דלג לתוכן העיקרי

תנאי שימוש עבור התוכנית להפניית חברים של Booking.com * שימו לב: הסכם זה מנוסח בלשון זכר אך מיועד לנשים וגברים כאחד. *

אם קיבלתם את קישור ההפניה שלכם לפני או במהלך חודש ספטמבר 2016, אתם כפופים לתנאי השימוש הקודמים של תוכנית ההפניות.

לפי התוכנית להפניית החברים של Booking.com, לקוחות Booking.com שבצעו הזמנה (להלן: ה-"מקדם") מוזמנים להרוויח בונוסי הפנייה על ידי הפניית חברים (כמתואר להלן) לעשות שימוש בשירותי ההזמנות המקוונים של Booking.com. תנאי השימוש הבאים, עבור התוכנית להפניית חברים של Booking.com, חלים על המקדמים ועל החברים המוּפְנִים (אשר יכונו יחדיו להלן: ה-"משתתפים") שמשתתפים בתוכנית להפניית חברים של Booking.com.

חברת Booking.com רשאית בכל עת ומכל סיבה שהיא להשהות, לבטל או לשנות את התנאים והדרישות של התוכנית להפניית חברים של Booking.com. בונוס הפניה שכבר הרווחתם בהתאם לתנאי השימוש של התוכנית להפניית חברים של Booking.com לפני שינוי, השהייה או סיום - יכובד.

מידע אודות החבר מֻפְנֶה:

על ידי השתתפות בתוכנית להפניית חברים של Booking.com, החבר המופנה מכיר ומקבל כי חברת Booking.com רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי, לשתף את שמו הפרטי של החבר המופנה ואת סטטוס ההזמנה הכשירה בהגדרות חשבון המשתמש של המקדם בכדי ליידע את המקדם בנוגע לסטטוס בונוס ההפניה שצפוי להתקבל. חברת Booking.com לא תשתף את שם מקום האירוח או תאריכי צ'ק-אין/אאוט. אם אינכם מעוניינים שהמקדם יקבל את המידע אודותיכם, נא לא להשלים את ביצוע ההזמנה לאחר לחיצה על קישור ההפניה. כך תופסק השתתפותכם בתוכנית להפניית חברים של Booking.com.

1. כשירות

המשתתפים, כלומר המקדם והחבר המופנה, חייבים להיות בגיל 18 ומעלה. אנשים ממדינות ניו-מקסיקו, קליפורניה, קנזס, קונטיקט, טנסי והוואי, עובדי Booking Holdings Inc. ונספחיה ובנוסף משתתפי תוכנית שותפי ההפצה של Booking.com (כולל נציגים ועובדים), מודרים מהשתתפות. על המשתתפים להיות אנשים פרטיים.

2. בונוס הפנייה

 • ניתן להרוויח את בונוס ההפנייה באופן הבא:
  • המקדם משתף את קישור ההפנייה כפי שסופק באתר Booking.com (“קישור ההפנייה”). המקדם אינו רשאי לעשות שימוש בקישור ההפנייה עבור/בקידום מכירות בתשלום, לרבות פרסום באינטרנט;
  • האדם שמקבל את הקישור (החבר ה"מופנה"), יוצר הזמנה כשירה דרך אתר Booking.com על ידי לחיצה על קישור ההפנייה; ו-
  • מקום האירוח מאשר ל-Booking.com את שהיית החבר המופנה כחלק מההזמנה הכשירה; ו-
  • המקדם והחבר המופנה יצרו חשבון משתמש, במסגרת זמן סבירה לאחר מימוש השהייה, ואם תגמול ההפניה אמור להיות משולם לכרטיס האשראי של המשתמש, גם שמרו פרטי כרטיס אשראי תקין בהגדרות החשבון.
  • על המקדם והחבר המופנה להיות אנשים שונים.
 • הזמנה נחשבת כ"הזמנה כשירה" כאשר היא מבוצעת בידי המפנה באמצעות לחיצה על קישור ההפנייה וכאשר מלוא עלויות ההזמנה כפי שנקבעו בידי חברת Booking.com (למעט עלויות שהתווספו במהלך השהייה במקום האירוח) גבוהות מההוצאה המינימלית שנמסרה למופנה. הזמנות Booking.basic לא ייחשבו כהזמנות כשירות. חברת Booking.com תכיר בהזמנה כשירה אחת בלבד מכל מופנה לקבלת בונוס הפנייה.
 • מקדם יכול להרוויח בונוס הפניה 10 פעמים בסה״כ. כל מופנה יכול להשתמש בקישור הפניה פעם אחת על מנת ליצור הזמנה העומדת בתנאים, ללא קשר אם המופנה קיבל או הייתה לו גישה לקישורי הפניה שונים וממקדמים שונים. לכל כרטיס אשראי, או לכל Wallet ייחודי, מספר הפעמים המירבי שניתן לקבל בונוס הפניה הינו 11 (פעם אחת כמופנה, ו-10 פעמים כמקדם).
 • תוכנית ההפניות של Booking.com נועדה לשימוש של אנשים פרטיים בלבד, לא לצרכים עסקיים.
 • חברת Booking.com תעניק; אם קבעה על פי שיקול דעתה הבלעדי, כי המקדם והחבר המופנה מילאו וביצעו את כל תנאי השימוש של התוכנית להפניית חברים של Booking.com, תאשר שהמקדם והחבר המופנה הרוויחו את הבונוס (להלן: "בונוס ההפניה") כמתואר בהזמנה להשתתפות בתוכנית להפניית חברים של Booking.com. המשתתפים יקבלו את בונוס ההפניה אוטומטית כזיכוי לכרטיס האשראי שנשמר בהגדרות חשבון המשתמש למטרת תוכנית הפניית החברים. אם יש צורך, חברת Booking.com עשויה לשלוח אימייל למקדם או לחבר המופנה כדי להזכיר שיצירת חשבון משתמש ושמירת פרטי כרטיס אשראי תקין דרושים על מנת לקבל את בונוס ההפניה. משתתפים אשר אמורים לקבל את בונוס ההפניה כקרדיט ל-Wallet של Booking.com גם יקבלו את בונוס ההפניה באופן אוטומטי.
 • בונוס הפנייה שלא יפדה בתוך 6 חודשים לאחר אישורו על ידי Booking.com יפוג באופן אוטומטי. לא ניתן להעביר את בונוס ההפנייה, תמורת תשלום במזומן או כל תשלום אחר. לידיעתכם: הדבר תקף עבור כל בונוסי ההפנייה אשר אושרו לאחר 10 אפריל 2018. כל בונוס הפנייה שאושר לפני תאריך זה יפוג באופן אוטומטי לאחר 12 חודשים.
 • המקדם יכול להרוויח את בונוס ההפנייה למקדמים 10 פעמים בסך הכל.
 • כל מופנה יכול להשתמש פעם אחת בלבד בקישור ההפנייה, גם אם המופנה קיבל או החזיק בגישה לקישורי הפנייה נפרדים ממקדמים שונים.
 • המשתתפים הם האחראים לכיסוי כל המסים או החיובים, שעשויים להיווצר מהרווחת ותשלום בונוס ההפנייה.
 • חישוב בונוס ההפניה מבוצע בהליך אוטומטי בהתבסס על השימוש בקישור ההפניה ויצירת הזמנות כשירות דרך שירותי ההזמנות המקוונים של Booking.com. חברת Booking.com שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לבחון את העמידה בתנאי התוכנית להפניית חברים של Booking.com.

3. הצגת קישורי הפנייה

המקדם לא ישתף או יפרסם את קישורי הפניה ללא יסוד סביר להניח כי המקבלים הם נוסעים אמיתיים וכי יעריכו את ההזמנה לביצוע הזמנה דרך קישור ההפניה ללא הפרת כל חוק ישים למניעת דואר-זבל (ספאם). המקדם ישפה וישמור על חברת Booking.com, מנהליה, נושאי המשרות, העובדים, בעלי המניות, הסוכנים וממשיכי דרכה מפני כל תביעות שעשויות להתעורר מכל העברה שלא כדין או שיתוף של קישור ההפניה.

4. מניעת שוחד

על ידי שיתוף קישור ההפניה, יצירת הזמנה כשירה, ובכדי להיות זכאי לקבלת בונוס ההפניה, כל משתתף מסכים ומקבל את התנאים הבאים למניעת שוחד: אתה לא פקיד ממשלתי. "פקידי ממשל" או כל סוג של עובד ממשלתי; מועמד למשרה ציבורית; וכל עובד של (בין אם באופן מלא או חלקי) חברות בבעלות ממשלתית או חברות הנמצאות בשליטת הממשלה, ארגונים ציבוריים בינלאומיים ומפלגות פוליטיות (כולל כל פקיד או נציג מטעמן). פקידי ממשל אינם זכאים לקבלת בונוס הפניה. אתם נדרשים להודיע ​​לנו באם אתם פקידים ממשלתיים. בגין (או כתגמול על) פעילויות ההפניה (לרבות שידול משתמשים חדשים, ומקומות אירוח ו/או קידום ושיווק של Booking.com) ובונוס ההפניה, עליכם להימנע מ- (i) בין אם במישרין או בעקיפין (א) להציע, להבטיח או לתת לצד שלישי כלשהו (לרבות פקיד ממשלתי או מפלגה/ות פוליטית/ות (או כל נציג או מועמד מטעמה)), או (ב) לחפש, לקבל או לקבל הבטחה בין אם לך או לכל צד אחר, כל מתנה, תשלום , גמול, תמורה או טובת הנאה מכל סוג שהוא אשר יכול להתפרש כשוחד או התנהלות בלתי-חוקית או פגומה, וכן (ii) לציית לכל החוקים הישימים למניעת שוחד וקבלת טובות הנאה ונהלים שיש בהם פגם (כולל החוק בארה"ב למניעת שחיתות מטעם מדינות זרות והחוק למניעת שוחד בבריטניה).

5. שונות

 • חברת Booking.com שומרת לעצמה את הזכות לחקור את ההשתתפות בתוכנית להפניית חברים של Booking.com, לאיתור כל פעולות הונאה ולנקוט בכל האמצעים כדי להביא לסיומן. צעדים אלה עשויים להוביל לכך שחברת Booking.com לפי שיקול דעתה הבלעדי, תבטל הזמנה כשירה. בונוס הפניה שמורווח באמצעות פעולות הונאה או פעילויות אחרות המפרות את תנאי שימוש אלה עבור התוכנית להפניית חברים וקבלת בונוס של Booking.com, יהיה בטל ומבוטל ועשוי לגרור עימו דרישה לתשלום-חוזר מ-Booking.com.
 • חברת Booking.com עשויה להשהות, לסיים או לשנות את תנאי השימוש והדרישות של תוכנית ההפניות של Booking.com בכל עת ומכל סיבה שהיא.
 • הגרסה האנגלית המקורית של הסכם זה עשויה להיות מתורגמת לשפות אחרות. הגרסה המתורגמת של הסכם זה הינה שירות של אדיבות ותרגום משרדי בלבד והמשתתפים לא יכולים להפיק כל זכויות מהגרסה המתורגמת. במקרה של מחלוקת בנוגע לתוכן או הפרשנות של תנאים והגבלות אלה המופיעים בהסכם זה או במקרה של סתירה, עמימות, חוסר-עקביות או אי-התאמה בין הגרסה האנגלית וכל גרסת שפה אחרת של הסכם זה, הגרסה בשפה האנגלית תחול, תגבור ותהיה הגרסה הסופית והמחייבת. הגרסה האנגלית תשמש בהליכים משפטיים.
 • במקרה שאחד מהסעיפים האלה הופך ללא-תקף, בלתי ניתן לאכיפה או בלתי-מחייב, אתם עדיין כפופים לכל שאר התנאים. במקרה כזה, התנאי שאינו תקף עדיין יאכף במידה המותרת על פי החוק, וכל משתתף יסכים לכל הפחות להחלפת תנאי או סעיף שאינו-תקף, בלתי ניתן לאכיפה או בלתי-מחייב שכזה באחד בעל אפקט דומה, בהתחשב בתוכן ובמטרה של תנאי שימוש אלה.
 • במידה המותרת על פי חוק, תנאי שימוש אלה, עבור התוכנית להפניית חברים של Booking.com, יהיו כפופים באופן בלעדי ויפורשו בהתאם לחוקי הולנד. כל מחלוקת הנובעת מ- או הקשורה לתנאים אלה תוגש ותטופל אך ורק על ידי בית המשפט המוסמך באמסטרדם, הולנד.
 • התוכנית להפניית חברים של Booking.com מאורגנת על ידי חברת Booking.com B.V. ומשרדיה נמצאים בכתובת: Herengracht 597, 1017 CE Amsterdam, the Netherlands.

Booking.com Refer a Friend Program Terms (Pre October 2016)

אם קיבלתם את קישור ההפנייה במהלך או לאחר חודש אוקטובר 2016, אתם כפופים לתנאי השימוש הנוכחיים של תוכנית ההפניות.

Under the Booking.com Refer a Friend Program, customers of Booking.com who made a booking (the “Advocate”) are invited to earn Referral Bonuses by inviting Referees (as described below) to make use of the Booking.com online reservation services. The following Booking.com Refer a Friend Program Terms apply to the Advocate and Referees (together referred to as the “Participants”) participating in the Booking.com Refer a Friend Program.

1. Eligibility

Participants, meaning Advocate and Referee, must be 18 years of age and older and be located in the United States of America or the United Kingdom. Persons from the states of New Mexico and Hawaii, as well as employees of The Priceline Group Inc. and its affiliates, are excluded from participation.

2. Referral Bonus

 • A Referral Bonus can be earned as follows:

  1. The Advocate shares the referral link as provided on the Booking.com website (the “Referral Link”);
  2. A person, receiving the link (the “Referee”), creates an Eligible Reservation through the Booking.com website by clicking on the Referral Link; and
  3. The stay of the Referee as part of the Eligible Reservation is confirmed by the booked accommodation to Booking.com.
 • Booking.com will, if it has determined in its sole discretion, that Advocate and Referee have complied with and fulfilled the Booking.com Refer a Friend Program Terms, credit the Advocate and the Referee with the bonus (the “Referral Bonus”) as described in the invitation to participate in the Booking.com Refer a Friend Program. The Participants will receive an email confirmation from Booking.com about their earned and credited Referral Bonus including instructions about how to obtain their Referral Bonus.

 • The Referral Bonus will be provided in form of a prepaid virtual debit card (the “Booking.com Debit Card”). The Booking.com Debit Card can be shipped to the address entered upon request of the Booking.com Debit Card. The Participants acknowledge, that the Booking.com Debit Card cannot be shipped without having provided a valid address and Booking.com will not be held liable for the loss or destruction of the Booking.com Debit Card during shipping or delayed receipt.The Booking.com Debit Card may contain an expiration date for the use of the prepaid credit.

 • Referral Bonus not redeemed within 6 months after first confirmation by Booking.com will automatically expire. The Referral Bonus cannot be transferred, exchanged for any cash or money or sold.

 • The total amount of Referral Bonus to be earned by the Referee is 15 USD or 15 GBP, during the term of this Booking.com Refer a Friend Program. The total amount of Referral Bonus to be earned by the Advocate is 150 USD or 150 GBP during the term of this Booking.com Refer a Friend Program.

 • Each Referee may only make use once of a Referral Link, also if the Referee received or had access to separate Referral Links from different Advocates.

 • The Participants will be responsible for any taxes or charges, that may be arise due to the earning and payout of the Referral Bonus.

 • A reservation is considered an Eligible Reservation when it has been made by clicking on the Referral Link, and with check out before the campaign end date (indicated on the website or email you received), as confirmed by the booked accommodation to Booking.com. Booking.com will only recognize one Eligible Reservation per Referee to count for a Referral Bonus.

3. Displaying Referral Links

The Advocate shall not publish the Referral Links where there is no reasonable basis for believing that recipients are genuine travelers and appreciate the invitation stated through the Referral Link and not in violation of applicable anti-spam laws. The Advocate shall indemnify and hold Booking.com, its directors, officers, employees, shareholders, agents and successors harmless, from and against any claims that may arise from any unlawful forwarding of the Referral Link.

4. Information about Referees

Booking.com will not provide information about the identity of Referees to the Advocates. The Advocate will obtain an automatically updated overview via email. The calculation of the Referral Bonus is an automatic procedure based on the use of the Referral Links and the creation of Eligible Reservations through the Booking.com online reservation services. Booking.com retains the right to, at its sole discretion, review the compliance with the Booking.com Refer a Friend Program terms.

5. Anti Bribery

By sharing the Referral Link, creating an Eligible Reservation and in order to be eligible for the Referral Bonus, each Participant agrees and accepts the following anti-bribery terms: You are not a government official. “Government officials” include any government employee; candidate for public office; and any employee of (wholly or partly) government-owned or government-controlled companies, public international organizations and political parties (including any official or representative thereof). Government officials are not eligible for the referral bonus. You shall immediately inform us if you are a government official. In respect of (or as an award for) the referral activities (including the solicitation of new users, accommodations and/or the promotion and marketing of Booking.com) and the Referral Bonus, you shall (i) not directly or indirectly (a) offer, promise or give to any third party (including any governmental official or political party('s official, representative or candidate)), or (b) seek, accept or get promised for itself of for another party, any gift, payment, reward, consideration or benefit of any kind which would or could be construed as bribery or an illegal or corrupt practice, and (ii) comply with all applicable laws governing anti-bribery and corrupt gifts and practices (including the U.S. Foreign Corrupt Practices Act and the UK Anti-Bribery Act).

6. Miscellaneous

 • Booking.com retains the right to investigate the participation in the Booking.com Refer a Friend Program for any fraudulent activities and take any measures to end them. These measures may comprise, that Booking.com cancels an Eligible Reservation. Referral Bonus earned through fraudulent activities or activities in violation of these Booking.com Refer a Friend Bonus terms will be null and void.

 • Booking.com may suspend, terminate or change the terms and requirements of the Booking.com Refer a Friend Program Terms at any time and for any reason. A Referral Bonus already earned in accordance with the Booking.com Refer a Friend Program Terms before such change, suspension or termination, will be honored.

 • The original English version of this Agreement may have been translated into other languages. The translated version of this Agreement is a courtesy and office translation only and the Participants cannot derive any rights from the translated version. In the event of a dispute about the contents or interpretation of these terms and conditions of this Agreement or in the event of a conflict, ambiguity, inconsistency or discrepancy between the English version and any other language version of this Agreement, the English language version shall apply and prevail and be conclusive and binding. The English version shall be used in legal proceedings.

 • If any provision of these terms is or becomes invalid, unenforceable or non-binding, you shall remain bound by all other provisions hereof. In such event, such invalid provision shall nonetheless be enforced to the fullest extent permitted by applicable law, and each participant will at least agree to accept a similar effect as the invalid, unenforceable or non-binding provision, given the contents and purpose of these terms and conditions.

 • To the extent permitted by law, these Booking.com Refer a Friend Program Terms shall be exclusively governed by and construed in accordance with the laws of the Netherlands. Any disputes arising out or in connection with these terms shall exclusively be submitted to and dealt with by the competent court in Amsterdam, the Netherlands.

 • The Booking.com Refer a Friend Program is organized by Booking.com B.V., Herengracht 597, 1017 CE Amsterdam, The Netherlands.