Idi na glavni sadržaj

Booking.com-ovi uvjeti programa slanja preporuke prijatelju

Naš program slanja preporuka bit će obustavljen 15. lis. 2019.

Što to znači?

 • Sve nagrade za preporuke vezane za rezervacije napravljene prije 15. lis. 2019. bit će isplaćene kao i inače. I dalje se primjenjuju svi uvjeti i odredbe.
 • Ako vaš prijatelj napravi rezervaciju putem vašeg linka do 15. lis. 2019., i vi i vaš prijatelj dobit ćete nagradu. I dalje se primjenjuju svi uvjeti i odredbe.
 • Ako vaš prijatelj napravi rezervaciju putem vašeg linka 15. lis 2019., 00:00 ili nakon tog datuma, njihova će rezervacija biti važeća, ali vama i vašem prijatelju neće biti isplaćena nagrada.

Uvjeti i odredbe

U okviru Booking.com-ova programa slanja preporuke prijatelju, korisnici Booking.com-a koji su napravili rezervaciju (u daljnjem tekstu "Promotori") mogu ostvariti Bonus za preporuku ako (u skladu s niže navedenim uvjetima) pozovu Primatelja preporuke na korištenje usluge online rezervacije smještaja na Booking.com-u. Navedeni uvjeti programa slanja preporuke prijatelju primjenjuju se na Promotore i Primatelje preporuka (zajedničkim nazivom "Sudionici") koji sudjeluju u Programu slanja preporuke prijatelju.

Booking.com u svakom trenutku i bez posebnog razloga može obustaviti, otkazati ili izmijeniti uvjete i preduvjete za sudjelovanje u Booking.com-ovu Programu slanja preporuke prijatelju. Iznos Bonusa za preporuku koji je bio ostvaren u skladu s uvjetima i preduvjetima Programa slanja preporuke prijatelju prije navedene izmjene, obustave ili otkazivanja, bit će ispoštovan.

Informacije o Primatelju preporuke:

Sudjelovanjem u Booking.com-ovu programu slanja preporuke prijatelju, Primatelj preporuke prihvaća da Booking.com prema vlastitom nahođenju može podijeliti ime i status Važeće rezervacije Primatelja preporuke u korisničkom računu Promotora kako bi istog obavijestio o statusu ostvarenog Bonusa za preporuku. Booking.com neće dijeliti ime smještajnog objekta ili točne datume dolaska/odlaska. Ako ne želite Promotoru omogućiti primanje informacija o vama, molimo nemojte dovršiti rezervaciju ako ste prethodno kliknuli na Link za preporuku. Vaše će sudjelovanje u Booking.com-ovu Programu slanja preporuke prijatelju biti obustavljeno.

1. Pravo na sudjelovanje

Sudionici, odnosno Promotor i Primatelj preporuke, moraju imati najmanje 18 godina. Osobe iz saveznih država New Mexico, Kalifornija, Kansas, Connecticut, Tennessee i Havaji, kao i zaposlenici grupe Booking Holdings Inc. i njezinih pridruženih partnera, kao i sudionici (uključujući njihove predstavnike i zaposlenike) Booking.com-ova Programa distribucijskih partnera nemaju pravo na sudjelovanje u programu. Sudionici moraju biti fizičke osobe.

2. Bonus za preporuku

 • Bonus za preporuku može se ostvariti na sljedeći način:
  • Promotor šalje link za preporuku koji je naveden na internetskoj stranici Booking.com-a (u daljnjem tekstu "Link za preporuku"). Promotor nema pravo koristiti Link za preporuku u plaćenim promotivnim ponudama i za njih, što uključuje i online oglašavanje;
  • Osoba koja prima link ("Primatelj preporuke") vrši Važeću rezervaciju putem internetske stranice Booking.com-a klikom na Link za preporuku; i
  • Smještajni objekt u kojemu je Primatelj preporuke napravio Važeću rezervaciju potvrđuje boravak Booking.com-u; i
  • Promotor i Primatelj preporuke u razumnom roku nakon boravka kreiraju korisnički račun i, u slučaju da se Nagrada za preporuke treba isplatiti na kreditnu karticu korisnika, spremaju važeću kreditnu karticu u okviru postavki korisničkog računa.
  • Promotor i Primatelj preporuke u svakom trenutku moraju biti različite osobe.
 • Rezervacija se smatra "Važećom rezervacijom" ako je napravi Primatelj preporuke klikom na Link za preporuku i ukupni iznos rezervacije napravljene na Booking.com-u (ne uključujući troškove nastale izravno u smještajnom objektu tijekom boravka) je veći od minimalnog potrošenog iznosa o kojem je Primatelj preporuke obaviješten. Booking.Basic rezervacije ne smatraju se važećima. Booking.com za Bonus za preporuku prihvaća samo jednu Važeću rezervaciju po Primatelju preporuke.
 • Promotor može ostvariti Bonus za preporuku sveukupno 10 puta. Svaki Primatelj preporuke može samo jednom iskoristiti Link za preporuku kako bi napravilo Važeću rezervaciju, neovisno o tome je li Primatelj preporuke primio ili je imao pristup zasebnim Linkovima za preporuku različitih Promotora. Po kreditnoj kartici, ili po jedinstvenoj Kasici, moguće je ostvariti maksimalno 11 Bonusa za preporuku (1 kao Promotor, 10 kao Primatelj preporuke).
 • Booking.com-ov program slanja preporuke prijatelju može se koristiti samo u osobne, a ne komercijalne svrhe.
 • Booking.com će, ako prema vlastitom nahođenju utvrdi da su Promotor i Primatelj preporuke ispunili uvjete Programa slanja preporuke prijatelju, potvrditi da su Promotor i Primatelj preporuke ostvarili bonus ("Bonus za preporuku") kako je navedeno u pozivu za sudjelovanje u Programu slanja preporuke prijatelju. Sudionici koji Bonus za preporuku trebaju primiti u obliku iznosa doznačenog na kreditnu karticu spremljenu u okviru postavki korisničkog računa, u svrhu korištenja u Programu slanja preporuke prijatelju automatski će dobiti Bonus. Booking.com u slučaju potrebe može Promotoru ili Primatelju preporuke poslati poruku e-pošte kako bi ih obavijestio da je za primanje Bonusa za preporuku potrebno spremiti važeću kreditnu karticu u okviru postavki korisničkog računa. Sudionici koji Bonus za preporuku trebaju primiti u obliku iznosa doznačenog u "Kasicu" Booking.com-a također će automatski dobiti Bonus za preporuku.
 • Bonus za preporuku koji se ne iskoristi unutar 14 mjeseci nakon što Booking.com započne s njegovom obradom automatski će isteći. Bonus za preporuku ne može se prenositi, zamijeniti za gotovinu ili novac te prodati.
 • Promotor može ostvariti bonus za slanje preporuke sveukupno najviše 10 puta.
 • Svaki Primatelj preporuke može link za preporuku iskoristiti samo jednom, a isto vrijedi i ako je Primatelj preporuke primio ili imao pristup različitim Linkovima za preporuku od različitih Promotora.
 • Sudionici su odgovorni za plaćanje svih poreza ili naknada koji proizlaze iz prikupljanja i isplate Bonusa za preporuku.
 • Obračunavanje Bonusa za preporuku jest automatska procedura temeljena na korištenju Linkova za preporuku i vršenju Važećih rezervacija putem usluge online rezervacije Booking.com-a. Booking.com zadržava pravo da prema vlastitom nahođenju provjeri sukladnost s uvjetima programa slanja preporuke prijatelju.

3. Prikazivanje linkova za preporuku

Promotor neće dijeliti ili objavljivati Linkove za preporuku osim ako ne postoji osnovana sumnja da su primatelji stvarni putnici i da znaju cijeniti preporuku koju su primili. Također se valja pridržavati svih odredbi vezanih uz sprječavanje primanja neželjene pošte. Promotor će obeštetiti Booking.com, njegove direktore, službenike, zaposlenike, dioničare, opunomoćenike i nasljednike i osloboditi ih svake odgovornosti koja proizlazi iz nezakonitog prosljeđivanja ili dijeljenja Linkova za preporuku.

4. Sprječavanja mita

Dijeljenjem Linka za preporuku, vršenjem Važeće rezervacije i kako bi ostvario pravo na Bonus za preporuku, svaki Sudionik prihvaća i slaže se sa sljedećim uvjetima o sprječavanju mita: Vi niste vladin službenik. "Vladini službenici" uključuju sve zaposlenike vlade; kandidate za javnu službu; i bilo kojeg zaposlenika (u potpunosti ili djelomično) tvrtki u vlasništvu ili pod upravom vlade, javnih međunarodnih organizacija i političkih stranaka (uključujući i sve službenike ili predstavnike istih). Ako ste vladin službenik, dužni ste nas odmah o tome obavijestiti. U okviru (ili kao nagradu) preporuke usluge prijatelju (uključujući promoviranje novih korisnika, smještajnih objekata i/ili promidžbu i marketing Booking.com-a) i Bonusa za preporuku, nećete (i) izravno ili neizravno (a) nuditi, obećavati ili davati trećim stranama (uključujući vladine službenike ili službenike, predstavnike ili kandidate političkih stranaka)) ili (b) tražiti, prihvatiti ili primiti obećanje za sebe ili neku treću stranu, bilo koji poklon, uplatu, nagradu ili pogodnosti bilo koje vrste ako bi se to moglo smatrati podmićivanjem ili ilegalnom i korumpiranom praksom i (ii) pridržavat ćete se svih primjenjivih zakona vezanih uz sprječavanje mita i korumpiranih darivanja i aktivnosti (uključujući američki zakon o sprječavanju korupcije (U.S. Foreign Corrupt Practices Act) i britanski zakon o sprječavanju mita (UK Anti-Bribery Act).

5. Razno

 • Booking.com zadržava pravo provjere sudjelovanja u Booking.com-ovu programu preporuke usluge prijatelju s obzirom na sve aktivnosti prijevare te može poduzeti sve mjere kako bi iste zaustavio. Jedna od takvih mjera može biti i ta da Booking.com prema vlastitom nahođenju otkaže Važeću rezervaciju. Bonus za preporuku ostvaren lažnim aktivnostima ili aktivnostima kojima se krše uvjeti i odredbe programa preporuke usluge prijatelju smatrat će se nevažećim i ništetnim.
 • Booking.com može obustaviti, prekinuti ili izmijeniti uvjete i odredbe Booking.com-ova programa slanja preporuke prijatelju u bilo kojem trenutku i iz bilo kojeg razloga.
 • Izvorna engleska verzija ovih uvjeta možda je prevedena na druge jezike. Prevedena je verzija samo neslužbeni prijevod i iz nje ne proizlaze nikakva prava za Sudionika. U slučaju spora oko sadržaja ili tumačenja uvjeta i odredbi ovog Ugovora ili u slučaju nedosljednosti ili neslaganja između engleske verzije i verzije ovog Ugovora na bilo kojem drugom jeziku, primjenjuje se engleska verzija te je ista konačna i obvezujuća. Engleska verzija također se koristi u svim pravnim postupcima.
 • U slučaju da bilo koja odredba ovih uvjeta postane nevažeća, neprovediva ili neobvezujuća, ostale odredbe u okviru ovog ugovora ostaju važeće. U tom slučaju, takve nevažeće odredbe bit će provedene u mjeri u kojoj je to dopušteno važećim zakonom, a sudionici pristaju na to da nevažeće, neprovedive ili neobvezujuće odredbe zamijene odredbe koje bi, uzimajući u obzir sadržaj i svrhu ovih uvjeta i odredbi, imale sličan učinak.
 • U okviru zakonskih odredbi, ovi uvjeti programa preporuke usluge prijatelju, podliježu isključivo zakonima Nizozemske. Za sve sporove proizašle iz ili povezane s ovim uvjetima nadležan je odgovarajući sud u Amsterdamu, u Nizozemskoj.
 • Program preporuke usluge prijatelju organizira Booking.com B.V., sa sjedištem na adresi Herengracht 597, 1017 CE Amsterdam, Nizozemska.