Siirry pääsisältöön

Booking.com Suositteluohjelman ehdot

Jos olet saanut suosittelulinkkisi syyskuussa 2016 tai sen jälkeen, sinuun sovelletaan uusimpia suositteluehtoja ja käytäntöjä.

Booking.comin Suositteluohjelmassa Booking.comiin varauksen tehneille asiakkaille (“Suosittelija”) tarjotaan mahdollisuus ansaita Suosittelubonuksia kehottamalla Kutsuttuja (ks. kuvausta jäljempänä) käyttämään Booking.comin online-varauspalveluja. Seuraavat Booking.comin suositteluohjelman ehdot koskevat Suosittelijaa ja Kutsuttuja (yhdessä: “Osallistujat”), jotka osallistuvat Booking.comin suositteluohjelmaan.

Booking.com voi keskeyttää tai päättää Booking.comin Suositteluohjelman tai muuttaa sen ehtoja ja vaatimuksia milloin vain ja mistä tahansa syystä. Suositteluohjelman kautta ennen kyseistä muutosta tienattuun Suosittelubonukseen sovelletaan vanhoja ehtoja.

Kutsuttua koskevat tiedot:

Osallistumalla Booking.comin Suositteluohjelmaan Kutsuttu hyväksyy sen, että Booking.com voi oman harkintansa mukaan jakaa Kutsutun etunimen ja Kelvollisen varauksen statuksen Suosittelijoiden käyttäjätiliasetuksiin ilmoittaakseen Suosittelijalle ansaitun Suosittelubonuksen tilanteesta. Booking.com ei jaa majoituspaikan nimeä eikä täsmällisiä sisään-/uloskirjautumispäiviä. Jos et halua Suosittelijan saavan näitä tietoja sinusta, ole hyvä äläkä Suosittelulinkkiä klikattuasi tee varausta. Tällöin osallistumisesi Booking.comin Suositteluohjelmaan keskeytetään.

1. Kelpoisuus

Osallistujien, toisin sanoen Suosittelijan ja Kutsutun, täytyy olla vähintään 18 vuoden ikäisiä. New Mexicon, Kalifornian, Kansasin, Connecticutin, Tennesseen ja Havaijin osavaltioista olevat henkilöt, Booking Holdings Inc:n ja sen tytäryhtiöiden henkilökunta sekä Booking.comin affiliate-yhteistyökumppaniohjelmaan osallistujat (mukaan lukien heidän edustajansa ja työntekijänsä) eivät voi osallistua ohjelmaan. Osallistujien tulee olla luonnollisia henkilöitä.

2. Suosittelubonus

 • Suosittelubonuksen voi ansaita näin:
  • Suosittelija jakaa Booking.comin verkkosivustolla olevan suosittelulinkin (“Suosittelulinkki”). Suosittelijalla ei ole oikeutta käyttää suosittelulinkkiä maksettuun mainontaan, kuten verkkomainontaan;
  • Linkin saanut henkilö (“Kutsuttu”) luo Booking.comin verkkosivustoa käyttäen Kelvollisen varauksen klikkaamalla Suosittelulinkkiä; ja
  • Majoituspaikka, josta majoittuminen on varattu, vahvistaa Booking.comille Kutsutun majoittumisen osana Kelvollista varausta; ja
  • Suosittelija ja Kutsuttu ovat luoneet kohtuullisen ajan kuluessa majoittumisesta käyttäjätilin ja, jos Suosittelupalkinto maksetaan luottokortille, tallentaneet tiliasetuksiin voimassa olevan luottokortin.
  • Suosittelijoiden ja Kutsuttujen tulee aina olla eri henkilöt.
 • Varaus katsotaan “Kelvolliseksi varaukseksi”, kun Kutsuttu on tehnyt sen klikkaamalla Suosittelulinkkiä ja kun Booking.comin kautta tehdyn varauksen kokonaishinta on suurempi kuin Kutsutulle ilmoitettu vähimmäissumma (kokonaishintaan ei lasketa mitään oleskelun aikana majoituspaikassa aiheutuneita lisäkustannuksia). Booking.basic-varauksia ei katsota kelvollisiksi. Booking.com antaa Suosittelubonuksen vain yhdestä Kelvollisesta varauksesta Kutsuttua kohti.
 • Suosittelija voi saada Suosittelubonuksen korkeintaan 10 kertaa. Kutsuttu voi käyttää vain yhtä Suosittelulinkkiä Kelvollisen varauksen tekemiseen, vaikka hän olisi saanut useamman Suosittelulinkin eri Suosittelijoilta. Yhtä luottokorttia tai yksittäistä Lompakkoa kohden voi saada korkeintaan 11 Suosittelubonusta (1 Kutsuttuna ja 10 Suosittelijana).
 • Booking.comin Suositteluohjelmaa voi käyttää vain henkilökohtaisiin, ei-kaupallisiin tarkoituksiin.
 • Booking.com vahvistaa, mikäli se on täysin oman harkintansa mukaan niin päättänyt, että Suosittelija ja Kutsuttu ovat noudattaneet Booking.comin Suositteluohjelman ehtoja ja täyttäneet ne, sekä ansainneet lisäpalkkion (“Suosittelubonus”), kuten Booking.comin Suositteluohjelman kutsussa kuvataan. Osallistujat, jotka saavat Suosittelubonuksen luottokortilleen, saavat sen automaattisesti hyvityksenä käyttäjätiliasetuksiin tallennetulle luottokortilleen. Booking.com voi tarvittaessa lähettää joko Suosittelijalle tai Kutsutulle sähköpostin, jossa muistutetaan, että Suosittelubonuksen saaminen edellyttää käyttäjätilin luomista ja voimassa olevan luottokortin tallentamista sille. Osallistujat, jotka saavat Suosittelubonuksen saldona Booking.comin Lompakkoonsa, saavat myös Suosittelubonuksensa automaattisesti.
 • Suosittelubonus, jota ei ole lunastettu 6 kuukauden sisällä Booking.comin vahvistuksesta, vanhenee automaattisesti. Suosittelubonusta ei voi siirtää, vaihtaa käteiseen tai rahaan eikä myydä. Huom. Tämä koskee kaikkia suosittelubonuksia, jotka on vahvistettu 10.4.2018 jälkeen. Kaikki ennen kyseistä päivämäärää vahvistetut suosittelubonukset vanhenevat automaattisesti 12 kuukauden jälkeen.
 • Suosittelija voi ansaita Suosittelijan Suosittelubonuksen yhteensä vain 10 kertaa.
 • Jokainen Kutsuttu saa käyttää Suosittelulinkkiä vain kerran, vaikka Kutsuttu olisi saanut tai hänellä olisi ollut käytettävissään erillisiä Suosittelulinkkejä eri Suosittelijoilta.
 • Osallistujat ovat vastuussa kaikista Suosittelubonuksen ansaitsemisesta ja maksamisesta aiheutuvista veroista ja maksuista.
 • Suosittelubonuksen laskeminen on automaattinen menettely, joka perustuu Suosittelulinkkien käyttöön ja Kelvollisten varausten luomiseen Booking.comin online-varauspalvelun avulla. Booking.com pidättää itsellään oikeuden oman harkintansa mukaan tarkistaa, täyttyvätkö Booking.comin Suositteluohjelman ehdot.

3. Suosittelulinkkien esittäminen

Suosittelijan ei tule jakaa eikä julkaista Suosittelulinkkejä tilanteissa, joissa ei ole hyväksyttävää perustetta uskoa, että vastaanottajat ovat oikeita matkustajia, arvostavat Suosittelulinkissä esitettyä kutsua eivätkä riko sovellettavia roskapostia koskevia lakeja. Suosittelija hyvittää Booking.comille ja sen johtajille, toimihenkilöille, työntekijöille, osakkaille, asiamiehille ja seuraajille ja suojaa sitä ja heitä kaikenlaisilta korvausvaatimuksilta, joiden syynä on Suosittelulinkin minkäänlainen laiton eteenpäin lähettäminen tai jakaminen.

4. Lahjonnan torjunta

Jakamalla Suosittelulinkin, luomalla Kelvollisen varauksen ja ollakseen oikeutettu Suosittelubonukseen jokainen Osallistuja suostuu noudattamaan seuraavia lahjonnan torjuntaa koskevia ehtoja ja hyväksyy ne: Et saa olla valtionhallinnon virkamies. “Valtionhallinnon virkamiehiin” kuuluvat kaikki valtionhallinnon työntekijät; ehdokkaat julkisiin virkoihin; ja kaikki hallituksen (osittain tai kokonaan) omistamien tai valvomien yhtiöiden, julkisten kansainvälisten järjestöjen ja poliittisten puolueiden työntekijät (mukaan luettuna niiden toimihenkilöt ja edustajat). Valtionhallinnon virkamiehet eivät ole oikeutettuja suosittelubonukseen. Sinun tulee ilmoittaa meille välittömästi, mikäli olet valtionhallinnon virkamies. Mitä tulee suosittelutoimiin (kuten uusien käyttäjien ja majoituspaikkojen rekrytointiin ja/tai Booking.comin mainontaan ja markkinointiin) (tai niitä koskeviin palkkioihin) ja Suosittelubonukseen, (i) sinun ei tule suorasti eikä epäsuorasti (a) tarjota, luvata tai antaa millekään kolmannelle osapuolelle (mukaan luettuna kaikki valtionhallinnon virkamiehet tai poliittiset puolueet [sekä niiden virkamiehet, edustajat tai ehdokkaat]) tai (b) pyrkiä saamaan, hyväksyä tai luvata ottaa vastaan toiselta osapuolelta mitään lahjaa, maksua, palkkiota tai minkäänlaista huomionosoitusta tai etua, joka tulkittaisiin tai voitaisiin tulkita lahjukseksi tai laittomaksi toiminnaksi tai lahjonnaksi, ja (ii) sinun on noudatettava kaikkia sovellettavissa olevia lakeja, jotka koskevat lahjonnan torjuntaa ja lahjuksia ja lahjontaa (mukaan luettuna Yhdysvaltain ulkomaista lahjontaa koskeva laki ja Yhdistyneen kuningaskunnan lahjonnan torjuntaa koskeva laki).

5. Muuta

 • Booking.com pidättää itsellään oikeuden tarkkailla Booking.comin Suositteluohjelmaan osallistumista havaitakseen mahdolliset petostoimet ja ryhtyä mihin tahansa toimenpiteisiin niiden lopettamiseksi. Näihin toimenpiteisiin voi kuulua se, että Booking.com oman harkintansa mukaan peruuttaa Kelvollisen varauksen. Suosittelubonus, joka on ansaittu petostoimilla tai näitä Booking.comin suosittelubonusehtoja rikkovilla toimilla, mitätöityy, ja Booking.com voi vaatia sen takaisinmaksua.
 • Booking.com voi keskeyttää tai päättää Booking.comin Suositteluohjelman tai muuttaa sen ehtoja koska tahansa ja mistä syystä tahansa.
 • Tämän sopimuksen alkuperäinen, englanninkielinen versio on käännetty eri kielille. Käännetty versio on tehty vain hyväntahtoisuudesta pelkkänä toimistokäännöksenä, eivätkä Osallistujat voi vaatia minkäänlaisia oikeuksia tämän käännetyn version perusteella. Tässä sopimuksessa olevien ehtojen sisältöä tai tulkintaa koskevan riidan sattuessa tai jos sopimuksen englanninkielinen ja käännetty versio ovat keskenään ristiriidassa, moniselitteisiä, epäjohdonmukaisia tai poikkeavat toisistaan, sovelletaan englanninkielistä versiota, joka on siten velvoittava ja ratkaiseva. Englanninkielistä versiota käytetään oikeudellisissa prosesseissa.
 • Jos jokin näiden sopimusehtojen ehdoista on pätemätön tai tulee pätemättömäksi, lakkaa olemasta voimassa tai ei ole enää sitova, sinua sitovat kaikki muut sopimuksen ehdot. Tässä tapauksessa kyseessä oleva pätemätön ehto saatetaan kuitenkin voimaan koko laajuudessaan sitä koskevan lain sallimissa puitteissa, ja jokaisen osallistujan tulee vähintään hyväksyä pätemättömän, voimasta lakanneen tai ei enää sitovan ehdon kaltainen seuraus näiden yleisten sopimusehtojen sisällön ja tarkoituksen mukaisesti.
 • Näihin Booking.comin Suositteluohjelman ehtoihin sovelletaan lain sallimassa laajuudessa yksinomaan Alankomaiden lakeja ja niitä tulkitaan yksinomaan Alankomaiden lakien mukaisesti. Kaikki näihin ehtoihin liittyvät kiistat toimitetaan yksinomaan Amsterdamin tuomioistuinten käsiteltäväksi Alankomaissa.
 • Booking.comin Suositteluohjelman järjestää Booking.com B.V., Herengracht 597, 1017 CE Amsterdam, Alankomaat.

Booking.com Refer a Friend Program Terms (Pre October 2016)

Jos olet saanut suosittelulinkkisi lokakuussa 2016 tai ennen sitä, sinuun sovelletaan aikaisempia suositteluehtoja ja käytäntöjä.

Under the Booking.com Refer a Friend Program, customers of Booking.com who made a booking (the “Advocate”) are invited to earn Referral Bonuses by inviting Referees (as described below) to make use of the Booking.com online reservation services. The following Booking.com Refer a Friend Program Terms apply to the Advocate and Referees (together referred to as the “Participants”) participating in the Booking.com Refer a Friend Program.

1. Eligibility

Participants, meaning Advocate and Referee, must be 18 years of age and older and be located in the United States of America or the United Kingdom. Persons from the states of New Mexico and Hawaii, as well as employees of The Priceline Group Inc. and its affiliates, are excluded from participation.

2. Referral Bonus

 • A Referral Bonus can be earned as follows:

  1. The Advocate shares the referral link as provided on the Booking.com website (the “Referral Link”);
  2. A person, receiving the link (the “Referee”), creates an Eligible Reservation through the Booking.com website by clicking on the Referral Link; and
  3. The stay of the Referee as part of the Eligible Reservation is confirmed by the booked accommodation to Booking.com.
 • Booking.com will, if it has determined in its sole discretion, that Advocate and Referee have complied with and fulfilled the Booking.com Refer a Friend Program Terms, credit the Advocate and the Referee with the bonus (the “Referral Bonus”) as described in the invitation to participate in the Booking.com Refer a Friend Program. The Participants will receive an email confirmation from Booking.com about their earned and credited Referral Bonus including instructions about how to obtain their Referral Bonus.

 • The Referral Bonus will be provided in form of a prepaid virtual debit card (the “Booking.com Debit Card”). The Booking.com Debit Card can be shipped to the address entered upon request of the Booking.com Debit Card. The Participants acknowledge, that the Booking.com Debit Card cannot be shipped without having provided a valid address and Booking.com will not be held liable for the loss or destruction of the Booking.com Debit Card during shipping or delayed receipt.The Booking.com Debit Card may contain an expiration date for the use of the prepaid credit.

 • Referral Bonus not redeemed within 6 months after first confirmation by Booking.com will automatically expire. The Referral Bonus cannot be transferred, exchanged for any cash or money or sold.

 • The total amount of Referral Bonus to be earned by the Referee is 15 USD or 15 GBP, during the term of this Booking.com Refer a Friend Program. The total amount of Referral Bonus to be earned by the Advocate is 150 USD or 150 GBP during the term of this Booking.com Refer a Friend Program.

 • Each Referee may only make use once of a Referral Link, also if the Referee received or had access to separate Referral Links from different Advocates.

 • The Participants will be responsible for any taxes or charges, that may be arise due to the earning and payout of the Referral Bonus.

 • A reservation is considered an Eligible Reservation when it has been made by clicking on the Referral Link, and with check out before the campaign end date (indicated on the website or email you received), as confirmed by the booked accommodation to Booking.com. Booking.com will only recognize one Eligible Reservation per Referee to count for a Referral Bonus.

3. Displaying Referral Links

The Advocate shall not publish the Referral Links where there is no reasonable basis for believing that recipients are genuine travelers and appreciate the invitation stated through the Referral Link and not in violation of applicable anti-spam laws. The Advocate shall indemnify and hold Booking.com, its directors, officers, employees, shareholders, agents and successors harmless, from and against any claims that may arise from any unlawful forwarding of the Referral Link.

4. Information about Referees

Booking.com will not provide information about the identity of Referees to the Advocates. The Advocate will obtain an automatically updated overview via email. The calculation of the Referral Bonus is an automatic procedure based on the use of the Referral Links and the creation of Eligible Reservations through the Booking.com online reservation services. Booking.com retains the right to, at its sole discretion, review the compliance with the Booking.com Refer a Friend Program terms.

5. Anti Bribery

By sharing the Referral Link, creating an Eligible Reservation and in order to be eligible for the Referral Bonus, each Participant agrees and accepts the following anti-bribery terms: You are not a government official. “Government officials” include any government employee; candidate for public office; and any employee of (wholly or partly) government-owned or government-controlled companies, public international organizations and political parties (including any official or representative thereof). Government officials are not eligible for the referral bonus. You shall immediately inform us if you are a government official. In respect of (or as an award for) the referral activities (including the solicitation of new users, accommodations and/or the promotion and marketing of Booking.com) and the Referral Bonus, you shall (i) not directly or indirectly (a) offer, promise or give to any third party (including any governmental official or political party('s official, representative or candidate)), or (b) seek, accept or get promised for itself of for another party, any gift, payment, reward, consideration or benefit of any kind which would or could be construed as bribery or an illegal or corrupt practice, and (ii) comply with all applicable laws governing anti-bribery and corrupt gifts and practices (including the U.S. Foreign Corrupt Practices Act and the UK Anti-Bribery Act).

6. Miscellaneous

 • Booking.com retains the right to investigate the participation in the Booking.com Refer a Friend Program for any fraudulent activities and take any measures to end them. These measures may comprise, that Booking.com cancels an Eligible Reservation. Referral Bonus earned through fraudulent activities or activities in violation of these Booking.com Refer a Friend Bonus terms will be null and void.

 • Booking.com may suspend, terminate or change the terms and requirements of the Booking.com Refer a Friend Program Terms at any time and for any reason. A Referral Bonus already earned in accordance with the Booking.com Refer a Friend Program Terms before such change, suspension or termination, will be honored.

 • The original English version of this Agreement may have been translated into other languages. The translated version of this Agreement is a courtesy and office translation only and the Participants cannot derive any rights from the translated version. In the event of a dispute about the contents or interpretation of these terms and conditions of this Agreement or in the event of a conflict, ambiguity, inconsistency or discrepancy between the English version and any other language version of this Agreement, the English language version shall apply and prevail and be conclusive and binding. The English version shall be used in legal proceedings.

 • If any provision of these terms is or becomes invalid, unenforceable or non-binding, you shall remain bound by all other provisions hereof. In such event, such invalid provision shall nonetheless be enforced to the fullest extent permitted by applicable law, and each participant will at least agree to accept a similar effect as the invalid, unenforceable or non-binding provision, given the contents and purpose of these terms and conditions.

 • To the extent permitted by law, these Booking.com Refer a Friend Program Terms shall be exclusively governed by and construed in accordance with the laws of the Netherlands. Any disputes arising out or in connection with these terms shall exclusively be submitted to and dealt with by the competent court in Amsterdam, the Netherlands.

 • The Booking.com Refer a Friend Program is organized by Booking.com B.V., Herengracht 597, 1017 CE Amsterdam, The Netherlands.