Bỏ qua và đến nội dung chính

Giới thiệu Bạn bè

Chương trình giới thiệu bạn bè của chúng tôi sẽ kết thúc vào Ngày 15 Tháng 10 Năm 2019

Điều này có nghĩa là gì?

  • Tất cả tặng thưởng thuộc chương trình này của các đặt phòng được thực hiện trước Ngày 15 Tháng 10 Năm 2019 sẽ được trả như thường lệ. Tất cả điều khoản và điều kiện vẫn áp dụng.
  • Nếu bạn bè đã thực hiện đặt phòng bằng đường dẫn của bạn trước Ngày 15 Tháng 10 Năm 2019, cả hai sẽ nhận được tặng thưởng. Tất cả điều khoản và điều kiện vẫn áp dụng.
  • Nếu bạn bè đã thực hiện đặt phòng bằng đường dẫn của bạn vào hoặc sau 15 Tháng 10 2019, 00:00, họ sẽ có thể hoàn tất đặt phòng nhưng sẽ không có tặng thưởng dành cho bạn hoặc những người bạn này.

Điều khoản và điều kiện

Tôi có có đủ điều kiện để giới thiệu bạn bè không?

Vâng! Chỉ cần gửi đường dẫn giới thiệu đến bạn bè của bạn để họ có thể đặt phòng với chúng tôi. Bạn có thể giới thiệu tối đa 10 người bạn và nhận tiền thưởng.

Bạn bè của tôi có thể nhận thưởng không?

Có – bạn có thể giới thiệu bất cứ ai, ngay cả khi họ đã đặt phòng với chúng tôi trước đó! Để đặt phòng của người mà bạn giới thiệu đủ điều kiện nhận thưởng, họ phải sử dụng đường dẫn giới thiệu để đặt chỗ nghỉ. Nếu một người bạn đã đặt 1 hay nhiều đặt phòng bằng 1 đường dẫn giới thiệu (của bạn hay của bất cứ ai khác), họ chỉ được nhận thưởng 1 lần. Chúng tôi không tặng thưởng cho bất cứ đặt phòng nào khác.

Làm cách nào để tôi có thể nhận thưởng?

Nếu tặng thưởng của bạn được trả vào thẻ tín dụng:


Tất cả những gì bạn cần là tài khoản Booking.com, thêm và đăng ký thông tin thẻ tín dụng của mình để nhận thưởng. Sau khi người bạn của bạn trở về từ kỳ nghỉ của mình, chúng tôi sẽ chuyển tiền vào thẻ của bạn. Bạn không có tài khoản? Hãy tạo tài khoản tại đây.

Tạo tài khoản

Nếu tặng thưởng của bạn được trả vào tín dụng Ví:


Những gì bạn cần là một tài khoản Booking.com. Địa chỉ email của tài khoản cần phải khớp với email bạn sử dụng để đặt phòng. Sau khi bạn bè quay trở lại từ kỳ nghỉ, chúng tôi sẽ thêm tặng thưởng vào Ví của bạn. Bạn vẫn chưa có tài khoản sao? Bạn có thể đăng ký ngay ở đây.

Khi nào tôi sẽ nhận thưởng?

Nếu tặng thưởng của bạn được trả vào thẻ tín dụng:


Sau khi bạn của bạn quay về từ chuyến đi của họ, chúng tôi sẽ xác thực tặng thưởng và bạn sẽ nhận được email hướng dẫn cách nhận thưởng. Có thể sẽ mất từ 30 - 60 ngày làm việc để bạn có thể nhận tiền thưởng. Bạn luôn có thể đăng nhập vào tài khoản của mình để kiểm tra tình trạng tặng thưởng.

Xem tình trạng tiền thưởng

Nếu tặng thưởng của bạn được trả vào tín dụng Ví:


Sau khi bạn của bạn trở về từ chuyến đi của họ, chúng tôi sẽ bắt đầu quy trình xác nhận. Bạn sẽ nhận được email kèm thông tin về các bước tiếp theo. Quá trình nhận thanh toán tặng thưởng này sẽ mất từ 30 đến 60 ngày làm việc. Bạn luôn có thể đăng nhập vào tài khoản của mình và đến trang "Tặng thưởng của tôi" để xem trạng thái mới nhất.

Làm cách nào để bạn bè tôi nhận thưởng?

Nếu tặng thưởng của bạn được trả vào thẻ tín dụng:


Bạn bè của bạn cần phải có tài khoản Booking.com, thêm và đăng ký thông tin thẻ tín dụng của mình để nhận thưởng. Sau khi họ trở về từ kỳ nghỉ của mình, chúng tôi sẽ chuyển tiền thưởng vào thẻ của họ. Nếu bạn bè của bạn chưa có tài khoản Booking.com, họ có thể đăng ký bằng email mà họ đã dùng để đặt phòng.

Nếu tặng thưởng của bạn được trả vào tín dụng Ví:


Bạn của bạn cần một tài khoản Booking.com. Địa chỉ email của tài khoản cần phải khớp với email đã sử dụng để đặt phòng. Sau khi quay trở lại từ kỳ nghỉ, chúng tôi sẽ thêm tặng thưởng vào Ví của họ.

Khi nào thì bạn bè của tôi sẽ nhận thưởng?

Nếu tặng thưởng của bạn được trả vào thẻ tín dụng:


Sau khi bạn của bạn quay về từ chuyến đi của họ, chúng tôi sẽ xác thực tặng thưởng và bạn của bạn sẽ nhận được email hướng dẫn cách nhận thưởng. Có thể sẽ mất từ 30 - 60 ngày làm việc để họ có thể nhận tiền thưởng.

Nếu tặng thưởng của bạn được trả vào tín dụng Ví:


Sau khi bạn của bạn trở về từ chuyến đi của họ, chúng tôi sẽ bắt đầu quy trình xác nhận. Bạn sẽ nhận được email kèm thông tin về các bước tiếp theo. Quá trình nhận thanh toán tặng thưởng này sẽ mất từ 30 đến 60 ngày làm việc. Bạn luôn có thể đăng nhập vào tài khoản của mình và đến trang "Tặng thưởng của tôi" để xem trạng thái mới nhất.

Vì sao tôi chưa nhận được tiền thưởng?

Nếu tặng thưởng của bạn được trả vào thẻ tín dụng:


Trường hợp này thường xảy ra do khách chưa đăng ký thẻ tín dụng để nhận thưởng hoặc đã gỡ thông tin thẻ khỏi tài khoản của mình trước khi chúng tôi trả thưởng. Vui lòng đảm bảo rằng bạn đã lưu thẻ tín dụng hoặc ghi nợ Visa hoặc Mastercard trong tài khoản của mình và đăng ký nhận thưởng qua thẻ đó.

Nếu tặng thưởng của bạn được trả vào tín dụng Ví:


Điều này thường xảy ra vì chúng tôi cần xác minh xem tất cả điều kiện đã được thỏa đáng trước khi gửi thanh toán tặng thưởng. Toàn bộ quá trình xác mình sẽ mất từ 30 đến 60 ngày làm việc - sau đó, chúng tôi sẽ thêm tặng thưởng vào Ví.

Làm sao tôi có thể kiểm tra trạng thái tiền thưởng của mình?

Kiểm tra tình trạng tiền thưởng

Tôi có thể sử dụng tiền thưởng như là giảm giá cho đặt phòng tương lai không?

Không, tiền thưởng không thể được tích lũy vào đặt phòng trong tương lai. Tiền thưởng chỉ được chuyển vào thẻ tín dụng của bạn sau khi bạn bè bạn hoàn tất chuyến đi.

Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn bè tôi hủy đặt phòng của họ?

Nếu bạn của bạn hủy đặt phòng, cả hai sẽ không được nhận tiền thưởng. Tuy nhiên, nếu bạn đó thực hiện đặt phòng mới qua đường dẫn của bạn, cả hai vẫn sẽ đủ điều kiện nhận tiền thưởng.

Đường dẫn có hiệu lực bao lâu?

Đường dẫn này không bao giờ hết hiệu lực và có thể được sử dụng bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, Booking.com có quyền chấm dứt chương trình bất cứ lúc nào.

Làm cách nào để tôi và bạn tôi nhận được thanh toán tặng thưởng?

Tất cả tặng thưởng sẽ được thanh toán trực tiếp vào Ví. Ví là nơi mà tất cả tặng thưởng sẽ được tự động lưu như tín dụng và là nơi bạn cùng bạn mình sẽ xem được lượng tín dụng tích lũy và tất cả chi tiết về hoạt động trước đó.

Nếu tôi không có thẻ tín dụng để nhận thưởng thì sao?

Không vấn đề gì. Bạn có thể dùng thẻ ghi nợ Visa hoặc Mastercard để nhận thưởng và sẽ nhận thưởng theo cách tương tự như thẻ tín dụng.

Booking.com có quyền giữ lại tiền thưởng trong trường hợp đặt phòng có biểu hiện gian lận.

Các vần đề pháp lý liên quan

Nếu bạn muốn biết thêm về chương trình Giới Thiệu Bạn Bè, bạn có thể đọc Điều khoản & Điều kiện của chúng tôi. Phần này bao gồm tất cả các thông tin liên quan đến pháp lý mà bạn muốn biết. Trong đó, chúng tôi gọi người giới thiệu bạn bè là "Người Giới Thiệu" và người bạn kia là "Người Được Giới Thiệu". (Những thông tin này chính là Điều khoản & Điều kiện!)