Siirry pääsisältöön

Booking.com Suositteluohjelman ehdot

Suositteluohjelmamme lopetetaan 15. lokak. 2019

Mitä tämä tarkoittaa?

 • Kaikki 15. lokak. 2019 mennessä tehtyihin varauksiin liittyvät palkinnot myönnetään tavalliseen tapaan. Kaikki ehdot pätevät yhä.
 • Jos ystäväsi varasi majoituksen linkkisi kautta 15. lokak. 2019 mennessä, sekä sinä että ystäväsi saatte palkinnon. Kaikki ehdot pätevät yhä.
 • Jos ystäväsi varaa majoituksen linkkisi kautta 15. lokak. 2019 klo 0.00 tai sen jälkeen, varaus on kyllä voimassa, mutta kumpikaan teistä ei saa tästä palkintoa.

Ehdot

Booking.comin Suositteluohjelmassa Booking.comiin varauksen tehneille asiakkaille (“Suosittelija”) tarjotaan mahdollisuus ansaita Suosittelubonuksia kehottamalla Kutsuttuja (ks. kuvausta jäljempänä) käyttämään Booking.comin online-varauspalveluja. Seuraavat Booking.comin suositteluohjelman ehdot koskevat Suosittelijaa ja Kutsuttuja (yhdessä: “Osallistujat”), jotka osallistuvat Booking.comin suositteluohjelmaan.

Booking.com voi keskeyttää tai päättää Booking.comin Suositteluohjelman tai muuttaa sen ehtoja ja vaatimuksia milloin vain ja mistä tahansa syystä. Suositteluohjelman kautta ennen kyseistä muutosta tienattuun Suosittelubonukseen sovelletaan vanhoja ehtoja.

Kutsuttua koskevat tiedot:

Osallistumalla Booking.comin Suositteluohjelmaan Kutsuttu hyväksyy sen, että Booking.com voi oman harkintansa mukaan jakaa Kutsutun etunimen ja Kelvollisen varauksen statuksen Suosittelijoiden käyttäjätiliasetuksiin ilmoittaakseen Suosittelijalle ansaitun Suosittelubonuksen tilanteesta. Booking.com ei jaa majoituspaikan nimeä eikä täsmällisiä sisään-/uloskirjautumispäiviä. Jos et halua Suosittelijan saavan näitä tietoja sinusta, ole hyvä äläkä Suosittelulinkkiä klikattuasi tee varausta. Tällöin osallistumisesi Booking.comin Suositteluohjelmaan keskeytetään.

1. Kelpoisuus

Osallistujien, toisin sanoen Suosittelijan ja Kutsutun, täytyy olla vähintään 18 vuoden ikäisiä. New Mexicon, Kalifornian, Kansasin, Connecticutin, Tennesseen ja Havaijin osavaltioista olevat henkilöt, Booking Holdings Inc:n ja sen tytäryhtiöiden henkilökunta sekä Booking.comin affiliate-yhteistyökumppaniohjelmaan osallistujat (mukaan lukien heidän edustajansa ja työntekijänsä) eivät voi osallistua ohjelmaan. Osallistujien tulee olla luonnollisia henkilöitä.

2. Suosittelubonus

 • Suosittelubonuksen voi ansaita näin:
  • Suosittelija jakaa Booking.comin verkkosivustolla olevan suosittelulinkin (“Suosittelulinkki”). Suosittelijalla ei ole oikeutta käyttää suosittelulinkkiä maksettuun mainontaan, kuten verkkomainontaan;
  • Linkin saanut henkilö (“Kutsuttu”) luo Booking.comin verkkosivustoa käyttäen Kelvollisen varauksen klikkaamalla Suosittelulinkkiä; ja
  • Majoituspaikka, josta majoittuminen on varattu, vahvistaa Booking.comille Kutsutun majoittumisen osana Kelvollista varausta; ja
  • Suosittelija ja Kutsuttu ovat luoneet kohtuullisen ajan kuluessa majoittumisesta käyttäjätilin ja, jos Suosittelupalkinto maksetaan luottokortille, tallentaneet tiliasetuksiin voimassa olevan luottokortin.
  • Suosittelijoiden ja Kutsuttujen tulee aina olla eri henkilöt.
 • Varaus katsotaan “Kelvolliseksi varaukseksi”, kun Kutsuttu on tehnyt sen klikkaamalla Suosittelulinkkiä ja kun Booking.comin kautta tehdyn varauksen kokonaishinta on suurempi kuin Kutsutulle ilmoitettu vähimmäissumma (kokonaishintaan ei lasketa mitään oleskelun aikana majoituspaikassa aiheutuneita lisäkustannuksia). Booking.basic-varauksia ei katsota kelvollisiksi. Booking.com antaa Suosittelubonuksen vain yhdestä Kelvollisesta varauksesta Kutsuttua kohti.
 • Suosittelija voi saada Suosittelubonuksen korkeintaan 10 kertaa. Kutsuttu voi käyttää vain yhtä Suosittelulinkkiä Kelvollisen varauksen tekemiseen, vaikka hän olisi saanut useamman Suosittelulinkin eri Suosittelijoilta. Yhtä luottokorttia tai yksittäistä Lompakkoa kohden voi saada korkeintaan 11 Suosittelubonusta (1 Kutsuttuna ja 10 Suosittelijana).
 • Booking.comin Suositteluohjelmaa voi käyttää vain henkilökohtaisiin, ei-kaupallisiin tarkoituksiin.
 • Booking.com vahvistaa, mikäli se on täysin oman harkintansa mukaan niin päättänyt, että Suosittelija ja Kutsuttu ovat noudattaneet Booking.comin Suositteluohjelman ehtoja ja täyttäneet ne, sekä ansainneet lisäpalkkion (“Suosittelubonus”), kuten Booking.comin Suositteluohjelman kutsussa kuvataan. Osallistujat, jotka saavat Suosittelubonuksen luottokortilleen, saavat sen automaattisesti hyvityksenä käyttäjätiliasetuksiin tallennetulle luottokortilleen. Booking.com voi tarvittaessa lähettää joko Suosittelijalle tai Kutsutulle sähköpostin, jossa muistutetaan, että Suosittelubonuksen saaminen edellyttää käyttäjätilin luomista ja voimassa olevan luottokortin tallentamista sille. Osallistujat, jotka saavat Suosittelubonuksen saldona Booking.comin Lompakkoonsa, saavat myös Suosittelubonuksensa automaattisesti.
 • Suosittelubonus, jota ei lunasteta 14 kuukauden sisällä siitä, kun Booking.com on ilmoittanut sen olevan käsiteltävänä, vanhenee automaattisesti. Suosittelubonusta ei voi siirtää, vaihtaa käteiseksi tai rahaksi eikä myydä.
 • Suosittelija voi ansaita Suosittelijan Suosittelubonuksen yhteensä vain 10 kertaa.
 • Jokainen Kutsuttu saa käyttää Suosittelulinkkiä vain kerran, vaikka Kutsuttu olisi saanut tai hänellä olisi ollut käytettävissään erillisiä Suosittelulinkkejä eri Suosittelijoilta.
 • Osallistujat ovat vastuussa kaikista Suosittelubonuksen ansaitsemisesta ja maksamisesta aiheutuvista veroista ja maksuista.
 • Suosittelubonuksen laskeminen on automaattinen menettely, joka perustuu Suosittelulinkkien käyttöön ja Kelvollisten varausten luomiseen Booking.comin online-varauspalvelun avulla. Booking.com pidättää itsellään oikeuden oman harkintansa mukaan tarkistaa, täyttyvätkö Booking.comin Suositteluohjelman ehdot.

3. Suosittelulinkkien esittäminen

Suosittelijan ei tule jakaa eikä julkaista Suosittelulinkkejä tilanteissa, joissa ei ole hyväksyttävää perustetta uskoa, että vastaanottajat ovat oikeita matkustajia, arvostavat Suosittelulinkissä esitettyä kutsua eivätkä riko sovellettavia roskapostia koskevia lakeja. Suosittelija hyvittää Booking.comille ja sen johtajille, toimihenkilöille, työntekijöille, osakkaille, asiamiehille ja seuraajille ja suojaa sitä ja heitä kaikenlaisilta korvausvaatimuksilta, joiden syynä on Suosittelulinkin minkäänlainen laiton eteenpäin lähettäminen tai jakaminen.

4. Lahjonnan torjunta

Jakamalla Suosittelulinkin, luomalla Kelvollisen varauksen ja ollakseen oikeutettu Suosittelubonukseen jokainen Osallistuja suostuu noudattamaan seuraavia lahjonnan torjuntaa koskevia ehtoja ja hyväksyy ne: Et saa olla valtionhallinnon virkamies. “Valtionhallinnon virkamiehiin” kuuluvat kaikki valtionhallinnon työntekijät; ehdokkaat julkisiin virkoihin; ja kaikki hallituksen (osittain tai kokonaan) omistamien tai valvomien yhtiöiden, julkisten kansainvälisten järjestöjen ja poliittisten puolueiden työntekijät (mukaan luettuna niiden toimihenkilöt ja edustajat). Valtionhallinnon virkamiehet eivät ole oikeutettuja suosittelubonukseen. Sinun tulee ilmoittaa meille välittömästi, mikäli olet valtionhallinnon virkamies. Mitä tulee suosittelutoimiin (kuten uusien käyttäjien ja majoituspaikkojen rekrytointiin ja/tai Booking.comin mainontaan ja markkinointiin) (tai niitä koskeviin palkkioihin) ja Suosittelubonukseen, (i) sinun ei tule suorasti eikä epäsuorasti (a) tarjota, luvata tai antaa millekään kolmannelle osapuolelle (mukaan luettuna kaikki valtionhallinnon virkamiehet tai poliittiset puolueet [sekä niiden virkamiehet, edustajat tai ehdokkaat]) tai (b) pyrkiä saamaan, hyväksyä tai luvata ottaa vastaan toiselta osapuolelta mitään lahjaa, maksua, palkkiota tai minkäänlaista huomionosoitusta tai etua, joka tulkittaisiin tai voitaisiin tulkita lahjukseksi tai laittomaksi toiminnaksi tai lahjonnaksi, ja (ii) sinun on noudatettava kaikkia sovellettavissa olevia lakeja, jotka koskevat lahjonnan torjuntaa ja lahjuksia ja lahjontaa (mukaan luettuna Yhdysvaltain ulkomaista lahjontaa koskeva laki ja Yhdistyneen kuningaskunnan lahjonnan torjuntaa koskeva laki).

5. Muuta

 • Booking.com pidättää itsellään oikeuden tarkkailla Booking.comin Suositteluohjelmaan osallistumista havaitakseen mahdolliset petostoimet ja ryhtyä mihin tahansa toimenpiteisiin niiden lopettamiseksi. Näihin toimenpiteisiin voi kuulua se, että Booking.com oman harkintansa mukaan peruuttaa Kelvollisen varauksen. Suosittelubonus, joka on ansaittu petostoimilla tai näitä Booking.comin suosittelubonusehtoja rikkovilla toimilla, mitätöityy, ja Booking.com voi vaatia sen takaisinmaksua.
 • Booking.com voi keskeyttää tai päättää Booking.comin Suositteluohjelman tai muuttaa sen ehtoja koska tahansa ja mistä syystä tahansa.
 • Tämän sopimuksen alkuperäinen, englanninkielinen versio on käännetty eri kielille. Käännetty versio on tehty vain hyväntahtoisuudesta pelkkänä toimistokäännöksenä, eivätkä Osallistujat voi vaatia minkäänlaisia oikeuksia tämän käännetyn version perusteella. Tässä sopimuksessa olevien ehtojen sisältöä tai tulkintaa koskevan riidan sattuessa tai jos sopimuksen englanninkielinen ja käännetty versio ovat keskenään ristiriidassa, moniselitteisiä, epäjohdonmukaisia tai poikkeavat toisistaan, sovelletaan englanninkielistä versiota, joka on siten velvoittava ja ratkaiseva. Englanninkielistä versiota käytetään oikeudellisissa prosesseissa.
 • Jos jokin näiden sopimusehtojen ehdoista on pätemätön tai tulee pätemättömäksi, lakkaa olemasta voimassa tai ei ole enää sitova, sinua sitovat kaikki muut sopimuksen ehdot. Tässä tapauksessa kyseessä oleva pätemätön ehto saatetaan kuitenkin voimaan koko laajuudessaan sitä koskevan lain sallimissa puitteissa, ja jokaisen osallistujan tulee vähintään hyväksyä pätemättömän, voimasta lakanneen tai ei enää sitovan ehdon kaltainen seuraus näiden yleisten sopimusehtojen sisällön ja tarkoituksen mukaisesti.
 • Näihin Booking.comin Suositteluohjelman ehtoihin sovelletaan lain sallimassa laajuudessa yksinomaan Alankomaiden lakeja ja niitä tulkitaan yksinomaan Alankomaiden lakien mukaisesti. Kaikki näihin ehtoihin liittyvät kiistat toimitetaan yksinomaan Amsterdamin tuomioistuinten käsiteltäväksi Alankomaissa.
 • Booking.comin Suositteluohjelman järjestää Booking.com B.V., Herengracht 597, 1017 CE Amsterdam, Alankomaat.