Praleisti ir eiti į pagrindinį turinį

Booking.com Rekomendacijų bičiuliams programos taisyklės

Jei gavote rekomendacijos nuorodą prieš ar per 2016 m. rugsėjo mėnesį, jums taikomos ankstesnės rekomendacijų taisyklės ir sąlygos.

Pagal Booking.com Rekomendacijų bičiuliams programą, užsakymą atlikę Booking.com klientai („Propaguotojas“) gali uždirbti Premijų, jei pakviečia Rekomendacijos gavėjus (kaip apibrėžta žemiau) pasinaudoti Booking.com internetinės užsakymų sistemos paslaugomis. Toliau nurodytos Booking.com Rekomendacijų bičiuliams programos taisyklės taikomos Propaguotojui ir Rekomendacijos gavėjui (kartu vadinami „Dalyviais“), kurie dalyvauja Booking.com Rekomendacijų bičiuliams programoje.

Booking.com bet kuriuo metu ir dėl bet kokios priežasties gali sustabdyti, nutraukti ar pakeisti Booking.com Rekomendacijų bičiuliams programos taisykles ir reikalavimus. Bet kokios iki tokio Rekomendacijų bičiuliams programos sustabdymo, pakeitimo ar nutraukimo uždirbtos premijos bus suteiktos pagal iki tol galiojusias taisykles.

Informacija apie Rekomendacijos gavėją:

Dalyvaudamas Booking.com Rekomendacijų bičiuliams programoje Rekomendacijos gavėjas pripažįsta, kad tam, jog informuotų Propaguotoją apie Premijas, Booking.com vien savo nuožiūra su Propaguotojo paskyra gali pasidalyti Rekomendacijos gavėjo vardu ir Kriterijus atitinkančio užsakymo statusu. Booking.com neperduos apgyvendinimo įstaigos pavadinimo ar konkrečių įsiregistravimo / išsiregistravimo datų. Jei nenorite, kad Propaguotojas gautų informaciją apie jus, paspaudę Rekomendacijos nuorodą nebaikite užsakymo. Jūsų dalyvavimas Booking.com Rekomendacijų bičiuliams programoje bus nutrauktas.

1. Tinkamumas

Dalyviai, t. y. Propaguotojas ir Rekomendacijos gavėjas, turi būti 18 metų amžiaus ir vyresni. Asmenys iš Naujosios Meksikos, Kalifornijos, Kanzaso, Konektikuto, Tenesio ir Havajų, „Booking Holdings Inc.“ ir su ja susijusių įmonių darbuotojai ir Booking.com bendradarbiaujančių svetainių programos dalyviai (įskaitant atstovus ir darbuotojus) šioje programoje dalyvauti negali. Dalyviai turi būti fiziniai asmenys.

2. Premija

 • Premijas galima uždirbti toliau nurodytu būdu:
  • Propaguotojas pasidalija Booking.com svetainėje pateikta rekomendacijos nuoroda („Rekomendacijos nuoroda“). Propaguotojas negali naudoti Rekomendacijos nuorodos mokamoms akcijoms, įskaitant reklamą internete;
  • Nuorodą gavęs asmuo („Rekomendacijos gavėjas“) paspaudžia Rekomendacijos nuorodą ir per Booking.com svetainę atlieka Kriterijus atitinkantį užsakymą;
  • Užsakyta apgyvendinimo įstaiga patvirtina, kad Rekomendacijos gavėjas viešėjo pagal Kriterijus atitinkantį užsakymą;
  • Per priimtiną laiką po viešnagės Propaguotojas ir Rekomendacijos gavėjas turi būti sukūrę vartotojo paskyrą ir, jei Premija bus išmokėta į vartotojo mokėjimo kortelę, paskyros nustatymuose išsaugoję galiojančios mokėjimo kortelės informaciją.
  • Propaguotojai ir Rekomendacijos gavėjai visais atvejais turi būti skirtingi asmenys.
 • Užsakymas laikomas „Kriterijus atitinkančiu užsakymu“, kai jis atliktas Rekomendacijos gavėjui paspaudus Rekomendacijos nuorodą, o visa per Booking.com svetainę atlikto užsakymo suma (neįskaitant bet kokių viešnagės apgyvendinimo įstaigoje metu atsiradusių išlaidų) yra didesnė nei Rekomendacijos gavėjui nurodyta minimali užsakymo kaina. Booking.basic užsakymai nebus įtraukiami. Booking.com Premiją skaičiuos tik už vieną Rekomendacijos gavėjo Kriterijus atitinkantį užsakymą.
 • Propaguotojas iš viso Propaguotojo premiją gali uždirbti iki 10 kartų. Kiekvienas Rekomendacijos gavėjas rekomendacijos nuoroda Kriterijus atitinkančiam užsakymui atlikti gali pasinaudoti tik vieną kartą, nepaisant to, kiek rekomendacijos nuorodų iš skirtingų Propaguotojų yra gavęs. Į vieną mokėjimo kortelę arba į vieną Piniginę galima gauti iki 11 Premijų (vieną kaip Rekomendacijos gavėjas ir 10 kaip Propaguotojas).
 • Booking.com Rekomendacijų bičiuliams programa galima naudotis tik asmeniniais, ne komerciniais tikslais.
 • Jei Booking.com savo nuožiūra nuspręs, kad Propaguotojas ir Rekomendacijos gavėjas atitiko Booking.com Rekomendacijų bičiuliams programos taisykles, Propaguotojui ir Rekomendacijos gavėjui galės būti skirta premiją („Premija“), kaip nurodyta kvietime dalyvauti Booking.com Rekomendacijų bičiuliams programoje. Dalyviams, kurie Premiją gaus į savo mokėjimo kortelę, Premija bus automatiškai pervesta į vartotojo paskyroje išsaugotą mokėjimo kortelę. Jei bus būtina priminti apie vartotojo paskyros kūrimą ir galiojančios mokėjimo kortelės duomenų išsaugojimą Premijai gauti, Booking.com gali atsiųsti el. laišką arba Propaguotojui, arba Rekomendacijos gavėjui. Dalyviams, kurie Premiją gaus į savo Booking.com „Piniginę“, Premija taip pat bus pervesta automatiškai.
 • Praėjus 6 mėnesiams nuo Booking.com patvirtinimo nepanaudotos Premijos galiojimas automatiškai baigsis. Premijos negalima pervesti, iškeisti į grynuosius ar parduoti. Svarbu: ši sąlyga galioja visoms Premijoms, kurios buvo patvirtintos po 2018 m. balandžio 10 d. Iki šios datos patvirtintų Premijų galiojimas automatiškai baigsis po 12 mėnesių.
 • Propaguotojas iš viso 10 kartų gali uždirbti Propaguotojo premiją.
 • Kiekvienas Rekomendacijos gavėjas tik kartą gali panaudoti Rekomendacijos nuorodą. Tai galioja ir tiems atvejams, kai Rekomendacijos gavėjas gavo ar turėjo galimybę pasinaudoti atskiromis skirtingų Propaguotojų Rekomendacijos nuorodomis.
 • Dalyviai bus atsakingi už bet kokius mokesčius ar rinkliavas, kurie gali būti taikomi dėl Premijos gavimo ar išmokėjimo.
 • Premija skaičiuojama automatiškai remiantis Rekomendacijos nuorodų naudojimu ir Kriterijus atitinkančių užsakymų atlikimu naudojantis Booking.com internetinių užsakymų paslaugomis. Booking.com pasilieka teisę savo nuožiūra patikrinti, ar laikomasi Booking.com Rekomendacijų bičiuliams programos taisyklių.

3. Dalijimasis Rekomendacijų nuorodomis

Propaguotojas nesidalys ar nepublikuos Rekomendacijos nuorodos ten, kur nėra pagrįsto pagrindo manyti, kad jos gavėjai yra tikri keliautojai ir vertina kvietimą naudotis Rekomendacijos nuoroda bei nepažeidžia taikomų įstatymų prieš brukalą. Propaguotojas atlygins ir laikys Booking.com, jos direktorius, tarnautojus, darbuotojus, dalininkus, agentus bei įpėdinius nekaltais dėl bet kokių skundų, galinčių atsirasti dėl neteisėto Rekomendacijos nuorodos persiuntimo ar dalijimosi.

4. Kova su papirkimu

Kiekvienas Premijos gavimo tikslais Rekomendacijos nuoroda pasidalijęs ir Kriterijus atitinkantį užsakymą atlikęs Dalyvis sutinka ir priima toliau nurodytas kovos su kyšininkavimu taisykles: jūs nesate valstybės tarnautojas. „Valstybės tarnautojais“ laikomi bet kokie valstybės tarnybos darbuotojai, kandidatai į valstybės įstaigą ir bet kokie (visiški ar dalini) valstybinių ar valstybės kontroliuojamų įmonių, viešų tarptautinių organizacijų ir politinių partijų (įskaitant bet kokius pareigūnus ar atstovus) darbuotojai. Valstybės tarnautojai neatitinka kriterijų premijai gauti. Jei esate valstybės tarnautojas, turite iš karto mus apie tai informuoti. Atsižvelgiant į (ir kaip atlygis už) rekomenduojamąją veiklą (įskaitant naujų vartotojų, apgyvendinimo įstaigų pritraukimą ir (arba) Booking.com reklamą ir rinkodarą) ir Premijas, jūs negalite (i) tiesiogiai ar netiesiogiai (a) siūlyti, prižadėti ar suteikti kažko trečiajai šaliai (įskaitant bet kokius valstybės tarnautojus ar politines partijas (ar jų pareigūnus, atstovus ar kandidatus)) arba (b) siekti, priimti ar sulaukti pažado iš bet kokios kitos šalies gauti bet kokią dovaną, mokėjimą, premiją, atlygį ar bet kokio tipo privalumų, kurie būtų ar galėtų būti laikomi bet kokio tipo papirkimu arba nelegalia ar korumpuota praktika, ir (ii) turi atitikti visus taikomus įstatymus, reguliuojančius kovą su papirkimu ir korumpuotomis dovanomis bei veikla (įskaitant JAV Užsienio korumpuotų veiklų aktą ir JK Kovos su papirkimu aktą).

5. Kitos sąlygos

 • Booking.com pasilieka teisę ištirti dalyvavimą Booking.com Rekomendacijų bičiuliams programoje dėl bet kokios apgavikiškos veiklos ir imtis priemonių visas jas nutraukti. Viena iš šių priemonių gali būti Kriterijus atitinkančio užsakymo atšaukimas Booking.com nuožiūra. Premijos, gautos vykdant neteisėtas ar šias Booking.com Rekomendacijų bičiuliams programos taisykles pažeidžiančias veiklas, bus panaikintos, o Booking.com gali reikalauti apmokėjimo.
 • Booking.com bet kuriuo metu ir dėl bet kokios priežasties gali sustabdyti, nutraukti ar pakeisti Booking.com Rekomendacijų bičiuliams programos taisykles ir reikalavimus.
 • Originali šių Taisyklių versija anglų kalba gali būti verčiama į kitas kalbas. Taisyklių versijos vertimai iš anglų kalbos yra skirti naudoti tik kaip nuorodos, todėl vertimas nesuteikia Dalyviams jokių teisių. Kilus ginčui dėl šių Taisyklių turinio ir sąlygų interpretavimo arba, jei šių Taisyklių versija anglų kalba prieštarauja versijai kita kalba, yra nevienareikšmė, nenuosekli arba tarp šių versijų yra skirtumų, versija anglų kalba bus laikoma viršesne, taikoma, susaistančia ir neginčijama. Versija anglų kalba bus naudojama teisiniuose procesuose.
 • Jei bet kokia šių taisyklių nuostata yra ar tampa negaliojančia, neįgyvendinama ar neįpareigojanti, ir toliau privalote laikytis kitų čia nurodytų nuostatų. Tokiu atveju negaliojanti nuostata vis tiek bus taikoma tiek, kiek leidžia galiojantys teisės aktai, ir kiekvienas dalyvis sutiks priimti bent panašius padarinius, kuriuos nustato negaliojanti, neįgyvendinama ar neįpareigojanti nuostata, atsižvelgiant į šių taisyklių ir sąlygų turinį bei tikslą.
 • Jeigu nėra teisės aktuose nustatytų apribojimų, šios Booking.com Rekomendacijų bičiuliams programos taisyklės turi būti išskirtinai reguliuojamos ir aiškinamos atsižvelgiant į Nyderlandų įstatymus. Dėl šių taisyklių kilę arba su jomis susiję ginčai turės būti pateikiami ir sprendžiami tik kompetentingame Amsterdamo (Nyderlandų Karalystė) teisme.
 • Booking.com Rekomendacijų bičiuliams programą organizuoja Booking.com B.V., įsikūrusi Herengracht 597, 1017 CE Amsterdame, Nyderlanduose.

Booking.com Refer a Friend Program Terms (Pre October 2016)

Jei gavote rekomendacijos nuorodą prieš ar per 2016 m. spalio mėnesį, jums taikomos naujausios rekomendacijų taisyklės ir sąlygos.

Under the Booking.com Refer a Friend Program, customers of Booking.com who made a booking (the “Advocate”) are invited to earn Referral Bonuses by inviting Referees (as described below) to make use of the Booking.com online reservation services. The following Booking.com Refer a Friend Program Terms apply to the Advocate and Referees (together referred to as the “Participants”) participating in the Booking.com Refer a Friend Program.

1. Eligibility

Participants, meaning Advocate and Referee, must be 18 years of age and older and be located in the United States of America or the United Kingdom. Persons from the states of New Mexico and Hawaii, as well as employees of The Priceline Group Inc. and its affiliates, are excluded from participation.

2. Referral Bonus

 • A Referral Bonus can be earned as follows:

  1. The Advocate shares the referral link as provided on the Booking.com website (the “Referral Link”);
  2. A person, receiving the link (the “Referee”), creates an Eligible Reservation through the Booking.com website by clicking on the Referral Link; and
  3. The stay of the Referee as part of the Eligible Reservation is confirmed by the booked accommodation to Booking.com.
 • Booking.com will, if it has determined in its sole discretion, that Advocate and Referee have complied with and fulfilled the Booking.com Refer a Friend Program Terms, credit the Advocate and the Referee with the bonus (the “Referral Bonus”) as described in the invitation to participate in the Booking.com Refer a Friend Program. The Participants will receive an email confirmation from Booking.com about their earned and credited Referral Bonus including instructions about how to obtain their Referral Bonus.

 • The Referral Bonus will be provided in form of a prepaid virtual debit card (the “Booking.com Debit Card”). The Booking.com Debit Card can be shipped to the address entered upon request of the Booking.com Debit Card. The Participants acknowledge, that the Booking.com Debit Card cannot be shipped without having provided a valid address and Booking.com will not be held liable for the loss or destruction of the Booking.com Debit Card during shipping or delayed receipt.The Booking.com Debit Card may contain an expiration date for the use of the prepaid credit.

 • Referral Bonus not redeemed within 6 months after first confirmation by Booking.com will automatically expire. The Referral Bonus cannot be transferred, exchanged for any cash or money or sold.

 • The total amount of Referral Bonus to be earned by the Referee is 15 USD or 15 GBP, during the term of this Booking.com Refer a Friend Program. The total amount of Referral Bonus to be earned by the Advocate is 150 USD or 150 GBP during the term of this Booking.com Refer a Friend Program.

 • Each Referee may only make use once of a Referral Link, also if the Referee received or had access to separate Referral Links from different Advocates.

 • The Participants will be responsible for any taxes or charges, that may be arise due to the earning and payout of the Referral Bonus.

 • A reservation is considered an Eligible Reservation when it has been made by clicking on the Referral Link, and with check out before the campaign end date (indicated on the website or email you received), as confirmed by the booked accommodation to Booking.com. Booking.com will only recognize one Eligible Reservation per Referee to count for a Referral Bonus.

3. Displaying Referral Links

The Advocate shall not publish the Referral Links where there is no reasonable basis for believing that recipients are genuine travelers and appreciate the invitation stated through the Referral Link and not in violation of applicable anti-spam laws. The Advocate shall indemnify and hold Booking.com, its directors, officers, employees, shareholders, agents and successors harmless, from and against any claims that may arise from any unlawful forwarding of the Referral Link.

4. Information about Referees

Booking.com will not provide information about the identity of Referees to the Advocates. The Advocate will obtain an automatically updated overview via email. The calculation of the Referral Bonus is an automatic procedure based on the use of the Referral Links and the creation of Eligible Reservations through the Booking.com online reservation services. Booking.com retains the right to, at its sole discretion, review the compliance with the Booking.com Refer a Friend Program terms.

5. Anti Bribery

By sharing the Referral Link, creating an Eligible Reservation and in order to be eligible for the Referral Bonus, each Participant agrees and accepts the following anti-bribery terms: You are not a government official. “Government officials” include any government employee; candidate for public office; and any employee of (wholly or partly) government-owned or government-controlled companies, public international organizations and political parties (including any official or representative thereof). Government officials are not eligible for the referral bonus. You shall immediately inform us if you are a government official. In respect of (or as an award for) the referral activities (including the solicitation of new users, accommodations and/or the promotion and marketing of Booking.com) and the Referral Bonus, you shall (i) not directly or indirectly (a) offer, promise or give to any third party (including any governmental official or political party('s official, representative or candidate)), or (b) seek, accept or get promised for itself of for another party, any gift, payment, reward, consideration or benefit of any kind which would or could be construed as bribery or an illegal or corrupt practice, and (ii) comply with all applicable laws governing anti-bribery and corrupt gifts and practices (including the U.S. Foreign Corrupt Practices Act and the UK Anti-Bribery Act).

6. Miscellaneous

 • Booking.com retains the right to investigate the participation in the Booking.com Refer a Friend Program for any fraudulent activities and take any measures to end them. These measures may comprise, that Booking.com cancels an Eligible Reservation. Referral Bonus earned through fraudulent activities or activities in violation of these Booking.com Refer a Friend Bonus terms will be null and void.

 • Booking.com may suspend, terminate or change the terms and requirements of the Booking.com Refer a Friend Program Terms at any time and for any reason. A Referral Bonus already earned in accordance with the Booking.com Refer a Friend Program Terms before such change, suspension or termination, will be honored.

 • The original English version of this Agreement may have been translated into other languages. The translated version of this Agreement is a courtesy and office translation only and the Participants cannot derive any rights from the translated version. In the event of a dispute about the contents or interpretation of these terms and conditions of this Agreement or in the event of a conflict, ambiguity, inconsistency or discrepancy between the English version and any other language version of this Agreement, the English language version shall apply and prevail and be conclusive and binding. The English version shall be used in legal proceedings.

 • If any provision of these terms is or becomes invalid, unenforceable or non-binding, you shall remain bound by all other provisions hereof. In such event, such invalid provision shall nonetheless be enforced to the fullest extent permitted by applicable law, and each participant will at least agree to accept a similar effect as the invalid, unenforceable or non-binding provision, given the contents and purpose of these terms and conditions.

 • To the extent permitted by law, these Booking.com Refer a Friend Program Terms shall be exclusively governed by and construed in accordance with the laws of the Netherlands. Any disputes arising out or in connection with these terms shall exclusively be submitted to and dealt with by the competent court in Amsterdam, the Netherlands.

 • The Booking.com Refer a Friend Program is organized by Booking.com B.V., Herengracht 597, 1017 CE Amsterdam, The Netherlands.