Idi na glavni sadržaj

Booking.com-ovi uvjeti programa slanja preporuke prijatelju

Ako ste primili link za preporuku prije ili tijekom rujna 2016. godine, podliježete prethodnim uvjetima i odredbama za preporuke.

U okviru Booking.com-ova programa slanja preporuke prijatelju, korisnici Booking.com-a koji su napravili rezervaciju (u daljnjem tekstu "Promotori") mogu ostvariti Bonus za preporuku ako (u skladu s niže navedenim uvjetima) pozovu Primatelja preporuke na korištenje usluge online rezervacije smještaja na Booking.com-u. Navedeni uvjeti programa slanja preporuke prijatelju primjenjuju se na Promotore i Primatelje preporuka (zajedničkim nazivom "Sudionici") koji sudjeluju u Programu slanja preporuke prijatelju.

Booking.com u svakom trenutku i bez posebnog razloga može obustaviti, otkazati ili izmijeniti uvjete i preduvjete za sudjelovanje u Booking.com-ovu Programu slanja preporuke prijatelju. Iznos Bonusa za preporuku koji je bio ostvaren u skladu s uvjetima i preduvjetima Programa slanja preporuke prijatelju prije navedene izmjene, obustave ili otkazivanja, bit će ispoštovan.

Informacije o Primatelju preporuke:

Sudjelovanjem u Booking.com-ovu programu slanja preporuke prijatelju, Primatelj preporuke prihvaća da Booking.com prema vlastitom nahođenju može podijeliti ime i status Važeće rezervacije Primatelja preporuke u korisničkom računu Promotora kako bi istog obavijestio o statusu ostvarenog Bonusa za preporuku. Booking.com neće dijeliti ime smještajnog objekta ili točne datume dolaska/odlaska. Ako ne želite Promotoru omogućiti primanje informacija o vama, molimo nemojte dovršiti rezervaciju ako ste prethodno kliknuli na Link za preporuku. Vaše će sudjelovanje u Booking.com-ovu Programu slanja preporuke prijatelju biti obustavljeno.

1. Pravo na sudjelovanje

Sudionici, odnosno Promotor i Primatelj preporuke, moraju imati najmanje 18 godina. Osobe iz saveznih država New Mexico, Kalifornija, Kansas, Connecticut, Tennessee i Havaji, kao i zaposlenici grupe Booking Holdings Inc. i njezinih pridruženih partnera, kao i sudionici (uključujući njihove predstavnike i zaposlenike) Booking.com-ova Programa distribucijskih partnera nemaju pravo na sudjelovanje u programu. Sudionici moraju biti fizičke osobe.

2. Bonus za preporuku

 • Bonus za preporuku može se ostvariti na sljedeći način:
  • Promotor šalje link za preporuku koji je naveden na internetskoj stranici Booking.com-a (u daljnjem tekstu "Link za preporuku"). Promotor nema pravo koristiti Link za preporuku u plaćenim promotivnim ponudama i za njih, što uključuje i online oglašavanje;
  • Osoba koja prima link ("Primatelj preporuke") vrši Važeću rezervaciju putem internetske stranice Booking.com-a klikom na Link za preporuku; i
  • Smještajni objekt u kojemu je Primatelj preporuke napravio Važeću rezervaciju potvrđuje boravak Booking.com-u; i
  • Promotor i Primatelj preporuke u razumnom roku nakon boravka kreiraju korisnički račun i, u slučaju da se Nagrada za preporuke treba isplatiti na kreditnu karticu korisnika, spremaju važeću kreditnu karticu u okviru postavki korisničkog računa.
  • Promotor i Primatelj preporuke u svakom trenutku moraju biti različite osobe.
 • Rezervacija se smatra "Važećom rezervacijom" ako je napravi Primatelj preporuke klikom na Link za preporuku i ukupni iznos rezervacije napravljene na Booking.com-u (ne uključujući troškove nastale izravno u smještajnom objektu tijekom boravka) je veći od minimalnog potrošenog iznosa o kojem je Primatelj preporuke obaviješten. Booking.Basic rezervacije ne smatraju se važećima. Booking.com za Bonus za preporuku prihvaća samo jednu Važeću rezervaciju po Primatelju preporuke.
 • Promotor može ostvariti Bonus za preporuku sveukupno 10 puta. Svaki Primatelj preporuke može samo jednom iskoristiti Link za preporuku kako bi napravilo Važeću rezervaciju, neovisno o tome je li Primatelj preporuke primio ili je imao pristup zasebnim Linkovima za preporuku različitih Promotora. Po kreditnoj kartici, ili po jedinstvenoj Kasici, moguće je ostvariti maksimalno 11 Bonusa za preporuku (1 kao Promotor, 10 kao Primatelj preporuke).
 • Booking.com-ov program slanja preporuke prijatelju može se koristiti samo u osobne, a ne komercijalne svrhe.
 • Booking.com će, ako prema vlastitom nahođenju utvrdi da su Promotor i Primatelj preporuke ispunili uvjete Programa slanja preporuke prijatelju, potvrditi da su Promotor i Primatelj preporuke ostvarili bonus ("Bonus za preporuku") kako je navedeno u pozivu za sudjelovanje u Programu slanja preporuke prijatelju. Sudionici koji Bonus za preporuku trebaju primiti u obliku iznosa doznačenog na kreditnu karticu spremljenu u okviru postavki korisničkog računa, u svrhu korištenja u Programu slanja preporuke prijatelju automatski će dobiti Bonus. Booking.com u slučaju potrebe može Promotoru ili Primatelju preporuke poslati poruku e-pošte kako bi ih obavijestio da je za primanje Bonusa za preporuku potrebno spremiti važeću kreditnu karticu u okviru postavki korisničkog računa. Sudionici koji Bonus za preporuku trebaju primiti u obliku iznosa doznačenog u "Kasicu" Booking.com-a također će automatski dobiti Bonus za preporuku.
 • Bonus za preporuku koji se ne iskoristi unutar 6 mjeseci nakon što ga potvrdi Booking.com, automatski će isteći. Bonus za preporuku ne može se prenositi, zamijeniti za gotovinu ili novac te prodati. Napomena: ovo se odnosi na sve bonuse za preporuku koji su potvrđeni nakon 10. travnja 2018. godine. Svi bonusi za preporuku koji su potvrđeni prije tog datuma isteći će nakon 12 mjeseci.
 • Promotor može ostvariti bonus za slanje preporuke sveukupno najviše 10 puta.
 • Svaki Primatelj preporuke može link za preporuku iskoristiti samo jednom, a isto vrijedi i ako je Primatelj preporuke primio ili imao pristup različitim Linkovima za preporuku od različitih Promotora.
 • Sudionici su odgovorni za plaćanje svih poreza ili naknada koji proizlaze iz prikupljanja i isplate Bonusa za preporuku.
 • Obračunavanje Bonusa za preporuku jest automatska procedura temeljena na korištenju Linkova za preporuku i vršenju Važećih rezervacija putem usluge online rezervacije Booking.com-a. Booking.com zadržava pravo da prema vlastitom nahođenju provjeri sukladnost s uvjetima programa slanja preporuke prijatelju.

3. Prikazivanje linkova za preporuku

Promotor neće dijeliti ili objavljivati Linkove za preporuku osim ako ne postoji osnovana sumnja da su primatelji stvarni putnici i da znaju cijeniti preporuku koju su primili. Također se valja pridržavati svih odredbi vezanih uz sprječavanje primanja neželjene pošte. Promotor će obeštetiti Booking.com, njegove direktore, službenike, zaposlenike, dioničare, opunomoćenike i nasljednike i osloboditi ih svake odgovornosti koja proizlazi iz nezakonitog prosljeđivanja ili dijeljenja Linkova za preporuku.

4. Sprječavanja mita

Dijeljenjem Linka za preporuku, vršenjem Važeće rezervacije i kako bi ostvario pravo na Bonus za preporuku, svaki Sudionik prihvaća i slaže se sa sljedećim uvjetima o sprječavanju mita: Vi niste vladin službenik. "Vladini službenici" uključuju sve zaposlenike vlade; kandidate za javnu službu; i bilo kojeg zaposlenika (u potpunosti ili djelomično) tvrtki u vlasništvu ili pod upravom vlade, javnih međunarodnih organizacija i političkih stranaka (uključujući i sve službenike ili predstavnike istih). Ako ste vladin službenik, dužni ste nas odmah o tome obavijestiti. U okviru (ili kao nagradu) preporuke usluge prijatelju (uključujući promoviranje novih korisnika, smještajnih objekata i/ili promidžbu i marketing Booking.com-a) i Bonusa za preporuku, nećete (i) izravno ili neizravno (a) nuditi, obećavati ili davati trećim stranama (uključujući vladine službenike ili službenike, predstavnike ili kandidate političkih stranaka)) ili (b) tražiti, prihvatiti ili primiti obećanje za sebe ili neku treću stranu, bilo koji poklon, uplatu, nagradu ili pogodnosti bilo koje vrste ako bi se to moglo smatrati podmićivanjem ili ilegalnom i korumpiranom praksom i (ii) pridržavat ćete se svih primjenjivih zakona vezanih uz sprječavanje mita i korumpiranih darivanja i aktivnosti (uključujući američki zakon o sprječavanju korupcije (U.S. Foreign Corrupt Practices Act) i britanski zakon o sprječavanju mita (UK Anti-Bribery Act).

5. Razno

 • Booking.com zadržava pravo provjere sudjelovanja u Booking.com-ovu programu preporuke usluge prijatelju s obzirom na sve aktivnosti prijevare te može poduzeti sve mjere kako bi iste zaustavio. Jedna od takvih mjera može biti i ta da Booking.com prema vlastitom nahođenju otkaže Važeću rezervaciju. Bonus za preporuku ostvaren lažnim aktivnostima ili aktivnostima kojima se krše uvjeti i odredbe programa preporuke usluge prijatelju smatrat će se nevažećim i ništetnim.
 • Booking.com može obustaviti, prekinuti ili izmijeniti uvjete i odredbe Booking.com-ova programa slanja preporuke prijatelju u bilo kojem trenutku i iz bilo kojeg razloga.
 • Izvorna engleska verzija ovih uvjeta možda je prevedena na druge jezike. Prevedena je verzija samo neslužbeni prijevod i iz nje ne proizlaze nikakva prava za Sudionika. U slučaju spora oko sadržaja ili tumačenja uvjeta i odredbi ovog Ugovora ili u slučaju nedosljednosti ili neslaganja između engleske verzije i verzije ovog Ugovora na bilo kojem drugom jeziku, primjenjuje se engleska verzija te je ista konačna i obvezujuća. Engleska verzija također se koristi u svim pravnim postupcima.
 • U slučaju da bilo koja odredba ovih uvjeta postane nevažeća, neprovediva ili neobvezujuća, ostale odredbe u okviru ovog ugovora ostaju važeće. U tom slučaju, takve nevažeće odredbe bit će provedene u mjeri u kojoj je to dopušteno važećim zakonom, a sudionici pristaju na to da nevažeće, neprovedive ili neobvezujuće odredbe zamijene odredbe koje bi, uzimajući u obzir sadržaj i svrhu ovih uvjeta i odredbi, imale sličan učinak.
 • U okviru zakonskih odredbi, ovi uvjeti programa preporuke usluge prijatelju, podliježu isključivo zakonima Nizozemske. Za sve sporove proizašle iz ili povezane s ovim uvjetima nadležan je odgovarajući sud u Amsterdamu, u Nizozemskoj.
 • Program preporuke usluge prijatelju organizira Booking.com B.V., sa sjedištem na adresi Herengracht 597, 1017 CE Amsterdam, Nizozemska.

Booking.com Refer a Friend Program Terms (Pre October 2016)

Ako ste primili link za preporuku tijekom ili nakon listopada 2016. godine, podliježete trenutačnim uvjetima i odredbama za preporuke.

Under the Booking.com Refer a Friend Program, customers of Booking.com who made a booking (the “Advocate”) are invited to earn Referral Bonuses by inviting Referees (as described below) to make use of the Booking.com online reservation services. The following Booking.com Refer a Friend Program Terms apply to the Advocate and Referees (together referred to as the “Participants”) participating in the Booking.com Refer a Friend Program.

1. Eligibility

Participants, meaning Advocate and Referee, must be 18 years of age and older and be located in the United States of America or the United Kingdom. Persons from the states of New Mexico and Hawaii, as well as employees of The Priceline Group Inc. and its affiliates, are excluded from participation.

2. Referral Bonus

 • A Referral Bonus can be earned as follows:

  1. The Advocate shares the referral link as provided on the Booking.com website (the “Referral Link”);
  2. A person, receiving the link (the “Referee”), creates an Eligible Reservation through the Booking.com website by clicking on the Referral Link; and
  3. The stay of the Referee as part of the Eligible Reservation is confirmed by the booked accommodation to Booking.com.
 • Booking.com will, if it has determined in its sole discretion, that Advocate and Referee have complied with and fulfilled the Booking.com Refer a Friend Program Terms, credit the Advocate and the Referee with the bonus (the “Referral Bonus”) as described in the invitation to participate in the Booking.com Refer a Friend Program. The Participants will receive an email confirmation from Booking.com about their earned and credited Referral Bonus including instructions about how to obtain their Referral Bonus.

 • The Referral Bonus will be provided in form of a prepaid virtual debit card (the “Booking.com Debit Card”). The Booking.com Debit Card can be shipped to the address entered upon request of the Booking.com Debit Card. The Participants acknowledge, that the Booking.com Debit Card cannot be shipped without having provided a valid address and Booking.com will not be held liable for the loss or destruction of the Booking.com Debit Card during shipping or delayed receipt.The Booking.com Debit Card may contain an expiration date for the use of the prepaid credit.

 • Referral Bonus not redeemed within 6 months after first confirmation by Booking.com will automatically expire. The Referral Bonus cannot be transferred, exchanged for any cash or money or sold.

 • The total amount of Referral Bonus to be earned by the Referee is 15 USD or 15 GBP, during the term of this Booking.com Refer a Friend Program. The total amount of Referral Bonus to be earned by the Advocate is 150 USD or 150 GBP during the term of this Booking.com Refer a Friend Program.

 • Each Referee may only make use once of a Referral Link, also if the Referee received or had access to separate Referral Links from different Advocates.

 • The Participants will be responsible for any taxes or charges, that may be arise due to the earning and payout of the Referral Bonus.

 • A reservation is considered an Eligible Reservation when it has been made by clicking on the Referral Link, and with check out before the campaign end date (indicated on the website or email you received), as confirmed by the booked accommodation to Booking.com. Booking.com will only recognize one Eligible Reservation per Referee to count for a Referral Bonus.

3. Displaying Referral Links

The Advocate shall not publish the Referral Links where there is no reasonable basis for believing that recipients are genuine travelers and appreciate the invitation stated through the Referral Link and not in violation of applicable anti-spam laws. The Advocate shall indemnify and hold Booking.com, its directors, officers, employees, shareholders, agents and successors harmless, from and against any claims that may arise from any unlawful forwarding of the Referral Link.

4. Information about Referees

Booking.com will not provide information about the identity of Referees to the Advocates. The Advocate will obtain an automatically updated overview via email. The calculation of the Referral Bonus is an automatic procedure based on the use of the Referral Links and the creation of Eligible Reservations through the Booking.com online reservation services. Booking.com retains the right to, at its sole discretion, review the compliance with the Booking.com Refer a Friend Program terms.

5. Anti Bribery

By sharing the Referral Link, creating an Eligible Reservation and in order to be eligible for the Referral Bonus, each Participant agrees and accepts the following anti-bribery terms: You are not a government official. “Government officials” include any government employee; candidate for public office; and any employee of (wholly or partly) government-owned or government-controlled companies, public international organizations and political parties (including any official or representative thereof). Government officials are not eligible for the referral bonus. You shall immediately inform us if you are a government official. In respect of (or as an award for) the referral activities (including the solicitation of new users, accommodations and/or the promotion and marketing of Booking.com) and the Referral Bonus, you shall (i) not directly or indirectly (a) offer, promise or give to any third party (including any governmental official or political party('s official, representative or candidate)), or (b) seek, accept or get promised for itself of for another party, any gift, payment, reward, consideration or benefit of any kind which would or could be construed as bribery or an illegal or corrupt practice, and (ii) comply with all applicable laws governing anti-bribery and corrupt gifts and practices (including the U.S. Foreign Corrupt Practices Act and the UK Anti-Bribery Act).

6. Miscellaneous

 • Booking.com retains the right to investigate the participation in the Booking.com Refer a Friend Program for any fraudulent activities and take any measures to end them. These measures may comprise, that Booking.com cancels an Eligible Reservation. Referral Bonus earned through fraudulent activities or activities in violation of these Booking.com Refer a Friend Bonus terms will be null and void.

 • Booking.com may suspend, terminate or change the terms and requirements of the Booking.com Refer a Friend Program Terms at any time and for any reason. A Referral Bonus already earned in accordance with the Booking.com Refer a Friend Program Terms before such change, suspension or termination, will be honored.

 • The original English version of this Agreement may have been translated into other languages. The translated version of this Agreement is a courtesy and office translation only and the Participants cannot derive any rights from the translated version. In the event of a dispute about the contents or interpretation of these terms and conditions of this Agreement or in the event of a conflict, ambiguity, inconsistency or discrepancy between the English version and any other language version of this Agreement, the English language version shall apply and prevail and be conclusive and binding. The English version shall be used in legal proceedings.

 • If any provision of these terms is or becomes invalid, unenforceable or non-binding, you shall remain bound by all other provisions hereof. In such event, such invalid provision shall nonetheless be enforced to the fullest extent permitted by applicable law, and each participant will at least agree to accept a similar effect as the invalid, unenforceable or non-binding provision, given the contents and purpose of these terms and conditions.

 • To the extent permitted by law, these Booking.com Refer a Friend Program Terms shall be exclusively governed by and construed in accordance with the laws of the Netherlands. Any disputes arising out or in connection with these terms shall exclusively be submitted to and dealt with by the competent court in Amsterdam, the Netherlands.

 • The Booking.com Refer a Friend Program is organized by Booking.com B.V., Herengracht 597, 1017 CE Amsterdam, The Netherlands.