, puwede silang mag-sign up gamit ang kaparehong email address na ginamit nila sa paggawa ng kanilang booking.

Kung ilalagay bilang Wallet credit ang reward mo:


Kailangang may Booking.com account ang kaibigan mo. Dapat na mag-match ang email address ng account ng kaibigan mo sa email na ginamit nila para mag-book. Pagkatapos nilang bumalik mula sa kanilang stay, ilalagay namin ang reward amount sa kanilang Wallet.

Kailan makukuha ng kaibigan ko ang reward nila?

Kung ilalagay sa credit card ang reward mo:


Pagkabalik ng kaibigan mo mula sa kanilang trip, idadaan sa pag-verify ang reward mo at makakatanggap ka ng email ang kaibigan mo kung paano ito makukuha. Maaaring magtagal nang 30 hanggang 60 business day bago nila matanggap ang reward payment.

Kung ilalagay bilang Wallet credit ang reward mo:


Kapag nakabalik na ang kaibigan mo mula sa kanilang trip, sisimulan na namin ang verification process. Makakatanggap sila ng email na may impormasyon tungkol sa mga susunod na step. Maaaring magtagal nang 30 hanggang 60 business day bago matanggap ng kaibigan mo ang reward payment. Puwede silang mag-sign in sa kanilang account at pumunta sa "Rewards Ko" na page para tingnan ang pinakabagong status.

Bakit wala pa ang reward ko?

Kung ilalagay sa credit card ang reward mo:


Dahil kadalasang walang naka-register na card ang mga tao para sa pagtanggap ng kanilang rewards o tinanggal nila ang kanilang card information bago pa nila makuha ang reward. Siguraduhing naka-save ang Visa o Mastercard credit card o debit card sa account mo at i-register ito sa pagkuha ng rewards.

Kung ilalagay bilang Wallet credit ang reward mo:


Karaniwang nangyayari ito dahil kailangan muna naming i-verify kung na-meet ang lahat ng requirement bago namin ipadala ang reward payment. Nagtatagal nang 30 hanggang 60 business day ang buong verification process. Pagkatapos nito, ilalagay namin ang reward amount sa Wallet.

Paano ko makikita ang status ng reward ko?

Tingnan ang reward status ko

Puwede ko bang gamitin ang reward bilang discount para sa future booking?

Hindi puwedeng i-redeem ang reward ng future booking. Ilalagay lang ang reward sa credit card mo pagkatapos na mag-book at makumpleto ang stay ng kaibigan mo.

Ano ang mangyayari kapag nag-cancel ang kaibigan ko ng kanilang booking?

Kapag nag-cancel ang kaibigan mo, wala sa inyo ang makakakuha ng reward. Pero kapag gumawa ang kaibigan mo ng bagong booking gamit ang link mo, pareho kayong eligible na makatanggap ng reward.

Hanggang kailan valid ang link?

Walang expiration ang link at puwede itong gamitin kahit kailan. Pero may karapatan ang Booking.com na i-cancel ang scheme kahit kailan.

Paano namin matatanggap ng kaibigan ko ang reward payment?

Direktang ilalagay sa Wallet ang lahat ng reward. Isang lugar ang Wallet kung saan lahat ng rewards ay automatic na mailalagay bilang credit at kung saan makikita mo at ng kaibigan mo kung ilang credit na ang nakuha ninyo, pati na lahat ng details tungkol sa nakaraang activity.

Paano kung wala akong credit card para makuha ang reward ko?

Walang problema. Puwede kang gumamit ng Visa o MasterCard debit card sa pagkuha ng reward, at pareho lang ito ng sa credit card.

May karapatan ang Booking.com na hindi ibigay ang reward kung maging kaduda-duda ang reservation.

Nandito ang legal stuff

Kung gusto mo pang malaman ang tungkol sa programa ng Pagre-refer ng Kaibigan, puwede mong basahin ang aming Terms & Conditons. Nandoon lahat ang tungkol sa usaping legal na puwede mong asahan. Dito, tinatawag namin ang taong nagre-refer ng kaibigan na "Advocate," at ang kaibigan ay kilala bilang "Referee." (Ito ang Terms and Conditions!)

Loading...