Se primært indhold

Vilkår for Booking.coms anbefalingskampagne

Hvis du har modtaget dit anbefalingslink før eller i september 2016, gælder de tidligere vilkår og betingelser for anbefalingsprogrammet.

I forbindelse med Booking.coms anbefalingskampagne kan kunder som booker et ophold på Booking.com, (herefter "anbefalingsafsenderen") optjene anbefalingsbonus ved at invitere "anbefalingsmodtagere" (som beskrevet nedenfor) til at booke ophold på Booking.com. De følgende vilkår for Booking.coms anbefalingskampagne gælder for de anbefalingsafsendere og anbefalingsmodtagere (herefter samlet omtalt som "deltagere") som deltager i Booking.coms anbefalingskampagne.

Booking.com har ret til at suspendere, ophæve eller ændre vilkårene og kravene for Booking.coms anbefalingskampagne når som helst og af en hvilken som helst årsag. Anbefalingsbonus der er optjent i overensstemmelse med vilkårene for Booking.coms anbefalingskampagne før en sådan ændring, suspendering eller ophævelse, vil blive honoreret.

Oplysninger om anbefalingsmodtageren:

Ved at deltage i Booking.coms anbefalingskampagne accepterer anbefalingsmodtageren at Booking.com efter eget skøn må dele anbefalingsmodtagerens fornavn og status for den kvalificerede booking på anbefalingsafsenderens konto for at informere anbefalingsafsenderen om status for den optjente anbefalingsbonus. Booking.com deler ikke navnet på overnatningsstedet eller de specifikke ind- og udtjekningsdatoer med anbefalingsafsenderen. Hvis du ikke ønsker at anbefalingsafsenderen skal have adgang til disse oplysninger om dig, skal du ikke gennemføre bookingen efter du har klikket på anbefalingslinket. Din deltagelse i Booking.coms anbefalingskampagne vil dermed blive afbrudt.

1. Kvalifikationskrav

Deltagerne (anbefalingsafsenderen og anbefalingsmodtageren) skal være fyldt 18 år. Personer bosat i New Mexico, Californien, Kansas, Connecticut, Tennessee og Hawaii, ansatte i Booking Holdings Inc. eller dets associerede selskaber og personer der er med i Booking.coms program for affiliatepartnere, kan ikke deltage i anbefalingskampagnen. Deltagerne skal være fysiske personer.

2. Anbefalingsbonus

 • Det er muligt at optjene anbefalingsbonus på følgende måde:
  • Anbefalingsafsenderen deler det anbefalingslink som er oplyst på websitet Booking.com (herefter "anbefalingslinket"). Anbefalingsafsenderen må ikke bruge anbefalingslinket til betalt markedsføring, herunder reklamer online;
  • En person der modtager linket (anbefalingsmodtageren), foretager en kvalificeret booking på Booking.com ved at klikke på anbefalingslinket.
  • Overnatningsstedet bekræfter overfor Booking.com at anbefalingsmodtageren har gennemført opholdet tilknyttet den kvalificerede booking.
  • Anbefalingsafsenderen og anbefalingsmodtageren skal, indenfor rimelig tid efter opholdet, oprette en brugerkonto. Anbefalingsmodtageren skal have gemt et gyldigt kreditkort i sine kontoindstillinger hvis belønningen skal udbetales til et kreditkort.
  • Anbefalingsafsenderen og anbefalingsmodtageren skal til enhver tid være forskellige personer.
 • En booking anses som en "kvalificeret booking" hvis den er gennemført af anbefalingsmodtageren ved at klikke på anbefalingslinket, og den samlede pris for bookingen som er foretaget via Booking.com (eksklusive alle udgifter der er påløbet under opholdet og betalt direkte til overnatningsstedet), er højere end det minimumsbeløb som anbefalingsmodtageren har fået oplyst. Bookinger med booking.basic er ikke kvalificerede. Booking.com accepterer kun én kvalificeret booking per anbefalingsmodtager til optjening af anbefalingsbonus.
 • Anbefalingsafsenderen må kun optjene anbefalingsbonus 10 gange i alt. Hver anbefalingsmodtager må kun anvende et anbefalingslink én gang til at udføre en gyldig booking uanset om anbefalingsmodtageren modtog eller havde adgang til to separate anbefalingslinks fra forskellige anbefalingsafsendere. Højst 11 anbefalingsbonusser kan optjenes per kreditkort eller per Wallet (1 som anbefalingsmodtager, 10 som anbefalingsafsender).
 • Booking.coms anbefalingskampagne kan kun anvendes i privat og ikke kommercielt øjemed.
 • Booking.com vil, hvis de efter eget skøn har fastslået at anbefalingsafsenderen og anbefalingsmodtageren har overholdt vilkårene for Booking.coms anbefalingskampagne, bekræfte at anbefalingsafsenderen og anbefalingsmodtageren har optjent bonussen ("anbefalingsbonussen") som beskrevet i invitationen til at deltage i Booking.coms anbefalingskampagne. Deltagere der skal modtage en anbefalingsbonus på et kort til belønninger gemt i kontoindstillingerne, modtager automatisk deres bonus. Hvis det er nødvendigt, sender Booking.com en e-mail til anbefalingsafsenderen og/eller anbefalingsmodtageren for at minde dem om at det er nødvendigt at oprette en brugerkonto og gemme gyldige kreditkortoplysninger for at modtage anbefalingsbonussen. Deltagere der skal modtage en anbefalingsbonus som kredit i deres Booking.com Wallet, modtager også deres bonus automatisk.
 • Hvis en anbefalingsbonus ikke er indløst 6 måneder efter den er bekræftet af Booking.com, udløber den. Anbefalingsbonussen må ikke videregives, ombyttes til kontanter eller sælges. Bemærk at dette gælder for alle anbefalingsbonusser der er blevet bekræftet efter d. 10. april 2018. Alle anbefalingsbonusser der er blevet bekræftet før denne dato, udløber automatisk efter 12 måneder.
 • Anbefalingsafsenderen må kun optjene anbefalingsbonus som afsender 10 gange i alt.
 • Hver anbefalingsmodtager må kun anvende et anbefalingslink én gang, også selvom anbefalingsmodtageren har modtaget eller fået adgang til forskellige anbefalingslinks fra forskellige anbefalingsafsendere.
 • Deltagerne er ansvarlige for alle skatter eller afgifter der måtte være forbundet med optjening og udbetaling af anbefalingsbonussen.
 • Beregningen af anbefalingsbonussen sker automatisk baseret på anvendelsen af anbefalingslinkene og gennemførelsen af kvalificerede bookinger via Booking.com. Booking.com forbeholder sig retten til, efter eget skøn, at undersøge om vilkårene for Booking.coms anbefalingskampagne er overholdt.

3. Deling af anbefalinglinks

Anbefalingsafsenderen må ikke dele eller offentliggøre anbefalingslinkene hvis der ikke er et rimeligt grundlag for at tro at modtagerne vil sætte pris på at modtage en invitation i form af anbefalingslink eller hvis gældende lovgivning om spam overtrædes. Anbefalingsafsenderen skal holde Booking.com og dennes ledelse, medarbejdere, aktionærer, agenter og efterfølgere skadesløse fra og imod ethvert krav der måtte opstå som følge af enhver ulovlig videresendelse eller deling af anbefalingslinket.

4. Antikorruption

Ved at dele anbefalingslinket, foretage en kvalificeret booking og for at kunne modtage anbefalingsbonussen, accepterer hver deltager følgende antikorruptionsvilkår: Du må ikke være statsembedsmand. Med "statsembedsmand" menes enhver medarbejder i regeringen, kandidater der er opstillet til valg til offentligt embede og enhver ansat i en (helt eller delvist) statsejet eller -ledet virksomhed, offentlige internationale organisationer og politiske partier (herunder alle embedsmænd eller repræsentanter herfor). Statsembedsmænd kan ikke optjene anbefalingsbonus. Du skal øjeblikkeligt informere os hvis du er eller bliver statsembedsmand. I forbindelse med anbefalinger (herunder indirekte eller direkte kontakt med nye brugere og/eller overnatningssteder og/eller markedsføring af Booking.com) og anbefalingsbonussen (i) har du ikke tilladelse til hverken direkte eller indirekte at (a) tilbyde, love eller give nogen af følgende til en tredjepart (herunder enhver statsembedsmand eller ansat, repræsentant eller kandidat for et politisk parti), eller (b) forsøge at få, tage imod eller få nogen til at love følgende til dig selv eller en anden: en gave, en betaling, en belønning, et vederlag eller en fordel af en hvilken som helst type som kan tolkes som en bestikkelse eller en del af en ulovlig eller korrupt handling, og (ii) du forpligter dig til at handle i overensstemmelse med alle gældende lovbestemmelser tilknyttet antikorruption (herunder den amerikanske Foreign Corrupt Practices Act of 1977 og den britiske Bribery Act 2010).

5. Diverse

 • Booking.com forbeholder sig retten til at undersøge deltagelsen i Booking.coms anbefalingskampagne for eventuel svigagtige aktiviteter og træffe foranstaltninger til at stoppe sådanne aktiviteter. Dette kan indebære at Booking.com afbestiller en kvalificeret booking. Anbefalingsbonus der er optjent gennem svigagtige aktiviteter eller aktiviteter der strider mod disse vilkår for Booking.coms anbefalingskampagne, vil være ugyldig, og Booking.com kan kræve den tilbagebetalt.
 • Booking.com har ret til at suspendere, ophæve eller ændre vilkårene og kravene for Booking.coms anbefalingskampagne når som helst og af en hvilken som helst årsag.
 • Den oprindelige engelske version af denne aftale er blevet oversat til andre sprog. Oversatte versioner af denne aftale er ment som en hjælp og vejledning, og deltagerne kan således ikke udlede nogen rettigheder af oversatte versioner. I tilfælde af en uoverensstemmelse om indholdet eller fortolkningen af disse vilkår og betingelser eller i tilfælde af konflikt, flertydighed, selvmodsigelse eller uoverensstemmelse mellem den engelske version og en oversat version af denne aftale er den engelske version gældende og er afgørende og bindende. Den engelske version skal bruges i retssager.
 • Hvis et eller flere af disse vilkår viser sig at være ugyldige, uigennemførlige eller uforpligtende, er deltageren bundet af alle øvrige bestemmelser i disse vilkår. I et sådan tilfælde skal en ugyldig bestemmelse stadig håndhæves i så vidt mulig udstrækning det er tilladt af loven, og enhver deltager giver samtykke til at følgerne af det eller de berørte vilkår stadig skal gælde og respekteres i overensstemmelse med indholdet og formålet med disse vilkår og betingelser.
 • I den udstrækning loven tillader det skal disse vilkår for Booking.coms anbefalingskampagne være underlagt og tolkes i overensstemmelse med nederlandsk lovgivning. Enhver uenighed der opstår på baggrund af eller i forbindelse med disse vilkår skal være underlagt og behandles af den kompetente domstol i Amsterdam, Nederlandene.
 • Booking.coms anbefalingskampagne organiseres af Booking.com B.V., Herengracht 597, 1017 CE Amsterdam, Nederlandene.

Booking.com Refer a Friend Program Terms (Pre October 2016)

Hvis du har modtaget dit anbefalingslink i eller efter oktober 2016, gælder de aktuelle vilkår og betingelser for anbefalingsprogrammet.

Under the Booking.com Refer a Friend Program, customers of Booking.com who made a booking (the “Advocate”) are invited to earn Referral Bonuses by inviting Referees (as described below) to make use of the Booking.com online reservation services. The following Booking.com Refer a Friend Program Terms apply to the Advocate and Referees (together referred to as the “Participants”) participating in the Booking.com Refer a Friend Program.

1. Eligibility

Participants, meaning Advocate and Referee, must be 18 years of age and older and be located in the United States of America or the United Kingdom. Persons from the states of New Mexico and Hawaii, as well as employees of The Priceline Group Inc. and its affiliates, are excluded from participation.

2. Referral Bonus

 • A Referral Bonus can be earned as follows:

  1. The Advocate shares the referral link as provided on the Booking.com website (the “Referral Link”);
  2. A person, receiving the link (the “Referee”), creates an Eligible Reservation through the Booking.com website by clicking on the Referral Link; and
  3. The stay of the Referee as part of the Eligible Reservation is confirmed by the booked accommodation to Booking.com.
 • Booking.com will, if it has determined in its sole discretion, that Advocate and Referee have complied with and fulfilled the Booking.com Refer a Friend Program Terms, credit the Advocate and the Referee with the bonus (the “Referral Bonus”) as described in the invitation to participate in the Booking.com Refer a Friend Program. The Participants will receive an email confirmation from Booking.com about their earned and credited Referral Bonus including instructions about how to obtain their Referral Bonus.

 • The Referral Bonus will be provided in form of a prepaid virtual debit card (the “Booking.com Debit Card”). The Booking.com Debit Card can be shipped to the address entered upon request of the Booking.com Debit Card. The Participants acknowledge, that the Booking.com Debit Card cannot be shipped without having provided a valid address and Booking.com will not be held liable for the loss or destruction of the Booking.com Debit Card during shipping or delayed receipt.The Booking.com Debit Card may contain an expiration date for the use of the prepaid credit.

 • Referral Bonus not redeemed within 6 months after first confirmation by Booking.com will automatically expire. The Referral Bonus cannot be transferred, exchanged for any cash or money or sold.

 • The total amount of Referral Bonus to be earned by the Referee is 15 USD or 15 GBP, during the term of this Booking.com Refer a Friend Program. The total amount of Referral Bonus to be earned by the Advocate is 150 USD or 150 GBP during the term of this Booking.com Refer a Friend Program.

 • Each Referee may only make use once of a Referral Link, also if the Referee received or had access to separate Referral Links from different Advocates.

 • The Participants will be responsible for any taxes or charges, that may be arise due to the earning and payout of the Referral Bonus.

 • A reservation is considered an Eligible Reservation when it has been made by clicking on the Referral Link, and with check out before the campaign end date (indicated on the website or email you received), as confirmed by the booked accommodation to Booking.com. Booking.com will only recognize one Eligible Reservation per Referee to count for a Referral Bonus.

3. Displaying Referral Links

The Advocate shall not publish the Referral Links where there is no reasonable basis for believing that recipients are genuine travelers and appreciate the invitation stated through the Referral Link and not in violation of applicable anti-spam laws. The Advocate shall indemnify and hold Booking.com, its directors, officers, employees, shareholders, agents and successors harmless, from and against any claims that may arise from any unlawful forwarding of the Referral Link.

4. Information about Referees

Booking.com will not provide information about the identity of Referees to the Advocates. The Advocate will obtain an automatically updated overview via email. The calculation of the Referral Bonus is an automatic procedure based on the use of the Referral Links and the creation of Eligible Reservations through the Booking.com online reservation services. Booking.com retains the right to, at its sole discretion, review the compliance with the Booking.com Refer a Friend Program terms.

5. Anti Bribery

By sharing the Referral Link, creating an Eligible Reservation and in order to be eligible for the Referral Bonus, each Participant agrees and accepts the following anti-bribery terms: You are not a government official. “Government officials” include any government employee; candidate for public office; and any employee of (wholly or partly) government-owned or government-controlled companies, public international organizations and political parties (including any official or representative thereof). Government officials are not eligible for the referral bonus. You shall immediately inform us if you are a government official. In respect of (or as an award for) the referral activities (including the solicitation of new users, accommodations and/or the promotion and marketing of Booking.com) and the Referral Bonus, you shall (i) not directly or indirectly (a) offer, promise or give to any third party (including any governmental official or political party('s official, representative or candidate)), or (b) seek, accept or get promised for itself of for another party, any gift, payment, reward, consideration or benefit of any kind which would or could be construed as bribery or an illegal or corrupt practice, and (ii) comply with all applicable laws governing anti-bribery and corrupt gifts and practices (including the U.S. Foreign Corrupt Practices Act and the UK Anti-Bribery Act).

6. Miscellaneous

 • Booking.com retains the right to investigate the participation in the Booking.com Refer a Friend Program for any fraudulent activities and take any measures to end them. These measures may comprise, that Booking.com cancels an Eligible Reservation. Referral Bonus earned through fraudulent activities or activities in violation of these Booking.com Refer a Friend Bonus terms will be null and void.

 • Booking.com may suspend, terminate or change the terms and requirements of the Booking.com Refer a Friend Program Terms at any time and for any reason. A Referral Bonus already earned in accordance with the Booking.com Refer a Friend Program Terms before such change, suspension or termination, will be honored.

 • The original English version of this Agreement may have been translated into other languages. The translated version of this Agreement is a courtesy and office translation only and the Participants cannot derive any rights from the translated version. In the event of a dispute about the contents or interpretation of these terms and conditions of this Agreement or in the event of a conflict, ambiguity, inconsistency or discrepancy between the English version and any other language version of this Agreement, the English language version shall apply and prevail and be conclusive and binding. The English version shall be used in legal proceedings.

 • If any provision of these terms is or becomes invalid, unenforceable or non-binding, you shall remain bound by all other provisions hereof. In such event, such invalid provision shall nonetheless be enforced to the fullest extent permitted by applicable law, and each participant will at least agree to accept a similar effect as the invalid, unenforceable or non-binding provision, given the contents and purpose of these terms and conditions.

 • To the extent permitted by law, these Booking.com Refer a Friend Program Terms shall be exclusively governed by and construed in accordance with the laws of the Netherlands. Any disputes arising out or in connection with these terms shall exclusively be submitted to and dealt with by the competent court in Amsterdam, the Netherlands.

 • The Booking.com Refer a Friend Program is organized by Booking.com B.V., Herengracht 597, 1017 CE Amsterdam, The Netherlands.