דלג לתוכן העיקרי

תנאי שימוש עבור התוכנית להפניית חברים של Booking.com * שימו לב: הסכם זה מנוסח בלשון זכר אך מיועד לנשים וגברים כאחד. *

תוכנית ההפניות שלנו תסתיים בתאריך 15 באוקטובר 2019

מה זה אומר?

 • כל תגמולי ההפניה הקשורים להזמנות שנעשו לפני 15 באוקטובר 2019 יפעלו כרגיל. כל תנאי השימוש חלים.
 • אם החברים שלכם ביצעו הזמנה דרך הקישור שלכם לפני 15 באוקטובר 2019, גם הם וגם אתם תקבלו את התגמול. כל תנאי השימוש חלים.
 • אם החברים שלכם יבצעו הזמנה דרך הקישור שלכם בתאריך 15 באוקטובר 2019, 00:00 או לאחריו, ההזמנה שלהם תתבצע כרגיל אך אף תגמול לא יוענק לכם או להם.

תנאי שימוש

לפי התוכנית להפניית החברים של Booking.com, לקוחות Booking.com שבצעו הזמנה (להלן: ה-"מקדם") מוזמנים להרוויח בונוסי הפנייה על ידי הפניית חברים (כמתואר להלן) לעשות שימוש בשירותי ההזמנות המקוונים של Booking.com. תנאי השימוש הבאים, עבור התוכנית להפניית חברים של Booking.com, חלים על המקדמים ועל החברים המוּפְנִים (אשר יכונו יחדיו להלן: ה-"משתתפים") שמשתתפים בתוכנית להפניית חברים של Booking.com.

חברת Booking.com רשאית בכל עת ומכל סיבה שהיא להשהות, לבטל או לשנות את התנאים והדרישות של התוכנית להפניית חברים של Booking.com. בונוס הפניה שכבר הרווחתם בהתאם לתנאי השימוש של התוכנית להפניית חברים של Booking.com לפני שינוי, השהייה או סיום - יכובד.

מידע אודות החבר מֻפְנֶה:

על ידי השתתפות בתוכנית להפניית חברים של Booking.com, החבר המופנה מכיר ומקבל כי חברת Booking.com רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי, לשתף את שמו הפרטי של החבר המופנה ואת סטטוס ההזמנה הכשירה בהגדרות חשבון המשתמש של המקדם בכדי ליידע את המקדם בנוגע לסטטוס בונוס ההפניה שצפוי להתקבל. חברת Booking.com לא תשתף את שם מקום האירוח או תאריכי צ'ק-אין/אאוט. אם אינכם מעוניינים שהמקדם יקבל את המידע אודותיכם, נא לא להשלים את ביצוע ההזמנה לאחר לחיצה על קישור ההפניה. כך תופסק השתתפותכם בתוכנית להפניית חברים של Booking.com.

1. כשירות

המשתתפים, כלומר המקדם והחבר המופנה, חייבים להיות בגיל 18 ומעלה. אנשים ממדינות ניו-מקסיקו, קליפורניה, קנזס, קונטיקט, טנסי והוואי, עובדי Booking Holdings Inc. ונספחיה ובנוסף משתתפי תוכנית שותפי ההפצה של Booking.com (כולל נציגים ועובדים), מודרים מהשתתפות. על המשתתפים להיות אנשים פרטיים.

2. בונוס הפנייה

 • ניתן להרוויח את בונוס ההפנייה באופן הבא:
  • המקדם משתף את קישור ההפנייה כפי שסופק באתר Booking.com (“קישור ההפנייה”). המקדם אינו רשאי לעשות שימוש בקישור ההפנייה עבור/בקידום מכירות בתשלום, לרבות פרסום באינטרנט;
  • האדם שמקבל את הקישור (החבר ה"מופנה"), יוצר הזמנה כשירה דרך אתר Booking.com על ידי לחיצה על קישור ההפנייה; ו-
  • מקום האירוח מאשר ל-Booking.com את שהיית החבר המופנה כחלק מההזמנה הכשירה; ו-
  • המקדם והחבר המופנה יצרו חשבון משתמש, במסגרת זמן סבירה לאחר מימוש השהייה, ואם תגמול ההפניה אמור להיות משולם לכרטיס האשראי של המשתמש, גם שמרו פרטי כרטיס אשראי תקין בהגדרות החשבון.
  • על המקדם והחבר המופנה להיות אנשים שונים.
 • הזמנה נחשבת כ"הזמנה כשירה" כאשר היא מבוצעת בידי המפנה באמצעות לחיצה על קישור ההפנייה וכאשר מלוא עלויות ההזמנה כפי שנקבעו בידי חברת Booking.com (למעט עלויות שהתווספו במהלך השהייה במקום האירוח) גבוהות מההוצאה המינימלית שנמסרה למופנה. הזמנות Booking.basic לא ייחשבו כהזמנות כשירות. חברת Booking.com תכיר בהזמנה כשירה אחת בלבד מכל מופנה לקבלת בונוס הפנייה.
 • מקדם יכול להרוויח בונוס הפניה 10 פעמים בסה״כ. כל מופנה יכול להשתמש בקישור הפניה פעם אחת על מנת ליצור הזמנה העומדת בתנאים, ללא קשר אם המופנה קיבל או הייתה לו גישה לקישורי הפניה שונים וממקדמים שונים. לכל כרטיס אשראי, או לכל Wallet ייחודי, מספר הפעמים המירבי שניתן לקבל בונוס הפניה הינו 11 (פעם אחת כמופנה, ו-10 פעמים כמקדם).
 • תוכנית ההפניות של Booking.com נועדה לשימוש של אנשים פרטיים בלבד, לא לצרכים עסקיים.
 • חברת Booking.com תעניק; אם קבעה על פי שיקול דעתה הבלעדי, כי המקדם והחבר המופנה מילאו וביצעו את כל תנאי השימוש של התוכנית להפניית חברים של Booking.com, תאשר שהמקדם והחבר המופנה הרוויחו את הבונוס (להלן: "בונוס ההפניה") כמתואר בהזמנה להשתתפות בתוכנית להפניית חברים של Booking.com. המשתתפים יקבלו את בונוס ההפניה אוטומטית כזיכוי לכרטיס האשראי שנשמר בהגדרות חשבון המשתמש למטרת תוכנית הפניית החברים. אם יש צורך, חברת Booking.com עשויה לשלוח אימייל למקדם או לחבר המופנה כדי להזכיר שיצירת חשבון משתמש ושמירת פרטי כרטיס אשראי תקין דרושים על מנת לקבל את בונוס ההפניה. משתתפים אשר אמורים לקבל את בונוס ההפניה כקרדיט ל-Wallet של Booking.com גם יקבלו את בונוס ההפניה באופן אוטומטי.
 • בונוס הפניה שלא ימומש תוך 14 חודשים מרגע ש-Booking.com הודיעה על תהליך העיבוד שלו - יפוג באופן אוטומטי. לא ניתן להעביר את בונוס ההפניה, למכור אותו או לקבל תמורתו תשלום במזומן או כל תשלום אחר.
 • המקדם יכול להרוויח את בונוס ההפנייה למקדמים 10 פעמים בסך הכל.
 • כל מופנה יכול להשתמש פעם אחת בלבד בקישור ההפנייה, גם אם המופנה קיבל או החזיק בגישה לקישורי הפנייה נפרדים ממקדמים שונים.
 • המשתתפים הם האחראים לכיסוי כל המסים או החיובים, שעשויים להיווצר מהרווחת ותשלום בונוס ההפנייה.
 • חישוב בונוס ההפניה מבוצע בהליך אוטומטי בהתבסס על השימוש בקישור ההפניה ויצירת הזמנות כשירות דרך שירותי ההזמנות המקוונים של Booking.com. חברת Booking.com שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לבחון את העמידה בתנאי התוכנית להפניית חברים של Booking.com.

3. הצגת קישורי הפנייה

המקדם לא ישתף או יפרסם את קישורי הפניה ללא יסוד סביר להניח כי המקבלים הם נוסעים אמיתיים וכי יעריכו את ההזמנה לביצוע הזמנה דרך קישור ההפניה ללא הפרת כל חוק ישים למניעת דואר-זבל (ספאם). המקדם ישפה וישמור על חברת Booking.com, מנהליה, נושאי המשרות, העובדים, בעלי המניות, הסוכנים וממשיכי דרכה מפני כל תביעות שעשויות להתעורר מכל העברה שלא כדין או שיתוף של קישור ההפניה.

4. מניעת שוחד

על ידי שיתוף קישור ההפניה, יצירת הזמנה כשירה, ובכדי להיות זכאי לקבלת בונוס ההפניה, כל משתתף מסכים ומקבל את התנאים הבאים למניעת שוחד: אתה לא פקיד ממשלתי. "פקידי ממשל" או כל סוג של עובד ממשלתי; מועמד למשרה ציבורית; וכל עובד של (בין אם באופן מלא או חלקי) חברות בבעלות ממשלתית או חברות הנמצאות בשליטת הממשלה, ארגונים ציבוריים בינלאומיים ומפלגות פוליטיות (כולל כל פקיד או נציג מטעמן). פקידי ממשל אינם זכאים לקבלת בונוס הפניה. אתם נדרשים להודיע ​​לנו באם אתם פקידים ממשלתיים. בגין (או כתגמול על) פעילויות ההפניה (לרבות שידול משתמשים חדשים, ומקומות אירוח ו/או קידום ושיווק של Booking.com) ובונוס ההפניה, עליכם להימנע מ- (i) בין אם במישרין או בעקיפין (א) להציע, להבטיח או לתת לצד שלישי כלשהו (לרבות פקיד ממשלתי או מפלגה/ות פוליטית/ות (או כל נציג או מועמד מטעמה)), או (ב) לחפש, לקבל או לקבל הבטחה בין אם לך או לכל צד אחר, כל מתנה, תשלום , גמול, תמורה או טובת הנאה מכל סוג שהוא אשר יכול להתפרש כשוחד או התנהלות בלתי-חוקית או פגומה, וכן (ii) לציית לכל החוקים הישימים למניעת שוחד וקבלת טובות הנאה ונהלים שיש בהם פגם (כולל החוק בארה"ב למניעת שחיתות מטעם מדינות זרות והחוק למניעת שוחד בבריטניה).

5. שונות

 • חברת Booking.com שומרת לעצמה את הזכות לחקור את ההשתתפות בתוכנית להפניית חברים של Booking.com, לאיתור כל פעולות הונאה ולנקוט בכל האמצעים כדי להביא לסיומן. צעדים אלה עשויים להוביל לכך שחברת Booking.com לפי שיקול דעתה הבלעדי, תבטל הזמנה כשירה. בונוס הפניה שמורווח באמצעות פעולות הונאה או פעילויות אחרות המפרות את תנאי שימוש אלה עבור התוכנית להפניית חברים וקבלת בונוס של Booking.com, יהיה בטל ומבוטל ועשוי לגרור עימו דרישה לתשלום-חוזר מ-Booking.com.
 • חברת Booking.com עשויה להשהות, לסיים או לשנות את תנאי השימוש והדרישות של תוכנית ההפניות של Booking.com בכל עת ומכל סיבה שהיא.
 • הגרסה האנגלית המקורית של הסכם זה עשויה להיות מתורגמת לשפות אחרות. הגרסה המתורגמת של הסכם זה הינה שירות של אדיבות ותרגום משרדי בלבד והמשתתפים לא יכולים להפיק כל זכויות מהגרסה המתורגמת. במקרה של מחלוקת בנוגע לתוכן או הפרשנות של תנאים והגבלות אלה המופיעים בהסכם זה או במקרה של סתירה, עמימות, חוסר-עקביות או אי-התאמה בין הגרסה האנגלית וכל גרסת שפה אחרת של הסכם זה, הגרסה בשפה האנגלית תחול, תגבור ותהיה הגרסה הסופית והמחייבת. הגרסה האנגלית תשמש בהליכים משפטיים.
 • במקרה שאחד מהסעיפים האלה הופך ללא-תקף, בלתי ניתן לאכיפה או בלתי-מחייב, אתם עדיין כפופים לכל שאר התנאים. במקרה כזה, התנאי שאינו תקף עדיין יאכף במידה המותרת על פי החוק, וכל משתתף יסכים לכל הפחות להחלפת תנאי או סעיף שאינו-תקף, בלתי ניתן לאכיפה או בלתי-מחייב שכזה באחד בעל אפקט דומה, בהתחשב בתוכן ובמטרה של תנאי שימוש אלה.
 • במידה המותרת על פי חוק, תנאי שימוש אלה, עבור התוכנית להפניית חברים של Booking.com, יהיו כפופים באופן בלעדי ויפורשו בהתאם לחוקי הולנד. כל מחלוקת הנובעת מ- או הקשורה לתנאים אלה תוגש ותטופל אך ורק על ידי בית המשפט המוסמך באמסטרדם, הולנד.
 • התוכנית להפניית חברים של Booking.com מאורגנת על ידי חברת Booking.com B.V. ומשרדיה נמצאים בכתובת: Herengracht 597, 1017 CE Amsterdam, the Netherlands.