Ves al contingut principal

Condicions del programa Recomana'ns a un amic de Booking.com

Si has rebut el teu enllaç de recomanació abans o durant el setembre del 2016, s'apliquen les condicions anteriors del programa de recomanació.

A través del programa Recomana’ns a un amic, als clients de Booking.com que han fet una reserva (els “Promotors”) se’ls convida a guanyar un Bonus de recomanació si inviten els Receptors (tal com es descriu més avall) a fer servir els serveis de reserves online de Booking.com. Aquestes condicions del programa Recomana’ns a un amic s’apliquen tant als Promotors com als Receptors (els quals s’anomenaran, de forma conjunta, “Participants”) que participen al programa Recomana’ns a un amic de Booking.com.

Pot ser que Booking.com suspengui, finalitzi o modifiqui les condicions i els requeriments del programa Recomana'ns a un amic de Booking.com en qualsevol moment i per qualsevol motiu. Qualsevol Bonus de recomanació que ja s'hagi guanyat d'acord amb les condicions del programa Recomana'ns a un amic de Booking.com abans que s'hagi fet qualsevol canvi, suspensió o finalització, s'aplicarà d’acord amb les condicions que s’aplicaven en aquell moment.

Informació sobre els Receptors:

Si el Receptor participa al programa Recomana’ns a un amic de Booking.com, accepta que Booking.com comparteixi, segons el seu criteri, el nom del Receptor i l’estat de la Reserva que compleixi els requisits a la configuració del compte del Promotor per informar el Promotor sobre l’estat del Bonus de recomanació que hagi guanyat. Booking.com no compartirà el nom de l’allotjament ni les dates d’entrada i sortida. Si no vols que el Promotor rebi la informació sobre tu, no acabis la reserva després d’haver clicat a l’Enllaç de recomanació. Llavors, la teva participació al programa Recomana’ns a un amic de Booking.com s'acabarà.

1. Requisits

Els Participants (és a dir, el Promotor i el Receptor) han de tenir 18 anys com a mínim. Les persones dels estats de Nou Mèxic, Califòrnia, Kansas, Connecticut, Tennessee i Hawaii, els treballadors de l'empresa Booking Holdings Inc. i dels seus afiliats, així com els Participants (això inclou els seus representants i membres del personal) del Programa d’afiliats de Booking.com queden exclosos de participar al programa. Els Participants han de ser persones físiques.

2. Bonus de recomanació

 • El Bonus de recomanació es pot guanyar de la manera següent:
  • El Promotor comparteix l'enllaç de recomanació tal com apareix al web de Booking.com ("Enllaç de recomanació"). El Promotor no pot fer servir l’enllaç de recomanació de promocions de pagament, com ara la publicitat online, ni amb aquesta finalitat;
  • La persona que rep l'enllaç (el Receptor) fa una Reserva que compleixi els requisits a través del web de Booking.com fent clic a l'Enllaç de recomanació; i
  • L'allotjament confirma l'estada del Receptor, com a part de la Reserva que compleix els requisits, a Booking.com; i
  • Tant el Promotor com el Receptor han creat, dins d'un temps raonable després de l'estada, un compte d'usuari i, en cas que la Recompensa s'hagi de pagar a la targeta de l'usuari, han desat una targeta vàlida a la configuració del compte.
  • El Promotor i el Receptor han de ser sempre persones diferents.
 • Una reserva es considera una Reserva que compleix els requisits quan el Receptor l'ha fet clicant a l'Enllaç de recomanació i el cost total de la reserva feta a través de Booking.com és major que la despesa mínima que s'ha comunicat al Receptor. Queda exclòs qualsevol cost addicional que sorgeixi durant l'estada. Les reserves Booking.basic no es tindran en compte. Booking.com només reconeixerà una Reserva que compleix els requisits per Receptor perquè el Bonus de recomanació sigui vàlid.
 • El Promotor només podrà guanyar el Bonus de recomanació del Promotor 10 vegades en total. Cada Receptor només pot fer servir l'Enllaç de recomanació un cop per fer una Reserva que compleixi els requisits, independentment que el Receptor hagi rebut o hagi tingut accés a més d'un Enllaç de recomanació de diversos Promotors. Només es podran guanyar un màxim d'11 Bonus de recomanació per targeta o Moneder (un com a Receptor i 10 com a Promotor).
 • El programa Recomana’ns a un amic de Booking.com només es pot fer servir per raons personals i no comercials.
 • Si Booking.com determina, sota el seu criteri, que el Promotor i el Receptor han complert les condicions del programa Recomana'ns a un amic de Booking.com, Booking.com donarà al Promotor i al Receptor el bonus (el "Bonus de recomanació") que es descrigui a la invitació per participar al programa Recomana'ns a un amic de Booking.com. Els Participants rebran automàticament el Bonus de recomanació com a crèdit a la targeta que hagin desat a la configuració del compte d'usuari en el marc del programa Recomana'ns a un amic. Pot ser que Booking.com enviï un e-mail al Promotor o al Receptor si és necessari per recordar-los que cal crear el compte d'usuari i desar una targeta vàlida per obtenir el Bonus de recomanació. Els Participants que hagin de rebre el Bonus de recomanació com a crèdit al "Moneder" de Booking.com també el rebran automàticament.
 • Un Bonus de recomanació caducarà automàticament si no es fa servir en els 6 mesos posteriors a la confirmació per part de Booking.com. El Bonus de recomanació no es pot transferir, intercanviar per diners en efectiu ni vendre. Atenció: això és vàlid per als Bonus de recomanació que s'hagin confirmat a partir del 10 d'abril de 2018. Tots els Bonus de recomanació que s'hagin confirmat abans d'aquesta data caducaran de forma automàtica al cap de 12 mesos.
 • El Promotor només podrà guanyar el Bonus de recomanació del Promotor 10 vegades en total.
 • Cada Receptor només podrà fer servir l'Enllaç de recomanació un cop, també en cas que el Receptor hagi rebut o tingui accés a diversos Enllaços de recomanació de diversos Promotors.
 • Els Participants seran els responsables de qualsevol càrrec o impost que sorgeixi a causa d'haver guanyat i haver rebut el Bonus de recomanació.
 • El càlcul del Bonus de recomanació és un procés automàtic que es basa en l'ús dels Enllaços de recomanació i haver fet Reserves que compleixen els requisits a través dels serveis de reserves online de Booking.com. Booking.com, segons el seu criteri, es reserva el dret de revisar el compliment de les condicions del programa Recomana'ns a un amic de Booking.com.

3. Publicació dels Enllaços de recomanació

El Promotor no pot compartir ni publicar els Enllaços de recomanació si no hi ha motius raonables per creure que les persones que els reben són viatgers reals que apreciaran la invitació que se'ls fa a través de l'Enllaç de recomanació i que no s'incompleixen les lleis antispam aplicables. El Promotor indemnitzarà i no farà responsable Booking.com, els seus directius, empleats, accionistes, agents i successors davant de qualsevol reclamació que pugui sorgir en cas que s'hagi compartit o reenviat un Enllaç de recomanació de forma il·lícita.

4. Antisuborn

Per poder rebre el Bonus de recomanació, quan el Participant comparteixi l’Enllaç de recomanació i faci una Reserva que compleixi els requisits, cal que accepti les condicions antisuborn següents: No ets un funcionari del govern. Per “funcionari del govern” s’entén qualsevol persona que treballa per al govern, candidat per a un lloc públic i qualsevol treballador (a temps parcial o complet) que pertany al govern o està controlat per empreses del govern, organitzacions públiques internacionals o partits polítics (això inclou qualsevol treballador o representant). Els funcionaris del govern no poden rebre el Bonus de recomanació. Si ets un funcionari del govern, ens ho has de comunicar immediatament. Pel que fa a (o com a recompensa per a) les activitats recomanades (això inclou la petició de nous usuaris, allotjaments i/o la promoció i màrqueting de Booking.com) i el Bonus de recomanació, (i) no pots ni directa ni indirectament (a) oferir, prometre o cedir a qualsevol tercer (això inclou qualsevol funcionari del govern o funcionari, representant o candidat d’un partit polític), ni (b) buscar, acceptar o comprometre’t a tu o a una altra part, cap regal, pagament, recompensa, retribució o benefici de qualsevol tipus que constitueixi o pugui ser considerat com un suborn o una pràctica il·legal o corrupta, i (ii) has de complir amb la legislació aplicable en matèria de suborn i pràctiques corruptes amb regals (això inclou la llei estatunidenca anticorrupció, Foreign Corrupt Practices Act, i la llei antisuborn del Regne Unit, Anti-Bribery Act).

5. Miscel·lània

 • Booking.com es reserva el dret d’investigar la participació al programa Recomana’ns a un amic de Booking.com per determinar si hi ha hagut activitats fraudulentes i prendre les mesures necessàries per finalitzar-les. Una d’aquestes mesures pot ser que Booking.com, sota el seu criteri, cancel·li una Reserva que compleixi els requisits. Els Bonus de recomanació que s’hagin guanyat a través d’activitats fraudulentes o activitats que no compleixen aquestes condicions del programa Recomana’ns a un amic de Booking.com seran declarats nuls i pot ser que Booking.com en reclami els diners.
 • Booking.com pot suspendre, acabar o modificar les condicions i els requisits del programa Recomana'ns a un amic de Booking.com en qualsevol moment i per qualsevol motiu.
 • La versió original en anglès d’aquest Acord pot ser traduïda a altres llengües. La versió traduïda d’aquest Acord és una traducció de cortesia i no és oficial, de manera que els Participants no en poden reclamar cap dret. En cas de disputa sobre el contingut o la interpretació de les condicions d’aquest Acord o en cas de conflicte, ambigüitat, contradicció o discrepància entre la versió anglesa i alguna de les versions traduïdes d’aquest Acord, la versió en anglès és concloent i la que ha de prevaldre i s’ha de fer servir en procediments legals.
 • Si qualsevol disposició d’aquestes condicions és o esdevé invàlida o no vinculant, seguiràs estant vinculat a totes les altres disposicions. En aquest cas, aquestes disposicions invàlides han de ser aplicades fins al màxim permès per la llei i, en la mesura que sigui possible, el Participant acceptarà un efecte similar al de les invàlides o no vinculants, conforme amb els continguts i l’objecte d’aquestes condicions.
 • En la mesura que estigui permès per llei, les condicions del programa Recomana'ns a un amic de Booking.com es regeixen per la legislació holandesa i qualsevol controvèrsia que sorgeixi a partir d’aquestes condicions es presentarà únicament davant dels tribunals competents d’Amsterdam, als Països Baixos.
 • El programa Recomana'ns a un amic de Booking.com està organitzat per Booking.com B.V., amb seu a Herengracht 597, 1017 CE Amsterdam, Països Baixos.

Booking.com Refer a Friend Program Terms (Pre October 2016)

Si has rebut el teu enllaç de recomanació durant o després de l'octubre del 2016, s'apliquen les condicions actuals del programa de recomanació.

Under the Booking.com Refer a Friend Program, customers of Booking.com who made a booking (the “Advocate”) are invited to earn Referral Bonuses by inviting Referees (as described below) to make use of the Booking.com online reservation services. The following Booking.com Refer a Friend Program Terms apply to the Advocate and Referees (together referred to as the “Participants”) participating in the Booking.com Refer a Friend Program.

1. Eligibility

Participants, meaning Advocate and Referee, must be 18 years of age and older and be located in the United States of America or the United Kingdom. Persons from the states of New Mexico and Hawaii, as well as employees of The Priceline Group Inc. and its affiliates, are excluded from participation.

2. Referral Bonus

 • A Referral Bonus can be earned as follows:

  1. The Advocate shares the referral link as provided on the Booking.com website (the “Referral Link”);
  2. A person, receiving the link (the “Referee”), creates an Eligible Reservation through the Booking.com website by clicking on the Referral Link; and
  3. The stay of the Referee as part of the Eligible Reservation is confirmed by the booked accommodation to Booking.com.
 • Booking.com will, if it has determined in its sole discretion, that Advocate and Referee have complied with and fulfilled the Booking.com Refer a Friend Program Terms, credit the Advocate and the Referee with the bonus (the “Referral Bonus”) as described in the invitation to participate in the Booking.com Refer a Friend Program. The Participants will receive an email confirmation from Booking.com about their earned and credited Referral Bonus including instructions about how to obtain their Referral Bonus.

 • The Referral Bonus will be provided in form of a prepaid virtual debit card (the “Booking.com Debit Card”). The Booking.com Debit Card can be shipped to the address entered upon request of the Booking.com Debit Card. The Participants acknowledge, that the Booking.com Debit Card cannot be shipped without having provided a valid address and Booking.com will not be held liable for the loss or destruction of the Booking.com Debit Card during shipping or delayed receipt.The Booking.com Debit Card may contain an expiration date for the use of the prepaid credit.

 • Referral Bonus not redeemed within 6 months after first confirmation by Booking.com will automatically expire. The Referral Bonus cannot be transferred, exchanged for any cash or money or sold.

 • The total amount of Referral Bonus to be earned by the Referee is 15 USD or 15 GBP, during the term of this Booking.com Refer a Friend Program. The total amount of Referral Bonus to be earned by the Advocate is 150 USD or 150 GBP during the term of this Booking.com Refer a Friend Program.

 • Each Referee may only make use once of a Referral Link, also if the Referee received or had access to separate Referral Links from different Advocates.

 • The Participants will be responsible for any taxes or charges, that may be arise due to the earning and payout of the Referral Bonus.

 • A reservation is considered an Eligible Reservation when it has been made by clicking on the Referral Link, and with check out before the campaign end date (indicated on the website or email you received), as confirmed by the booked accommodation to Booking.com. Booking.com will only recognize one Eligible Reservation per Referee to count for a Referral Bonus.

3. Displaying Referral Links

The Advocate shall not publish the Referral Links where there is no reasonable basis for believing that recipients are genuine travelers and appreciate the invitation stated through the Referral Link and not in violation of applicable anti-spam laws. The Advocate shall indemnify and hold Booking.com, its directors, officers, employees, shareholders, agents and successors harmless, from and against any claims that may arise from any unlawful forwarding of the Referral Link.

4. Information about Referees

Booking.com will not provide information about the identity of Referees to the Advocates. The Advocate will obtain an automatically updated overview via email. The calculation of the Referral Bonus is an automatic procedure based on the use of the Referral Links and the creation of Eligible Reservations through the Booking.com online reservation services. Booking.com retains the right to, at its sole discretion, review the compliance with the Booking.com Refer a Friend Program terms.

5. Anti Bribery

By sharing the Referral Link, creating an Eligible Reservation and in order to be eligible for the Referral Bonus, each Participant agrees and accepts the following anti-bribery terms: You are not a government official. “Government officials” include any government employee; candidate for public office; and any employee of (wholly or partly) government-owned or government-controlled companies, public international organizations and political parties (including any official or representative thereof). Government officials are not eligible for the referral bonus. You shall immediately inform us if you are a government official. In respect of (or as an award for) the referral activities (including the solicitation of new users, accommodations and/or the promotion and marketing of Booking.com) and the Referral Bonus, you shall (i) not directly or indirectly (a) offer, promise or give to any third party (including any governmental official or political party('s official, representative or candidate)), or (b) seek, accept or get promised for itself of for another party, any gift, payment, reward, consideration or benefit of any kind which would or could be construed as bribery or an illegal or corrupt practice, and (ii) comply with all applicable laws governing anti-bribery and corrupt gifts and practices (including the U.S. Foreign Corrupt Practices Act and the UK Anti-Bribery Act).

6. Miscellaneous

 • Booking.com retains the right to investigate the participation in the Booking.com Refer a Friend Program for any fraudulent activities and take any measures to end them. These measures may comprise, that Booking.com cancels an Eligible Reservation. Referral Bonus earned through fraudulent activities or activities in violation of these Booking.com Refer a Friend Bonus terms will be null and void.

 • Booking.com may suspend, terminate or change the terms and requirements of the Booking.com Refer a Friend Program Terms at any time and for any reason. A Referral Bonus already earned in accordance with the Booking.com Refer a Friend Program Terms before such change, suspension or termination, will be honored.

 • The original English version of this Agreement may have been translated into other languages. The translated version of this Agreement is a courtesy and office translation only and the Participants cannot derive any rights from the translated version. In the event of a dispute about the contents or interpretation of these terms and conditions of this Agreement or in the event of a conflict, ambiguity, inconsistency or discrepancy between the English version and any other language version of this Agreement, the English language version shall apply and prevail and be conclusive and binding. The English version shall be used in legal proceedings.

 • If any provision of these terms is or becomes invalid, unenforceable or non-binding, you shall remain bound by all other provisions hereof. In such event, such invalid provision shall nonetheless be enforced to the fullest extent permitted by applicable law, and each participant will at least agree to accept a similar effect as the invalid, unenforceable or non-binding provision, given the contents and purpose of these terms and conditions.

 • To the extent permitted by law, these Booking.com Refer a Friend Program Terms shall be exclusively governed by and construed in accordance with the laws of the Netherlands. Any disputes arising out or in connection with these terms shall exclusively be submitted to and dealt with by the competent court in Amsterdam, the Netherlands.

 • The Booking.com Refer a Friend Program is organized by Booking.com B.V., Herengracht 597, 1017 CE Amsterdam, The Netherlands.