Se primært indhold

Vilkår for Booking.coms anbefalingskampagne

Vores anbefalingsprogram lukker d. 15. okt. 2019

Hvad betyder det?

 • Alle anbefalingsbelønninger for bookinger der er foretaget inden d. 15. okt. 2019, bliver udbetalt som normalt. Alle vilkår og betingelser gælder stadig.
 • Hvis din ven har foretaget en booking med dit link inden d. 15. okt. 2019, modtager I begge en belønning. Alle vilkår og betingelser gælder stadig.
 • Hvis din ven har foretaget en booking med dit link d. 15. okt. 2019 kl. 00.00 eller derefter, er bookingen stadig gyldig, men hverken du eller din ven får en belønning.

Vilkår og betingelser

I forbindelse med Booking.coms anbefalingskampagne kan kunder som booker et ophold på Booking.com, (herefter "anbefalingsafsenderen") optjene anbefalingsbonus ved at invitere "anbefalingsmodtagere" (som beskrevet nedenfor) til at booke ophold på Booking.com. De følgende vilkår for Booking.coms anbefalingskampagne gælder for de anbefalingsafsendere og anbefalingsmodtagere (herefter samlet omtalt som "deltagere") som deltager i Booking.coms anbefalingskampagne.

Booking.com har ret til at suspendere, ophæve eller ændre vilkårene og kravene for Booking.coms anbefalingskampagne når som helst og af en hvilken som helst årsag. Anbefalingsbonus der er optjent i overensstemmelse med vilkårene for Booking.coms anbefalingskampagne før en sådan ændring, suspendering eller ophævelse, vil blive honoreret.

Oplysninger om anbefalingsmodtageren:

Ved at deltage i Booking.coms anbefalingskampagne accepterer anbefalingsmodtageren at Booking.com efter eget skøn må dele anbefalingsmodtagerens fornavn og status for den kvalificerede booking på anbefalingsafsenderens konto for at informere anbefalingsafsenderen om status for den optjente anbefalingsbonus. Booking.com deler ikke navnet på overnatningsstedet eller de specifikke ind- og udtjekningsdatoer med anbefalingsafsenderen. Hvis du ikke ønsker at anbefalingsafsenderen skal have adgang til disse oplysninger om dig, skal du ikke gennemføre bookingen efter du har klikket på anbefalingslinket. Din deltagelse i Booking.coms anbefalingskampagne vil dermed blive afbrudt.

1. Kvalifikationskrav

Deltagerne (anbefalingsafsenderen og anbefalingsmodtageren) skal være fyldt 18 år. Personer bosat i New Mexico, Californien, Kansas, Connecticut, Tennessee og Hawaii, ansatte i Booking Holdings Inc. eller dets associerede selskaber og personer der er med i Booking.coms program for affiliatepartnere, kan ikke deltage i anbefalingskampagnen. Deltagerne skal være fysiske personer.

2. Anbefalingsbonus

 • Det er muligt at optjene anbefalingsbonus på følgende måde:
  • Anbefalingsafsenderen deler det anbefalingslink som er oplyst på websitet Booking.com (herefter "anbefalingslinket"). Anbefalingsafsenderen må ikke bruge anbefalingslinket til betalt markedsføring, herunder reklamer online;
  • En person der modtager linket (anbefalingsmodtageren), foretager en kvalificeret booking på Booking.com ved at klikke på anbefalingslinket.
  • Overnatningsstedet bekræfter overfor Booking.com at anbefalingsmodtageren har gennemført opholdet tilknyttet den kvalificerede booking.
  • Anbefalingsafsenderen og anbefalingsmodtageren skal, indenfor rimelig tid efter opholdet, oprette en brugerkonto. Anbefalingsmodtageren skal have gemt et gyldigt kreditkort i sine kontoindstillinger hvis belønningen skal udbetales til et kreditkort.
  • Anbefalingsafsenderen og anbefalingsmodtageren skal til enhver tid være forskellige personer.
 • En booking anses som en "kvalificeret booking" hvis den er gennemført af anbefalingsmodtageren ved at klikke på anbefalingslinket, og den samlede pris for bookingen som er foretaget via Booking.com (eksklusive alle udgifter der er påløbet under opholdet og betalt direkte til overnatningsstedet), er højere end det minimumsbeløb som anbefalingsmodtageren har fået oplyst. Bookinger med booking.basic er ikke kvalificerede. Booking.com accepterer kun én kvalificeret booking per anbefalingsmodtager til optjening af anbefalingsbonus.
 • Anbefalingsafsenderen må kun optjene anbefalingsbonus 10 gange i alt. Hver anbefalingsmodtager må kun anvende et anbefalingslink én gang til at udføre en gyldig booking uanset om anbefalingsmodtageren modtog eller havde adgang til to separate anbefalingslinks fra forskellige anbefalingsafsendere. Højst 11 anbefalingsbonusser kan optjenes per kreditkort eller per Wallet (1 som anbefalingsmodtager, 10 som anbefalingsafsender).
 • Booking.coms anbefalingskampagne kan kun anvendes i privat og ikke kommercielt øjemed.
 • Booking.com vil, hvis de efter eget skøn har fastslået at anbefalingsafsenderen og anbefalingsmodtageren har overholdt vilkårene for Booking.coms anbefalingskampagne, bekræfte at anbefalingsafsenderen og anbefalingsmodtageren har optjent bonussen ("anbefalingsbonussen") som beskrevet i invitationen til at deltage i Booking.coms anbefalingskampagne. Deltagere der skal modtage en anbefalingsbonus på et kort til belønninger gemt i kontoindstillingerne, modtager automatisk deres bonus. Hvis det er nødvendigt, sender Booking.com en e-mail til anbefalingsafsenderen og/eller anbefalingsmodtageren for at minde dem om at det er nødvendigt at oprette en brugerkonto og gemme gyldige kreditkortoplysninger for at modtage anbefalingsbonussen. Deltagere der skal modtage en anbefalingsbonus som kredit i deres Booking.com Wallet, modtager også deres bonus automatisk.
 • Hvis en anbefalingsbonus ikke er indløst 14 måneder efter at Booking.com har kommunikeret at den bliver behandlet, udløber den automatisk. Anbefalingsbonussen må ikke videregives, ombyttes til kontanter eller sælges.
 • Anbefalingsafsenderen må kun optjene anbefalingsbonus som afsender 10 gange i alt.
 • Hver anbefalingsmodtager må kun anvende et anbefalingslink én gang, også selvom anbefalingsmodtageren har modtaget eller fået adgang til forskellige anbefalingslinks fra forskellige anbefalingsafsendere.
 • Deltagerne er ansvarlige for alle skatter eller afgifter der måtte være forbundet med optjening og udbetaling af anbefalingsbonussen.
 • Beregningen af anbefalingsbonussen sker automatisk baseret på anvendelsen af anbefalingslinkene og gennemførelsen af kvalificerede bookinger via Booking.com. Booking.com forbeholder sig retten til, efter eget skøn, at undersøge om vilkårene for Booking.coms anbefalingskampagne er overholdt.

3. Deling af anbefalinglinks

Anbefalingsafsenderen må ikke dele eller offentliggøre anbefalingslinkene hvis der ikke er et rimeligt grundlag for at tro at modtagerne vil sætte pris på at modtage en invitation i form af anbefalingslink eller hvis gældende lovgivning om spam overtrædes. Anbefalingsafsenderen skal holde Booking.com og dennes ledelse, medarbejdere, aktionærer, agenter og efterfølgere skadesløse fra og imod ethvert krav der måtte opstå som følge af enhver ulovlig videresendelse eller deling af anbefalingslinket.

4. Antikorruption

Ved at dele anbefalingslinket, foretage en kvalificeret booking og for at kunne modtage anbefalingsbonussen, accepterer hver deltager følgende antikorruptionsvilkår: Du må ikke være statsembedsmand. Med "statsembedsmand" menes enhver medarbejder i regeringen, kandidater der er opstillet til valg til offentligt embede og enhver ansat i en (helt eller delvist) statsejet eller -ledet virksomhed, offentlige internationale organisationer og politiske partier (herunder alle embedsmænd eller repræsentanter herfor). Statsembedsmænd kan ikke optjene anbefalingsbonus. Du skal øjeblikkeligt informere os hvis du er eller bliver statsembedsmand. I forbindelse med anbefalinger (herunder indirekte eller direkte kontakt med nye brugere og/eller overnatningssteder og/eller markedsføring af Booking.com) og anbefalingsbonussen (i) har du ikke tilladelse til hverken direkte eller indirekte at (a) tilbyde, love eller give nogen af følgende til en tredjepart (herunder enhver statsembedsmand eller ansat, repræsentant eller kandidat for et politisk parti), eller (b) forsøge at få, tage imod eller få nogen til at love følgende til dig selv eller en anden: en gave, en betaling, en belønning, et vederlag eller en fordel af en hvilken som helst type som kan tolkes som en bestikkelse eller en del af en ulovlig eller korrupt handling, og (ii) du forpligter dig til at handle i overensstemmelse med alle gældende lovbestemmelser tilknyttet antikorruption (herunder den amerikanske Foreign Corrupt Practices Act of 1977 og den britiske Bribery Act 2010).

5. Diverse

 • Booking.com forbeholder sig retten til at undersøge deltagelsen i Booking.coms anbefalingskampagne for eventuel svigagtige aktiviteter og træffe foranstaltninger til at stoppe sådanne aktiviteter. Dette kan indebære at Booking.com afbestiller en kvalificeret booking. Anbefalingsbonus der er optjent gennem svigagtige aktiviteter eller aktiviteter der strider mod disse vilkår for Booking.coms anbefalingskampagne, vil være ugyldig, og Booking.com kan kræve den tilbagebetalt.
 • Booking.com har ret til at suspendere, ophæve eller ændre vilkårene og kravene for Booking.coms anbefalingskampagne når som helst og af en hvilken som helst årsag.
 • Den oprindelige engelske version af denne aftale er blevet oversat til andre sprog. Oversatte versioner af denne aftale er ment som en hjælp og vejledning, og deltagerne kan således ikke udlede nogen rettigheder af oversatte versioner. I tilfælde af en uoverensstemmelse om indholdet eller fortolkningen af disse vilkår og betingelser eller i tilfælde af konflikt, flertydighed, selvmodsigelse eller uoverensstemmelse mellem den engelske version og en oversat version af denne aftale er den engelske version gældende og er afgørende og bindende. Den engelske version skal bruges i retssager.
 • Hvis et eller flere af disse vilkår viser sig at være ugyldige, uigennemførlige eller uforpligtende, er deltageren bundet af alle øvrige bestemmelser i disse vilkår. I et sådan tilfælde skal en ugyldig bestemmelse stadig håndhæves i så vidt mulig udstrækning det er tilladt af loven, og enhver deltager giver samtykke til at følgerne af det eller de berørte vilkår stadig skal gælde og respekteres i overensstemmelse med indholdet og formålet med disse vilkår og betingelser.
 • I den udstrækning loven tillader det skal disse vilkår for Booking.coms anbefalingskampagne være underlagt og tolkes i overensstemmelse med nederlandsk lovgivning. Enhver uenighed der opstår på baggrund af eller i forbindelse med disse vilkår skal være underlagt og behandles af den kompetente domstol i Amsterdam, Nederlandene.
 • Booking.coms anbefalingskampagne organiseres af Booking.com B.V., Herengracht 597, 1017 CE Amsterdam, Nederlandene.