Директно към съдържанието

Правила на програмата на Booking.com „Препоръчай приятел"

Нашата програма за препоръки ще бъде закрита на 15 окт. 2019 г.

Какво означава това?

 • Всички награди за препоръки, свързани с резервации, направени преди 15 окт. 2019 г., ще бъдат издадени, както обикновено. Всички правила и условия все още са приложими.
 • Ако вашият приятел е направил резервация чрез вашия линк преди 15 окт. 2019 г., и двамата ще получите награда. Всички правила и условия все още са приложими.
 • Ако вашият приятел е направил резервация чрез вашия линк на или след 15 окт. 2019 г., 00:00, резервацията му ще бъде валидна, но нито вие, нито той ще получите награда.

Правила и условия

Според програмата на Booking.com „Препоръчай приятел", клиенти на Booking.com, които са направили резервация („Промотор") са поканени да печелят Бонуси за препоръка, канейки „Поканените" (както е описано по-долу), да се възползват от услугите за онлайн резервации на Booking.com. Следните Правила за програмата на Booking.com „Препоръчай приятел" се отнасят за Промотора и Поканените (наричани съвместно "Участниците"), участващи впрограмата на Booking.com „Препоръчай приятел"

Booking.com има правото да спира, прекратява или променя условията и изискванията на програмата на Booking.com „Препоръчай приятел" по всяко време и по всякаква причина. Възнагражденията, спечелени според правилата и условията на програмата на Booking.com „Препоръчай приятел" преди такава промяна, временно или окончателно спиране на програмата, ще бъдат уважени.

Информация за Поканения:

С участието си в програмата на Booking.com „Препоръчай приятел", Поканеният се съгласява, че Booking.com може по свое усмотрение да споделя името на Поканения и статуса на Резервацията, която отговаря на критериите на програмата, в профилните настройки на Промотора, с цел да информира Промотора за статуса на спечеления Бонус за препоръка. Booking.com няма да споделя името на мястото за настаняване или конкретните дати на настаняване/ напускане. Ако не желаете Промоторът да получава информация за вас, моля, не финализирайте резервацията, след като сте кликнали на Линка за препоръка. Вашето участие в програмата на Booking.com „Препоръчай приятел" ще бъде прекратено.

1. Условия за участие

Участниците – Поддръжници и Поканени, трябва да са на възраст над 18 години. Лица от щатите Ню Мексико, Калифорния, Канзас, Кънектикът, Тенеси и Хаваи, както и служители на Booking Holdings Inc. и нейните партньори, както и участници (включително техни представители и служители) в Програмата за дистрибуционни партньори на Booking.com не могат да вземат участие. Участниците трябва да бъдат физически лица.

2. Бонус за препоръка

 • Условията за спечелване на бонус за препоръка са следните:
  • Промоторите споделят линка за препоръка, както е посочено в уебсайта Booking.com (Линк за препоръка). Промоторите не могат да използват линка за препоръка в платени промоции, включително онлайн реклами.
  • Човек, който получава връзката („Поканеният"), прави Допустима резервация чрез сайта Booking.com, като кликва върху Линк за препоръка; и
  • Престоят на Поканения, като част от Допустима резервация се потвърждава на Booking.com от резервираното място за настаняване; и
  • Поддръжникът и Поканеният са създали, в рамките на не много дълъг период от време след престоя, потребителски профил и са запазили валидна кредитна карта в настройките на профила при нужда на изплащане на Награда за препоръка към потребителската кредитната карта.
  • Промотори и Поканени трябва винаги да бъдат различни лица.
 • Дадена резервация се счита за „Отговаряща на условията резервация", когато е била направена от Поканения чрез кликване върху Връзката за препоръка, и общата цена на резервацията, направена през Booking.com (с изключение на допълнителни разходи, направени по време на престоя директно в мястото за настаняване) е по-голяма от минималната цена, обявена от Поканения. Резервации от Booking.basic не се считат за отговарящи на условията. Booking.com ще признае само по една Отговаряща на условията резервация на Поканен, която да се включва към Бонуса за препоръка.
 • Поддръжникът може да получи бонуса за препоръка общо 10 пъти. Всеки Поканен може да използва Връзка с препоръка веднъж, за да направи Резервация, която отговаря на критериите на програмата, без значение дали е получил или е имал достъп до Връзки с препоръки от други Поддръжници. Всяка кредитна карта или Портфейл може да получи максимум 11 Бонуса за препоръки (1 в ролята на Поканен и 10 в ролята на Поддръжник).
 • Програмата на Booking.com „Препоръчай приятел" може да бъде използвана само за лични, нетърговски цели.
 • Ако Booking.com установи по свое усмотрение, че Поддръжник и Поканен спазват и изпълняват Правилата на Програмата за препоръка на приятел на Booking.com, ще потвърди, че Поддръжникът и Поканеният получават бонус („Бонус за препоръка“), както е описано в поканата за участие в Програмата за препоръка на приятел на Booking.com. Участниците автоматично ще получават Бонуса за препоръка под формата на кредит в кредитната си карта, запазена в настройките на профила за целите на Програмата за препоръка на приятел. Booking.com може да изпрати имейл на Поддръжника или на Поканения, за да напомни, че създаването на потребителски профил и въвеждането на информация от валидна кредитна карта са необходими за получаването на Бонус за препоръка. Участниците, които ще получават Бонус за препоръка под формата на кредит към Портфейла си в Booking.com, също ще получават автоматично своя Бонус за препоръка.
 • Бонус за препоръка, който не е използван в рамките на 14 месеца, след като е бил „в процес на обработка“ от Booking.com, ще изтече автоматично. Бонусът за препоръка не може да бъде прехвърлян, разменян срещу пари в брой или продаван.
 • Максималният брой, който Промоторът може да спечели Бонуса за препоръка е 10.
 • Всеки Поканен може да се възползва само веднъж от Линк за препоръка, дори и в случай, че Поканеният е получил или е имал достъп до отделни Линкове за препоръка от различни Промотори.
 • Участниците ще бъдат отговорни за всякакви данъци или такси, които могат да се възникнат в резултат на получаването и изплащането на Бонуса за препоръка.
 • Изчисляването на Бонуса за препоръка за препращане е автоматична процедура, основана на на използването на Линковете за препоръка и създаването на Допустими резервации чрез услугите за онлайн резервации на Booking.com. Booking.com си запазва правото по свое собствено усмотрение да преглежда съответствието с Правила на програмата на Booking.com „Препоръчай приятел".

3. Показване на Линковете за препоръка

Промоторът няма да публикува Линка за препоръка в случаите, в които няма основателни причини да вярва, че получателите са реални пътуващи и оценяват поканата, съдържаща се в Линка за покана и че поканата не е в разрез с приложимите закони срещу спам. Промоторът ще обезщети и предпази Booking.com и нейните директори, ръководители, служители, акционери, представители и приемници от и срещу всякакви жалби, които могат да възникнат в резултат на незаконно препращане и споделяне на Линка за препоръка.

4. Антикорупционни правила

Като споделя Линка за препоръка, прави Допустима резервация и за да отговаря на изискванията, за да получи Бонус за препоръка, всеки Участник се съгласява с и приема следните антикорупционни правила: Вие не сте правителствен служител. Терминът „Правителствен служител" включва всички правителствени чиновници, кандидати за публична длъжност; и всички служители на компании, които са (изцяло или частично) собственост и се управляват от правителството, публични международни организации и политически партии (включително всички техни официални представители). Правителствените служители нямат право да получават Бонус за препоръка. Длъжни сте да ни информирате незабавно, ако сте правителствен служител. По отношение на (или като награда за) поощрителните дейности (включително привличането на нови потребители, места за настаняване и/ли промоцията и маркетинга на Booking.com) и Бонуса за препоръка вие (i) няма директно или косвено да (а) предлагате, обещавате или давате на трети страни (включително правителствени служители и (представители и кандидати за) политически партии) или (b) в замяна за него да търсите, приемате или приемате обещания от друга страна за всякакви подаръци, плащания, възнаграждения, облаги или ползи от всякакъв характер, които биха могли да бъдат счетени за корупция, подкуп или незаконна дейност и (ii) ще спазвате всички приложими закони срещу корупцията и корупционните практики (включително Закона на САЩ за чуждестранните корупционни практики и Антикорупционния закон на Великобритания).

5. Разни

 • Booking.com си запазва правото да разследва участието в Програмата на Booking.com „Препоръчай приятел" за всякакви дейности с цел измама и да предприема всички мерки, за да ги прекрати. Тези мерки могат да включват, анулирането по преценка на Booking.com на Допустима резервация. Бонус за препоръка, спечелен чрез измамни дейности или дейности в нарушение на настоящата Програма на Booking.com „Препоръчай приятел" Booking.com Обърнете се за думите приятел програмата ще са бъде нулев и е възможно плащане обратно да бъде поискано от Booking.com.
 • Booking.com има правото да спира, прекратява или променя условията и изискванията на програмата на Booking.com „Препоръчай приятел" по всяко време и по всякакъв повод.
 • Оригиналната английска версия на това Споразумение е преведена на други езици. Преводната версия е израз на добра воля и представлява единствено офисен превод, който няма правна стойност. В случай на спор по отношение на съдържанието или тълкуването на това Споразумение, или несъответствия и различия между английската версия и преведената версията на това Споразумение на всеки друг език, следва да бъде прилагана английската версия, която има надмощие и е решаваща. Английската версия би следвало да бъде използвана при евентуални правни процедури.
 • В случай че някое от тези условия стане невалидно, неприложимо или незадължаващо, всички останали условия ще останат в сила. В случай че това се случи, невалидното условие ще остане приложимо спрямо позволеното от закона и всеки участник трябва да се съгласи да приеме последствия, подобни на тези от невалидното, неприложимо и незадължаващо условие, спрямо съдържанието и целта на тези правила и условия.
 • До степента, позволена от закона, тези правила и условия на програмата на Booking.com „Препоръчай приятел", се уреждат изключително от и тълкуват в съответствие със законите на Нидерландия. Всякакви спорове, произтичащи от или във връзка с тези условия трябва изключително да се представят и да бъдат разгледани от компетентния съд в Амстердам, Нидерландия.
 • Програмата на Booking.com „Препоръчай приятел" се организира от Booking.com B.V., Herengracht 597, 1017 CE Амстердам, Нидерландия.