Ugrás a tartalomhoz

A Booking.com „Ajánlja egy barátját” programjának feltételei

Ajánlási programunk a végéhez közeledik. 2019. okt. 15. az utolsó napja.

Mit jelent ez?

 • A 2019. okt. 15. előtti foglalások után járó ajánlási jutalmak jóváírása a megszokott rend szerint történik. A felhasználási feltételek továbbra is érvényesek.
 • Amennyiben ismerőse 2019. okt. 15. előtt foglalt a link segítségével, akkor ő is, és Ön is megkapja majd a jutalmat. A felhasználási feltételek továbbra is érvényesek.
 • Amennyiben ismerőse 2019. okt. 15. 00:00 napján vagy azután foglalt a link segítségével, úgy foglalásuk továbbra is él, azonban sem neki, sem Önnek nem jár jutalom.

Felhasználási feltételek

A Booking.com Ajánlja egy barátját programjában a Booking.comon korábban már foglalt ügyfelek (továbbiakban: „Ajánlók”) ajánlási bónuszt szerezhetnek azáltal, hogy a lentebb leírt módon meghívják egy barátjukat (továbbiakban: „Ajánlottak”) a Booking.com online foglalási rendszer használatára. Az Ajánlja egy barátját programban résztvevő Ajánlóra és az Ajánlottra (továbbiakban együttesen: „Résztvevők”) a Booking.com Ajánlja egy barátját program alábbi feltételei vonatkoznak.

A Booking.com bármikor és indoklás nélkül felfüggesztheti vagy felmondhatja a Booking.com Ajánlja egy barátját programját, vagy megváltoztathatja annak feltételeit. A módosítás, felfüggesztés vagy megszüntetés életbe lépése előtt az Ajánlja egy barátját program keretein belül szerzett bónusz változatlanul jár.

Az Ajánlott személyes adatai:

A Booking.com Ajánlja egy barátját programban való részvétellel az Ajánlott tudomásul veszi azt, hogy a Booking.com belátása szerint megossza az Ajánlóval az Ajánlott keresztnevét és az érvényes foglalás státuszát, feltöltve ezeket az adatokat az Ajánló fiókjába, hogy informálja őt az ajánlási bónusz állapotáról. A Booking.com nem osztja meg a a szállás nevét és a bejelentkezés/kijelentkezés dátumát. Ha Ön nem szeretné, hogy az Ajánló hozzájusson ezekhez az információkhoz, kérjük, az ajánlási linkre való kattintás után ne fejezze be a foglalását. Ön nem fog részt venni a Booking.com Ajánlja egy barátját programban.

1. Részvételi feltételek

Az Ajánló és Ajánlott (együttesen: Résztvevők) mindegyike betöltött 18. életév felett vehet részt a programban. Connecticut, Hawaii, Kalifornia, Kansas, Tennessee és Új-Mexikó lakosai, a Booking Holdings Inc. csoport vagy annak bármely társult vállalatának dolgozója, illetve a Booking.com Partnerprogram résztvevői nem vehetnek részt a programban. A Résztvevők csak természetes személyek lehetnek.

2. Ajánlási bónusz

 • Az ajánlási bónuszhoz a következő módon lehet hozzájutni:
  • Az Ajánló megosztja a Booking.com weboldal által biztosított ajánlási linket (továbbiakban: „ajánlási link”). Az Ajánló nem használhatja az ajánló linket fizetett hirdetésekben, többek között online reklámokban sem.
  • A linket megkapó fél (az Ajánlott) az ajánlási linkre kattintva érvényes foglalást hoz létre a Booking.com weboldalán keresztül;
  • Az Ajánlott érvényes foglalása valós tartózkodást eredményez, amit az érintett szálláshely visszaigazol a Booking.com felé;
  • A megvalósult tartózkodás után rövid időn belül az Ajánló és Ajánlott is létrehoz egy felhasználói fiókot, és amennyiben az Ajánló és az Ajánlott a hitelkártyájukra kapják a pénzt, elmentik a fiókban hitelkártyaadataikat.
  • Az Ajánló és Ajánlott nem lehet ugyanaz a személy.
 • Egy foglalás akkor vehet rész a programban („érvényes foglalás”), ha az Ajánlott a foglaláshoz az ajánlási linket használta, valamint ha a Booking.comon létrehozott foglalás értéke (leszámítva a tartózkodás során felmerült, a szálláshelyen fizetett költségeket) nagyobb, mint az Ajánlottal közölt minimum elköltendő összeg. A Booking.basic foglalások nem jogosultak a programban való részvételre. A Booking.com Ajánlottanként csak egy foglalást vesz figyelembe, és fizet ki utána ajánlási bónuszt.
 • Az Ajánló összesen 10-szer gyűjthet be ajánlói bónuszt. Minden ajánlott csak egy alkalommal használhat fel ajánlási linket érvényes foglalás létrehozásához, függetlenül attól, hogy hány ajánló linket kapott összesen. Egy hitelkártyára vagy egy Pénztárcába összesen 11 ajánlási bónusz gyűjthető (egy ajánlottként és 10 ajánlóként).
 • A Booking.com Ajánlja egy barátját programja kizárólag személyes, nem kereskedelmi céllal használható fel.
 • A Booking.com, amennyiben saját hatáskörében úgy ítéli, hogy az Ajánló és Ajánlott is teljesítették a Booking.com Ajánlja egy barátját programjának minden követelményét, megerősíti, hogy az Ajánló és az Ajánlott is sikeresen begyűjtötte a bónuszt („ajánlási bónusz”), a Booking.com Ajánlja egy barátját programban való részvételre történő meghívásban foglaltaknak megfelelően. Azok a Résztvevők, akik a fiókjukban elmentett hitelkártyára kapják meg a bónuszt, automatikusan kapják azt meg. Az Ajánlja egy barátját program keretein belül a Booking.com e-mailt küldhet mind az Ajánló, mind az Ajánlott részére, hogy emlékeztesse őket a fiók létrehozására, és az ajánlási bónusz fogadásához szükséges hitelkártya elmentésére. Azok a Résztvevők, akik a Booking.com „Pénztárcába” kapják meg a bónuszt, szintén automatikusan kapják azt meg.
 • Az ajánlási bónuszt a Booking.comos „feldolgozás alatt” megerősítéstől számított 14 hónapon belül fel kell használni, különben automatikusan elévül. Az ajánlási bónuszt nem lehet átruházni, pénzre vagy pénzeszközre váltani, sem eladni.
 • Az Ajánló az Ajánlott bónuszának legfeljebb tízszeresét kaphatja meg ajánlási bónuszként.
 • Egy Ajánlott csak egyszer használhat ajánlási linket, abban az esetben is, ha az Ajánlott ugyanattól vagy több Ajánlótól egynél több ajánlási linket kap.
 • Az ajánlási bónusz megszerzéséből illetve kifizetéséből eredő bármely adó- vagy illeték befizetésének kötelezettsége kizárólag a Résztvevők felelőssége.
 • Az ajánlási bónusz számítási egy automatikus folyamat, melynek előfeltétele az ajánlási link használata és egy érvényes foglalás létrehozása a Booking.com online foglalási rendszerén keresztül. A Booking.com fenntartja azt a jogot, hogy saját belátása szerint bármikor ellenőrizhesse a Booking.com Ajánlja egy barátját programban való részvétel feltételeinek való megfelelést.

3. Ajánlási linkek közzététele

Az Ajánló nem oszthatja meg és nem teheti közzé az ajánlási linket olyan helyen, ahol nem hihető az, hogy az azt látó közönség valóban utazókból áll és méltányolja az utazási programba való meghívást; valamint nem sérthet semmilyen levélszemétre vonatkozó törvényt vagy szabályozást. Az Ajánló vállalja azt, hogy mentesíti és kártalanítja a Booking.comot, beleértve annak vezetőit, tisztségviselőit, képviselőit és jogutódaid bárminemű igény és követelés esetén, mely az ajánlási link esetleges törvénytelen vagy szabálysértő megosztásának vagy továbbításának következménye.

4. Vesztegetés tilalmára vonatkozó záradék

Az ajánlási link megosztásával és érvényes foglalás létrehozásával a Résztvevők elfogadják azt, hogy kizárólag az alábbi, vesztegetés tilalmára vonatkozó rendelkezések betartása esetén válnak jogosulttá az ajánlási bónuszra: Ön nem kormányzati tisztviselő. A „Kormányzati tisztviselő” fogalma az alábbiakat foglalja magába: kormány alkalmazásában levő személy; nyilvános tisztséget betöltő vagy arra pályázó jelölt; részben vagy egészben kormány tulajdonában álló vagy kormány által irányított vállalat, nemzetközi szervezetek vagy politikai pártok alkalmazottai (beleértve a tisztségviselőket és képviselőket is). A kormányzati tisztviselők nem jogosultak az ajánlási bónuszra. Ha Ön kormányzati tisztviselő, erről haladéktalanul értesítenie kell minket. Ön az ajánlási tevékenységgel (vagy annak jutalmával) kapcsolatban (beleértve új ügyfelek vagy szállások megkeresését és/vagy a Booking.com népszerűsítését) és az ajánlási bónusszal kapcsolatban nem (a) ajánlhat, ígérhet vagy adhat (j) közvetlenül vagy közvetve semmilyen kívülálló Harmadik Félnek (beleértve bármilyen kormányzati tisztviselőt vagy politikai párt tisztviselőjét, képviselőjét, illetve jelöltjét) ajándékot, fizetést, jutalmat, ellenszolgáltatást vagy bármilyen előnyt. Nem (b) kereshet, fogadhat el, illetve kaphat ígéreteket magának vagy valamely Harmadik Félnek ezekre vonatkozóan, melyek vesztegetésnek, illegális vagy korrupt cselekménynek tekinthetők, és (ii) összhangban vannak a vesztegetésellenes, korrupt ajándékokat és cselekményeket felölelő, alkalmazható törvényekkel (beleértve az Amerikai Egyesül Államok külföldi vesztegetésre vonatkozó törvényét, illetve az Egyesül Királyság vesztegetésellenes törvényét).

5. Vegyes rendelkezések

 • A Booking.com fenntartja azt a jogot, hogy kivizsgálja a Booking.com Ajánlja egy barátját programban résztvevők esetlegesen jogsértő magatartását, és hogy ezek megszüntetésére megtegye a szükséges lépéseket. Ezek a lépések többek között magukba foglalhatják azt, hogy a Booking.com töröl egy érvényes foglalást. A jogosulatlanul szerzett, vagy a Booking.com Ajánlja egy barátját program feltételeinek megszegésével gyűjtött ajánlási bónusz nem lesz érvényes, és a Booking.com kérheti annak visszafizetését.
 • A Booking.com saját hatáskörén belül bármikor felfüggesztheti, módosíthatja vagy megszüntetheti az Ajánlja egy barátját program felhasználási feltételeit illetve követelményeit.
 • Jelen szerződési feltételek eredeti angol nyelvű változatáról számos fordítás készült. Ezek a fordítások csupán tájékoztató jellegűek és belső, irodai felhasználásra készültek, azokból a Résztvevőknek semmilyen joga nem származik. Jogi vita vagy a Felhasználási feltételek értelmezéséből eredő bármely konfliktus, értelmezési zavar, következetlenség vagy ellentmondás esetén az eredeti angol nyelvű verzió lesz az irányadó, és az lesz követendő bármely jogi eljárásban.
 • Ha jelen Feltételek bármely része érvénytelen, nem kötelező vagy nem betartható, illetve azzá válik, a többi rész változatlanul érvényben marad. Ilyen esetekben az érvénytelen részek változatlanul követendőek a törvény által lehetővé tett mértékig, és a résztvevők mindegyike elfogadja a Feltételek olyan módon való történő kivitelezését és betartását, mely a Feltételek érvénytelenné vált részéhez hasonló hatást eredményez, a jelen Feltételek tartalmát és célját szem előtt tartva.
 • A törvény által megengedett mértékig jelen Booking.com Ajánlja egy barátját program feltételekre Hollandia törvényei vonatkoznak, és azok szerint értelmezendők. A Feltételekkel kapcsolatos bármely esetleges vita esetén Amszterdam (Hollandia) illetékes bírósága fog eljárni.
 • A Booking.com Ajánlja egy barátját programot a Booking.com B.V. szervezi (címe: Herengracht 597, 1017 CE Amsterdam, The Netherlands).