Ugrás a tartalomhoz

A Booking.com „Ajánlja egy barátját” programjának feltételei

Ha az ajánlási linket 2016 szeptemberében vagy még az előtt kapta meg, Önre a korábbi ajánlási programfeltételek vonatkoznak.

A Booking.com Ajánlja egy barátját programjában a Booking.comon korábban már foglalt ügyfelek (továbbiakban: „Ajánlók”) ajánlási bónuszt szerezhetnek azáltal, hogy a lentebb leírt módon meghívják egy barátjukat (továbbiakban: „Ajánlottak”) a Booking.com online foglalási rendszer használatára. Az Ajánlja egy barátját programban résztvevő Ajánlóra és az Ajánlottra (továbbiakban együttesen: „Résztvevők”) a Booking.com Ajánlja egy barátját program alábbi feltételei vonatkoznak.

A Booking.com bármikor és indoklás nélkül felfüggesztheti vagy felmondhatja a Booking.com Ajánlja egy barátját programját, vagy megváltoztathatja annak feltételeit. A módosítás, felfüggesztés vagy megszüntetés életbe lépése előtt az Ajánlja egy barátját program keretein belül szerzett bónusz változatlanul jár.

Az Ajánlott személyes adatai:

A Booking.com Ajánlja egy barátját programban való részvétellel az Ajánlott tudomásul veszi azt, hogy a Booking.com belátása szerint megossza az Ajánlóval az Ajánlott keresztnevét és az érvényes foglalás státuszát, feltöltve ezeket az adatokat az Ajánló fiókjába, hogy informálja őt az ajánlási bónusz állapotáról. A Booking.com nem osztja meg a a szállás nevét és a bejelentkezés/kijelentkezés dátumát. Ha Ön nem szeretné, hogy az Ajánló hozzájusson ezekhez az információkhoz, kérjük, az ajánlási linkre való kattintás után ne fejezze be a foglalását. Ön nem fog részt venni a Booking.com Ajánlja egy barátját programban.

1. Részvételi feltételek

Az Ajánló és Ajánlott (együttesen: Résztvevők) mindegyike betöltött 18. életév felett vehet részt a programban. Connecticut, Hawaii, Kalifornia, Kansas, Tennessee és Új-Mexikó lakosai, a Booking Holdings Inc. csoport vagy annak bármely társult vállalatának dolgozója, illetve a Booking.com Partnerprogram résztvevői nem vehetnek részt a programban. A Résztvevők csak természetes személyek lehetnek.

2. Ajánlási bónusz

 • Az ajánlási bónuszhoz a következő módon lehet hozzájutni:
  • Az Ajánló megosztja a Booking.com weboldal által biztosított ajánlási linket (továbbiakban: „ajánlási link”). Az Ajánló nem használhatja az ajánló linket fizetett hirdetésekben, többek között online reklámokban sem.
  • A linket megkapó fél (az Ajánlott) az ajánlási linkre kattintva érvényes foglalást hoz létre a Booking.com weboldalán keresztül;
  • Az Ajánlott érvényes foglalása valós tartózkodást eredményez, amit az érintett szálláshely visszaigazol a Booking.com felé;
  • A megvalósult tartózkodás után rövid időn belül az Ajánló és Ajánlott is létrehoz egy felhasználói fiókot, és amennyiben az Ajánló és az Ajánlott a hitelkártyájukra kapják a pénzt, elmentik a fiókban hitelkártyaadataikat.
  • Az Ajánló és Ajánlott nem lehet ugyanaz a személy.
 • Egy foglalás akkor vehet rész a programban („érvényes foglalás”), ha az Ajánlott a foglaláshoz az ajánlási linket használta, valamint ha a Booking.comon létrehozott foglalás értéke (leszámítva a tartózkodás során felmerült, a szálláshelyen fizetett költségeket) nagyobb, mint az Ajánlottal közölt minimum elköltendő összeg. A Booking.basic foglalások nem jogosultak a programban való részvételre. A Booking.com Ajánlottanként csak egy foglalást vesz figyelembe, és fizet ki utána ajánlási bónuszt.
 • Az Ajánló összesen 10-szer gyűjthet be ajánlói bónuszt. Minden ajánlott csak egy alkalommal használhat fel ajánlási linket érvényes foglalás létrehozásához, függetlenül attól, hogy hány ajánló linket kapott összesen. Egy hitelkártyára vagy egy Pénztárcába összesen 11 ajánlási bónusz gyűjthető (egy ajánlottként és 10 ajánlóként).
 • A Booking.com Ajánlja egy barátját programja kizárólag személyes, nem kereskedelmi céllal használható fel.
 • A Booking.com, amennyiben saját hatáskörében úgy ítéli, hogy az Ajánló és Ajánlott is teljesítették a Booking.com Ajánlja egy barátját programjának minden követelményét, megerősíti, hogy az Ajánló és az Ajánlott is sikeresen begyűjtötte a bónuszt („ajánlási bónusz”), a Booking.com Ajánlja egy barátját programban való részvételre történő meghívásban foglaltaknak megfelelően. Azok a Résztvevők, akik a fiókjukban elmentett hitelkártyára kapják meg a bónuszt, automatikusan kapják azt meg. Az Ajánlja egy barátját program keretein belül a Booking.com e-mailt küldhet mind az Ajánló, mind az Ajánlott részére, hogy emlékeztesse őket a fiók létrehozására, és az ajánlási bónusz fogadásához szükséges hitelkártya elmentésére. Azok a Résztvevők, akik a Booking.com „Pénztárcába” kapják meg a bónuszt, szintén automatikusan kapják azt meg.
 • Az ajánlási bónuszt a Booking.comos megerősítési időponttól számított 6 hónapon belül fel kell használni, különben elévül. Az ajánlási bónuszt nem lehet eladni, elcserélni, átruházni, pénzre vagy pénzeszközre váltani. Fontos: Ez a 2018. április 10. utáni ajánlási bónuszra vonatkozik, az ezelőtti bónuszoknak továbbra is 12 hónap az elévülési ideje.
 • Az Ajánló az Ajánlott bónuszának legfeljebb tízszeresét kaphatja meg ajánlási bónuszként.
 • Egy Ajánlott csak egyszer használhat ajánlási linket, abban az esetben is, ha az Ajánlott ugyanattól vagy több Ajánlótól egynél több ajánlási linket kap.
 • Az ajánlási bónusz megszerzéséből illetve kifizetéséből eredő bármely adó- vagy illeték befizetésének kötelezettsége kizárólag a Résztvevők felelőssége.
 • Az ajánlási bónusz számítási egy automatikus folyamat, melynek előfeltétele az ajánlási link használata és egy érvényes foglalás létrehozása a Booking.com online foglalási rendszerén keresztül. A Booking.com fenntartja azt a jogot, hogy saját belátása szerint bármikor ellenőrizhesse a Booking.com Ajánlja egy barátját programban való részvétel feltételeinek való megfelelést.

3. Ajánlási linkek közzététele

Az Ajánló nem oszthatja meg és nem teheti közzé az ajánlási linket olyan helyen, ahol nem hihető az, hogy az azt látó közönség valóban utazókból áll és méltányolja az utazási programba való meghívást; valamint nem sérthet semmilyen levélszemétre vonatkozó törvényt vagy szabályozást. Az Ajánló vállalja azt, hogy mentesíti és kártalanítja a Booking.comot, beleértve annak vezetőit, tisztségviselőit, képviselőit és jogutódaid bárminemű igény és követelés esetén, mely az ajánlási link esetleges törvénytelen vagy szabálysértő megosztásának vagy továbbításának következménye.

4. Vesztegetés tilalmára vonatkozó záradék

Az ajánlási link megosztásával és érvényes foglalás létrehozásával a Résztvevők elfogadják azt, hogy kizárólag az alábbi, vesztegetés tilalmára vonatkozó rendelkezések betartása esetén válnak jogosulttá az ajánlási bónuszra: Ön nem kormányzati tisztviselő. A „Kormányzati tisztviselő” fogalma az alábbiakat foglalja magába: kormány alkalmazásában levő személy; nyilvános tisztséget betöltő vagy arra pályázó jelölt; részben vagy egészben kormány tulajdonában álló vagy kormány által irányított vállalat, nemzetközi szervezetek vagy politikai pártok alkalmazottai (beleértve a tisztségviselőket és képviselőket is). A kormányzati tisztviselők nem jogosultak az ajánlási bónuszra. Ha Ön kormányzati tisztviselő, erről haladéktalanul értesítenie kell minket. Ön az ajánlási tevékenységgel (vagy annak jutalmával) kapcsolatban (beleértve új ügyfelek vagy szállások megkeresését és/vagy a Booking.com népszerűsítését) és az ajánlási bónusszal kapcsolatban nem (a) ajánlhat, ígérhet vagy adhat (j) közvetlenül vagy közvetve semmilyen kívülálló Harmadik Félnek (beleértve bármilyen kormányzati tisztviselőt vagy politikai párt tisztviselőjét, képviselőjét, illetve jelöltjét) ajándékot, fizetést, jutalmat, ellenszolgáltatást vagy bármilyen előnyt. Nem (b) kereshet, fogadhat el, illetve kaphat ígéreteket magának vagy valamely Harmadik Félnek ezekre vonatkozóan, melyek vesztegetésnek, illegális vagy korrupt cselekménynek tekinthetők, és (ii) összhangban vannak a vesztegetésellenes, korrupt ajándékokat és cselekményeket felölelő, alkalmazható törvényekkel (beleértve az Amerikai Egyesül Államok külföldi vesztegetésre vonatkozó törvényét, illetve az Egyesül Királyság vesztegetésellenes törvényét).

5. Vegyes rendelkezések

 • A Booking.com fenntartja azt a jogot, hogy kivizsgálja a Booking.com Ajánlja egy barátját programban résztvevők esetlegesen jogsértő magatartását, és hogy ezek megszüntetésére megtegye a szükséges lépéseket. Ezek a lépések többek között magukba foglalhatják azt, hogy a Booking.com töröl egy érvényes foglalást. A jogosulatlanul szerzett, vagy a Booking.com Ajánlja egy barátját program feltételeinek megszegésével gyűjtött ajánlási bónusz nem lesz érvényes, és a Booking.com kérheti annak visszafizetését.
 • A Booking.com saját hatáskörén belül bármikor felfüggesztheti, módosíthatja vagy megszüntetheti az Ajánlja egy barátját program felhasználási feltételeit illetve követelményeit.
 • Jelen szerződési feltételek eredeti angol nyelvű változatáról számos fordítás készült. Ezek a fordítások csupán tájékoztató jellegűek és belső, irodai felhasználásra készültek, azokból a Résztvevőknek semmilyen joga nem származik. Jogi vita vagy a Felhasználási feltételek értelmezéséből eredő bármely konfliktus, értelmezési zavar, következetlenség vagy ellentmondás esetén az eredeti angol nyelvű verzió lesz az irányadó, és az lesz követendő bármely jogi eljárásban.
 • Ha jelen Feltételek bármely része érvénytelen, nem kötelező vagy nem betartható, illetve azzá válik, a többi rész változatlanul érvényben marad. Ilyen esetekben az érvénytelen részek változatlanul követendőek a törvény által lehetővé tett mértékig, és a résztvevők mindegyike elfogadja a Feltételek olyan módon való történő kivitelezését és betartását, mely a Feltételek érvénytelenné vált részéhez hasonló hatást eredményez, a jelen Feltételek tartalmát és célját szem előtt tartva.
 • A törvény által megengedett mértékig jelen Booking.com Ajánlja egy barátját program feltételekre Hollandia törvényei vonatkoznak, és azok szerint értelmezendők. A Feltételekkel kapcsolatos bármely esetleges vita esetén Amszterdam (Hollandia) illetékes bírósága fog eljárni.
 • A Booking.com Ajánlja egy barátját programot a Booking.com B.V. szervezi (címe: Herengracht 597, 1017 CE Amsterdam, The Netherlands).

Booking.com Refer a Friend Program Terms (Pre October 2016)

Ha az ajánlási linket 2016 októberében, vagy az után kapta meg, Önre a jelenlegi ajánlási programfeltételek vonatkoznak.

Under the Booking.com Refer a Friend Program, customers of Booking.com who made a booking (the “Advocate”) are invited to earn Referral Bonuses by inviting Referees (as described below) to make use of the Booking.com online reservation services. The following Booking.com Refer a Friend Program Terms apply to the Advocate and Referees (together referred to as the “Participants”) participating in the Booking.com Refer a Friend Program.

1. Eligibility

Participants, meaning Advocate and Referee, must be 18 years of age and older and be located in the United States of America or the United Kingdom. Persons from the states of New Mexico and Hawaii, as well as employees of The Priceline Group Inc. and its affiliates, are excluded from participation.

2. Referral Bonus

 • A Referral Bonus can be earned as follows:

  1. The Advocate shares the referral link as provided on the Booking.com website (the “Referral Link”);
  2. A person, receiving the link (the “Referee”), creates an Eligible Reservation through the Booking.com website by clicking on the Referral Link; and
  3. The stay of the Referee as part of the Eligible Reservation is confirmed by the booked accommodation to Booking.com.
 • Booking.com will, if it has determined in its sole discretion, that Advocate and Referee have complied with and fulfilled the Booking.com Refer a Friend Program Terms, credit the Advocate and the Referee with the bonus (the “Referral Bonus”) as described in the invitation to participate in the Booking.com Refer a Friend Program. The Participants will receive an email confirmation from Booking.com about their earned and credited Referral Bonus including instructions about how to obtain their Referral Bonus.

 • The Referral Bonus will be provided in form of a prepaid virtual debit card (the “Booking.com Debit Card”). The Booking.com Debit Card can be shipped to the address entered upon request of the Booking.com Debit Card. The Participants acknowledge, that the Booking.com Debit Card cannot be shipped without having provided a valid address and Booking.com will not be held liable for the loss or destruction of the Booking.com Debit Card during shipping or delayed receipt.The Booking.com Debit Card may contain an expiration date for the use of the prepaid credit.

 • Referral Bonus not redeemed within 6 months after first confirmation by Booking.com will automatically expire. The Referral Bonus cannot be transferred, exchanged for any cash or money or sold.

 • The total amount of Referral Bonus to be earned by the Referee is 15 USD or 15 GBP, during the term of this Booking.com Refer a Friend Program. The total amount of Referral Bonus to be earned by the Advocate is 150 USD or 150 GBP during the term of this Booking.com Refer a Friend Program.

 • Each Referee may only make use once of a Referral Link, also if the Referee received or had access to separate Referral Links from different Advocates.

 • The Participants will be responsible for any taxes or charges, that may be arise due to the earning and payout of the Referral Bonus.

 • A reservation is considered an Eligible Reservation when it has been made by clicking on the Referral Link, and with check out before the campaign end date (indicated on the website or email you received), as confirmed by the booked accommodation to Booking.com. Booking.com will only recognize one Eligible Reservation per Referee to count for a Referral Bonus.

3. Displaying Referral Links

The Advocate shall not publish the Referral Links where there is no reasonable basis for believing that recipients are genuine travelers and appreciate the invitation stated through the Referral Link and not in violation of applicable anti-spam laws. The Advocate shall indemnify and hold Booking.com, its directors, officers, employees, shareholders, agents and successors harmless, from and against any claims that may arise from any unlawful forwarding of the Referral Link.

4. Information about Referees

Booking.com will not provide information about the identity of Referees to the Advocates. The Advocate will obtain an automatically updated overview via email. The calculation of the Referral Bonus is an automatic procedure based on the use of the Referral Links and the creation of Eligible Reservations through the Booking.com online reservation services. Booking.com retains the right to, at its sole discretion, review the compliance with the Booking.com Refer a Friend Program terms.

5. Anti Bribery

By sharing the Referral Link, creating an Eligible Reservation and in order to be eligible for the Referral Bonus, each Participant agrees and accepts the following anti-bribery terms: You are not a government official. “Government officials” include any government employee; candidate for public office; and any employee of (wholly or partly) government-owned or government-controlled companies, public international organizations and political parties (including any official or representative thereof). Government officials are not eligible for the referral bonus. You shall immediately inform us if you are a government official. In respect of (or as an award for) the referral activities (including the solicitation of new users, accommodations and/or the promotion and marketing of Booking.com) and the Referral Bonus, you shall (i) not directly or indirectly (a) offer, promise or give to any third party (including any governmental official or political party('s official, representative or candidate)), or (b) seek, accept or get promised for itself of for another party, any gift, payment, reward, consideration or benefit of any kind which would or could be construed as bribery or an illegal or corrupt practice, and (ii) comply with all applicable laws governing anti-bribery and corrupt gifts and practices (including the U.S. Foreign Corrupt Practices Act and the UK Anti-Bribery Act).

6. Miscellaneous

 • Booking.com retains the right to investigate the participation in the Booking.com Refer a Friend Program for any fraudulent activities and take any measures to end them. These measures may comprise, that Booking.com cancels an Eligible Reservation. Referral Bonus earned through fraudulent activities or activities in violation of these Booking.com Refer a Friend Bonus terms will be null and void.

 • Booking.com may suspend, terminate or change the terms and requirements of the Booking.com Refer a Friend Program Terms at any time and for any reason. A Referral Bonus already earned in accordance with the Booking.com Refer a Friend Program Terms before such change, suspension or termination, will be honored.

 • The original English version of this Agreement may have been translated into other languages. The translated version of this Agreement is a courtesy and office translation only and the Participants cannot derive any rights from the translated version. In the event of a dispute about the contents or interpretation of these terms and conditions of this Agreement or in the event of a conflict, ambiguity, inconsistency or discrepancy between the English version and any other language version of this Agreement, the English language version shall apply and prevail and be conclusive and binding. The English version shall be used in legal proceedings.

 • If any provision of these terms is or becomes invalid, unenforceable or non-binding, you shall remain bound by all other provisions hereof. In such event, such invalid provision shall nonetheless be enforced to the fullest extent permitted by applicable law, and each participant will at least agree to accept a similar effect as the invalid, unenforceable or non-binding provision, given the contents and purpose of these terms and conditions.

 • To the extent permitted by law, these Booking.com Refer a Friend Program Terms shall be exclusively governed by and construed in accordance with the laws of the Netherlands. Any disputes arising out or in connection with these terms shall exclusively be submitted to and dealt with by the competent court in Amsterdam, the Netherlands.

 • The Booking.com Refer a Friend Program is organized by Booking.com B.V., Herengracht 597, 1017 CE Amsterdam, The Netherlands.