Директно към съдържанието

Правила на програмата на Booking.com „Препоръчай приятел"

Ако сте получили вашия линк за препоръка през септември 2016 г. или преди това, за вас се отнасят предишните правила и условия за препоръки.

Според програмата на Booking.com „Препоръчай приятел", клиенти на Booking.com, които са направили резервация („Промотор") са поканени да печелят Бонуси за препоръка, канейки „Поканените" (както е описано по-долу), да се възползват от услугите за онлайн резервации на Booking.com. Следните Правила за програмата на Booking.com „Препоръчай приятел" се отнасят за Промотора и Поканените (наричани съвместно "Участниците"), участващи впрограмата на Booking.com „Препоръчай приятел"

Booking.com има правото да спира, прекратява или променя условията и изискванията на програмата на Booking.com „Препоръчай приятел" по всяко време и по всякаква причина. Възнагражденията, спечелени според правилата и условията на програмата на Booking.com „Препоръчай приятел" преди такава промяна, временно или окончателно спиране на програмата, ще бъдат уважени.

Информация за Поканения:

С участието си в програмата на Booking.com „Препоръчай приятел", Поканеният се съгласява, че Booking.com може по свое усмотрение да споделя името на Поканения и статуса на Резервацията, която отговаря на критериите на програмата, в профилните настройки на Промотора, с цел да информира Промотора за статуса на спечеления Бонус за препоръка. Booking.com няма да споделя името на мястото за настаняване или конкретните дати на настаняване/ напускане. Ако не желаете Промоторът да получава информация за вас, моля, не финализирайте резервацията, след като сте кликнали на Линка за препоръка. Вашето участие в програмата на Booking.com „Препоръчай приятел" ще бъде прекратено.

1. Условия за участие

Участниците – Поддръжници и Поканени, трябва да са на възраст над 18 години. Лица от щатите Ню Мексико, Калифорния, Канзас, Кънектикът, Тенеси и Хаваи, както и служители на Booking Holdings Inc. и нейните партньори, както и участници (включително техни представители и служители) в Програмата за дистрибуционни партньори на Booking.com не могат да вземат участие. Участниците трябва да бъдат физически лица.

2. Бонус за препоръка

 • Условията за спечелване на бонус за препоръка са следните:
  • Промоторите споделят линка за препоръка, както е посочено в уебсайта Booking.com (Линк за препоръка). Промоторите не могат да използват линка за препоръка в платени промоции, включително онлайн реклами.
  • Човек, който получава връзката („Поканеният"), прави Допустима резервация чрез сайта Booking.com, като кликва върху Линк за препоръка; и
  • Престоят на Поканения, като част от Допустима резервация се потвърждава на Booking.com от резервираното място за настаняване; и
  • Поддръжникът и Поканеният са създали, в рамките на не много дълъг период от време след престоя, потребителски профил и са запазили валидна кредитна карта в настройките на профила при нужда на изплащане на Награда за препоръка към потребителската кредитната карта.
  • Промотори и Поканени трябва винаги да бъдат различни лица.
 • Дадена резервация се счита за „Отговаряща на условията резервация", когато е била направена от Поканения чрез кликване върху Връзката за препоръка, и общата цена на резервацията, направена през Booking.com (с изключение на допълнителни разходи, направени по време на престоя директно в мястото за настаняване) е по-голяма от минималната цена, обявена от Поканения. Резервации от Booking.basic не се считат за отговарящи на условията. Booking.com ще признае само по една Отговаряща на условията резервация на Поканен, която да се включва към Бонуса за препоръка.
 • Поддръжникът може да получи бонуса за препоръка общо 10 пъти. Всеки Поканен може да използва Връзка с препоръка веднъж, за да направи Резервация, която отговаря на критериите на програмата, без значение дали е получил или е имал достъп до Връзки с препоръки от други Поддръжници. Всяка кредитна карта или Портфейл може да получи максимум 11 Бонуса за препоръки (1 в ролята на Поканен и 10 в ролята на Поддръжник).
 • Програмата на Booking.com „Препоръчай приятел" може да бъде използвана само за лични, нетърговски цели.
 • Ако Booking.com установи по свое усмотрение, че Поддръжник и Поканен спазват и изпълняват Правилата на Програмата за препоръка на приятел на Booking.com, ще потвърди, че Поддръжникът и Поканеният получават бонус („Бонус за препоръка“), както е описано в поканата за участие в Програмата за препоръка на приятел на Booking.com. Участниците автоматично ще получават Бонуса за препоръка под формата на кредит в кредитната си карта, запазена в настройките на профила за целите на Програмата за препоръка на приятел. Booking.com може да изпрати имейл на Поддръжника или на Поканения, за да напомни, че създаването на потребителски профил и въвеждането на информация от валидна кредитна карта са необходими за получаването на Бонус за препоръка. Участниците, които ще получават Бонус за препоръка под формата на кредит към Портфейла си в Booking.com, също ще получават автоматично своя Бонус за препоръка.
 • Валидността на Бонус за препоръка, който не е осребрен в рамките на 6 месеца, след като е бил потвърден от Booking.com, ще изтече автоматично. Бонусът за препоръка не може да бъде прехвърлян, разменян срещу пари в брой или продаван. Бележка: това е валидно за всеки Бонус за препоръка, който е бил потвърден след 10 Април 2018. Всеки Бонус за препоръка, който е бил потвърден преди тази дата автоматично ще изтече след 12 месеца.
 • Максималният брой, който Промоторът може да спечели Бонуса за препоръка е 10.
 • Всеки Поканен може да се възползва само веднъж от Линк за препоръка, дори и в случай, че Поканеният е получил или е имал достъп до отделни Линкове за препоръка от различни Промотори.
 • Участниците ще бъдат отговорни за всякакви данъци или такси, които могат да се възникнат в резултат на получаването и изплащането на Бонуса за препоръка.
 • Изчисляването на Бонуса за препоръка за препращане е автоматична процедура, основана на на използването на Линковете за препоръка и създаването на Допустими резервации чрез услугите за онлайн резервации на Booking.com. Booking.com си запазва правото по свое собствено усмотрение да преглежда съответствието с Правила на програмата на Booking.com „Препоръчай приятел".

3. Показване на Линковете за препоръка

Промоторът няма да публикува Линка за препоръка в случаите, в които няма основателни причини да вярва, че получателите са реални пътуващи и оценяват поканата, съдържаща се в Линка за покана и че поканата не е в разрез с приложимите закони срещу спам. Промоторът ще обезщети и предпази Booking.com и нейните директори, ръководители, служители, акционери, представители и приемници от и срещу всякакви жалби, които могат да възникнат в резултат на незаконно препращане и споделяне на Линка за препоръка.

4. Антикорупционни правила

Като споделя Линка за препоръка, прави Допустима резервация и за да отговаря на изискванията, за да получи Бонус за препоръка, всеки Участник се съгласява с и приема следните антикорупционни правила: Вие не сте правителствен служител. Терминът „Правителствен служител" включва всички правителствени чиновници, кандидати за публична длъжност; и всички служители на компании, които са (изцяло или частично) собственост и се управляват от правителството, публични международни организации и политически партии (включително всички техни официални представители). Правителствените служители нямат право да получават Бонус за препоръка. Длъжни сте да ни информирате незабавно, ако сте правителствен служител. По отношение на (или като награда за) поощрителните дейности (включително привличането на нови потребители, места за настаняване и/ли промоцията и маркетинга на Booking.com) и Бонуса за препоръка вие (i) няма директно или косвено да (а) предлагате, обещавате или давате на трети страни (включително правителствени служители и (представители и кандидати за) политически партии) или (b) в замяна за него да търсите, приемате или приемате обещания от друга страна за всякакви подаръци, плащания, възнаграждения, облаги или ползи от всякакъв характер, които биха могли да бъдат счетени за корупция, подкуп или незаконна дейност и (ii) ще спазвате всички приложими закони срещу корупцията и корупционните практики (включително Закона на САЩ за чуждестранните корупционни практики и Антикорупционния закон на Великобритания).

5. Разни

 • Booking.com си запазва правото да разследва участието в Програмата на Booking.com „Препоръчай приятел" за всякакви дейности с цел измама и да предприема всички мерки, за да ги прекрати. Тези мерки могат да включват, анулирането по преценка на Booking.com на Допустима резервация. Бонус за препоръка, спечелен чрез измамни дейности или дейности в нарушение на настоящата Програма на Booking.com „Препоръчай приятел" Booking.com Обърнете се за думите приятел програмата ще са бъде нулев и е възможно плащане обратно да бъде поискано от Booking.com.
 • Booking.com има правото да спира, прекратява или променя условията и изискванията на програмата на Booking.com „Препоръчай приятел" по всяко време и по всякакъв повод.
 • Оригиналната английска версия на това Споразумение е преведена на други езици. Преводната версия е израз на добра воля и представлява единствено офисен превод, който няма правна стойност. В случай на спор по отношение на съдържанието или тълкуването на това Споразумение, или несъответствия и различия между английската версия и преведената версията на това Споразумение на всеки друг език, следва да бъде прилагана английската версия, която има надмощие и е решаваща. Английската версия би следвало да бъде използвана при евентуални правни процедури.
 • В случай че някое от тези условия стане невалидно, неприложимо или незадължаващо, всички останали условия ще останат в сила. В случай че това се случи, невалидното условие ще остане приложимо спрямо позволеното от закона и всеки участник трябва да се съгласи да приеме последствия, подобни на тези от невалидното, неприложимо и незадължаващо условие, спрямо съдържанието и целта на тези правила и условия.
 • До степента, позволена от закона, тези правила и условия на програмата на Booking.com „Препоръчай приятел", се уреждат изключително от и тълкуват в съответствие със законите на Нидерландия. Всякакви спорове, произтичащи от или във връзка с тези условия трябва изключително да се представят и да бъдат разгледани от компетентния съд в Амстердам, Нидерландия.
 • Програмата на Booking.com „Препоръчай приятел" се организира от Booking.com B.V., Herengracht 597, 1017 CE Амстердам, Нидерландия.

Booking.com Refer a Friend Program Terms (Pre October 2016)

Ако сте получили вашия линк за препоръка през октомври 2016 г. или след това, за вас се отнасят настоящите правила и условия за препоръки.

Under the Booking.com Refer a Friend Program, customers of Booking.com who made a booking (the “Advocate”) are invited to earn Referral Bonuses by inviting Referees (as described below) to make use of the Booking.com online reservation services. The following Booking.com Refer a Friend Program Terms apply to the Advocate and Referees (together referred to as the “Participants”) participating in the Booking.com Refer a Friend Program.

1. Eligibility

Participants, meaning Advocate and Referee, must be 18 years of age and older and be located in the United States of America or the United Kingdom. Persons from the states of New Mexico and Hawaii, as well as employees of The Priceline Group Inc. and its affiliates, are excluded from participation.

2. Referral Bonus

 • A Referral Bonus can be earned as follows:

  1. The Advocate shares the referral link as provided on the Booking.com website (the “Referral Link”);
  2. A person, receiving the link (the “Referee”), creates an Eligible Reservation through the Booking.com website by clicking on the Referral Link; and
  3. The stay of the Referee as part of the Eligible Reservation is confirmed by the booked accommodation to Booking.com.
 • Booking.com will, if it has determined in its sole discretion, that Advocate and Referee have complied with and fulfilled the Booking.com Refer a Friend Program Terms, credit the Advocate and the Referee with the bonus (the “Referral Bonus”) as described in the invitation to participate in the Booking.com Refer a Friend Program. The Participants will receive an email confirmation from Booking.com about their earned and credited Referral Bonus including instructions about how to obtain their Referral Bonus.

 • The Referral Bonus will be provided in form of a prepaid virtual debit card (the “Booking.com Debit Card”). The Booking.com Debit Card can be shipped to the address entered upon request of the Booking.com Debit Card. The Participants acknowledge, that the Booking.com Debit Card cannot be shipped without having provided a valid address and Booking.com will not be held liable for the loss or destruction of the Booking.com Debit Card during shipping or delayed receipt.The Booking.com Debit Card may contain an expiration date for the use of the prepaid credit.

 • Referral Bonus not redeemed within 6 months after first confirmation by Booking.com will automatically expire. The Referral Bonus cannot be transferred, exchanged for any cash or money or sold.

 • The total amount of Referral Bonus to be earned by the Referee is 15 USD or 15 GBP, during the term of this Booking.com Refer a Friend Program. The total amount of Referral Bonus to be earned by the Advocate is 150 USD or 150 GBP during the term of this Booking.com Refer a Friend Program.

 • Each Referee may only make use once of a Referral Link, also if the Referee received or had access to separate Referral Links from different Advocates.

 • The Participants will be responsible for any taxes or charges, that may be arise due to the earning and payout of the Referral Bonus.

 • A reservation is considered an Eligible Reservation when it has been made by clicking on the Referral Link, and with check out before the campaign end date (indicated on the website or email you received), as confirmed by the booked accommodation to Booking.com. Booking.com will only recognize one Eligible Reservation per Referee to count for a Referral Bonus.

3. Displaying Referral Links

The Advocate shall not publish the Referral Links where there is no reasonable basis for believing that recipients are genuine travelers and appreciate the invitation stated through the Referral Link and not in violation of applicable anti-spam laws. The Advocate shall indemnify and hold Booking.com, its directors, officers, employees, shareholders, agents and successors harmless, from and against any claims that may arise from any unlawful forwarding of the Referral Link.

4. Information about Referees

Booking.com will not provide information about the identity of Referees to the Advocates. The Advocate will obtain an automatically updated overview via email. The calculation of the Referral Bonus is an automatic procedure based on the use of the Referral Links and the creation of Eligible Reservations through the Booking.com online reservation services. Booking.com retains the right to, at its sole discretion, review the compliance with the Booking.com Refer a Friend Program terms.

5. Anti Bribery

By sharing the Referral Link, creating an Eligible Reservation and in order to be eligible for the Referral Bonus, each Participant agrees and accepts the following anti-bribery terms: You are not a government official. “Government officials” include any government employee; candidate for public office; and any employee of (wholly or partly) government-owned or government-controlled companies, public international organizations and political parties (including any official or representative thereof). Government officials are not eligible for the referral bonus. You shall immediately inform us if you are a government official. In respect of (or as an award for) the referral activities (including the solicitation of new users, accommodations and/or the promotion and marketing of Booking.com) and the Referral Bonus, you shall (i) not directly or indirectly (a) offer, promise or give to any third party (including any governmental official or political party('s official, representative or candidate)), or (b) seek, accept or get promised for itself of for another party, any gift, payment, reward, consideration or benefit of any kind which would or could be construed as bribery or an illegal or corrupt practice, and (ii) comply with all applicable laws governing anti-bribery and corrupt gifts and practices (including the U.S. Foreign Corrupt Practices Act and the UK Anti-Bribery Act).

6. Miscellaneous

 • Booking.com retains the right to investigate the participation in the Booking.com Refer a Friend Program for any fraudulent activities and take any measures to end them. These measures may comprise, that Booking.com cancels an Eligible Reservation. Referral Bonus earned through fraudulent activities or activities in violation of these Booking.com Refer a Friend Bonus terms will be null and void.

 • Booking.com may suspend, terminate or change the terms and requirements of the Booking.com Refer a Friend Program Terms at any time and for any reason. A Referral Bonus already earned in accordance with the Booking.com Refer a Friend Program Terms before such change, suspension or termination, will be honored.

 • The original English version of this Agreement may have been translated into other languages. The translated version of this Agreement is a courtesy and office translation only and the Participants cannot derive any rights from the translated version. In the event of a dispute about the contents or interpretation of these terms and conditions of this Agreement or in the event of a conflict, ambiguity, inconsistency or discrepancy between the English version and any other language version of this Agreement, the English language version shall apply and prevail and be conclusive and binding. The English version shall be used in legal proceedings.

 • If any provision of these terms is or becomes invalid, unenforceable or non-binding, you shall remain bound by all other provisions hereof. In such event, such invalid provision shall nonetheless be enforced to the fullest extent permitted by applicable law, and each participant will at least agree to accept a similar effect as the invalid, unenforceable or non-binding provision, given the contents and purpose of these terms and conditions.

 • To the extent permitted by law, these Booking.com Refer a Friend Program Terms shall be exclusively governed by and construed in accordance with the laws of the Netherlands. Any disputes arising out or in connection with these terms shall exclusively be submitted to and dealt with by the competent court in Amsterdam, the Netherlands.

 • The Booking.com Refer a Friend Program is organized by Booking.com B.V., Herengracht 597, 1017 CE Amsterdam, The Netherlands.